20, ఏప్రిల్ 2017, గురువారం

ఆహ్వానము (అష్టావధానము)


1 వ్యాఖ్య:

  1. ఆముదాల మురళి యనగనే నానంద
    ముగలు గునట కవుల ముఖము నందు
    కారణంబ యిదియ కవివరేణ్య! కవిత
    మృదుమ ధురము ,మదికిమోదమిచ్చు

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు