31, జనవరి 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1310 (తండ్రీ రమ్మనుచుఁ బిలిచె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తండ్రీ రమ్మనుచుఁ బిలిచెఁ దరుణి తన పతిన్.

30, జనవరి 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1309 (పగటిపూట నిద్రింప)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పగటిపూట నిద్రింప సంపద పెరుగును.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

29, జనవరి 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1308 (కటికిచీఁకటి నొసఁగె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కటికిచీఁకటి నొసఁగె భాస్కరుఁడు వచ్చి.

28, జనవరి 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1307 (శార్ఙ్గ్యంఘ్రిస్మరణ వలన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
శార్ఙ్గ్యంఘ్రిస్మరణ వలన సద్గతి గల్గున్.
(కవిమిత్రులు మన్నించాలి. ఇందులో సమస్య కేవలం దుష్కరప్రాస. ఇది ఎప్పుడో విన్న సమస్య. 
వందలకొద్ది అవధానాలను విజయవంతంగా చేసిన ఒక అవధాని (ఎవరో గుర్తులేదు) 
ఈ సమస్యను పూరించడంలో విఫలమయ్యారట! 
సరదాగా ఇచ్చాను. చూద్దాం... స్పందన ఎలా ఉంటుందో?)

27, జనవరి 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1306 (శివుని నైన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
శివుని నైన గాసిచేయఁగలరు.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, జనవరి 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1305 (భారతదేశ మొక్కటిగ)

కవిమిత్రులారా,
గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
భారతదేశ మొక్కటిగ వర్ధిలు మాట యసత్యమే కదా!

25, జనవరి 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1304 (కుంభకర్ణుండు రూపసి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కుంభకర్ణుండు రూపసి కుంతి మగఁడు.

24, జనవరి 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1303 (యము నిష్టపడంగ నొప్పు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
యము నిష్టపడంగ నొప్పు నఖిలప్రాణుల్.

23, జనవరి 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1302 (కోట్లు దినుట నేర్చె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కోట్లు దినుట నేర్చె కుక్కుటములు.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్  గారికి ధన్యవాదాలు.

22, జనవరి 2014, బుధవారం

శ్రద్ధాంజలి

అక్కినేనికి శ్రద్ధాంజలి

చలనచిత్రసీమ నలవోకగా నేలి
మేటినటనచేత మించినట్టి
నటుఁడు అక్కినేని నాగేశ్వరునకుశ్ర
ద్ధాంజలిని ఘటింతు రాంధ్రు లెల్ల!

సమస్యాపూరణం - 1301 (ఓడినవారలకుఁ దృప్తి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఓడినవారలకుఁ దృప్తి యొనఁగూడు గదా!
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు  గారికి ధన్యవాదాలు.

21, జనవరి 2014, మంగళవారం

1300 సమస్యలు! వేలకొద్ది పూరణలు!!


కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
నేటికి శంకరాభరణంలో ఇచ్చిన సమస్యల సంఖ్య 1300కు చేరింది. అందరి సహకారం, భాగస్వామ్యంతోనే ఇది సాధ్యమయింది. సమస్యలను పంపి సహకరించిన వారికి, సమస్యాపూరణలు చేసి బ్లాగు పురోగమనానికి బాటలు వేసిన వారికి, భాషాసాహిత్య చర్చలతో జ్ఞానాన్ని పంచిన వారికి, ముఖ్యంగా బ్లాగును నిరాటంకంగా కొనసాగించడానికి నాకు ఆత్మస్థైర్యాన్నిచ్చినవారికి, గుణదోష విచారణ చేస్తూ, తగిన సూచనలను ఇస్తూ ఔత్సాహిక కవులను ప్రోత్సహిస్తూ బ్లాగుకు పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న పండిత నేమాని వారికి అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
ఇది మన బ్లాగు.. మనందరి బ్లాగు... మన తెలుగు పద్యసాహిత్యాన్ని అభిమానించే బ్లాగు. దీనిని ఇలాగే కొనసాగిద్దాం!

సమస్యాపూరణం - 1300 (రాక్షస వంశ సంభవుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రాక్షస వంశ సంభవుఁడు రాముఁడు రావణుఁ గన్నతండ్రియే.
ఈ సమస్యను పంపిన చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

20, జనవరి 2014, సోమవారం

త్యాగరాజ స్తుతి


త్యాగరాజ స్తుతి
 పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

శ్రీరామచంద్ర సంసేవా పరాయణ

......ప్రాప్త సాహిత్య సంపద్విభవుడు

భారతీ సత్కృపాభర కటాక్ష విశేష

......లబ్ధ సంగీత కళామయుండు

భక్తి భావాఢ్య శోభాపూర్ణ బహువిధ

......సరస గీతా విలసద్యశుండు

ప్రముఖ కర్ణాటక వాగ్గేయకారుండు

......యోగివరేణ్యుండు త్యాగరాజు 

వెలసె కారణజన్ముడై తెలుగునాట

వ్యాప్తమొనరించె సంగీత భవ్య కళను

భద్రశీలి నాదబ్రహ్మ భక్తవరుడు

వాని కొనరింతు సాదర వందనములు.

సమస్యాపూరణం - 1299 (ఘనమృగతృష్ణలోన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఘనమృగతృష్ణలోన నుదకంబులు ద్రాగుట సాధ్యమేసుమా!

19, జనవరి 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1298 (కవి నాశనమయ్యె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కవి నాశనమయ్యె మేటి కావ్యముచేతన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గూడ రఘురామ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

18, జనవరి 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1297 (ముక్కంటిం దూఱు నెడల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ముక్కంటిం దూఱు నెడల మోక్షము గలుగున్.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

17, జనవరి 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1296 (కాశి యతిపవిత్రము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కాశి యతిపవిత్రము గద క్రైస్తవులకు.

16, జనవరి 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1295 (దుష్టజనముల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
 దుష్టజనముల సాంగత్య మిష్ట మగును.

15, జనవరి 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1294 (తొయ్యలిఁ దునుమాడినట్టి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తొయ్యలిఁ దునుమాడినట్టి దొరను నుతింతున్.

14, జనవరి 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1293 (సమకూర్చున్ సకలాంధ్ర)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య(?) ఇది...
సమకూర్చున్ సకలాంధ్రసజ్జనులకున్ సంక్రాంతి శ్రీసౌఖ్యముల్.

13, జనవరి 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1292 (రోగములఁ దెచ్చు పండుగై)

కవిమిత్రులారా,
భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రోగములఁ దెచ్చు పండుగై భోగి వచ్చె.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

12, జనవరి 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1291 (తండ్రినే భర్తగాఁ బొంది)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తండ్రినే భర్తగాఁ బొంది తరుణి మురిసె.

11, జనవరి 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1290 (మామ ముగ్గుఁ బెట్ట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
మామ ముగ్గుఁ బెట్ట మగువ మురిసె.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

10, జనవరి 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1289 (భవతారక మగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
భవతారక మగును మాంసభక్షణ మెపుడున్.

9, జనవరి 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1288 (శుష్కవేదాంతమును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
శుష్కవేదాంతమును జెప్పె శుకమహర్షి.
ఈ సమస్యను సూచించిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

8, జనవరి 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1287 (పాశురములను హరి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
పాశురములను హరి యిష్టపడుట కల్ల.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు. 

7, జనవరి 2014, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1286 (తాటకిని జంపె భరతుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
తాటకిని జంపె భరతుఁడు తపసి కనఁగ.
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

6, జనవరి 2014, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1285 (నారికేళజలమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
నారికేళజలమ్ము ప్రాణమ్ముఁ దీయు.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

5, జనవరి 2014, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1284 (గోవర్ధనపర్వతమును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
గోవర్ధనపర్వతమును గోమలి యెత్తెన్.

4, జనవరి 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1283 (హైద్రాబా దెంతదూరము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
హైద్రాబా దెంతదూర మయ్య కడపకున్?

3, జనవరి 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1282 (పెండ్లికాని వారలకె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
పెండ్లికాని వారలకె వేవిళ్లు గలుగు.

2, జనవరి 2014, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1281 (భార్య పదములన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
భార్య పదములన్ భక్తితోఁ బట్టఁదగును.
ఈ సమస్యను సూచించిన వినోద్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

1, జనవరి 2014, బుధవారం

శుభాకాంక్షలు.

నూతనాంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు .....

జేజే నూతన వత్సరమ్మ! భువన శ్రేయోనుసంధాయినీ!
జేజే మంగళ యోగ పర్వకలితా! జేజే వినోదాత్మికా!
జేజే సంతత ధర్మ మార్గనిరతా! జేజే వివేకోజ్జ్వలా!
జేజే యంచివె గూర్తు స్వాగత నతుల్ స్నిగ్ధాంతరంగమ్మునన్.


మూడు పంటలు కేదారముల జెలంగు
శాంతి సౌభాగ్యములు వికాసమ్మునొందు
వ్యాధులెల్ల నశించు స్వాస్థ్యంబు దనరు
ప్రజలు సుఖమొందెదరు నూత్న వత్సరమున 


గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి.....

పదమూడు వెడలి పోయెను
పదునాలుగు రెండు వేల పైనను వచ్చెన్
పదిలముగా సుఖశాంతులు
వదలక మీకందవలయు వత్సరమందున్. 


గండూరి లక్ష్మినారాయణ.....

మీ తలచు కార్య సిద్ధిని,
ఖ్యాతిని పెంపొంద జేసి యాద్యాంతంబున్
నూతన సంవత్సర శ్రీ
మాతా శీస్సులనిడి కుసుమంబుల జల్లున్. 


సహదేవుడు....

నూతన వత్సర మియ్యిది
యాతనల ముగింపు పాడి యైశ్వరమిడున్
చైతన్య స్రవంతి! సుధా
గీతిక వలె రాగ భావ కీర్తుల నొసగున్ 
  


హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి ....

భారతావనిలోన భాగ్యరేఖలు పండి
..........ప్రజలెల్ల సుఖములన్ బడయవలయు,
సోదరత్వపుగంధ మీ దివ్యభువిలోన
..........వ్యాప్తమై హర్షంబు లందవలయు,
ధర్మమార్గమునందు ధరవారలెల్లరు
..........చరియించి సుఖముల నరయవలయు,
సంకల్పశుద్ధితో జనసమూహములన్ని
..........సత్కార్యమగ్నులై సాగవలయు,
ఇనుమడించు యశము లీవత్సరంబంత
ప్రజల కందవలయు బహుళగతుల,
నఖిలభారతాన నారోగ్యభాగ్యంబు
లందుచుండవలయు ననవరతము.


విద్యార్థిలోకాన వినయదీప్తులు కల్గి
..........విజ్ఞానపవనాలు వీచవలయు,
ఛాత్రు లీధరలోన శ్రద్ధపూనుచునుండి
..........నవ్యమార్గంబూని నడువవలయు,
నిత్యంబులైనట్టి నికషలన్నింటిలో
..........ఘనమైన విజయముల్ గలుగవలయు,
విద్యార్జనంబందు విజ్ఞతన్ జూపించి
..........యన్నింట మెప్పుల నందవలయు,
నిట్టు లెల్లగతుల నీవత్సరంబంత
విద్యనేర్చువారి యుద్యమమున
సానుకూలమౌచు సంతసంబందించు
చుండుగాత, భారతోర్విలోన.


పాలకాగ్రణులందు మేలైన భావాల
..........జన్మంబు లీనేల జరుగవలయు,
భరతభూభాగాన పరమతసహనంబు
..........నిరతసౌఖ్యదమౌచు పెరుగవలయు,
బహుకష్టములనుండు భాగ్యహీనుల జూచి
..........కఠినుల హృదయముల్ గరుగవలయు,
సస్యవర్ధకమైన సద్వృష్టి కలుగంగ
..........ధరలవృద్ధి యొకింత తరుగవలయు,
రమ్య మైనట్టి యీవత్సరంబునందు
దేవుడిలలోన దయతోడ తిరుగవలయు,
స్వార్థభావైకకారణ జన్యమైన
నరుల మనముల కుటిలంబు విరుగవలయు.


భాగవతుల కృష్ణారావు.....

శ్రీయున్ సౌఖ్యము శాంతి సంపద యశశ్రీ వైభవోపేతమై
పీయూషంబు సృజించి మానవులలో పెంపారు సౌశీల్యతన్
శ్రేయోభావము పెంచి విశ్వజన సంక్షేమమ్ము వర్ధిల్లగా
జేయున్ గావుత నూత్న వత్సరము రంజిల్లంగ నల్దిక్కులన్. 


సుబ్బారావు....

ఇరువది, యొకటి యు, నాలుగు
నరయంగా మంచి సంఖ్య యన్నిటి కంటెన్
తిరముగ వత్సర మంతయు
సిరి రాసుల నిచ్చి మనకు శ్రీ పతి జేయున్.


కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు....

శ్రేయోదాయక విభవ
శ్రీయుతమై విశ్వ జనులు ప్రీతిని జెందన్
బాయక ధర్మ పథమున స
హాయపడగ హితవు నూత్న హాయన మొసగెన్  


బొడ్డు శంకరయ్య.....

ప్రీతిగ స్వాగత మిడెదము
జాతికి మేల్గూర్చు క్రొత్త సాలుకు నేడే
ఖ్యాతిని గలిగించు మనకు
నూతన సంవత్సరంబు న్యూనత మాన్పున్.
 


కందుల వరప్రసాద్....

నూతన వత్సరమా! యీ
భూతల మందున జనులకు పొంకమలరగన్
ఖ్యాతి నిడి, మమ్ము గురువుల
ప్రీతికి దాసులను జేసి పేరిమి నిమ్మా!  


మిస్సన్న...

హ్యాపీ న్యూ యియరా మా
కాపదలను కల్గనీకుమా మా కెపుడున్
చూపుచు చక్కని బాటను
దీపింపగ జేయుమమ్మ స్థిరముగ భావిన్. 

సమస్యాపూరణం - 1280 (ప్రజలు రోదింత్రు)

కవిమిత్రులారా,
 ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
ప్రజలు రోదింత్రు నూత్నసంవత్సరమున.