6, జూన్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4441

7-6-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వంకాయనుఁ గోసినంత వచ్చె రుధిరమే”
(లేదా...)
“వంకాయన్ దెగఁ గోసినంత వెడలెన్ వామాక్షిరో రక్తమే”

5, జూన్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4440

6-6-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అడిగినది లేదనెడివాఁడె యగును దాత”
(లేదా...)
“అడిగిన దేది లేదనుచు నవ్వలఁ ద్రోసెడివాఁడె దాతయౌ”

4, జూన్ 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4439

5-6-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జరిగెఁ బెండ్లిఁ గన శ్మశానమందు”
(లేదా...)
“జరిగెను పెండ్లి వేడుక శ్మశానమునన్ హితులెల్లఁ గాంచఁగన్”

3, జూన్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4438

4-6-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుట్టింటిని రోయునట్టి పొలఁతికి మేలౌ”
(లేదా...)
“పుట్టింటిన్ దెగనాడి రోయు సతియే పొందున్ హితంబున్ సదా”

2, జూన్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4437

3-6-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీరస్తని దీవెన నిడఁ జీకొట్టఁ దగున్”
(లేదా...)
“శ్రీరస్తంచును బల్కి దీవెన లిడన్ జీకొట్టఁగా నొప్పగున్”

1, జూన్ 2023, గురువారం

సమస్య - 4436

2-6-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సర్వము నశ్వరమనుట యసత్యమ్మె కదా”
(లేదా...)
“సర్వము నశ్వరమ్మనెడి సద్గురుబోధ యసత్యమే కదా”

31, మే 2023, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 80

1-6-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
అంశం - శ్రీరాముని వనవాసము
చందం - ఉత్పలమాల
(1వ పాదం 1వ అక్షరం 'పం'; 2వ పాదం 2వ అక్షరం 'చ'; 3వ పాదం 10వ అక్షరం 'వ'; 4వ పాదం  17వ అక్షరం 'టి')
(లేదా...)
'పం, చ, వ, టి' అనే అక్షరాలను వరుసగా నాలుగు పాదాల ఆద్యక్షరాలుగా ప్రయోగిస్తూ తేటగీతి పద్యం వ్రాయండి.

30, మే 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4435

31-5-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చేప గూడొనర్చి వసించుఁ జెట్టుపైన”
(లేదా...)
“చేప నెఱుంగవా వినుము చెట్టున గూడొనరించి యుండదా”

29, మే 2023, సోమవారం

సమస్య - 4434

30-5-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముక్కును గోయుము జలుబు మిమున్ బాధింపన్”
(లేదా...)
“ముక్కుం గోయఁగ మేలగున్ జలుపు మిమ్ముం జేరి బాధించినన్”

28, మే 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4433

29-5-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చిరుగుల గుడ్డల సొబగును జెప్పఁగ వశమా”
(లేదా...)
“చిరుగుల గుడ్డలన్ సొబగుఁ జెప్ప నశక్యము నేటి కొమ్మకున్”
(మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదాలతో...)