30, నవంబర్ 2020, సోమవారం

సమస్య – 3560

1-12-2020 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“నా కర్తవ్యమ్ము జన వినాశనమె కదా”

(లేదా…)

“నా కర్తవ్య మెఱుంగఁ జెప్పెదఁ బ్రజా నాశమ్మె సంక్షోభమే”

29, నవంబర్ 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3559

30-11-2020 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“తనయుఁడె తన తమ్ముఁడయ్యెఁ దప్పెట్టులగున్”

(లేదా…)

“తనయుండే తన తమ్ముఁడయ్యె ననఁగాఁ దప్పౌన యొప్పే యగున్”

28, నవంబర్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3558

29-11-2020 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కైలాసమున నహిపైన కంజుఁడు పండెన్”

(లేదా…) 

“కైలాసమ్మున శేషతల్పమున సౌఖ్యంబందె వాణీశుఁడే”