22, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2938 (భజన నొనర్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"భజన సేయువాఁడు భక్తుఁ డగున"
(లేదా...)
"భజన నొనర్చు మానవుని భక్తునిఁగా గణుతింప నొప్పునా"

21, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)


సమస్య - 2937 (హిమగిరి మండెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమద్య ఇది....
"హిమగిరి మండెను భగభగ హేమంతమునన్"
(లేదా...)
"భగభగ మండుచుండె హిమపర్వతమే చలికాలమం దయో"
(ఈ సమస్యను పంపిన డా. రాంబాబు గారికి ధన్యవాదాలు)

20, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

సమస్య - 2936 (హింస గల్గఁ జేయు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమద్య ఇది....
"హింస గల్గఁ జేయు హితము భువికి"
(లేదా..,.)
"హింసయె కల్గఁ జేయును మహీతలమందు హితార్థ సిద్ధులన్"

19, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2935 (నారాయణ మంత్ర...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమద్య ఇది....
"నారాయణ మంత్ర జపము నరక మొసంగున్"

18, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

సమస్య - 2934 (తులసి వరించినది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"తులసి వరించినది దుష్టదుర్యోధనునిన్"
(లేదా...)
"తులసి వరించి వచ్చెనట దుష్టసుయోధనునిన్ ముదమ్మునన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు)

17, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

సమస్య - 2933 (రాగద్వేషమ్ముల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాగద్వేషమ్ముల విడరాదు మునులకున్"
(లేదా...)
"కలదే మోక్షపదమ్ము యోగులకు రాగద్వేషముల్ వీడినన్"

16, ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం

సమస్య - 2932 (చైత్రమునందు వచ్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చైత్రమునన్ వచ్చును రథసప్తమి వేడ్కన్"
(లేదా...)
"చైత్రమునందు వచ్చు రథసప్తమి గొల్వవలెన్ గణేశునిన్"
(ఈ రోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

15, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2931 (మునిఁగిన పంట....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మునిఁగిన పంటనుఁ గని కడు మురిసిరి రైతుల్"
(లేదా...)
"మునిఁగిన పంటఁ గాంచి కడు మోదము నందిరి రైతు లయ్యెడన్"

14, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

సమస్య - 2930 (మ్రొక్కఁగ నొప్పు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మ్రొక్కఁగ నొప్పుఁ బ్రేమికుల రోజున నొజ్జల పాదపద్మముల్"