20, ఏప్రిల్ 2017, గురువారం

ఆహ్వానము (అష్టావధానము)


1 వ్యాఖ్య:

  1. పార్వ తీశ్వర శర్మనా బరగి ధరను
    వేల కొలదిగ బద్యాల విందు నిచ్చి
    కడుపు నింపుదు వయ్యయో కవివ రేణ్య!
    సాటి యెవరయ్య నీకిల సాటి యెవరు?

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు