30, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2398 (తండ్రి మరణించె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"తండ్రి మరణించె ముదమందె తనయ మిగుల"
(లేదా...)
"జనకుఁడు సచ్చెనంచుఁ గడు సంతసమందెను కూఁతు రయ్యెడన్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

29, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2397 (మాంసాహారమ్మె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"మాంసాహారమ్మె విప్రమాన్యం బయ్యెన్"
(లేదా...)
"మాంసాహారమె శ్రేష్ఠమైన దనియెన్ మాన్యుండు సద్విప్రుఁడే"

28, జూన్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2396 (పతికిఁ జీరఁ గట్టె...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"పతికిఁ జీరఁ గట్టె సతి ముదమున"
(లేదా...)
"భర్తకుఁ జీరఁ గట్టనది భార్య కడుంగడు మోద మందుచున్"
ఈ సమస్యను పంపిన భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు. 

27, జూన్ 2017, మంగళవారం

దత్తపది - 117 (డైనోర-బుష్-యల్‍జి-డెల్)

"డైనోర - బుష్ - యల్‍జి - డెల్"
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
ఈ దత్తపదిని పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2395 (అల్లా కరుణించు మనుచు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అల్లా కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్థించెన్"
(లేదా...)
"అల్లా నన్ గరుణించు మంచు హరి తా నర్చించె సద్భక్తుఁడై"

25, జూన్ 2017, ఆదివారం

సమస్య – 2394 (తమ్ముని సతి తల్లి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తమ్ముని సతి తల్లి యగును తత్త్వము దెలియన్"
(లేదా...)
"తమ్ముని భార్య తల్లి యగు తత్త్వవిదుల్ పరికించి చూడఁగన్"
(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

24, జూన్ 2017, శనివారం

సమస్య – 2393 (ముని నుదుటను సీత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముని నుదుటను సీత ముద్దు లిడెను"
(లేదా...)
"ముని నుదుటన్ ధరాత్మజయె ముద్దు లిడెన్ గడు సంతసమ్మునన్"
(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య – 2392 (వనితల ఖండించువాఁడె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వనితల ఖండించువాఁడె బల్లిదుఁ డగురా"
(లేదా...)
"వనితల ద్రుంచువాఁడె కద బల్లిదుఁడై యశమందు నెల్లెడన్"

22, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య – 2391 (శవము మోద మిడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శవము మోద మిడుఁ బ్రశస్తముగను"
(లేదా...)
"శవము ముదావహంబగు ప్రశస్తముగా జనులెల్ల మెచ్చఁగన్"
ఈ సమస్యను సూచించిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

21, జూన్ 2017, బుధవారం

సమస్య – 2390 (కుంతీపుత్రుఁడు వినాయకుఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కుంతీపుత్రుఁడు వినాయకుఁడు సత్య మిదే"
(లేదా...)
"నమ్ముఁడు కుంతి పుత్రుఁడు వినాయకుఁడే జనులార చెప్పితిన్"
(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు)

20, జూన్ 2017, మంగళవారం

సమస్య – 2389 (వక్త్రంబుల్ పది...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వక్త్రంబుల్ పది కరములు పదివేలు గదా!"
(లేదా...)
"వక్త్రంబుల్ పది కన్నులైదు కరముల్ వర్ణింపగా వెయ్యగున్"
(వావిళ్ళ వారి 'తెలుగు సమస్యలు' గ్రంథం నుండి)

19, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య – 2388 (ఎంతటి పండితుఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎంతటి పండితుఁడు గాని యిట్టె కరంగున్"
(లేదా...)
"ఎంతటి పండుతుం డయిన నిట్టె కరంగును వెన్నపోలికన్"
(చింతామణి నాటకము నుండి)

18, జూన్ 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 116 (పద్యము-గద్యము-మద్యము-హృద్యము)

"పద్యము - గద్యము - మద్యము - హృద్యము"
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
కవిత్వం యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని వర్ణిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

17, జూన్ 2017, శనివారం

సమస్య – 2387 (వంక లేనిదమ్మ రంకులాడి)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వంక లేనిదమ్మ రంకులాడి"
(లేదా...)
"వంకలు లేనిదమ్మ పలు భంగుల రంకులు నేర్చు లేమయే"

16, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య – 2386 (పాకిస్తాన్ ప్రజలు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పాకిస్తాన్ ప్రజలు విష్ణుభక్తులు శిష్టుల్"
(లేదా...)
"పాకిస్తాన్ ప్రజలెల్ల విష్ణువునకున్ భక్తుల్ సదాశిష్టులున్"

15, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య – 2385 (చచ్చె సింహము...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ"
(లేదా...)
"చచ్చెన్ సింహము జింకచేత నకటా శౌర్యంబు వోనాడుచున్"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య...)

14, జూన్ 2017, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 43 (శ్రీ-సి-నా-రె)

అంశము- సి. నారాయణ రెడ్డి.
ఛందస్సు- ఆటవెలది
నాలుగు పాదాల 'మొదటి' అక్షరాలు వరుసగా "శ్రీ - సి - నా - రె" ఉండాలి.

13, జూన్ 2017, మంగళవారం

సమస్య – 2384 (రైతు విలపించు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రైతు విలపించు రాజ్యమ్ము రాణకెక్కు"
(లేదా...)
"రైతులు దుఃఖ మందిననె రాజ్యము సర్వము రాణకెక్కులే"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

12, జూన్ 2017, సోమవారం

శ్రద్ధాంజలి!

డా. సి. నారాయణ రెడ్డి గారికి శ్రద్ధాంజలి!

సమస్య – 2383 (రాధికాప్రియుండు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాధికాప్రియుండు రావణుండు"
(లేదా...)
"రావణుఁడే కదా వలచి రాధిక మెచ్చు ప్రియుండు సూడఁగన్"

11, జూన్ 2017, ఆదివారం

సమస్య – 2382 (వాఙ్మయమున నున్నదెల్ల...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వాఙ్మయమున నున్నదెల్ల వ్యర్థము సుమ్మీ"
(లేదా...)
"వాఙ్మయమందు నున్నయది వ్యర్థము సుమ్ము పఠింపఁ గీడగున్"

10, జూన్ 2017, శనివారం

సమస్య – 2381 (తాటకఁ గని రాఘవుండు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తాటకఁ గని రాఘవుండు తన్మయ మొందెన్"
(లేదా...)
"తాటకఁ జూచి రాఘవుఁడు తన్మయ మొందెను మౌని మెచ్చఁగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

9, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య – 2380 (అష్టవధానికి సమస్య...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అష్టవధానికి సమస్య లతి కష్టదముల్"
(లేదా...)
"అష్టవధానికిన్ జటిలమౌను సమస్యల పూరణమ్ములే"

8, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య – 2379 (నీతిరహితుఁడె జనులకు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నీతిరహితుఁడె  జనులకు నేత యగును"
(లేదా...)
"నీతివిహీనుఁడే జనుల నేతగ గౌరవమందు నెల్లెడన్"
ఈ సమస్యను పంపిన గొరిగె వెంకటేశ్వర్లు గారికి ధన్యవాదాలు.

7, జూన్ 2017, బుధవారం

శ్రీ కంది శంకరయ్య వారు అందుకున్న బహు అరుదైన పురస్కారం!

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారాశంకరాభరణం బ్లాగును అవిరళముగా నిర్వహించుచు ఎందరో పద్యాభిమానులను కవులుగా చేయుచు ఆదర్శ జీవితం గడుపుచున్న మన సాహితీ బంధువు శ్రీమాన్ కంది శంకరయ్య. అట్టి మహనీయుని కృషిని గుర్తించిన జగద్విఖ్యాత విద్వద్వేత్త శ్రీమాన్ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారు తమ హృదయాకాశమున మెఱుపు వలె మెఱిసి అమృతపు జల్లువలె వెల్వడిన పద్యములలో వ్యక్తము చేసినారు. “విద్వానేవ విజానాతి విద్వజ్జన పరిశ్రమమ్అన్న మాట ఎంతటి యథార్థము! అపురూప పద్యసత్కారమునకు నోచుకొన్న శ్రీమాన్ కంది సంకరయ్య మహనీయుని మనసారా అభినందిస్తున్నాను.
ఇక చూడండి.
ప్రాచార్య శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు వారినుండి 
శంకరాభరణ నిర్వాహకులు, శ్రీ కంది శంకరయ్య వారు అందుకున్న 
బహు అరుదైన పురస్కారం.

శ్రీ కంది శంకరయ్య.
Recalling all those who had inspired me ... 

సీ.
భారతీసేవకప్రథుఁ డన్న మా కంది
శంకరయ్య బుధేంద్రు వంకఁ జూతు!
పద్యవిద్యాకృతవ్రతుఁ డన్న మా కంది
శంకరయ్య బుధేంద్రు వంకఁ జూతు!
గురుకవీంద్రాచార్యవరుఁ డన్న మా కంది
శంకరయ్య బుధేంద్రు వంకఁ జూతు!
దయమీఱు ప్రియసహృదయుఁ డన్న మా కంది
శంకరయ్య బుధేంద్రు వంకఁ జూతు!
తే.గీ.
శంకరయ్య బుధేంద్రుని వంకఁ జూచి 
సర్వసుఖములు గూర్పు మా స్వామి! యనుచుఁ
గళలు తళుకొత్త, మోము వెన్నెలలు విరియ 
శంకరయ్య నడుగ - నెలవంకఁ జూతు!

కం.
మీ ప్రేమాతిశయముఁ
ద్యప్రణయనదీక్ష నన్నుఁ దావకవాత్స
ల్యప్రశ్రితుఁ గావించె సు 
ధాప్రేక్షణ శంకరార్య! ధన్యతఁ జెందన్.
ఇట్లు 


శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు
('ఆంధ్రామృతం' బ్లాగు నిర్వాహకులు శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

దత్తపది - 115 (కారు-వాచి-టీవి-సెల్లు)

కారు - వాచి - టీవి - సెల్లు
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
మహాభారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(దీనిని పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు)

6, జూన్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2378 (హర్యక్షము జింకఁ గాంచి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హర్యక్షము జింకఁ గాంచి యడలుచుఁ బాఱెన్"
(లేదా...)
"హరిణముఁ గాంచి సింహము భయంబునఁ బాఱె వడంకుచున్ వడిన్"

5, జూన్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2377 (పాండురాజు పెండ్లాడె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పాండురాజు పెండ్లాడె సుభద్ర నపుడు"
(లేదా...) 
"పాండు ధరాధినాథుఁడు సుభద్రను బెండిలియాడెఁ గాంక్షమై"
ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

4, జూన్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2376 (ఆశ్రయము నొసంగి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఆశ్రయము నొసంగి తా నిరాశ్రయుడయ్యెన్"
(లేదా...)
"ఆశ్రయమిచ్చి తానిట నిరాశ్రయుడయ్యె నదేమి చిత్రమో"
ఈ సమస్యను పంపిన శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

3, జూన్ 2017, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 37

కవిమిత్రులారా,
అంశము - కైకేయి వ్యక్తిత్వము
నిషిద్ధాక్షరములు - ఎ, ఏ, ఐ అను అచ్చులు, ఈ అచ్చులతో కూడిన హల్లులు.
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

2, జూన్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2376 (బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"బిడ్డ లిద్దఱు పుట్టిరి పేడి వలన" 
(లేదా...) 
"బిడ్డలు పుట్టి రిద్దరట పేడికిఁ జూచి జనమ్ము మెచ్చగా"
ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

1, జూన్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2375 (అమ్మా యని శశిధరుఁడు....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అమ్మా యని శశిధరుఁడు నగాత్మజఁ బిలిచెన్"
(లేదా...)
"అమ్మ యటంచు నిందుధరుఁ డద్రితనూజనుఁ బిల్చె మక్కువన్"
ఈ సమస్యను పంపిన కవితశ్రీ శ్రీనివాసులు గారికి ధన్యవాదాలు.