31, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

దత్తపది - 61 (కలము-చలము-తలము-బలము)

కవిమిత్రులారా!
కలము - చలము - తలము - బలము
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

(కారణాంతరాలవల్ల కొన్నిరోజులు ‘పద్యరచన’ శీర్షిక ఉండదని గమనించ మనవి)

30, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1571 (ధనమె నరులకు మోక్షసాధనము సుమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధనమె నరులకు మోక్షసాధనము సుమ్ము.

పద్యరచన - 781

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి - 21

అంశం- బమ్మెర పోతన.
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల.
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘భా’
రెండవ పాదం ఆఱవ అక్షరం ‘భా’
మూడవ పాదం పదవ అక్షరం ‘భా’
నాల్గవ పాదం పదునాఱవ అక్షరం ‘భా’

పద్యరచన - 780

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, డిసెంబర్ 2014, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1570 (దక్షుఁడు శివపాదదాసుఁడు గద)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దక్షుఁడు శివపాదదాసుఁడు గద!
(సమస్యకోసం ఆలోచిస్తుండగా టీ.వీలో దక్షయజ్ఞం సినిమా రావడం కనిపించింది)

పద్యరచన - 779

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 26

కవిమిత్రులారా,
అంశం- గుఱ్ఱం జాషువా

నిషిద్ధాక్షరములు - శ, ష, స, హ.
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 778

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 1569 (చిన్నారులు హాలహలము సేవింపఁ దగున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
చిన్నారులు హాలహలము సేవింపఁ దగున్.

పద్యరచన - 777

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

దత్తపది - 61 (యేసు-చర్చి-సిలువ-మేరీ)

కవిమిత్రులారా!
యేసు - చర్చి - సిలువ - మేరీ
పైపదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ మతసామరస్యం గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 776

క్రైస్తవ మిత్రులకు క్రిస్టమస్ శుభాకాంక్షలు!
కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1568 (శంకరుఁ డనఁ బార్థసారథి కద)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
శంకరుఁ డనఁ బార్థసారథి కద.

పద్యరచన - 775

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

దత్తపది - 60 (గురువు-లఘువు-గణము-యతి)

కవిమిత్రులారా!
గురువు - లఘువు - గణము - యతి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ రామాయణార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 774

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1567 (యాయవారముఁ జేసె లక్షాధికారి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
యాయవారముఁ జేసె లక్షాధికారి.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 773

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, డిసెంబర్ 2014, ఆదివారం

న్యస్తాక్షరి - 20

అంశం- సావిత్రిని యముఁడు భయపెట్టుట.
ఛందస్సు- తేటగీతి.
నాలుగు పాదాల చివరి యక్షరములు వరుసగా ‘న, ర, క, ము’ ఉండవలెను.
(పద్యంలో ఎక్కడా ‘నరకము’ అన్న పదాన్ని ప్రయోగించకండి)

పద్యరచన - 772

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1566 (ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మవిదులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మవిదులు.

పద్యరచన - 771

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 25

కవిమిత్రులారా,
అంశం- ఉగ్రవాదము
నిషిద్ధాక్షరములు - కవర్గ (కఖగఘఙలు)
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 770

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము

“మల్లెపూవు స్వగతము”

18, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1565 (మగనిఁ దూలనాడి మాన్య యయ్యె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మగనిఁ దూలనాడి మాన్య యయ్యె.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్యరచన - 769 (కర్ణుఁడు లేని భారతము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచన శీర్షికకు అంశం 

‘కర్ణుఁడు లేని భారతము’

17, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

దత్తపది - 59 (బీర-బెండ-కాకర-దొండ)

కవిమిత్రులారా!
బీర - బెండ - కాకర - దొండ
పైపదాలను ‘పరార్థంలో’ ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 768

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1564 (కనులు కనులు గలిసినంత గర్భవతి యయెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కనులు కనులు గలిసినంత గర్భవతి యయెన్.

పద్యరచన - 767 (మోహినీ భస్మాసుర)

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి - 19

అంశం- దాఁగుడుమూఁతలు.
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల.
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘బా’
రెండవపాదం ఆఱవ అక్షరం ‘వే’
మూడవపాదం పదవ అక్షరం ‘దా’
నాలుగవపాదం పదునాఱవ అక్షరం ‘సం’

పద్యరచన - 766

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, డిసెంబర్ 2014, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1563 (విష్ణుశర్మ చెప్పె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
విష్ణుశర్మ చెప్పెఁ బిచ్చికతలు.

పద్యరచన - 765

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 24

కవిమిత్రులారా,
అంశం- చలిబాధ.
నిషిద్ధాక్షరము - ల
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 764

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 1562 (కమలాప్తుం డగుచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కమలాప్తుం డగుచు శీతకరుఁ డుదయించెన్.

పద్యరచన - 763

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

దత్తపది - 58 (పాప-బాల-పిల్ల-పోరి)

కవిమిత్రులారా!
పాప - బాల - పిల్ల - పోరి
పైపదాలను ‘పరార్థంలో’ ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 762

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1561 (పసిబాలునిఁ బెండ్లియాడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పసిబాలునిఁ బెండ్లియాడెఁ బడఁతి ముదమునన్.

పద్యరచన - 761

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 18

అంశం- అయ్యప్ప దీక్ష
ఛందస్సు- తేటగీతి
మొదటిపాదం మొదటిగణం మొదటి అక్షరం ‘ధ’
రెండవపాదం రెండవ గణం రెండవ అక్షరం ‘ర్మ’
మూడవపాదం మూడవగణం మూడవ అక్షరం ‘శా’
నాలుగవపాదం నాలుగవగణం మొదటి అక్షరం ‘స్తా’

పద్యరచన - 760

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1560 (అగ్నిజ్వాలలు జనులకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
అగ్నిజ్వాలలు జనులకు హాయినిఁ గూర్చున్.

పద్యరచన - 759

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, డిసెంబర్ 2014, ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 23

కవిమిత్రులారా,
అంశం- సూర్యోదయ వర్ణనము
నిషిద్ధాక్షరములు - ద్విత్వ సంయుక్తాక్షరములు.
ఛందస్సు - కందము.

పద్యరచన - 758

కవిమిత్రులారా,

మన కవిమిత్రులు చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారు
ఈరోజు
నూతన గృహపవేశ మహోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా
వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.


నూతనగృహప్రవేశవినోదవేళ
సకలదేవతల్ గరుణతో చంద్రమౌళి
సూర్యనారాయణకు పెక్కు శుభము లొసఁగ
గా నపేక్షించు మా శుభాకాంక్ష లివియె.

6, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1559 (సానిపొందు మోక్ష)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సానిపొందు మోక్షసాధకమ్ము.

పద్యరచన - 757

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

దత్తపది - 57 (చీమ-దోమ-నల్లి-పేను)

కవిమిత్రులారా!
చీమ - దోమ - నల్లి - పేను
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ గోపికావస్త్రాపహరం గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 756

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1558 (కరివరదుని సేవ సేయ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కరివరదుని సేవ సేయఁ గలుగు నిడుములే.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 755

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

3, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

ఆహ్వానం!


న్యస్తాక్షరి - 17

అంశం- మయసభలో దుర్యోధనుఁడు.
ఛందస్సు- చంపకమాల.
నాలుగు పాదాలలో ప్రాసాక్షరాలుగా వరుసగా ‘ద - ది - దు - దె’ ఉండాలి.

పద్యరచన - 754

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

2, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1557 (భీముని భార్య యూర్వశి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
భీముని భార్య యూర్వశి విభీషణుఁ డాత్మజుఁ డన్న శౌరియే.

పద్యరచన - 753

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

1, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 22

కవిమిత్రులారా,
అంశం- శ్రీవేంకటేశ్వర స్తుతి
నిషిద్ధాక్షరములు - దీర్ఘాక్షరములు.

(ద్విత్వ సంయుక్తాక్షరాలకు ముందున్నవి గురువులే కాని దీర్ఘాలు కావని గమనించండి)
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 752

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

30, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1556 (ఛీత్కరించఁ దగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఛీత్కరించఁ దగును శిష్టజనుల.

పద్యరచన - 751

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, నవంబర్ 2014, శనివారం

దత్తపది - 56 (అరి-కరి-గురి-సరి)

కవిమిత్రులారా!
అరి - కరి - గురి - సరి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ కర్ణుని దాతృత్వాన్ని గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 750

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!సమస్యా పూరణం - 1555 (కలమున్ గని కవివరుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కలమున్ గని కవివరుండు కలవర మందెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 749

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, నవంబర్ 2014, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 16 (త్రా-గు-బో-తు)

అంశం- మద్యపాన నిరసనము.
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘త్రా - గు - బో - తు’ ఉండాలి.

పద్యరచన - 748

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, నవంబర్ 2014, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1554 (దిగ్జయుం డనఁగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దిగ్జయుం డనఁగ సవర్ణదీర్ఘసంధి.

పద్యరచన - 747

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 21

కవిమిత్రులారా,
అంశం- అత్తలేని కోడ లుత్తమురాలు.
నిషిద్ధాక్షరములు - తవర్గాక్షరములు (త,థ,ద,ధ,న)
ఛందస్సు - ఆటవెలఁది.

పద్యరచన - 746

కవిమిత్రులారా,


పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, నవంబర్ 2014, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1553 (పిల్లన్ గ్రీకంటఁ గనుచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పిల్లన్ గ్రీకంటఁ గనుచు భీష్ముఁడు మురిసెన్.

పద్యరచన - 745

కవిమిత్రులారా,

పై పద్యభావాన్ని తేటగీతిలో వ్రాయండి.

23, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

దత్తపది - 55 (ఆలము-కాలము-జాలము-వాలము)

కవిమిత్రులారా!
ఆలము - కాలము - జాలము - వాలము
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ రామాయణార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 744

కవిమిత్రులారా,

పై పద్యభావాన్ని తేటగీతిలో వ్రాయండి.

22, నవంబర్ 2014, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1552 (ధైర్యంబే లేనివాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధైర్యంబే లేనివాఁడు ధరణిన్ గెలిచెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 743

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి - 15 (కం-స-వై-రి)

అంశం- శ్రీకృష్ణస్తుతి
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘కం - స - వై - రి’ ఉండాలి.
గమనిక- పద్యంలో ఎక్కడా కంసుడు, వైరి అనే పదాలను ఉపయోగించకూడదు.

పద్యరచన - 742

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, నవంబర్ 2014, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1551 (పాదమ్ములు లేని తరులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పాదమ్ములు లేని తరులు పరుగిడఁ జొచ్చెన్.
(1901 లో విశాఖపట్టణంలో జరిగిన తిరుపతివేంకటకవుల అష్టావధానములోని సమస్య)

పద్యరచన - 741

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, నవంబర్ 2014, బుధవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 20

కవిమిత్రులారా,
అంశం- శిశుపాల వధ
నిషిద్ధాక్షరములు - శ, ష, స.
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 740

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1550 (దురితములకుఁ గారకుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దురితములకుఁ గారకుఁడు చతుర్ముఖుఁడు గదా!

పద్యరచన - 739

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, నవంబర్ 2014, సోమవారం

దత్తపది - 54 (మామ-అత్త-బావ-వదిన)

కవిమిత్రులారా!
మామ - అత్త - బావ - వదిన

పైపదాలను స్వార్థంలో ఉపయోగించకుండా భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 738

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

చమత్కార పద్యాలు - 211


నిరోష్ఠ్య నిర్బిందు నిష్కేవలస్వర నిష్పంచవర్గ అష్టాక్షరీయ అష్టనాగబంధ కందము
క.         వే యరుసు వసి రహిల,
హ్వా! యాలరి సేవవాపి వల్లవవశ్య
ర్ష్యాయువు సౌ రెలయ వలయ
యాయి యుసుర్లెల్ల వ్రీల యాయు విలేశా!
శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారి చిత్రభారతముకావ్యం భీష్మపర్వము నుంచి -

సమస్యా పూరణం - 1549 (ఛంద మెఱుఁగకుండ వ్రాసె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఛంద మెఱుఁగకుండ వ్రాసె శార్దూలమ్మున్.

పద్యరచన - 737

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.