23, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3112 (అభయ మొసఁగి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అభయ మొసఁగి ప్రోచును రావణాసురుండు"
(లేదా...) 
"అభయము నిచ్చి ప్రోచెడి మహాత్ములు రావణ కుంభకర్ణులే"

22, ఆగస్టు 2019, గురువారం

సమస్య - 3111 (కాలాతీతమునఁ గలుఁగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాలాతీతమునఁ గలుఁగుఁ గద సత్ఫలముల్"
(లేదా...)
"కాలము మించిపోయినను గాంచును మందుఁడు సత్ఫలమ్ములన్"

21, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

సమస్య - 3110 (మిత్తికిన్ ముఖ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మిత్తికిన్ ముఖద్వార మమీరుపేట"
(లేదా...)
"తలఁపన్ మిత్తి కమీరుపేటయె ముఖద్వారంబు ముమ్మాటికిన్" 
(నిన్న హైదరాబాదు, అమీర్‌పేటలో అముదాల మురళి గారి అవధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

20, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

ఆహ్వానం

అష్టావధానము
అవధాని : శతావధాని ఆముదాల మురళి
అధ్యక్షులు : శ్రీ ప్రొద్దుటూరు ఎల్లారెడ్డి గారు
వేదిక : ఏ. ఎస్.రెడ్డి స్పోకన్ ఇంగ్లీషు సెంటర్, మైత్రీవనం, అమీర్ పేట, హైదరాబాదు.
తేది: 20-8-2019 ఉదయం 10.00 గం.

సమస్య - 3109 (అంఘ్రిద్వంద్వము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అంఘ్రిద్వంద్వమ్ము లేని యాఁడది యాడెన్"
(లేదా...)
"అంఘ్రిద్వంద్వము లేని భామ వెస నాట్యంబాడెఁ జిత్రమ్ముగన్"

19, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

సమస్య - 3108 (వాన లెన్నియో...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాన లెన్నియో కురిసె పిపాస పోదు"
(లేదా...)
"దండిగ వానలే కురిసె దప్పిక దీర దిదేమి చిత్రమో"

18, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3107 (భద్రగిరీశునిన్... )

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భద్రగిరీశుం డొసఁగును భక్తులకుఁ జెరన్"
(లేదా...)
"భద్రగిరీశునిన్ గొలుచు భక్తులకున్ జెరసాల దక్కురా"

17, ఆగస్టు 2019, శనివారం

సమస్య - 3106 (కాంతను వలచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాంతను వలచి యోగిగా గణుతికెక్కె"
(లేదా...)
"కాంతాలోలుఁడు యోగిగా గణుతికెక్కన్ సాత్త్వికుల్ మెచ్చిరే"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

16, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3105 (గాధిసుతునకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గాధిసుతునకు మేనక కన్నతల్లి"
(లేదా...)
"మేలుగ గాధిసూనునకు మేనక తల్లి యగున్ నిజంబుగన్"

15, ఆగస్టు 2019, గురువారం

ఆహ్వానం (అష్టావధానం)


శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవస్థానం,
టెలీఫోన్ కాలనీ, కొత్తపేట. హైదరాబాదు
తేదీ. 15-08-2019 (గురువారం)
సాయంత్రం 6.30 గం.లకు
సహజ కవి
శ్రీ  బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి
అష్టావధానం
సంచాలకులు - శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావు గారు
పృచ్ఛకులు
నిషిద్ధాక్షరి - శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు
సమస్య - శ్రీ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు
దత్తపది - శ్రీ మాచవోలు శ్రీధర రావు గారు
వర్ణన - ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారు
ఆశువు - శ్రీ చిటితోటి విజయకుమార్ గారు
న్యస్తాక్షరి - అవధాని శ్రీ ముద్దు రాజయ్య గారు
వారగణనం – శ్రీ చక్రపాణి గారు
అప్రస్తుత ప్రసంగం - శ్రీ విరించి గారు

అందరూ ఆహ్వానితులే

నిషిద్ధాక్షరి - 48

కవిమిత్రులారా,
అంశము - స్వాతంత్ర్య దినోత్సవము
నిషిద్ధాక్షరము - సకారము ('స', దాని గుణితములు, సంయుక్తాక్షరములు)
ఛందము - మీ యిష్టము.

14, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

సమస్య - 3104 (పువ్వులలో జ్వాల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పువ్వులలో జ్వాల లెగసి బొబ్బలు పుట్టెన్"
(లేదా...)
"మల్లెలలోన రేఁగినవి మంటలు బొబ్బలు పుట్టె నయ్యయో"

13, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3103 (మామకె మామగా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మామకె మామగను నిల్చు మాన్యునిఁ గొలుతున్"
(లేదా...)
"మామకె మామగా నిలిచి మాన్యతఁ గన్న ఘనున్ స్తుతించెదన్"

12, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

దత్తపది - 160

కవిమిత్రులారా,
కాక - తాత - పాప - మామ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ 
రామాయణార్థంలో 
స్వేచ్ఛాచ్ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

11, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3102 (భామ కంటె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భామ కంటెఁ జిన్నదోమ మిన్న"
(లేదా...)
"భామకంటెను జిన్నదోమ ప్రభావ మెక్కువ సూడఁగన్"

10, ఆగస్టు 2019, శనివారం

సమస్య - 3101 (కలిమి దొలంగి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలిమి దొలఁగినపుడె కలుగు సుఖము"
(లేదా...)
"కలిమి దొలంగినప్పుడె సుఖంబు లభించును మానవాళికిన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

9, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3100 (లలనలు సేయ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"లలనలు సేయఁదగదు వరలక్ష్మీ వ్రతమున్"
(లేదా...)
"స్త్రీ లెవ్వారలు భక్తితోడ వరలక్ష్మిన్ గొల్వరా దెన్నఁడున్"

8, ఆగస్టు 2019, గురువారం

సమస్య - 3099 (మాతను భర్తగా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మాతను తన పతిగఁ గొని యుమాసతి మురిసెన్"
(లేదా...)
"మాతను భర్తగాఁ గొని యుమాసతి గాంచెను కార్తికేయునిన్"

7, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

సమస్య - 3098 (మూఁడేఁడుల పిల్ల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మూఁడేఁడుల పిల్లకొక్క పుత్రుఁడు గలిఁగెన్"
(లేదా...)
"మూఁడేఁడుల్ గల పిల్ల గర్భవతియై పుత్రుం గనెన్ బ్రీతిమై"

6, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3097 (కల్లోలము సాగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కల్లోలము సాగుటొప్పు కాశ్మీరమునన్"
(లేదా...)
"కల్లోలమ్ము నిరంతరాయ మగుతన్ గాశ్మీర దేశమ్మునన్"

5, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

సమస్య - 3096 (కష్టములు దీర...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కష్టములు దీరఁ గన్నీరు గార్చి రడలి"
(లేదా...)
"కష్టము లెల్లఁ దీరెనని కార్చిరి కంటను నీరు భీతితోన్"

4, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3095 (కలము విడిచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలము విడిచి మేటి కవిగ వెలిఁగె"
(లేదా...)
"కలముఁ ద్యజించి మేటి కవిగా యశమందె నొకండు ధాత్రిపై"

3, ఆగస్టు 2019, శనివారం

సమస్య - 3094 (కవి నాశంబును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవి నాశముఁ గోరి వ్రాయుఁ గావ్యము లెలమిన్"
(లేదా...)
"కవి నాశంబును గోరి వ్రాయునఁట సత్కావ్యమ్ము సంప్రీతుఁడై"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

2, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3093 (కల్లలే చెప్పుచుండు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కల్లలే చెప్పుచుండు నాకాశవాణి"
(లేదా...)
"ఔనౌఁ గల్లలె చెప్పు నందురు గదా యాకాశవాణిన్ జనుల్"

1, ఆగస్టు 2019, గురువారం

సమస్య - 3092 (తొందరపడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తొందరపడి కైత పిట్ట తుఱ్ఱున నెగిరెన్"

31, జులై 2019, బుధవారం

శ్రద్ధాంజలి!


సమస్య - 3091 (పడమట నుదయించి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పడమట నుదయించి తరణి ప్రాగ్దిశ కేఁగెన్"
(లేదా...)
"పడమట నుద్భవించి రవి ప్రాగ్దిశఁ జేరఁగ సాగె ముందుకున్"
(విట్టుబాబు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

30, జులై 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3090 (శవమ లేచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శవమ లేచి రమ్ము సంతసమున"
(లేదా...)
"శవమా సంతస మొప్ప రమ్ము వడిగన్ శశ్వద్యశశ్శాలివై"

29, జులై 2019, సోమవారం

సమస్య - 3089 (దివ్వె వెలుఁగెడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దివ్వె వెలుఁగెడి గదిలోన తిమిర ముండె"
(లేదా...)
"దివ్వె వెలుంగు చున్నను గదిన్ నలువంకలఁ గ్రమ్మెఁ జీఁకటుల్"

28, జులై 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3088 (సదయుఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సదయుఁడు గంటం బడఁడు విశాఖనగరిలోన్"
(లేదా...)
"కరుణాత్ముండు విశాఖ పట్టణములోఁ గన్పట్ట డొక్కం డయో"

27, జులై 2019, శనివారం

దత్తపది -159

కవిమిత్రులారా,
"తట్ట - గుట్ట - చుట్ట - పుట్ట"
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ
'స్వచ్ఛభారత్' లక్ష్యాల గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యం వ్రాయండి. 

26, జులై 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3087 (తొమ్మిదిలో...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తొమ్మిదిలో నొకటిఁ దీయఁ దొయ్యలి పదియౌ"
(లేదా...)
"తొమ్మిదిలో నొకం డుడుగఁ దొయ్యలిరో పదియౌను సత్యమే"

25, జులై 2019, గురువారం

సమస్య - 3086 (గరళము లభియించదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గరళము లభియించ దకట కత్తియు లేదే"
(లేదా...)
"గరళమ్మింత లభించదే యకట ఖడ్గంబైనఁ జేఁజిక్కదే"

24, జులై 2019, బుధవారం

సమస్య - 3085 (పరమతమ్ముల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పరమతమ్ముల దూషింపవలెను సతము"
(లేదా...)
"పరమతదూషణమ్ము సలుపన్ వలె నెప్పుడు సద్గుణోత్తముల్"

23, జులై 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3084 (అప్పు లేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అప్పు లేని నరుఁడు వ్యర్థుఁడు గద"
(లేదా...)
"అప్పులు లేని మానవుని వ్యర్థుఁడుగా గణియింత్రు సజ్జనుల్"

22, జులై 2019, సోమవారం

సమస్య - 3083 (మీసంబులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మీసంబులు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కహా"
(లేదా...)
"మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెను గదా మీనాక్షికిన్ వింతగన్" 

21, జులై 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3082 (తప్పులఁ జూప....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తప్పులఁ జూపంగ ముదమె దక్కును నాకున్"
(లేదా...)
"తప్పులఁ జూప నాకెపుడు దక్కుచునుండును సంతసం బిటన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన వజ్జల రంగాచార్యులు గారికి ధన్యవాదాలు)

20, జులై 2019, శనివారం

సమస్య - 3081 (పరమాత్ముని సేవ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పరమాత్ముని సేవఁ జేయఁ బాపమె కల్గున్"
(లేదా...)
"పరమాత్మార్చన సేయు మానవులకుం బాపంబులే చేకుఱున్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

19, జులై 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3080 (చెలివో తల్లివొ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చెలివో తల్లివొ వదినవొ జేజమ్మవొకో"
(లేదా...)
"చెలివో చెల్లివొ తల్లివో వదినవో జేజమ్మవో యత్తవో"

18, జులై 2019, గురువారం

సమస్య - 3079 (ఇల్ల్రరికమ్మేఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇల్లరికమ్మేఁగ దోష మెట్లగు జగతిన్"
(లేదా...)
"ఇల్లరికంపు టల్లుఁడుగ నేఁగుట యెట్లగు దోష మిద్ధరన్"
(ధవళ భార్గవ్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, జులై 2019, బుధవారం

సమస్య - 3078 (పుట్టిన దినమంచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పుట్టిన దినమంచును బొరిపొరి యేడ్చిరయో"
(లేదా...)
"పొరిపొరి యేడ్చి రెల్లఱునుఁ బుట్టిన ప్రొద్దని లోకు లయ్యయో"
(ఈరోజు నా జన్మదినం!)

16, జులై 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3077 (మేఘము లేక...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మేఘమే లేక వర్షము మిగులఁ గురిసె" 
(లేదా...)  
"మేఘము లేక వర్షము లమేయముగాఁ గురిసెన్ విచిత్రమే"
(ఈ సమస్యను పంపిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు)

15, జులై 2019, సోమవారం

సమస్య - 3076 (మారణ హోమమే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మారణహోమంబు శాంతిమంత్రం బయ్యెన్"
(లేదా.....) 
"మారణహోమమే మహిత మంజుల మంత్రము శాంతిఁ గూర్పఁగన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు)

14, జులై 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3075 (హంపి విడిచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హంపి విడిచి పారెను విరూపాక్షుఁ డడలి"
(లేదా...)
"హంపీ క్షేత్రము వీడి పారెను విరూపాక్షుండు భీతాత్ముఁడై"
(ఈరోజు నేను హంపీక్షేత్రాన్ని దర్శిస్తున్న సందర్భంగా)

13, జులై 2019, శనివారం

సమస్య - 3074 (కవి యొక్కండును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవి యొకఁడును గానరాఁడు గర్ణాటమునన్"
(లేదా...)
"కవి యొక్కండును గానరాఁడు వెదుకం గర్ణాటదేశమ్మునన్"
(ఈరోజు బెంగుళూరులో నా 'వరద శతకము' ఆవిష్కరణ)

12, జులై 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3073 (కాకరతీఁగలకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాకర తీఁగలకు నల్లకలువలు పూసెన్"
(లేదా...)
"కలువలు పూసె నల్లనివి కాకర తీఁగలకున్ భళీ భళీ"
(ఈ సమస్యను పంపిన శాస్త్రుల రఘుపతి గారికి ధన్యవాదాలు)

11, జులై 2019, గురువారం

సమస్య - 3072 (మార్గశీర్షమందు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మార్గశీర్షమందు మాఘ మలరె"
(లేదా...)
"మాఘము సంక్రమించినది మార్గశిరంబునఁ గార్తికం బనన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన శాస్త్రుల రఘుపతి గారికి ధన్యవాదాలు)

10, జులై 2019, బుధవారం

సమస్య - 3071 (కవివర్యున్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కవినిఁ బురస్కృతునిఁ జేయఁగా వ్యర్థమగున్"
(లేదా...)
"కవివర్యున్ బిలిపించి యిచ్చెడి పురస్కారమ్ము వ్యర్థంబగున్"
(ఈరోజు నేను కోరుట్లలో అందె వేంకటరాజము స్మారక పురస్కారం 
అందుకుంటున్న సందర్భంగా....)

9, జులై 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3070 (మాట తీపి....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మాట తీపి కాలకూట మెడఁద"
(లేదా...)
"మచ్చిక మీఱ తియ్యనగు మాట లెదం గనఁ గాలకూటమే"

8, జులై 2019, సోమవారం

సమస్య - 3069 (వేయంచుల కైదువు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వేయంచుల కైదువుఁ గొని విష్ణువు సెలఁగెన్"
(లేదా...)
"వేయంచుల్ గల కైదువుం గొని మహావిష్ణుండు రేగెన్ వడిన్"

7, జులై 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3068 (శ్రీరాముని రోసిరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్"
(లేదా...)
"శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్"

6, జులై 2019, శనివారం

సమస్య - 3067 (పాపి యొక్కఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాపి యొక్కఁడు సన్మానపాత్రుఁ డయ్యె"
(లేదా...)
"నయదూరుండగు పాపి యొక్కరుఁడు సన్మానంబుఁ బొందెన్ సభన్"

5, జులై 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3066 (పూరణఁ జేయంగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పూరణఁ జేయంగఁ బలుకుఁబోఁడికిఁ దరమే"
(లేదా...)
"పూరణఁ జేయఁగాఁ బలుకుఁబోఁడికి బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే"
(జిలేబీ గారికి ధన్యవాదాలతో....)

4, జులై 2019, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 64

కవిమిత్రులారా,
గ్రంథపఠనం వల్ల ప్రయోజనాలను తెలుపుతూ 
ఉత్పలమాల వ్రాయండి.
న్యస్తాక్షరాలు.......
మొదటి పాదం 5వ అక్షరం 'పు'
రెండవ పాదం 11వ అక్షరం 'స్త'
మూడవ పాదం 14వ అక్షరం 'క'
నాల్గవ పాదం 17వ అక్షరం 'ము'
(లేదా...)

నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా "పు - స్త - క - ము" ఉండే విధంగా ఆటవెలది వ్రాయండి

3, జులై 2019, బుధవారం

సమస్య - 3065 (గుట్టలు మున్నీటిలోన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గుట్టలు మున్నీటిలోన గునగున నడచెన్"
(లేదా...)
"నగములు వార్ధిలో గునగునన్ నడచెన్ గడు సుందరమ్ముగన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన కె. బాలస్వామి గారికి ధన్యవాదాలు)

2, జులై 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3064 (చార్వాకుండు....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చార్వాకుం డాస్తికుండు సద్భక్తుఁడె పో"
(లేదా...)
"చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో"

1, జులై 2019, సోమవారం

దత్తపది - 158

హరి - మాధవ - కేశవ - అచ్యుత
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ శివుని స్తుతిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

30, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3063 (కలువల చెలికాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలువల చెలికాఁడు మ్రింగె కాకవెలుంగున్*"
(లేదా...)
"కలువల సంగడీ డెసఁగి కాకవెలుంగును మ్రింగె నల్కమై"
(అచ్చతెనుఁగులో పూరిస్తే సంతోషం!)
(*పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్ గారు అమెరికాలో చేసిన 
అచ్చతెనుఁగు అవధానంలో అడగడానికి నేను పంపిన సమస్య)

29, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3062 (మోసముఁ జేయువారలకె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మోసగాండ్రకె లభియించుఁ బుణ్యఫలము"
(లేదా...)
"మోసముఁ జేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

28, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3061 (ఈప్సితముల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఈప్సితములఁ దీర్చువారలే కద చోరుల్"
(లేదా...)
"ఈప్సిత దాతలై హితము నెంతయొ కూర్తురు చోరు లెప్పుడున్"

27, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3060 (జీవా కాంక్షలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జీవా కాంక్షలు పరమునుఁ జేకూర్చునులే"
(లేదా...)
"జీవా కాంక్షలు ముక్తికారకములై జేజేల మెప్పొందెడిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన తోపుచర్ల రంగారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

26, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3059 (అంబనుఁ బెండ్లాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అంబను బెండ్లాడె భీష్ముఁ డందరు మెచ్చన్"
(లేదా...)
"అంబను బెండ్లియాడె జను లందరు మెచ్చఁగ భీష్ముఁ డయ్యెడన్"

25, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3058 (కారాగృహ సుఖము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారాగృహ సుఖము దక్కఁ గలదే బయటన్"
(లేదా...)
"కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్"

24, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3057 (శిశుపాలుని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శిశుపాలునిఁ జంపఁదగునె శ్రీకృష్ణునకున్"
(లేదా...)
"వరగుణవంతుఁడైన శిశుపాలునిఁ గృష్ణుఁడు సంపుటొప్పునే"

23, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3056 (ఫుల్ల సరోజ నేత్రలకు....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇంతులకుఁ జీకటులుగ రేయెండ లయ్యె"
(లేదా...)
"ఫుల్ల సరోజ నేత్రలకు పూర్తిగఁ జీకటు లయ్యె వెన్నెలల్"

22, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3055 (కలముం గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలముం   గని   కవివరుండు   కలవరమందెన్"
(లేదా...)
"కలమును గాంచినంతఁ గలఁగంబడె సత్కవివర్యుఁ డయ్యయో"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

21, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3054 (శునకమ్మున్ గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శునకమ్ముఁ గని పరుగిడె నసురపతి భీతిన్"
(లేదా...)
"శునకమ్మున్ గని భీతుఁడై పరచె రక్షోనాథుఁ డాలమ్మునన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

20, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3053 (స్తనములు నాలుగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్తనములు నాలుగు గలిగిన చానను గంటిన్"
(లేదా...)
"స్తనములు నాల్గు గల్గు నొక చాననుఁ గాంచితి నయ్య మిత్రమా"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

19, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3052 (అధర మెటుల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అధరము  మధురం బెటులగు నంబుజ వదనా"
(లేదా...)
"అధర మెటుల్ సుధామధురమౌను సరోజముఖీ వచింపవే"
(ఈ సమస్యను పంపిన పి. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు)

18, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3051 (ప్రాణము లేని వస్తువులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రాణమే లేని వస్తువుల్ పరుగులెత్తె"
(లేదా...)
"ప్రాణము లేని వస్తువులు పర్విడుచున్నవి చిత్రమే సుమీ"
(ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు)

17, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3050 (నీతులఁ జెప్పంగరాదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నీతులఁ జెప్పంగరాదు నిరవధికముగన్"
(లేదా...)
"నిరవధికంబుగాఁ జెలఁగి నీతులఁ జెప్పఁగ రా దెవారికిన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన విట్టుబాబు గారికి ధన్యవాదాలు)

16, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3049 (జాషువ జాడకై...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జాలిగ గబ్బిలము వెదకె జాషువ కొఱకై"
(లేదా...)
"జాషువ జాడకై వెదకె జాలిగ గబ్బిల మిప్పుడీ గడిన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో మంథెని శంకరయ్య గారి సమస్య)

15, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3048 (జలజల జాలువారు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జలజములు చాలును మనకు జాతు లేల"
(లేదా...)
"జలజల జాలువారు జలజంబులు చాలును జాతు లేలొకో"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో డా. ఎన్.వి.ఎన్. చారి గారి సమస్య)

14, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3047 (వాలమ్మొక్కటి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాలమ్మే తక్కువ కద వసుధాసుతకున్"
(లేదా...)
"వాల మ్మొక్కటి తక్కువయ్యెను గదా వామాక్షి సీతమ్మకున్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో సిద్దంకి బాబు గారు ఇచ్చిన ప్రసిద్ధ సమస్య)

13, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3046 (మాధుర్యమ్మది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మాధుర్యము తగ్గెనేమి మద్దూరి కవీ"
(లేదా...)
"మాధుర్యమ్మది తగ్గెపోయెను గదా మద్దూరి పద్యమ్ములన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో చేపూరి శ్రీరామారావు గారి సమస్య)

12, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3045 (కారణము లేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారణము లేని కార్యమె ఘనతఁ గాంచు"
(లేదా...)
"కారణమేమి లేనిదగు కార్యమదే ఘనతం గనుం గదా"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో దోమల భిక్షపతి గారి సమస్య)

11, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3044 (కుపిత రాముఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుపిత రాముఁడు సీతపైఁ గోల నేసె"
(లేదా...)
"కోపగించిన రాముఁ డప్పుడు కోల నేసెను సీతపై"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో 
ఎన్.సిహెచ్. శ్రీనివాస రంగాచార్యులు గారి సమస్య)

10, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3043 (చింతన లోపించిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చింతన లోపించిన యతి సిద్ధినిఁ బొందెన్"
(లేదా...)
"చింతన సుంత లేని యతి సిద్ధినిఁ బొందె జనుల్ నుతింపఁగన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో పాతూరి రఘురామయ్య గారి సమస్య)

9, జూన్ 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3042 (జారిణి పంచిపెట్టిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జారిణి పంచఁగఁ దినిరి ప్రసాదము భక్తిన్"
(లేదా...)
"జారిణి పంచిపెట్టిన ప్రసాదముఁ దిన్న మహోదయం బగున్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో అక్కెర సదానందాచారి గారి సమస్య)

8, జూన్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3041 (చెడువాఁ డీతఁడు....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చెడువాఁడని రామమూర్తిఁ జెప్పెదరు కవుల్"
(లేదా...)
"చెడువాఁ డీతఁ డటంచుఁ బల్కెదరయా శ్రీరామమూర్తిన్ గవుల్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో గుండు మధుసూదన్ గారి సమస్య)

7, జూన్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3040 (పారెద రోరుగల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఓరుగల్ వాసు లవధాన మొప్ప మనిరి"
(లేదా...)
"పారెద రోరుగల్ నగరవాసులయో యవధాన మన్నచో"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

6, జూన్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3039 (నెరజాణల్ గనరారు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నెరజాణలు గానరారు నెల్లూరు పురిన్"
(లేదా...)
"నెరజాణల్ గనరారుపో వెదకినన్ నెల్లూరులో నయ్యయో"

5, జూన్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 3038 (హరుఁడె లోకవిత్త...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హరుఁడె లోకవిత్తహరుఁడు సుమ్ము"
(లేదా...)
"హరుఁడే సంతత లోకవిత్తహరుఁడై యన్యాయముం జేసెడిన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి వరంగల్ శతావధానంలో చిటితోటి విజయకుమార్ గారి సమస్య)

4, జూన్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3037 (చీమ కఱచి చచ్చె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చీమ కఱచి చచ్చె సింహబలుఁడు"
(లేదా...)
"చీమ పరాకునన్ గఱచె సింహబలుండు గతించె వింతగన్"
(మద్దూరి రామమూర్తి గారి భువనగిరి అష్టావధానంలో సమస్య)

3, జూన్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3036 (రంగాచారి నమాజుఁ జేసె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రంగాచారి నమాజుఁ జేసె నతుఁడై రంజాను పర్వమ్మునన్"

2, జూన్ 2019, ఆదివారం

న్యస్తాక్షరి - 63

సరస్వతీ దేవిని స్తుతిస్తూ ఆటవెలది వ్రాయండి.
నాలుగు పాదాల యతిస్థానంలో వరుసగా 'స-ర-స్వ-తీ' అనే అక్షరాలుండాలి. 
(లేదా...)
సరస్వతీ దేవిని స్తుతిస్తూ చంపకమాల వ్రాయండి.
న్యస్తాక్షరములు.....
1వ పాదం 1వ అక్షరం 'స'
2వ పాదం 6వ అక్షరం 'ర'
3వ పాదం 15వ అక్షరం 'స్వ'
4వ పాదం 21వ అక్షరం 'తీ'

1, జూన్ 2019, శనివారం

'The News Minute' పత్రికలో నా గురించి పరిచయం...

https://www.thenewsminute.com/article/love-poetry-meet-70-yr-old-reviving-telugu-padyams-his-blog-102693

సమస్య - 3035 (రాముని రాఘవుని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముని రాఘవునిఁ బొగడరా దనిలసుతా!"
(లేదా...)
"రాముని రాఘవున్ బొగడరా దనిలాత్మజ భక్తితో నిటన్"

31, మే 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3034 (ఉత్పలగంధి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఉత్పలగంధి యిప్పు డూహూ యనకే"
(ఛందోగోపనము)
(లేదా...)
"ఉత్పలగంధిరో యిపుడు నీ వూహూ యనం బాడియే"
(ఛందోగోపనము)

30, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3033 (దంష్ట్రలమీఁద...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవమాడెన్"
(లేదా...)
"దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్"

29, మే 2019, బుధవారం

సమస్య - 3032 (తాఁబేలును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తాఁబేలునుఁ జెవులపిల్లి తవిలి గెలుచునా"
(లేదా...)
"తాఁబేలును గెల్వఁగాఁ జెవులపిల్లికి సాధ్యమె స్పర్థఁ బూనినన్"
(ఛందోగోపనము)

28, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3031 (అన్నమే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అన్నమే పరబ్రహ్మమౌ ననుట తప్పు"
(లేదా...)
"భావ్యంబౌనొకొ ప్రాజ్ఞు లన్నముఁ బరబ్రహ్మంబుగా నెంచఁగన్"

27, మే 2019, సోమవారం

ఆహ్వానం (శతావధానం)

సమస్య - 3030 (గవ్వకుఁ గొఱగావు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గవ్వకుఁ గొఱగావు మేటి కవి నందువొహో"
(లేదా...)
"గవ్వకుఁ గూడఁ జూడఁ గొఱగావు కవీంద్రుండ నందువే యొహో"

26, మే 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3029 (ఉష్ణీషముతోడ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఉష్ణీషముతోడఁ గట్ట నొప్పును గజమున్"
(లేదా...)
"ఉష్ణీషంబునఁ గట్టవచ్చును మదవ్యూఢోగ్ర శుండాలమున్"

25, మే 2019, శనివారం

సమస్య - 3028 (కలహమ్ములు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలహమ్ములు గల్గు భువినిఁ గాంతలచేతన్"
(లేదా...)
"కలహము లీభువిన్ గలుగఁ గాంతలె కారణమౌదు రెప్పుడున్"

24, మే 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3027 (కామిని పాదనూపురము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇపుడు ఖంగున నూపుర మేల మ్రోగె"
(తేటగీతిలో పూరించరాదు)

(లేదా...)

"కామిని పాదనూపురము ఖంగున మ్రోగెను హేతువేమొకో"
(ఉత్పలమాలలో పూరించరాదు)

'...ఖంగున మ్రోగదు...' అని ప్రశస్తమైన సమస్యయే. కొద్దిగా మార్చవలసి వచ్చింది.

23, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3026 (కలలు కల్లలైన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలలు కల్లలైనఁ గల్గె ముదము"
(లేదా...)
"కలలవి కల్లలైనపుడు కల్గెడి మోద మదెంత గొప్పదో"

22, మే 2019, బుధవారం

దత్తపది - 157

కడ, జడ, దడ, వడ
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ
ఎన్నికల ఫలితాలకై ఎదురుచూసే
అభ్యర్థుల ఉత్కంఠస్థితిని వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి. 

21, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3025 (మార్జాలము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో"
(లేదా...)
"మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా"

20, మే 2019, సోమవారం

సమస్య - 3024 (కావ్యమ్మును వ్రాసి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కావ్యమ్మును వ్రాసి తీయఁగా నగు నుసురుల్"
(లేదా...)
"కావ్యము వ్రాసి తీయనగుగాదె రసజ్ఞుల ప్రాణముల్ కవీ"

19, మే 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3023 (పుస్తకావిష్కరణోత్సవము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గ్రంథావిష్కరణోత్సవము లేల వెఱ్ఱివె సుమ్మీ" 
(ఛందోగోపనం)
(లేదా...)
"పుస్తకావిష్కరణోత్సవమ్ములను వేడ్క నొనర్పగ నేల వెఱ్ఱివే" 
(ఛందోగోపనం)

18, మే 2019, శనివారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)


మన్నించండి. తేదీ తప్పు పడింది. 19-5-2019 గా చదువుకొనండి.

సమస్య - 3022 (శర్కర చేఁదగును....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శర్కర చేఁదగును మఱి విషమ్ము మధురమౌ"
(లేదా...)
"శర్కర చేఁదుగా నగు విషంబు గొనన్ మధురంబునౌ సఖా"

17, మే 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3021 (హింస లేనిచోట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హింస లేనిచోట హితము లేదు"
(లేదా...)
"హింసయె లేనిచో హితము నెట్టులఁ బొందగ వచ్చు నీ ధరన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన విట్టుబాబు గారికి ధన్యవాదాలు)

16, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3020 (మూఢమె ముద్దటంచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మూఢమె శుభకార్యములకు ముద్దనిరి జనుల్"
(లేదా...)
"మూఢమె శ్రేష్ఠమౌచు శుభముల్ బొనరించును కార్యసిద్ధికిన్"

15, మే 2019, బుధవారం

సమస్య - 3019 (గాడిద కాల్పట్ట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గాడిద కాల్పట్ట మోక్షగతి లభ్యమగున్"
(లేదా...)
"గాడిద కాలుఁ బట్టుకొనఁ గల్గును మోక్షము తన్నకుండినన్"

14, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3018 (పుఱ్ఱెలు మాటలాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పుఱ్ఱె లవియె మాటలాడెఁ బూర్వపు రీతిన్"
(లేదా...)
"పుఱ్ఱెలు మాటలాడె తమ పూర్వపురీతి సజీవులో యనన్"

13, మే 2019, సోమవారం

సమస్య - 3017 (దేవుఁడు లేని....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దేవుడే లేని గుడి కడు దివ్యమయ్యె"  
(లేదా...)  
"దేవుడులేని మందిరము దివ్యమునై విలసిల్లు నిచ్చలున్"
(ఈ సమస్యను పంపిన బొగ్గరం ప్రసాదరావు గారికి ధన్యవాదాలు)

12, మే 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3016 (సారా తెమ్మనెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సారా తెమ్మనెను రామచంద్రుఁడు హనుమన్"
(లేదా...)
"సారా తెమ్మనె రాఘవుండు హనుమన్ సంరంభమే పొంగఁగన్"

11, మే 2019, శనివారం

సమస్య - 3015 (కలనుఁ దలఁచుకొన్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కలనుఁ దలఁచుకొన్నఁ గలుఁగు సుఖము"
(లేదా...)
"కలను స్మరించినంతనె సుఖమ్ము ముదమ్ము శమమ్ముఁ జేకుఱున్"

10, మే 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3014 (మకరమ్మును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మకరమ్మును ముద్దులాడె మగువ కడుఁ దమిన్"
(లేదా...)
"మకరముఁ బట్టి ముద్దులిడె మానిని మిక్కిలి ప్రీతిఁ జూపుచున్"

9, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3013 (దారా సంగమము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దారా సంగమము మిగుల దౌష్ట్యము సుమ్మీ"
(లేదా...)
"దారను సంగమించుటయె దౌష్ట్యమగున్ గృహమేధి కెప్పుడున్"

8, మే 2019, బుధవారం

సమస్య - 3012 (కుంజర యూధంబు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుంజర యూధంబు దోమ కుత్తుకఁ జొచ్చెన్"
(లేదా...)
"కుంజర యూధ మొక్కటిగఁ గూడియుఁ జొచ్చెను దోమ కుత్తుకన్"

7, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3011 (నాలుగారులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నాలుగారులు పదునాలు గగును"
(లేదా...)
"నాలుగారులు చూడఁగాఁ బదునాలుగే కద లెక్కకున్"

6, మే 2019, సోమవారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)


సమస్య - 3007 (నీటిమీఁది వ్రాత..)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నీటిమీఁది వ్రాత నిలుచు సతము"
(లేదా...)
"నీటన్ వ్రాసిన వ్రాత శాశ్వతముగా నిల్చున్ గదా మిత్రమా"

5, మే 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3008 (కుడ్యముపై...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుడ్యముపై నున్న తేలు కుట్ట దెవారిన్"
(లేదా...)
"కుడ్యము మీఁది వృశ్చికము కుట్ట దెవారిని ముట్టి చూచినన్"

4, మే 2019, శనివారం

సమస్య - 3007 (అధ్యాపక వృత్తి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అధ్యాపక వృత్తి కంటె నధమము గలదే"
(లేదా...)
"అధ్యాపక వృత్తి కంటె నధమాధమమైనది గల్గ దెద్దియున్" 
(ఛందోగోపనము)

3, మే 2019, శుక్రవారం

దత్తపది - 156 (బాల్‌-రన్‌-వికెట్‌-విన్)

బాల్ - రన్ - వికెట్ - విన్
పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి. 

2, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3004 (సత్కృతి నంకితము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సత్కృతి నంకితము గొనఁగ జంకెదరు జనుల్"
(లేదా...)
"సత్కృతి నంకితమ్ము గొన జంకెద రెల్ల జనుల్ విరక్తులై"

1, మే 2019, బుధవారం

సమస్య - 3003 (వనితాలోలుండు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వనితాలోలుండు వెలిఁగె పండితనుతుఁడై"
(లేదా...)
"వనితాలోలుఁడె రాజపూజ్యుఁడును విద్వద్వంద్యుఁడై వెల్గెలే"

30, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3002 (లోఁతుఁ దెలియ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"లోఁతుఁ దెలియలేరు లోకు లెపుడు"
(లేదా...)
"లోఁతు నెఱుంగ సాధ్యమొకొ లోకులకున్ బలుగాకి మూఁకకున్"

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3001 (తాళము వేయఁగా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తాళము వేయంగ నొప్పు ధర్మము నిల్పన్"
(లేదా...)
"తాళము వేయఁగా వలెను ధర్మము నిల్పగ బుద్ధిజీవికిన్"

28, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

ఒక విన్నపం!

          'మధురకవి'గా ప్రసిద్ధులైన గుండు మధుసూదన్ గారిది నిజానికి ప్రౌఢ కవిత్వం. అయితే వారు కొన్ని బాలల కథలను సరళమైన భాషలో పద్యఖండికా రూపంలో వ్రాసారని కొందరికే తెలుసు.
          కొందరు మిత్రులం ఆ ఖండికలను 'బాలల పద్య కథలు' అనే పేరుతో బొమ్మలతో సహా పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలని సంకల్పించాము. అయితే ముద్రణావ్యయాన్ని భరించే స్థితిలో మధుసూదన్ గారు లేరు. ముద్రణ కర్చు అంతా ఒక్కరే భరించే దాతలు దొరకలేదు.(ఎవరైనా ముందుకు వస్తే అంతకంటె అదృష్టమా?) అందుకే మేము తలా కొంత వేసుకుంటున్నాము. డి.టి.పి. నేనే చేస్తున్నాను. సహృదయులు, పద్యకవితాభిమానులు స్పందించి తమకు తోచినంత ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. నిర్బంధం ఏమీ లేదు. ఐచ్ఛికమే. పదిమందికి (ముఖ్యంగా పిల్లలకు) ఉపయోగపడే ఈ పుస్తకం వెలుగు చూడడానికి మనవంతు సాయం మనం చేద్దాం.
          డబ్బులు పంపవలసిన అకౌంటు వివరాలు క్రింద ఇస్తున్నాను.
MADHUSUDHAN GUNDU
STATE BANK OF INDIA,
Khammam Road Branch,
WARANGAL
A/c No. 62021705201
IFSC: SBIN0021851

సమస్య - 3000 (చాలు నింక...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చాలు నింక కంది శంకరయ్య"
(లేదా...)
"చాలును కంది శంకరయ! చాలిక నీ గుణదోష చర్చలున్"
(ఈనాటితో సమస్యల సంఖ్య 3000 అయిన సందర్భంగా...)