31, ఆగస్టు 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1160 (కొడుకు పుట్టె సన్యాసికి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
కొడుకు పుట్టె సన్యాసికి గురువు కృపను.

పద్య రచన – 450 (తెలుఁగు పద్యము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“తెలుఁగు పద్యము”

30, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1159 (సతి సతి గవయంగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
సతి సతి గవయంగ సంతు గలిగె.

పద్య రచన – 449 (లోభి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“లోభి”

29, ఆగస్టు 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1158 (భాగ్యనగరమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
భాగ్యనగరమ్ము హైదరాబాదు కాదు.

పద్య రచన – 448 (ఆకాశవాణి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“ఆకాశవాణి”
పై అంశాన్ని పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

28, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

శ్రీకృష్ణ స్తుతిశ్రీకృష్ణ స్తుతి


పాదపము

శ్రీమధురాధిప! శ్రీధర! కృష్ణా! 
శ్రీమురళీధర! చిన్మయ! కృష్ణా!
ప్రేమ రసాకర! శ్రీకర! కృష్ణా!
కామిత దాయక! కల్పక! కృష్ణా!

జ్ఞాన ధనాఢ్య! జగద్గురు! కృష్ణా!
దీనజనావన! ధీనిధి! కృష్ణా!
మౌనిజన స్తుత! మాధవ! కృష్ణా!
శ్రీనయనోత్సవ! చిద్ఘన! కృష్ణా!

నందకులాఖిల నాయక! కృష్ణా!
సుందర రూప సుశోభిత!కృష్ణా!
విందగు నీ శుభవీక్షణ! కృష్ణా!
వందనమో శ్రితవత్సల! కృష్ణా!

వారిరుహాసన వందిత! కృష్ణా!
వారిజ లోచన! భాగ్యద! కృష్ణా!
భూరి గుణోజ్జ్వల భూషణ! కృష్ణా!
వీరవరేణ్య! త్రివిక్రమ! కృష్ణా!

పావన నామ! శుభప్రద! కృష్ణా!
దేవనుతా! కులదీపక! కృష్ణా!
రావె జగత్త్రయ రంజన! కృష్ణా!
ప్రోవవె మమ్ము ప్రభూ! హరి! కృష్ణా! 

శ్రేయోభిలాషులందరికి శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలతో

నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

సమస్యాపూరణం – 1157 (ఒడ్డాణ మలంకరించె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
ఒడ్డాణ మలంకరించె నువిద శిరమ్మున్.

పద్య రచన – 447 (పచ్చి మిరపకాయ)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
"పచ్చి మిరపకాయ"

27, ఆగస్టు 2013, మంగళవారం

పకోడీ దండకము

పకోడీ దండకము

ఆహా పకోడీ! పసందౌ పకోడీ! ప్రియంబైన విందౌ పకోడీ! నినున్ గూర్చి వర్ణింప లేరెంత వారేని, నీ యింపు, నీ సొంపు, నీ వేడి, నీ వాడి, నిన్ మెచ్చి సేవింప మోదమ్మునున్ గూర్చి, యుత్సాహమున్ నింపి, యుల్లాసమున్ బెంచి, సమ్మోహమున్ గూర్తు గాదే? ఉపాహార వర్యంబులందీవె ముఖ్యంబుగా చాల ప్రఖ్యాతినిన్ గాంచితో, ఏమి నీ కర్కరల్, బల్బలే నీ రుచుల్, స్వాంతముల్ పొంగగా, నెంతయున్ దీటుగా, సాటిలేనట్టి నీవాట మేమందునో, మందుతో బాటు గైకొన్న నా చందమే మందుమో? విందులో నీవు లేకున్న నానందమేముండు? నిన్ వీడి మేముండ లేమెన్నడున్ గాదె, మా ప్రేమపాత్రంబ! మా మంచి మిత్రంబ! వేవేల జోహార్లు నీ వందుమా, సద్గతుల్ పొందుమా, సద్రసానందమూర్తీ!, సదా భవ్య కీర్తీ! నమస్తే నమస్తే, నమః

పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

ఆహ్వానం

శ్రీరస్తు                                                                                                      శుభమస్తు
ఆహ్వానం
తెలుగు భాగవతం వెబ్‌సైట్ ఆవిష్కరణ
తేది 2013 ఆగస్టు 28 మధ్యాహ్నం 3.00 గంటలకు
చిలుకూరు బాలాజీ స్వామివారి గుడి, చిలుకూరు, హైదరాబాదు నందు
మన తెలుగు భాగవతము అంతర్జాల జాలిక (వెబ్ సైట్) ఆవిష్కరణ చేయుటకు
పెద్దలు నిర్ణయించినారు.
మీరు సకుటుంబ సమేతంగా విచ్చేసి
ఈ శుభకార్యం జయప్రదం గావించ ప్రార్థన.

భవదీయుడు,
ఊలపల్లి సాంబశివరావు, (గణనాధ్యాయి)
వేగరి: vsrao50@gmail.com
సంచారిణి: 91 99 59 61 36 90

సమస్యాపూరణం – 1156 (ఉల్లిగడ్డలఁ దినువారలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
ఉల్లిగడ్డలఁ దినువార లెల్ల ఖలులు.

పద్య రచన – 446 (పకోడీ)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
"పకోడీ"
ఏలూరు శతావధానంలో తిరుపతి వేంకట కవుల పద్యం.....

కరకరలాడు కొంచెమగు కారము గల్గుఁ బలాండు వాసనా
హర మగుఁ గొత్తిమీరయును నల్లము గన్పడు నచ్చటచ్చటన్
ధరను బకోడిఁ బోలెడు పదార్థము లేదని తద్రసజ్ఞు లా
దరమునఁ బల్కుచుందు రది తాదృశమే యగు నంచుఁ దోఁచెడిన్.

26, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1155 (వేశ్య కౌఁగిలింతను గోరి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
వేశ్య కౌఁగిలింతను గోరి వెడలె యోగి.
(‘శతావధాన సారము’ గ్రంథంలోని సంస్కృత సమస్య “అభిలషతి హి వేశ్యాలింగనం సిద్ధయోగీ” స్ఫూర్తితో)

పద్య రచన – 445 (ప్రాతఃకాలము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
"ప్రాతఃకాలము"

25, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1154 (బకము న్వడి మ్రింగుచున్న)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
బకము న్వడి మ్రింగుచున్న బల్లిం గనుమా.
(‘శతావధాన సారము’ గ్రంథమునుండి)

పద్య రచన – 444 (కృష్ణానదీ స్తవము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
"కృష్ణానదీ స్తవము"

24, ఆగస్టు 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1153 (మురళీగానమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
మురళీగానమ్ము మరణమును గలిగించున్.

పద్య రచన – 443 (బాంధవ్యములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
"బాంధవ్యములు"

23, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1152 (తీర్థయాత్రల వలన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
తీర్థయాత్రల వలన వర్ధిల్లు నఘము.

పద్య రచన – 442 [తిరు(ర)గలి]

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, ఆగస్టు 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1151 (రామభక్తులలో మేటి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
రామభక్తులలో మేటి రావణుండు.

పద్య రచన – 441 (జనారణ్యము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"జనారణ్యము"

21, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1150 (సానీ నీసాటి గలరె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
సానీ నీసాటి గలరె సాధ్వులలోనన్.

పద్య రచన – 440 (రక్షాబంధనము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"రక్షా బంధనము"

20, ఆగస్టు 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1149 (యమ మహిష ఘంటికానాదము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
యమ మహిష ఘంటికానాద మతి హితమ్ము.

పద్య రచన – 439 (తెలుఁగు జాతి మనది)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"తెలుఁగు జాతి మనది"

19, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1148 (వలదు వలదనుకొన్న)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
వలదు వల దనుకొన్న సంప్రాప్త మగును.

పద్య రచన – 438 (కైంకర్యము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"కైంకర్యము"

18, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1147 (భీమసేనుండు దేవకీ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
భీమసేనుండు దేవకీ ప్రియసుతుండు.

పద్య రచన – 437 (తెలుఁగు లెస్స)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"తెలుఁగు లెస్స"

17, ఆగస్టు 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1146 (మద్యమును గ్రోలుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
మద్యమును గ్రోలుఁ డనునదే మంచిమాట.

పద్య రచన – 436 (గురు బోధనము)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1145 (పుస్తకమ్ముఁ జదువువాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
పుస్తకమ్ముఁ జదువువాఁడు ఖలుఁడు సుమ్ము
(ఛందో గోపనము)

పద్య రచన – 435 (పిడికిట సూర్యుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఈ చిత్రమును పంపిన పరుచూరి వంశీ గారికి ధన్యవాదాలు.

15, ఆగస్టు 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1144 (స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు)

కవిమిత్రులారా,
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు స్వార్థపరులకే.

పద్య రచన – 434 (స్వాతంత్ర్య దినోత్సనము)

కవిమిత్రులారా,
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! 
ఈరోజు పద్య రచనకు అంశము....
"స్వాతంత్ర్య దినోత్సవము"

14, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1143 (హారము కొఱకై యొక సతి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
హారము కొఱకై యొక సతి హారము నమ్మెన్.

పద్య రచన – 433 (అపరిచితులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పద్య రచనకు అంశము....
"అపరిచితులు"

13, ఆగస్టు 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1142 (కవిత్వ మధములకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
కవిత్వ మధములకు గదా! 
(ఛందో గోపనము)

పద్య రచన – 432 (శిల-శిల్పము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పద్య రచనకు అంశము....
"శిల - శిల్పము"

12, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1141 (లచ్చిమగని కైదువు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
లచ్చిమగని కైదువు త్రిశూలమ్ము గాదె!

పద్య రచన – 431 (అద్దె యిల్లు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పద్య రచనకు అంశము....
"అద్దె యిల్లు"

11, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1140 (ప్రత్యర్థిని జూచి వడఁకె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
ప్రత్యర్థిని జూచి వడఁకెఁ బార్థుం డనిలోన్.

పద్య రచన – 430 (గానుగ)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, ఆగస్టు 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1139 (నెల కేడు దినమ్ములని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
నెల కేడు దినమ్ములని గణింతురు విజ్ఞుల్.

పద్య రచన – 429 (కోయదొర)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1138 (రామజోగి మందు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
రామజోగి మందు ప్రాణ హరము.

పద్య రచన – 428 (పెంకుటిల్లు)


కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఈ చిత్రాన్ని పంపిన వంశీ గారికి ధన్యవాదాలు.

8, ఆగస్టు 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1137 (త్రాగి పాడెనంట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
త్రాగి పాడెనంట త్యాగరాజు.

పద్య రచన – 427 (ఆటవిడుపు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పద్యరచనకు అంశము....
"ఆటవిడుపు"
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

7, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1136 (పాండవులు దుష్టచిత్తులై)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
పాండవులు దుష్టచిత్తులై భంగపడిరి.

పద్య రచన – 426 (శివలాస్యము)

కవిమిత్రులారా,
 పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, ఆగస్టు 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1135 (అప్పిచ్చెడువాఁడు వైద్యుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
అప్పిచ్చెడువాఁడు వైద్యుఁ డగు ననిరి బుధుల్.

పద్య రచన – 425 (పానకాల స్వామి)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1134 (వావి వరుసలఁ జూడని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
వావి వరుసలఁ జూడనివా  రనఘులు.

పద్య రచన – 424

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1133 (శ్రీశ్రీ కవి యనఁగఁ దగఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
శ్రీశ్రీ కవి యనఁగఁ దగఁడు సిరిసిరిమువ్వా!

పద్య రచన – 423

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

3, ఆగస్టు 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1132 (సంపాదన లేని మగని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
సంపాదన లేని మగని సాధ్వి నుతించెన్.

పద్య రచన – 422 (ఆత్మ వంచన)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“ఆత్మ వంచన”

2, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1131 (మోఁకాలికి బోడిగుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
మోఁకాలికి బోడిగుండు ముడి వెట్టఁ దగున్.

పద్య రచన – 421 (ప్రకృతి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“ప్రకృతి”

1, ఆగస్టు 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1130 (కౌఁగిలి మరణమ్ము నొసఁగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
కౌఁగిలి మరణమ్ము నొసఁగు గద సరసులకున్.

పద్య రచన – 420 (చందమామలో మచ్చ)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“చందమామలో మచ్చ”