17, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3965

18-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్”
(లేదా...)
“శ్రీరమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్”

సమస్య - 3964

17-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లాక్షాగృహమందు లవుఁడు లంకిణిఁ గూల్చెన్”
(లేదా...)
“లావును జూపుచున్ లవుఁడు లంకిణిఁ గూల్చెను లక్కయింటిలో”
(మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3963

16-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తృప్తిపడి రెల్లరును దినఁ దిండి లేక”
(లేదా...)
“తినుటకుఁ దిండి లేక కడుఁ దృప్తిని పొందిరి చూడ నెల్లరున్”

14, జనవరి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 3962

 15-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామచంద్రుఁడు పుట్టె సంక్రాంతి నాఁడు”
(లేదా...)
“జనియించెన్ గద రామచంద్రుఁడు గనన్ సంక్రాంతి నాఁడిమ్ములన్”

13, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3961

14-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ”
(లేదా...)
“చవట గదా నినుం దలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా”

12, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3960

13-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నవరమ్మున లభించ దన్నం బయ్యో”
(లేదా...)
“అన్నవరమ్మునం దకట యన్నము వుట్ట దదేమి చోద్యమో”

11, జనవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3959

12-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్”
(లేదా...)
“హనుమత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ”

10, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3958

11-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విపరీతమ్ములఁ బలికిన విద్వాంసుఁ డగున్”
(లేదా...)
“విపరీత ప్రతిభాష లాడినపుడే విద్వాంసుఁ డంచందురే”

9, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3957

10-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పారిజాతమున్ గిరిజకుఁ బార్థుఁ డొసఁగె”
(లేదా...)
“అర్జునుఁ డద్రినందనకునై కొని వచ్చెను పారిజాతమున్”

8, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3956

 9-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కార మగును మోక్షకారకమ్ము”
(లేదా...)
“కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్”