4, ఫిబ్రవరి 2023, శనివారం

సమస్య - 4228

5-2-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కావనుచుఁ గాకు లెఱిఁగించుఁ గర్మఫలము”
(లేదా...)
“కావని కావుకావనుచుఁ గాకులు కర్మఫలంబుఁ దెల్పెడిన్”

3, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4227

4-2-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా”
(లేదా...)
“పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే”
(ఆముదాల మురళి గారి విజయవాడ అష్టావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

2, ఫిబ్రవరి 2023, గురువారం

సమస్య - 4226

3-2-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారా క్రోలంగనొప్పు సౌఖ్యంబందన్”
(లేదా...)
“సారా క్రోలుము శాంతి సౌఖ్యములకై సంసారబంధమ్మునన్”
(వాడ్రేవు వేంకట సత్యప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం

సమస్య - 4225

2-2-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భుజబలమున సతుల మించు పురుషుఁడు గలఁడా”
(లేదా...)
“భుజబలమందుఁ గాంతలనుఁ బూరుషుఁ డెన్నఁడు మించలేఁడులే”

31, జనవరి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4224

 1-2-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామగర్వభంగ మొనర్చి రాముఁ డలరె”
(లేదా...)
“రాముని గర్వభంగమును రాముఁ డొనర్చెను దీమసమ్ముగన్”
(ఉప్పలధడియం భరత్ శర్మ అష్టావధానంలో ఆదూరి ఫణీంద్ర రావు గారి సమస్య)

30, జనవరి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4223

31-1-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కామమును గోపమే కదా కామ్యము లిడు"
(లేదా...)
"కామక్రోధములే కదా నరులకున్ గామ్యంబులిచ్చున్ సదా"
(జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారి శతావధానంలో శ్రవణ్ కుమార్ గారి సమస్య)

29, జనవరి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4222

30-1-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రమ్ముఁ దెచ్చె హనుమ రామున కని"
(లేదా...)
"రమ్మునుఁ దెచ్చె మారుతియె రామునకై ముదమంద వానరుల్"
(జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారి శతావధానంలో ముదిగలం బాబు గారి సమస్య)

28, జనవరి 2023, శనివారం

సమస్య - 4221

29-1-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాడ నేర్పుమనుచు పాము లడిగె"
(లేదా...)
"పాటలు పాడ నేర్పుమని పాములు వేడెను కోయిలమ్మలన్"
(జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారి శతావధానంలో ఆర్. కళ్యాణి గారి సమస్య)

27, జనవరి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4220

28-1-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కోఁతినిఁ బెండ్లాడఁ గోరెఁ గోమలి యిచ్ఛన్"
(లేదా...)
"కోఁతినిఁ బెండ్లి సేసికొనఁ గోరెను సుందరనారి యిచ్ఛతో"
(జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారి శతావధానంలో కలికిరి గురుదేవ్ గారి సమస్య)

26, జనవరి 2023, గురువారం

సమస్య - 4219

27-1-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాకొమరుఁడు బిచ్చమిమ్మురా యని వేడెన్"
(లేదా...)
"రాకొమరుండు బిచ్చమిడరా యని వేడెను పేద వాకిటన్"
(జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారి శతావధానంలో పి. జమున గారి సమస్య)