25, జనవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3615

26-1-2021 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

“గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!”

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“భరతమాతకు జయ మనువాఁడె ఖలుఁడు”

(లేదా…)

“భారతమాతకున్ జయము వల్కెడువాఁడె ఖలుండు ద్రోహియౌ”

24, జనవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3614

25-1-2021 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కప్పల బెకబెకలకు నహి కడు భీతిల్లెన్”

(లేదా…)

“బెకబెకలాడఁ గప్పలవె భీతిలి పాఱెను పాము గ్రక్కునన్”

23, జనవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3613

24-1-2021 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“రంజిలఁగఁ జేయఁ గలదు ప్రభంజనమ్ము”

(లేదా…)

“ప్రమదముఁ గూర్చ వచ్చెను ప్రభంజన మెల్లెడ వీచి తీవ్రమై”

(‘పద్యప్రభంజనం’ గ్రంథావిష్కరణ సందర్భంగా)