15, జులై 2020, బుధవారం

దత్తపది - 169

కవిమిత్రులారా,
పాపి - ఖలుఁడు - హీనుడు - ద్రోహి
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ స్వేచ్ఛాఛందంలో
విష్ణుస్తుతి చేయండి.

14, జులై 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3427

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అందియల వీడనొప్పు నాట్యమున రంభ"
(లేదా...)
"మంజీరమ్ముల వీడి చేయఁదగు రంభా నాట్య మీ వేదికన్"

13, జులై 2020, సోమవారం

సమస్య - 3426

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముఁడే రావణుండైన ప్రజకు మేలు"
(లేదా...)
"రాముఁడె రావణుండయి ధరాతల మేలుట పాడియౌఁ గదా"

12, జులై 2020, ఆదివారం

నేదునూరి రాజేశ్వరి అక్కయ్య ఇక లేరు

        
          శంకరాభరణం బ్లాగు ప్రారంభం నుండి క్రమం తప్పకుండా పూరణలు చేస్తూ ఉండిన అక్కయ్య గారు పరమపదించారన్న విషాద వార్త ఇంతకు ముందే తెలిసింది. వారు కొంత కాలంగా హాస్పిటల్లో ఉన్నారని మొన్ననే వారి కోడలు ఫోన్ చేసి చెప్పారు. అక్కయ్య గారు నాతో మాట్లాడాలని ఉన్నదని చెప్పారని నా ఫోన్ నెం. తీసుకున్నారు కూడా! ఇంతలోనే ఈ దుర్వార్త!
                       భగవంతుడు వారికి పుణ్యగతులను కల్పించు గాక!

ఆహ్వానం!


సమస్య - 3425

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దుర్వ్యాపారంబె జనుల దుఃఖముఁ ద్రోఁచున్"
(లేదా...)
"దుర్వ్యాపారము క్షేమదాయకము సంతోషంబు పౌరాళికిన్ "

11, జులై 2020, శనివారం

సమస్య - 3424

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గీత మార్చఁ గలదె గీఁతఁ గృష్ణ"
(లేదా...)
"గీతాశాస్త్రము గీఁత మార్చఁ గలదా కృష్ణా యశోదాత్మజా"

10, జులై 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3423

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తన సతి పెండ్లిం గనుటకుఁ దానేఁగెఁ ద్వరన్"
(లేదా...)
"తన యర్ధాంగి వివాహముం గనుటకై తానేఁగె నుత్సాహియై"

9, జులై 2020, గురువారం

సమస్య - 3422

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవికంటెను మేలు గాదె గాడిద భువిలో"
(లేదా...)
"కవికంటెన్ బరికింప గాడిదయె మేల్గాదే భువిన్ మిత్రమా"

8, జులై 2020, బుధవారం

సమస్య - 3421

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పగలు శశి పూర్ణకళలతో నెగడె దివిని"
(లేదా...)
"పగలు శశాంకుఁ డంబరముపై విలసిల్లెఁ గళాసమగ్రుఁడై"