30, జూన్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2721 (అడ్డం బయ్యెను ధర్మ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు"
(లేదా...)
"అడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

29, జూన్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2720

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భరతుఁడు పెండ్లాడినాఁడు భామిని సీతన్"
(లేదా...)
"భరతుఁడు పెండ్లియాడెఁ గద భామిని సీతను ప్రేమ మీరఁగన్"

28, జూన్ 2018, గురువారం

ఆవిష్కరణోత్సవాహ్వానము!


ఆహ్వానం
పుస్తకావిష్కరణ సభ
కంది శంకరయ్య సగర్వంగా సమర్పించు
జడ కందములుమా కందములు
116 కవుల పద్య సంకలనం
ఆవిష్కర్త : శ్రీ ముద్దు రాజయ్య అవధాని గారు
సమీక్షకులు : ప్రముఖ కవులు శ్రీ నారుమంచి అనంతకృష్ణ గారు
---oOo---
తిరుప్పావై గజల్ మాలిక
రచయిత్రి : డా. ఉమాదేవి జంధ్యాల
ఆవిష్కర్త : గజల్ కవులు శ్రీ టి.వి.యస్. రామకృష్ణ ఆచార్యులు గారు
సమీక్షకులు : ప్రముఖ కవులు శ్రీ తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు
---oOo---
వేదిక : వడ్డేపల్లి కమలమ్మ సీనియర్ సిటిజన్స్ భవనం,
పోస్టాఫీసు ప్రక్కన, వివేకానంద నగర్, కూకట్ పల్లి, హైదరాబాదు.
తేదీ : 8 – 7 – 2018 (ఆదివారం)
సమయం : (కచ్చితంగా) సా. 4 గం. నుండి సా. 6 గం. వరకు.
ఆహ్వానించువారు :
శంకరాభరణం ప్రచురణలు & జె.వి. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు.
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అసోసియేషన్స్, కూకట్ పల్లి చాప్టర్ వారి సౌజన్యంతో

సమస్య - 2719

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అరయ సతి గుబ్బగవ యనలావృతమ్ము"
(లేదా...)
"అరయఁగ నింతి గుబ్బగవ యగ్ని శిఖావృతమై వెలింగెడిన్"
బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...

27, జూన్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2718

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పతి యల్లుండై సపత్ని వరలెను సుతయై"
(లేదా...)
"పతి యల్లుండుగఁ బుత్రియే సవతిగాఁ బ్రాప్తించెఁ జిత్రంబుగన్"
(ఒక శతానధానంలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారు పూరించిన సమస్య)

26, జూన్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2717

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శత్రు చయ మొసఁగుఁ బ్రశాంతి నెపుడు"
(లేదా...)
"శత్రు చయం బొసంగును బ్రశాంతిని నిత్యము మర్త్య కోటికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు

25, జూన్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2716

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"లేదనఁగఁ గల్గు భోగభాగ్యోదయమ్ము"
(లేదా...)
"లేదన లేదు లేదనఁగ లీలగఁ గల్గును భోగ భాగ్యముల్ "
(ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు)

24, జూన్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2715

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చంద్రు లిద్ద రున్నను లేదు చంద్రకాంతి"
(లేదా...)
"చందురు లిద్ద రున్నఁ గనఁజాలము చంద్రిక లయ్యొ దైవమా"
(ఒక శతానధానంలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారు పూరించిన సమస్య)

23, జూన్ 2018, శనివారం

దత్తపది - 141

హర - గణేశ - కుమార - నంది
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
విష్టుస్తుతి చేస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.

22, జూన్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2714

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తురకలు జంధ్యమ్ముఁ దాల్చుదురు యాజ్ఞికులై"
(లేదా...)
"తురకల్ జంధ్యముఁ దాల్చి యజ్ఞముల నెంతో శ్రద్ధతోఁ జేతురే"

21, జూన్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2713

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చెవిఁ బువ్వులఁ బెట్టువాఁడె శిష్టుఁడు జగతిన్"
(లేదా...)
"చెవిలోఁ బువ్వులఁ బెట్టువాఁడె గుణసంశీలుండు ముమ్మాటికిన్"
(ఒక శతానధానంలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారు పూరించిన సమస్య)

20, జూన్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2712

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తలలో స్వర్గమ్ముఁ జూపు ధన్యుఁడె కవియౌ"
(లేదా...)
"తలలో స్వర్గముఁ జూపువాఁడె కవియౌ ధాత్రీతలం బందునన్"
(రాణి వెంకట గోపాల కృష్ణ ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

19, జూన్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2711

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దారుణ కృష్ణభుజగము సుధల్ వెలిగ్రక్కెన్"
(లేదా...)
"దారుణ కృష్ణసర్పము సుధల్ వెలిగ్రక్కుచు నుండె సత్కవీ"
(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

18, జూన్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2710

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దిక్కు లేనప్డు దిక్కు నా కక్క మగఁడె"
(లేదా...)
"ఎక్కడ దిక్కు లేదు మఱి యిప్పుడ యక్క మగండు దిక్కగున్" 

17, జూన్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2709

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శుకయోగికి నల్లుఁ డయ్యె సురనది సుతుఁడే"
(లేదా...)
"శుకయోగీంద్రున కల్లుఁ డయ్యెఁ గద భీష్ముం డంద రుప్పొంగగన్"
(ఒక శతానధానంలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారు పూరించిన సమస్య)

16, జూన్ 2018, శనివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 2708

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాల్మీకికి రాజమండ్రి వాసమ్ము గదా"

15, జూన్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2707

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పద్యము రాదనెను గరికిపాటికి నలుకన్" 
(లేదా...)
"పద్యము రాదనెన్ గరికిపాటికిఁ గోపము హద్దు మీఱఁగన్"
(ఒక శతానధానంలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారు పూరించిన సమస్య)

14, జూన్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2706

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్) 
"స్త్రీలకు మ్రొక్కినన్ ధనము శ్రేయము శౌర్యము గల్గు నిద్ధరన్"
(ఒక శతానధానంలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారు పూరించిన సమస్య)

13, జూన్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2705

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ద్రౌపదియు సీత లొకతండ్రి తనయలు గద"
(లేదా...) 
"ద్రౌపది సీత లిద్ద రొకతండ్రికిఁ బుట్టిన బిడ్డలే కదా"
(ఒక శతానధానంలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారు పూరించిన సమస్య)

12, జూన్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2704 (తనయను జెల్లెలిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తనయను జెల్లెలిని హరుఁడు దారలుగఁ గొనెన్"
(లేదా...)
"తనయను జెల్లెలిన్ హరుఁడు దారలుగా గ్రహియించెఁ జూడుమా"

11, జూన్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2703 (జారులు నుతియింపఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జారులు నుతియింపఁగ హరి శైలజఁ గూడెన్"
(లేదా...)
"జారులు ప్రస్తుతింప హరి శైలజఁ గూడె సురాళి మేలుకై"

10, జూన్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2702

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హర్మ్యంబున నీదులాడె నవె మత్స్యంబుల్"
(లేదా...)
"హర్మ్యంబందున నీదులాడె నవె మత్స్యంబుల్ గనన్ వింతయే"
(పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

9, జూన్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2701 (కరినిఁ జంపి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కరినిఁ జంపి యమ్మకరినిఁ గాఁచెను హరి"
(లేదా...)
"కరినిం జంపియు నక్రమున్ గరుణతోఁ గాఁచెన్ ముకుందుం డొగిన్"

8, జూన్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2700 (కనకకశిపుఁ బూజ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..
"కనకకశిపుఁ బూజయె కాఁచుఁగద జగమును"
(లేదా...)
"కనకకశిపుఁ బూజయే జగమ్ముఁ బ్రోచు నెప్పుడున్"

7, జూన్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2699 (అభవు ముఖము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..
"అభవు ముఖముఁ జూడదఁట హిమాద్రిపుత్రి"
(లేదా...)
"అభవు ముఖంబుఁ జూడదఁట యద్రితనూజ తపోనిమగ్నతన్"

6, జూన్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2698 (రతి మూలము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..
"రతి మూలము సర్వధర్మరక్షణకు భువిన్"
(లేదా...)
"రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్"

5, జూన్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2697 (చంద్రునిలో లేడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..
"చంద్రునిలో లేడి తినెను జగతినిఁ దృణమున్"
(లేదా...)
"చంద్రునిలోని లేడి తినసాగెను ధారుణిపై తృణంబులన్"

4, జూన్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2696 (పుంస్త్వము లేనట్టి భర్త...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..
"పుంస్త్వము లేనట్టి భర్త పుత్రుం గాంచెన్"
(లేదా...)
"పుంస్త్వము లేని భర్త యవుఁబో కొమరున్ సతి గాంచె నెట్లొకో"
(దీనిని కందంలోను పూరించవచ్చు)

3, జూన్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2695 (శునకమయ్యెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..
"శునకమ్మయ్యెను మురారి సురలు నుతింపన్"
(లేదా...)
"శునకమ్మయ్యెను విష్ణుదేవుఁడు సురస్తోమంబు కీర్తింపఁగన్"

2, జూన్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2694 (రాయలు కేలన్ ధరించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..
"రాయలు కేలన్ ధరించె రమణి పదములన్"
(లేదా...)
"రాయలు కేలఁ దాల్చెఁ జెలి రమ్యపదంబుల నూపురమ్ములన్"

1, జూన్ 2018, శుక్రవారం

దత్తపది - 140 (కామ-భామ-మామ-రామ)

కామ - భామ - మామ - రామ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.