30, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1556 (ఛీత్కరించఁ దగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఛీత్కరించఁ దగును శిష్టజనుల.

పద్యరచన - 751

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, నవంబర్ 2014, శనివారం

దత్తపది - 56 (అరి-కరి-గురి-సరి)

కవిమిత్రులారా!
అరి - కరి - గురి - సరి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ కర్ణుని దాతృత్వాన్ని గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 750

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!సమస్యా పూరణం - 1555 (కలమున్ గని కవివరుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కలమున్ గని కవివరుండు కలవర మందెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 749

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, నవంబర్ 2014, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 16 (త్రా-గు-బో-తు)

అంశం- మద్యపాన నిరసనము.
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘త్రా - గు - బో - తు’ ఉండాలి.

పద్యరచన - 748

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, నవంబర్ 2014, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1554 (దిగ్జయుం డనఁగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దిగ్జయుం డనఁగ సవర్ణదీర్ఘసంధి.

పద్యరచన - 747

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 21

కవిమిత్రులారా,
అంశం- అత్తలేని కోడ లుత్తమురాలు.
నిషిద్ధాక్షరములు - తవర్గాక్షరములు (త,థ,ద,ధ,న)
ఛందస్సు - ఆటవెలఁది.

పద్యరచన - 746

కవిమిత్రులారా,


పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, నవంబర్ 2014, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1553 (పిల్లన్ గ్రీకంటఁ గనుచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పిల్లన్ గ్రీకంటఁ గనుచు భీష్ముఁడు మురిసెన్.

పద్యరచన - 745

కవిమిత్రులారా,

పై పద్యభావాన్ని తేటగీతిలో వ్రాయండి.

23, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

దత్తపది - 55 (ఆలము-కాలము-జాలము-వాలము)

కవిమిత్రులారా!
ఆలము - కాలము - జాలము - వాలము
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ రామాయణార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 744

కవిమిత్రులారా,

పై పద్యభావాన్ని తేటగీతిలో వ్రాయండి.

22, నవంబర్ 2014, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1552 (ధైర్యంబే లేనివాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధైర్యంబే లేనివాఁడు ధరణిన్ గెలిచెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 743

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి - 15 (కం-స-వై-రి)

అంశం- శ్రీకృష్ణస్తుతి
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘కం - స - వై - రి’ ఉండాలి.
గమనిక- పద్యంలో ఎక్కడా కంసుడు, వైరి అనే పదాలను ఉపయోగించకూడదు.

పద్యరచన - 742

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, నవంబర్ 2014, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1551 (పాదమ్ములు లేని తరులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పాదమ్ములు లేని తరులు పరుగిడఁ జొచ్చెన్.
(1901 లో విశాఖపట్టణంలో జరిగిన తిరుపతివేంకటకవుల అష్టావధానములోని సమస్య)

పద్యరచన - 741

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, నవంబర్ 2014, బుధవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 20

కవిమిత్రులారా,
అంశం- శిశుపాల వధ
నిషిద్ధాక్షరములు - శ, ష, స.
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 740

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1550 (దురితములకుఁ గారకుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దురితములకుఁ గారకుఁడు చతుర్ముఖుఁడు గదా!

పద్యరచన - 739

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17, నవంబర్ 2014, సోమవారం

దత్తపది - 54 (మామ-అత్త-బావ-వదిన)

కవిమిత్రులారా!
మామ - అత్త - బావ - వదిన

పైపదాలను స్వార్థంలో ఉపయోగించకుండా భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 738

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

చమత్కార పద్యాలు - 211


నిరోష్ఠ్య నిర్బిందు నిష్కేవలస్వర నిష్పంచవర్గ అష్టాక్షరీయ అష్టనాగబంధ కందము
క.         వే యరుసు వసి రహిల,
హ్వా! యాలరి సేవవాపి వల్లవవశ్య
ర్ష్యాయువు సౌ రెలయ వలయ
యాయి యుసుర్లెల్ల వ్రీల యాయు విలేశా!
శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారి చిత్రభారతముకావ్యం భీష్మపర్వము నుంచి -

సమస్యా పూరణం - 1549 (ఛంద మెఱుఁగకుండ వ్రాసె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఛంద మెఱుఁగకుండ వ్రాసె శార్దూలమ్మున్.

పద్యరచన - 737

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15, నవంబర్ 2014, శనివారం

చమత్కార పద్యాలు – 210


వినూత్న మహానాగబంధము
సీ.        శ్రీమహావిష్ణుని సిద్ధసంకల్పు స
ర్వంసహానన్తర్ధవర్ధమాను
మానుతు ధర్ము ధర్మాధ్యక్షు నందనం
దాదిత్యు గోవిందు నావిలాసు
వాసవు సత్యు నిర్వాణు సాణుశ్రీశు
భాను చలాచలమానవిశ్వ
శాశ్వతైకవ్యాస సాధ్యర్తు గోప్త గ
దాధరు ధన్యదు ధామ సామ
గీ.         శ్రీరమేశుని సువ్యాసు శ్రీనిలయు ని
యుక్తు సుశ్రద్ధధానతాసక్తు దిశు మ
హామఖాధ్యక్షు వాయువాహను సురమ్యు
భక్తభద్రదు ప్రేముడిన్ ముక్తి గనుమ.
శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారి చిత్రభారతముకావ్యం భీష్మపర్వము నుంచి -

న్యస్తాక్షరి - 15 (రా-వే-పో-వే)

అంశం- ద్రౌపదిని సభ కీడ్చుకొనివచ్చు దుశ్శాసనుని మాటలు
ఛందస్సు- కందము
నాలుగు పాదాలలో చివరి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘రా - వే - పో - వే’ ఉండాలి.

పద్యరచన - 736

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

చమత్కార పద్యాలు - 209


కర్తృ కావ్య నామగోపన వినూత్న రథబంధము
.
సీ.       శ్రీకుముద సువీర శిశిరామరాళీశ

శుచి శుభేక్షణ ధన్వి సుభుజ సుఖద

సుందర కుందర కుందారవిందాక్ష

రుచిరాంగద ముకుంద శుచి శమ శివ

యమ యజ్ఞభృదతీంద్రియాశోకకపికపీం

ద్ర కపిలకరణ కవి కథితకృతి

రోచిష్ణు విష్ణు విరోచనేజ్యపవిత్ర

పరమేశ పరమేష్ఠి భావ భయహ

గీ.       వేద సర్వప్రహరణాయుధాది రుచిర

నామజపపరాయణుల పుణ్యంబు నెంత

యనుచు వర్ణింపనోతు; మహాత్ముఁ డా కృ

తాత్ము దయఁగల్గు శోకరతాత్మసుకృతి.

శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారి చిత్రభారతముకావ్యం భీష్మపర్వము నుంచి -

సమస్యా పూరణం - 1548 (బాలల దినోత్సవము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
 బాలల దినోత్సవము పెద్దవారి వేడ్క.

పద్యరచన - 735

కవిమిత్రులారా,


పైచిత్రాలను పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13, నవంబర్ 2014, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 19

కవిమిత్రులారా,
అంశం- రామాయణ ప్రాశస్త్యము.
నిషిద్ధాక్షరములు - రేఫము, శకటరేఫము (ర,ఱ లు)
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 734

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12, నవంబర్ 2014, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1547 (తులువను దండించువాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తులువను దండించువాఁడు దుర్మార్గుఁ డగున్.

పద్యరచన - 733

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

దత్తపది - 53 (శవము-పాడె-కాడు-చితి)

కవిమిత్రులారా!
శవము - పాడె - కాడు - చితి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ జన్మదినోత్సవాన్ని వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 732

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10, నవంబర్ 2014, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1546 (గాడిద పాదములఁ బట్టె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
గాడిద పాదములఁ బట్టె గజకర్ణుఁ డహో!

పద్యరచన - 731

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి

9, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

న్యస్తాక్షరి - 14 (రా-మా-రా-వు)

అంశం- రావణుని పాత్రలో ఎన్.టి.రామారావు.

ఛందస్సు- ఆటవెలఁది.
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘రా - మా - రా - వు’ ఉండాలి.

పద్యరచన - 730

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి

8, నవంబర్ 2014, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1545 (హరిని భజించువారలకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
హరిని భజించువారల కనంతవిపత్తులు గల్గు మిత్రమా!

పద్యరచన - 729

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి

7, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 18

కవిమిత్రులారా,
అంశం- పద్మవ్యూహంలో అభిమన్యుఁడు.
నిషిద్ధాక్షరాలు - పవర్గాక్షరాలు (ప,ఫ,బ,భ,మ)
ఛందస్సు - మీ యిష్టం వచ్చింది.

పద్యరచన - 728

కవిమిత్రులారా,

 పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి

6, నవంబర్ 2014, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1544 (పున్నమి వెన్నెలయె వేఁడి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పున్నమి వెన్నెలయె వేఁడిఁ బుట్టించె శివా!

పద్యరచన - 727

కవిమిత్రులారా,
 పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి

5, నవంబర్ 2014, బుధవారం

దత్తపది - 52 (అసి-కసి-నుసి-మసి)

కవిమిత్రులారా!
అసి - కసి - నుసి - మసి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ కార్తిక పూర్ణిమను గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 726

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి

4, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1543 (వార్ధకమ్మునఁ గావలె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
వార్ధకమ్మునఁ గావలెఁ బడుచు భార్య.

పద్యరచన - 725

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి

3, నవంబర్ 2014, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి - 13

అంశం- కురుసభలో కృష్ణుఁడు విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించుట.
ఛందస్సు- ఆటవెలఁది
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘వి - శ్వ - రూ - ప’ ఉండాలి.

పద్యరచన - 724

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి

2, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1542 (దీపముఁ బెట్టంగఁ దగును)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దీపముఁ బెట్టంగఁ దగును తెలవాఱంగన్.

పద్యరచన - 723

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

1, నవంబర్ 2014, శనివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 17

కవిమిత్రులారా,
కవర్గాక్షరాలు లేకుండా
కాకాసుర వృత్తాంతాన్ని గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 722 (అన్యమత దూషణము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
అన్యమత దూషణము