30, జూన్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1717 (సంతతము దుఃఖమే కులసతుల వలన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
సంతతము దుఃఖమే కులసతుల వలన.

పద్య రచన - 946

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, జూన్ 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1716 (కీకీ! హిహిహీ! బెకబెక! కిచకిచ! భౌభౌ!)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కీకీ! హిహిహీ! బెకబెక! కిచకిచ! భౌభౌ!
(గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

పద్య రచన - 945

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, జూన్ 2015, ఆదివారం

దత్తపది - 80 (శివ-హర-భవ-రుద్ర)

కవిమిత్రులారా,
శివ - హర - భవ - రుద్ర
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ విష్ణువును స్తుతిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

పద్య రచన - 944

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, జూన్ 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1715 (శ్రవణానందమ్ముఁ గూర్చె రాసభము సభన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
శ్రవణానందమ్ముఁ గూర్చె రాసభము సభన్.

పద్య రచన - 943

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, జూన్ 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1714 (సంతాపసభల్ జనులకు సంతస మొసఁగున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
సంతాపసభల్ జనులకు సంతస మొసఁగున్.

పద్య రచన - 942

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, జూన్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1713 (హరుని వక్షస్స్థలమ్మున నమరె లక్ష్మి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
హరుని వక్షస్స్థలమ్మున నమరె లక్ష్మి.

పద్య రచన - 941

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, జూన్ 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1712 (కన్నబిడ్డ కంటఁ గార మిడెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కన్నబిడ్డ కంటఁ గార మిడెను.

పద్య రచన - 940

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, జూన్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1711 (వాన కురియ మురిసెఁ బడకటింట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
వాన కురియ మురిసెఁ బడకటింట.

పద్య రచన - 939

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, జూన్ 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1710 (మద్యము సేవించి నడుపుమా వాహనమున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మద్యము సేవించి నడుపుమా వాహనమున్.
(నిన్న నేనెక్కిన ఒక ఆటో డ్రైవర్ కాస్త ఎక్కువగానే త్రాగి ఉన్నాడు. మాముందు పోతున్న ఒక వాహనం వెనుక ‘మద్యము సేవించి వాహనమును నడుపరాదు’ అన్న హెచ్చరిక కనిపించింది. అప్పుడు రూపుదిద్దుకున్న సమస్య ఇది...)

21, జూన్ 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1709 (సున్న మిడవె యన్నమేల చుట్టంబునకున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
సున్న మిడవె యన్నమేల చుట్టంబునకున్.

పద్య రచన - 938

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, జూన్ 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1708 (ధర్మజుని తల్లి గాంధారి తాత శకుని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ధర్మజుని తల్లి గాంధారి తాత శకుని.

పద్య రచన - 937

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, జూన్ 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1707 (నందమూరి రామారావు నటుఁడు గాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

నందమూరి రామారావు నటుఁడు గాఁడు.

పద్య రచన - 936

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, జూన్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1706 (లక్ష్మణుఁ డానంద మందె లంకకు రాజై)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
లక్ష్మణుఁ డానంద మందె లంకకు రాజై.

పద్య రచన - 935

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, జూన్ 2015, బుధవారం

దత్తపది - 79 (కాకి-కోయిల-నెమలి-కోడి)

కవిమిత్రులారా,
కాకి - కోయిల - నెమలి - కోడి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

పద్య రచన - 934

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(ఈ చిత్రాన్ని అందించిన జ్యోతి వలబోజు గారికి ధన్యవాదాలు)

16, జూన్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1705 (కన్నులుండి కూడ కాంచలేరు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కన్నులుండి  కూడ  కాంచలేరు.
ఈ సమస్యను పంపిన రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 934

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, జూన్ 2015, సోమవారం

ఆహ్వానం!


సమస్యా పూరణము - 1704 (అక్షరములు నేర్చి బిక్షమెత్తె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
అక్షరములు నేర్చి బిక్షమెత్తె.
ఈ సమస్యను పంపిన రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 933

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, జూన్ 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1703 (గరుడుని నొక వానపాము గ్రక్కున మ్రింగెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
గరుడుని నొక వానపాము గ్రక్కున మ్రింగెన్.

పద్య రచన - 932

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13, జూన్ 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1702 (ఇంటికంటె మఠము హిత మొసంగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ఇంటికంటె మఠము హిత మొసంగు.

పద్య రచన - 931

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, జూన్ 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1701 (పసులఁ గొల్చు జనుల భద్ర మమరు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పసులఁ గొల్చు జనుల భద్ర మమరు.

పద్య రచన - 930

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, జూన్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1700 (పద్యమ్మును వ్రాయకున్న వహ్వా యనరే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పద్యమ్మును వ్రాయకున్న వహ్వా యనరే.

పద్య రచన - 929

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, జూన్ 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1699 (కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

పద్య రచన - 928

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, జూన్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1698 (పతి విడనాడిన సతికి శుభమ్ములు గలుగున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పతి విడనాడిన సతికి శుభమ్ములు గలుగున్.

పద్య రచన - 927

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, జూన్ 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1697 (పగలు ముగిసినంత సెగలు రేగె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పగలు  ముగిసినంత  సెగలు రేగె.
(ఈ సమస్యను పంపిన రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు)

పద్య రచన - 926

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(ఈ చిత్రాన్ని అందించిన జ్యోతి వలబోజు గారికి ధన్యవాదాలు)

7, జూన్ 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1696 (కోతిని పెండ్లియాడె నొక కోమలి స్నేహితురాండ్రు మెచ్చగా!)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కోతిని పెండ్లియాడె నొక కోమలి స్నేహితురాండ్రు మెచ్చగా!
(ఒకానొక అవధానంలో రాళ్ళబండి కవితాప్రసాద్ గారు పూరించిన సమస్య)

రాళ్ళబండి వారి పూరణ:

భీతమృగాక్షి యొక్కతె వివేచన కోల్పడె చర్మబాధచే,
నాతికి పెండ్లికాదని, వినాశనమౌనని నేస్తులెంచుచున్
జాతకముల్ గుణింపగ, భిషక్కుని సాయము పొంది మందొ, మా
కో, తిని పెండ్లియాడె నొక కోమలి స్నేహితురాండ్రు మెచ్చగా!

పద్య రచన - 925

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, జూన్ 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1695 (గీత నిస్సార మని చెప్పెఁ గృష్ణుఁ డౌర!)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
గీత నిస్సార మని చెప్పెఁ గృష్ణుఁ డౌర!

5, జూన్ 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1694 (అందఱకును గీడు గల్గు యాగముఁ జేయన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
అందఱకును గీడు గల్గు యాగముఁ జేయన్.

4, జూన్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1693 (కవులు గాంచని వెల్లను రవియె కాంచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కవులు గాంచని వెల్లను రవియె కాంచు.

3, జూన్ 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1692 (సోముఁడు నిప్పులను గురిసె సూర్యునివలెనే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
సోముఁడు నిప్పులను గురిసె సూర్యునివలెనే.
ఈ సమస్యను పంపిన రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు.
(మూడు రోజులు ‘పద్యరచన’ శీర్షిక ఉండదు. సమస్యలను షెడ్యూల్ చేశాను. 
ఈమూడురోజులు  నేను బ్లాగుకు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చునని గమనించ మనవి)

2, జూన్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1691 (గరుడునిఁ గని సంతసించుఁ గద భుజగమ్ముల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
గరుడునిఁ గని సంతసించుఁ గద భుజగమ్ముల్.

పద్య రచన - 924

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

1, జూన్ 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1690 (తప్పు లొప్పు లన్నఁ దప్పు ముప్పు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
తప్పు లొప్పు లన్నఁ దప్పు ముప్పు!
(‘తెలుగుకవిత్వము-సమస్యాపూరణము’ సమూహంనుండి సూలూరి శివసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ధన్యవాదాలతో)

పద్య రచన - 923

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.