31, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2239 (మూఢాచార మొసంగులే...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"మూఢాచారము ముదితకు మురిపెము నొసగున్" 
లేదా...
"మూఢాచార మొసంగులే మురిపెమున్ బూఁబోఁడికిన్ వేడుకన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు!

30, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2238 (రాధేయుఁడు వెంబడింప...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
.
"రాధేయుఁడు వెంబడింప రాముఁడు బాఱెన్"
లేదా...
"రాధేయుం డదె వెంబడింపఁగ వడిన్ రాముండు బాఱెన్ గటా"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

29, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

సమస్య - 2237 (శకునమ్ముల్ గని....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"శకునమ్ముల్ గని భీతిఁ జెందిరఁట యాశ్చర్యంబుగన్ నాస్తికుల్"
లేదా...
"శకునములకు భీతిలిరి నాస్తికజనమ్ము"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

28, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

సికింద్రాబాదులో రాంభట్ల వారి అష్టావధానం


ది. 26-12-2016 (సోమవారం) నాడు సికింద్రాబాద్, బోయిన్‍పల్లిలోని శ్రీ భోళాశంకర మందిరంలో 'భక్తిసాధనమ్' పత్రికా వ్యవస్థాపకులు పండరి రాధాకృష్ణమూర్తి గారి నిర్వహరణలో రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ గారి అష్టావధానం జరిగింది. ఆనాటి అవధానాంశాలు, పూరణలు....

1) సమస్య (ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారు)
"కృష్ణునకు వెన్న నొసఁగెను క్రీస్తు గూడ"

పూరణ.....
వత్సలతఁ జూపి ప్రోవఁగా వర యశోద
కృష్ణునకు వెన్న నొసఁగెను; క్రీస్తు గూడ
పట్టుదలతోడఁ బెట్టెను రొట్టెలెన్నొ
మానవత యన్న నిదె యౌను మహిమ గనుమ.

2) దత్తపది (సాయిపవన్ గారు)
"ఆభరణము, అలంకారము, శ్మశానము, కపాలము పదాలను ఉపయోగిస్తూ పెద్దనోట్ల రద్దు వల్ల సమస్యలను తెలుపుతూ నచ్చిన ఛందంలో పద్యం"

పూరణ......
కొనఁగ నాభరణమ్ముల కొరత వచ్చె
ముగిసె మేన నలంకారములను బెట్ట
సకల ధననిధు (Bank) లెల్ల శ్మశానములుగ
ద్రవ్యమే లేక పాలన సవ్యమె? శివ!

3) వర్ణన (ఉప్పల బాలసుబ్రహ్మణ్యం)
"మహాభారతంలో విదురుని పాత్ర, విదురనీతులను గురించి పద్యం"

పూరణ....
చెదరిపోవ ధర్మ మకట చింతఁ బాపివేయఁగా
పదిలమైన భావరాశి భారతమ్మునందునన్
విదురనీతి యన్న రీతి వెలుగుచుండె చూడుమా
సదయులార! యాచరించి సర్వశాంతి నొందుమా.

4) నిషిద్ధాక్షరి (గౌరీభట్ల రఘురామ శర్మ గారు)
"శంకరుని గురించి పద్యం"

పూరణ.... (కుండలీకరణంలో ఉన్నవి పృచ్ఛకుల నిషిద్ధాక్షరాలు)
శ్రీ(హ)శ్రీ(హ)లన్(క)మ(న)ది(న)గ(గ)న(గ)వాక్
శ్రీశ్రీ(శ)మత్(క)మూ(ర్ధ)ల(మ)జ(న)త్వ జీ(వ)రన్(చే)మ(క)మ్మున్...
(రెండు పాదాలకే నిషేధం పరిమితమయింది)

శ్రీశ్రీలన్ మదిఁ గన వా
చ్ఛ్రీశ్రీమన్మూలజత్వ! జీరన్ మమ్మున్
స్వాశ్రయులన్ గావుమయా
యాశ్రితజనరక్షకా! విహాయసకేశా!

5) న్యస్తాక్షరి (కంది శంకరయ్య)
"అంశం - శివస్తుతి.
౧వ పాదంలో ౧వ అక్షరం - పా
౨వ పాదంలో ౭వ అక్షరం - ర్వ
౩వ పాదంలో ౧౩వ అక్షరం - తీ
౪వ పాదంలో ౧౭వ అక్షరం - శ"

పూరణ....
పావనమైన ప్రాంగణము పర్వతరాజ తనూజ భర్తకున్
దేవికి నేత్రపర్వమగు దివ్య సభస్థలి యెంచి చూడఁగా
ధీవినయాది సద్గుణమతిన్ మహతీయ యతీంద్రగానమే
యీవిధి నాంధ్రపద్య కవితేశుని బ్రోవుమ యీశ! శంకరా!

6) ఛందోభాషణం (హన్మకొండ రామ్మూర్తి)
(పద్యాల వేగం ఎక్కువై వ్రాయడానికి వీలు పడలేదు)

7) ఆశువు (వెంపటి అనిత గారు)
౧. పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణ వర్ణన.
౨. 'భక్తిసాధనమ్' పత్రికపై పద్యం.

(పద్యాల వేగం ఎక్కువై వ్రాయడానికి వీలుపడలేదు)

8) అప్రస్తుత ప్రసంగం (కస్తూరి శశిధర శర్మ గారు)

సమస్య - 2236 (అవకాశమ్ముల వీడినన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"అవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే" 
లేదా...
"అవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

27, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2235 (వీరుడు పోవిడుచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"వీరుఁడు పోవిడుచు యుద్ధవిముఖుం డగుచున్"

26, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2235 (అవధానం బొక ప్రజ్ఞయౌ...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"అవధానం బొక ప్రజ్ఞయౌ నన నసత్యంబే కదా మిత్రమా"
లేదా...
"అవధానము ప్రజ్ఞ యనుట యనృతము సఖుఁడా"
ఈ సమస్యను సూచించిన జీడికంటి శ్రీనివాస మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు.

25, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2234 (శంకరునిఁ గొల్చుచుంద్రు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"శంకరునిఁ గొల్చుచుంద్రు క్రైస్తవులు సతము" 

లేదా
"శంకరు నాశ్రయించిరఁట సై యని క్రైస్తవు లెల్ల భక్తితోన్" 
ఈ సమస్యను పంపిన పిట్టా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు.

24, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2233 (దరహాసమ్ములు సాలు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"దరహాసమ్ములు సాలు వక్త్రమున శస్త్రశ్రేణులన్ మించగన్"
లేదా...
"శస్త్రశ్రేణులను మించు సరి చిరునవ్వే"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

23, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2232 (భర్త మరణవార్తను...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"భర్త మరణవార్తను విని భార్య మురిసె"
లేదా...
"భర్త పరేతుఁ డయ్యెనను వార్త వినంగనె భార్య నవ్వెరా"
ఈ సమస్యను అందించిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

22, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 38 (ఉ-త్త-రుఁ-డు)

అంశము- ఉత్తరుని ప్రగల్భములు
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల
మొదటి పాదం 1వ అక్షరం 'ఉ'
రెండవ పాదం 7వ అక్షరం 'త్త'
మూడవ పాదం 14వ అక్షరం 'రుఁ'
నాల్గవ పాదం 19వ అక్షరం 'డు'

21, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

సమస్య - 2231 (అమ్మా రమ్మని పిల్చె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"అమ్మా రమ్మని పిల్చె భార్యను మగం డయ్యర్ధరాత్రంబునన్"
లేదా...
"అమ్మా రమ్మనుచుఁ బిలిచె నాలినిఁ మగఁడే"

20, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2230 (దైవమును నమ్మకుండ...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"దైవమును నమ్మ కుండగఁ దరమె యుండ"
లేదా...
"దైవమ్మును నమ్మకుండఁ దరమే యుండన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

19, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2229 (వేశ్యను వీక్షించి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"వేశ్యను వీక్షించి వేదవిదు లిడిరి నతుల్"
లేదా...
"వేశ్యను జూచి మ్రొక్కిరట వేదవిదుల్ గడుభక్తి నెల్లరున్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

18, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2228 (తాళములో నుండు కప్ప....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"తాళములో నుండు కప్ప దడదడలాడెన్"
లేదా...
"తాళములోని కప్ప కడుఁ దల్లడమందె భయార్తచిత్తయై"
(ఒక అవధానంలో గరికిపాటి వారిని అడిగిన సమస్య)

17, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2227 (తిరుమల వేంకటేశ్వరుఁడు....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"తిరుమల వేంకటేశ్వరుఁడు దేవుఁడు గాఁడని చెప్పి రెల్లరున్"
లేదా...
"తిరుమలేశుఁ డెట్లు దేవుఁ డగును"
ఈ సమస్యను సూచించిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

16, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2226 (కాసులఁ జూచి వచ్చినవి....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"కాసులఁ జూచి వచ్చినవి గంతులు వేయుచు కోతు లన్నియున్"
లేదా...
"కాసులఁ గని వచ్చెఁ గపులు గంతు లిడుచు"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

15, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

సమస్య - 2225 (ఇన శశి బింబయుగ్మము....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"ఇన శశిబింబ యుగ్మ ముదయించె దినాంతమునందు దద్దిశన్"
(ప్రాచీనమూ, ప్రసిద్ధమూ అయిన సమస్య)
లేదా...
"ఇన హిమకర బింబము లుదయించె నొకమొగిన్"

14, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

సమస్య - 2224 (గీతను బోధించె నరుఁడు....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"గీతను బోధించె నరుఁడు గీష్పతి వినఁగన్"
లేదా...
"గీతను జెప్పె నర్జునుండు గీష్పతియే వినఁగన్ రణంబునన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

13, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 34

కవిమిత్రులారా,
అంశం - రామాయణ సంబంధమైన ఏదైనా అంశం.
నిషిద్ధాక్షరములు - ఋ, ౠ, ఎ, ఏ, ఐ, ఒ, ఓ, ఔ అనే అచ్చులు, ఆ అచ్చులతో కూడిన హల్లులు. (అనగా అ, ఆ, ఇ, ఈ, ఉ, ఊ అనే అచ్చులు, ఆ అచ్చులతో కూడిన హల్లులను మాత్రమే ఉపయోగించాలి)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

12, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2223 (తండ్రి మరణమ్ము...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"తండ్రి మరణమ్ము సంతోషదాయకమ్ము"
లేదా...
"జనకుని చావు పుత్రునకు సంతసముం గలిగించు సత్యమౌ"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

11, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2222 (శంకరాభరణము...)

కవిమిత్రులారా!
(నేటి సమస్య సంఖ్యను చూస్తే నాకు ఆనందం, ఒక విధమైన తృప్తి, (కించిత్తు గర్వం) కలుగుతున్నాయి. ఈ సంఖ్యను చేరడానికి కవిమిత్రులందిస్తున్న సహకారమే కారణం. ఈ సహకారాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తూ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను)
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"శంకరాభరణము సమస్యలకు నెలవు"
లేదా...
"అరయఁగ శంకరాభరణమందు సమస్యల వెల్లువే కదా"

10, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2221 (బలవంతపు చావు వచ్చె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"బలవంతపు చావు వచ్చె భాస్కరున కటన్"
లేదా...
"బలవన్ముృత్యువు ప్రాప్తమయ్యె రవికిన్ బ్రారబ్ధకర్మంబునన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

9, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2220 (బలరాముఁడు సీతఁ జూచి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"బలరాముఁడు సీతఁ జూచి ఫక్కున నగియెన్"
లేదా...
"బలరాముం డవనీతనూజఁ గని దుర్వారమ్ముగా నవ్వెరా"
(కందంలో ఉన్న సమస్య ప్రసిద్ధమైనదే)

8, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

సమస్య - 2219 (సాహిత్యాధ్వమున దుమ్ము....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"సాహిత్యాధ్వము దుమ్ము రేగినది దుష్కాలమ్ము ప్రారంభమై"
లేదా...
"సాహిత్యాధ్వమున దుమ్ము సమధిక మయ్యెన్"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

7, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

సమస్య - 2218 (తప్పు సేయువాఁడె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"తప్పు సేయువాఁడె ధర్మవిదుఁడు"
లేదా...
"తప్పులు సేయు మానవుఁడె ధర్మవిదుం డన నొప్పు నెల్లెడన్"

6, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2217 (రాక్షసుల సహస్రదృక్కు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"రాక్షసుల సహస్రదృక్కు రక్షించు సదా"
లేదా...
"రాక్షసు లెల్లరన్ సతము రక్షణ సేయు సహస్రనేత్రుఁడే"

5, డిసెంబర్ 2016, సోమవారం

వరంగల్ అష్టావధానము


ది. 4-12-2016 (ఆదివారం) వరంగల్లులోని రైజింగ్ సన్ హైస్కూలులో కుమారి 'పుల్లాభట్ల నాగశాంతి స్వరూప' గారు అష్టావధానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి లయన్ శ్రీ తమ్మెర లక్ష్మీనరసింహ రావు గారు అధ్యక్షత వహించగా, ప్రముఖ అష్టావధాని డా॥ శ్రీ ఇందారపు కిషన్ రావు గారు సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించారు. అతిథులుగా శ్రీ ఆరుట్ల భాష్యాచార్య గారు, డా॥ శ్రీ టి. శ్రీరంగస్వామి గారు పాల్గొన్నారు.

అష్టావధానంలోని అన్ని అంశాలను అవధాని సమర్థంగా నిర్వహించి అందరి ప్రశంసలను అందుకున్నారు.

౧) నిషిద్ధాక్షరి - గుండు మధుసూదన్
ఓరుగల్లులో పోతన భాగవతావిష్కరణం...
అవధాని పూరణ - (కుండలీకరణంలో ఉన్నవి పృచ్ఛకులు నిషేధించిన అక్షరాలు. x అని ఉన్నచోట పృచ్ఛకులు నిషేధం విధించకుండా అవధాని చిత్తానికి వదిలివేశారు.).....
(x)శ్రీ(x)క(ర)ళ(య)తో(ప)ని(త)ండి(య)న(య)నీ
పాక(x)ము(x)మే(న)లై(x)స(క)త(త)ంబు భ(స)ళి(ర)యై (x)యె(స)ప్డున్
(రెండు పాదాలకు మాత్రమే నిషేధం విధించబడింది)

శ్రీకళతో నిండిన నీ
పాకము మేలై సతంబు భళియై యెప్డున్
లోకానికి మేలు కలుగ
శ్రీకారమె భాగవతము చిన్మయ కవిరాట్!

౨) సమస్య - జీడికంటి శ్రీనివాస మూర్తి
"అవధాన మ్మొక ప్రజ్ఞయౌ ననఁగ నా కాశ్చర్యమౌ సోదరీ"
అవధాని పూరణ....
వ్యవధానం బిసుమంత లేక యిలలో వర్ధిల్లు సత్క్రీడయై
కవిలోకానికిఁ గాంతు లీను శశియై గంభీర వాగ్బంధమై
యవురా చిత్ర విచిత్ర దీపితములై హ్లాదంబుఁ జేకూర్చు నీ
యవధాన మ్మొక ప్రజ్ఞయౌ ననఁగ నా కాశ్చర్యమౌ సోదరీ!

౩) దత్తపది - కంది శంకరయ్య
"సీత-కైక-సుమిత్ర-తార" పదాలను ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాచ్ఛందంలో పద్యం చెప్పాలి.
అవధాని పూరణ....
రాజ్యమునకై కలవరించి రహిని వెలుఁగ
ధరణి వసుమిత్రమై వెల్గు తపనఁ గూడి
కౌరవులె యిసీ తండ్రినిఁ గలఁతఁ బెట్టి
పశుతను వనితా రత్నముఁ బరిభవించె!

౪) వర్ణన - పాతూరి రఘురామయ్య
భద్రకాళి అమ్మవారి వర్ణన.....
అవధాని పూరణ....
అల్లాడించితివే సురారుల ననిన్ హాయంచు విశ్వేశ్వరీ
యిల్లాలా శివ వామభాగ నిలయా హేరంభ సంతోషిణీ
ముల్లోకాలకు మూలమైన జననీ మోక్షప్రదా ధీప్రదా
యుల్లంబందున భద్రకాళి యమవై యుత్సాహ మందింపవే!

౫) వ్యస్తాక్షరి - బోయినిపల్లి రాధ
ధరణి ననేక శిష్యులను దక్షులఁ జేసెడు ప్రాజ్ఞు లిమ్మహిన్.

౬) ఆశువు - చేపూరి శ్రీరామ్

1. మహాసహస్రావధానులు మీ అవధానాన్ని చూసి మనస్సులలో ఏమనుకొని వుంటారో ఊహించిచెప్పండి.
అవధాని పూరణ....
దిగ్గజములు నెదుట దిట్టలై యుండఁగా
పద్య పాదములవి పరుగుఁ దీయు
నింత వారి నెల్ల నెంతెంతగాఁ జూపు
వారి దృక్కు నాకు వాక్కు నిడెగ!

2. పెద్దనోట్ల రద్దుతో...ప్రజల సహనం...భావి బాగుంటుందని చెప్పండి.
అవధాని పూరణ...
మంచి ముందుఁ గలదు మదినుంచి మసలుఁడీ
పొంచియున్న చెడునుఁ బోవఁ జేయు
నాశ గలుగువాఁడె యానంద మయుఁడురా
సహన భావ మున్న సాధు సాధు!

3. ఈ అవధాన సభా వర్ణన చేయండి.
అవధాని పూరణ...
ఆఱు నైదుఁ గూడి యానంద మందింప
యత్నములను సలిపె నూత్నముగను
నోరుఁగల్లులోన నుయ్యాల లూపెగా
తెల్గు భాషలోన వెల్గులంద!

౭) ఘంటావధానం - యం. వెంకటలక్ష్మి
(పృచ్ఛకురాలు చేసిన శబ్దాలను విని అవధాని చెప్పినవి...)
1. రాగ మీవె భక్తి రాగ మీవె
2. రాలు పూలు పూసె రంజితముగ
3. బమ్మెర పోతన

౮) అప్రస్తుత ప్రశంస - పల్లేరు వీరస్వామి గారు సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు.

డా॥ ఇందారపు కిషన్ రావు గారి ఆశీఃపద్యములు:

ప్రతిభా నాన్యతో దృష్టః
వ్యుత్పత్తిశ్చ గరీయసి|
శాంతిస్వరూప వాగ్దేవ్యాః
అభ్యాసశ్చాద్భుతః క్రమః||

సకల కష్టాంశములు తీర్చె సరసరీతి!
చాలు ప్రశ్నలా యవి, సునామీలు గావ?
అన్నిఁటినిఁ బట్టి పూరించె నద్భుతముగ
నబలయా కాదు నిజముగ సబల యనుము!

అవధానానంతరం శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్ వారు ప్రచురించిన డా॥ పిట్టా సత్యనారాయణ గారి 'బ్రతుకు బాట (పద్య కథాకావ్యము), 'ఆధ్యాత్మిక యోగా - నాడీ నిదానము' అన్న పుస్తకాల ఆవిష్కరణ జరిగింది.

దత్తపది - 104 (సీత - కైక - సుమిత్ర - తార)

సీత - కైక - సుమిత్ర - తార
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
మహాభారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

(నిన్నటి వరంగల్ అష్టావధానంలో నే నిచ్చిన దత్తపది)

4, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

ఆహ్వానము!


సమస్య - 2216 (మూడును నాలుగు గలిసిన...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"మూడు నాలుగు గలిపిన ముప్పది కద"
లేదా...
"మూడును నాలుగున్ గలియ ముప్పది యౌఁగద లెక్కఁ జూచినన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

3, డిసెంబర్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2215 (వర సురలోక మేగుదురు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"వరసుర లోక మేగుదురు వారక చేసినఁ బాప కృత్యముల్"
లేదా...
"స్వర్గలోక మేగెదరఁట పాపులెల్ల"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు!

2, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2214 (సాని పొందున్నవారలే...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"సాని పొందున్నవారలే సత్పురుషులు"
లేదా...
"సానుల పొందు గల్గిననె సత్పురుషుల్ యశమున్ గడింతురే"

1, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 37 (వి-వా-హ-ము)

అంశము- పెండ్లి వేడుక
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా
‘వి - వా - హ - ము’ ఉండాలి.