31, జనవరి 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1589 (రసమయకావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రసమయకావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్.

పద్యరచన - 807

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

30, జనవరి 2015, శుక్రవారం

దత్తపది - 66 (కల్లు-నీరా-సారా-సుర)

కవిమిత్రులారా!
కల్లు - నీరా - సారా - సుర
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ
మద్యపాన నిషేధం గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 806

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, జనవరి 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1588 (దీపము పెట్టెనింట యువతీమణి భళ్ళున తెల్లవారినన్!)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దీపము పెట్టెనింట యువతీమణి భళ్ళున తెల్లవారినన్!
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్యరచన - 805

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, జనవరి 2015, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 24

అంశం- పుస్తకము
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘పు’
రెండవపాదం ఏడవ అక్షరం ‘స్త’
మూడవపాదం పదమూడవ అక్షరం ‘క’
నాల్గవపాదం పదునేడవ అక్షరం ‘ము’

పద్యరచన - 804

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, జనవరి 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1587 (కన్నులు గ్రుడ్డివే యయినఁ గానఁగవచ్చు సమస్తవస్తువుల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కన్నులు గ్రుడ్డివే యయినఁ గానఁగవచ్చు సమస్తవస్తువుల్.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్యరచన - 803

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, జనవరి 2015, సోమవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 30

బ్లాగుమిత్రులకు గణతంత్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
కవిమిత్రులారా,
అంశం- రథసప్తమి.

నిషిద్ధాక్షరములు - త-థ-ద-ధ.
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 802

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, జనవరి 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1586 (చావు వార్త తెచ్చె సంబరమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
చావువార్త తెచ్చె సంబరమ్ము

పద్యరచన - 801

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, జనవరి 2015, శనివారం

దత్తపది - 65 (కక-గగ-తత-నన)

కవిమిత్రులారా!
కక - గగ - తత - నన
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ
కర్ణుని దానశీలాన్ని గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 800

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, జనవరి 2015, శుక్రవారం

చమత్కార పద్యాలు - 212

కాకమానిరాయ!
ఇది నేను చదువుకునే రోజుల్లో మా గురువు గారు శ్రీ మల్లంపల్లి వీరేశ్వర శర్మ గారు చెప్పిన కథ...
శ్రీకృష్ణదేవరాయల సభలో మూర్తికవిఉండేవాడు. (రామరాజభూషణునికి మూర్తికవి అన్న పేరుంది కాని ఈ మూర్తికవి వేరొకరు కావచ్చు). ఒకసారి అతని కవిత్వాన్ని మెచ్చుకొని రాయలు కాకమానుఅనే గ్రామాన్ని దానంగా ఇచ్చి ఇంద్రనీలమణులు పొదిగిన కుండలాలను బహూకరించాడు. మూర్తికవి రోజూ వాటిని ధరించి సభకు వచ్చి అష్టదిగ్గజాలకు సమీపంగా కూర్చునేవాడు. ఆ మణులనుండి పరావర్తనం చెందిన నలుపువల్ల కవులందరి ముఖాలు నల్లగా కనిపించేవి. అది గమనించిన రాయలు నవ్వుతూ అష్టదిగ్గజాల ముఖాలు ఎందుకో వివర్ణమయ్యాయిఅని పరిహాసం చేశాడట.
ఈ అవమానాన్ని కవులు భరించలేకపోయారు. ఎలాగైనా అతని దగ్గర ఆ కుండలాలు లేకుండా చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. కాని ఆ పనికి ఎవరు పూనుకోవాలా అనేది సమస్య. చివరికి తెనాలి రామకృష్ణుడు ఆ కార్యభారాన్ని తాను స్వీకరించాడు.
ఒకరోజు మూర్తికవి తన ఇంట్లో భోజనం చేసి విశ్రాంతిగా కూర్చున్నవేళ రామకృష్ణుడు వెళ్ళాడు.
ఓహో.. రామకృష్ణకవి గారా? ఏమిటిలా దయచేశారు?” అడిగాడు మూర్తికవి.
రామకృష్ణకవి వినయంగా రాయలవారి మెప్పు పొందిన మేటికవులు మీరు. ఏదో కుర్రవాణ్ణి! మీమీద ఒక పద్యం వ్రాశాను. మీకు వినిపించాలని ఉబలాటంగా ఉందిఅన్నాడు.
ఆలస్య మెందుకు? వినిపించుఅన్నాడు మూర్తికవి.
రామకృష్ణకవి వినిపించిన పద్యం ఇది....
అల్లసానివాని యల్లిక జిగిబిగి
ముక్కుతిమ్మనార్యు ముద్దుపలుకు
పాండురంగవిభుని పదగుంఫనంబును
కాకమానిరాయ! నీకె తగుర.
(కాకమాని గ్రామానికి అధిపతివైన ఓ మూర్తికవీ! అల్లసాని పెద్దన కవిత్వంలోని అల్లిక జిగిబిగి, ముక్కు తిమ్మన ముద్దుమాటలతో కవిత్వం చెప్పే నైపుణ్యం, పాండురంగమాహాత్మ్య కర్త తెనాలి రామకృష్ణుని కవిత్వంలోని పదగుంఫనం నీకే తగినట్టివి)
ఆ పద్యాన్ని విని మహదానందభరితుడైన మూర్తికవి ఏం కావాలో కోరుకోఅన్నాడు.
మీ కుండలా లివ్వండి చాలు!అన్నాడు రామకృష్ణుడు.
మూర్తికవి సంతోషంగా తన కుండలాలు తీసి ఇచ్చాడు.
మరునాడు కుండలాలు లేకుండా సభకు వచ్చిన మూర్తికవిని చూసి రాయలు ఈరోజు కుండలాలు లేకుండా వచ్చారేం?” అని ప్రశ్నించాడు.
రామకృష్ణకవి నామీద ఒక పద్యం చెప్పాడు. సంతోషించి బహుమానంగా ఇచ్చానుఅన్నాడు మూర్తికవి.
ఔనా? ఒక కవిని మెప్పించిన పద్యం అంటే అది చాలా గొప్పదై ఉండాలి. ఏదీ వినిపించండిఅని కోరాడు రాయలు.
నన్ను పొగడిన పద్యాన్ని నేనే చెపితే బాగుండదు. రామకృష్ణ కవి ఉన్నాడు కదా! అతణ్ణే చదవమనండిఅన్నాడు మూర్తికవి.
రాయల కోరికమీద రామకృష్ణుడు ఆ పద్యాన్ని చదివి వినిపించాడు. దాన్ని వినగానే రాయలతో సహా సభికులంతా గొల్లుమని నవ్వారు. ముఖం వివర్ణం కావడం ఈసారి మూర్తికవి వంతయింది.
చమత్కార మేమిటంటే...
మూర్తికవి వీపున తామర. అందుకని ఎప్పుడూ తన ఆసనాన్ని ఒక స్తంభం దగ్గర వేసికొని దురద పెట్టినప్పుడల్లా వీపును ఆ సంభానికి రాసేవాడు. రామకృష్ణుడు పద్యం చివరిపాదాన్ని కాక - మానిరాయ నీకె తగురఅన్న విరుపుతో చదివాడు. మాను అంటే స్తంభం. స్తంభానికి వీపురాయడం నీకే తగునుఅన్న అర్థం వచ్చేలా చదివాడు.
ఆ విధంగా మూర్తికవికి శృంగభంగం జరిగింది.

సమస్యా పూరణం - 1585 (గుల పండుగ జూడఁ గ్రొత్తక్రొత్తగ నుండున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
గుల పండుగ జూడఁ గ్రొత్తక్రొత్తగ నుండున్.
ఈ సమస్యను పంపిన గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 799

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, జనవరి 2015, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 23

అంశం- భగీరథప్రయత్నము
ఛందస్సు- తేటగీతి.
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘భా’
రెండవపాదం రెండవగణం మొదటి అక్షరం ‘గీ’
మూడవపాదం మూడవగణం మొదటి అక్షరం ‘ర’
నాల్గవపాదం నాల్గవగణం మొదటి అక్షరం ‘థి’

పద్యరచన - 798

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, జనవరి 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1584 (దుర్మార్గుని పొత్తువలనఁ దొలఁగు నఘమ్ముల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దుర్మార్గుని పొత్తువలనఁ దొలఁగు నఘమ్ముల్.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 797

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, జనవరి 2015, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 29

కవిమిత్రులారా,
అంశం- హిమాలయములు.
నిషిద్ధాక్షరము - మ
ఛందస్సు - కందము.

పద్యరచన - 796

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, జనవరి 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1583 (నారాయణునకు నతు లనె నాస్తికుఁ డెలమిన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
నారాయణునకు నతు లనె నాస్తికుఁ డెలమిన్.

పద్యరచన - 795

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, జనవరి 2015, ఆదివారం

దత్తపది - 64 (వల-వాన-వెల-వేగు)

కవిమిత్రులారా!
వల - వాన - వెల - వేగు
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ
సీతాన్వేషణకు హనుమంతుని పంపుతున్న రాముని పలుకులను గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 794

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, జనవరి 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1582 (గానసుధారసముఁ గ్రోలెఁ గద బధిరుండే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
గానసుధారసముఁ గ్రోలెఁ గద బధిరుండే

పద్యరచన - 793

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, జనవరి 2015, శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి - 23

అంశం- గాలిపటము
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘గా’
రెండవపాదం ఐదవ అక్షరం ‘లి’
మూడవపాదం పదకొండవ అక్షరం ‘ప’
నాల్గవపాదం పదునాఱవ అక్షరం ‘టం’

పద్యరచన - 792

కవిమిత్రులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు.
కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, జనవరి 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1581 (కష్టములఁ దెచ్చు మకరసంక్రాంతి మనకు)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కష్టములఁ దెచ్చు మకరసంక్రాంతి మనకు.

పద్యరచన - 791

కవిమిత్రులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.
కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, జనవరి 2015, బుధవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 28

కవిమిత్రులారా,
అంశం- భోగిమంటలు.


నిషిద్ధాక్షరములు -
మొదటి పాదంలో కవర్గాక్షరములు (కఖగఘఙ)
రెండవ పాదంలో చవర్గాక్షరములు (చఛజఝఞ)
మూడవ పాదంలో టవర్గాక్షరములు (టఠడఢణ)
నాల్గవ పాదంలో పవర్గాక్షరములు (పఫబభమ)
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 790

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13, జనవరి 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1580 (రామపాదమ్ము రమణిని రాయిఁ జేసె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రామపాదమ్ము రమణిని రాయిఁ జేసె.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 789

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, జనవరి 2015, సోమవారం

దత్తపది - 63 (కలి-చలి-చెలి-బలి)

కవిమిత్రులారా!
కలి - చలి - చెలి - బలి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ కుచేలుని గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 788

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, జనవరి 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1579 (ఘనుఁడు తిక్కన యష్టదిగ్గజములందు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఘనుఁడు తిక్కన యష్టదిగ్గజములందు.

పద్యరచన - 787

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, జనవరి 2015, శనివారం

న్యస్తాక్షరి - 22

అంశం- వెన్నెల
ఛందస్సు- తేటగీతి.
నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా ‘చం - ద - మా - మ’ ఉండాలి.

పద్యరచన - 786

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

9, జనవరి 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 1578 (షణ్ముఖాత్మజుండు చంద్రమౌళి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
షణ్ముఖాత్మజుండు చంద్రమౌళి.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 785

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

8, జనవరి 2015, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 27

కవిమిత్రులారా,
అంశం- కైక వరములు.
నిషిద్ధాక్షరము - క.
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 784

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

7, జనవరి 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1577 (సిద్ధుఁడైనవాఁడు బుద్ధి చెఱచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సిద్ధుఁడైనవాఁడు బుద్ధి చెఱచు.
ఈ సమస్యను పంపిన శైలజ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 783

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, జనవరి 2015, మంగళవారం

దత్తపది - 62 (రామ-భరత-లక్ష్మణ-శత్రుఘ్న)

కవిమిత్రులారా!
రామ - భరత - లక్ష్మణ - శత్రుఘ్న
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 782

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, జనవరి 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1576 (తెలవాఱఁగఁ దూర్పుదెసను దిమిరము గ్రమ్మెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తెలవాఱఁగఁ దూర్పుదెసను దిమిరము గ్రమ్మెన్.
ఈ సమస్యకు ప్రేరణ నిచ్చిన శైలజ గారికి ధన్యవాదాలు.

4, జనవరి 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1575 (దీనులఁ బ్రోచువారలను దిట్టినఁ గొట్టినఁ బుణ్య మబ్బురా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దీనులఁ బ్రోచువారలను దిట్టినఁ గొట్టినఁ బుణ్య మబ్బురా.

3, జనవరి 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1574 (పతి తల ఖండించె సతియె పదుగురు మెచ్చన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పతి తల ఖండించె సతియె పదుగురు మెచ్చన్.

2, జనవరి 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 1573 (మద్యపానరతుఁడు మాన్యుఁ డగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మద్యపానరతుఁడు మాన్యుఁ డగును.

1, జనవరి 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1572 (క్రొత్త సంవత్సరమున ముక్కోటి వెతలు)

కవిమిత్రులారా,
ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు!

నూతన క్రైస్తవ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
క్రొత్త సంవత్సరమున ముక్కోటి వెతలు.
రాబోవు రెండు మూడు రోజులు నేను బ్లాగుకు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. 
అన్నిరోజులకు సమస్యలను షెడ్యూల్ చేసి ఉంచాను. 
కవిమిత్రులు నన్ను మన్నించి పరస్పర గుణదోషవిచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.