22, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3879

23-10-2021 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె”
(లేదా...)
“కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో”

58 కామెంట్‌లు:

 1. వనిత యొకతె తాను వనమందు నుండు నే
  కాకి నొక్క ఖలుడు గౌగలించె
  నామె యరు పు వినియు నాఢ్య o డు వానిని
  చితక బాద వాడు చేష్టలుడిగె

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చుట్టరాకనెంచిసూడిదగనలేక
  కాకికూతనాపకరవునందు
  ఇంటిగుట్టుదెలిసియిల్లాలిసుఖమెంచి
  కాకినోక్కఖలుడుకౌగిలించె

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భార్య యున్న గాని బరితెగి నొక్కడు
  నల్ల నైన మొరటు పిల్ల తోడ
  తిరుగ మరుగ జనులు దెప్పి పలికిరిట్లు
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆటవెలది
  అందగత్తె రంభ నతిలోకసుందరిన్
  గోడలి వరుసౌదు కూడదనిన
  రావణుండు వొందె! కావరమెగయ నే
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె!!

  ఉత్పలమాల
  చేకొనఁ బోవఁగన్ మదిరఁ జేరఁగ వచ్చిన మాలినీ మణిన్
  దూకుడు మీర మోహమున ధూర్తుఁడు కీచకుఁ డడ్డగించుచున్
  దాకుచు దగ్గరై వికృత దారుణ క్రీడలఁ బట్ట పారె! నే
  కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో!


  ( పెనుగులాడెడు మాలిని వికృతరీతిలో పట్టి ఆడుకున్నాడను భావం. ఆమె సూర్యభగవానుడొసంగిన శక్తితో అతని నుండి తప్పించుకుంది)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నాకనుదోయికీమెగననాకమునందలిరంభయౌగదా
  మేకపుఁజేసినన్గనుదుమేనికిశోభయచిందులేయగా
  ఈకలరంగువేయనగునీవిధినవ్యతకేకియౌననన్
  కాకినిమానవాధముడుగౌగిటబట్టిరమించెనయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 6. బాటసారి యైన ప్రవరాఖ్యు రూపుని
  లొంగదీయఁ దా వరూధి నెంచ
  కామరూపుడైన గంధర్వుడంత, నే
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మగడు సంతుతోడ మరొక యూరికి
  బోవ
  దాని నొక్క తగిన దరుణమంచు
  వారి యింటికేగి పండుకొన్నట్టి యే
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చీకిన చీరలోననట చేతుల జాపుచు బిచ్చమెత్తెడిన్
  వాకొనలేని నారిఁ బరివారము లేనటువంటి వేళలో
  చీకటి మాటునన్ గదిసి చేతుల కాళుల గట్టివేసి యే
  కాకిని మానవాధముడు గౌగిట బట్టి రమించె నయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 9. లోకములోన గామమయ లోలురు
  బెర్గుచు నుండి రిప్పుడున్
  దారుణ నీచ కార్యములు ధైర్యముతో
  నొనరించుచుండి రీ
  ధారుణిలోన, నింట నొక తన్వి వసించు
  చు నుండగాంచి యే
  కాకిని మానవాధముడు కౌగిట బట్టి
  రమించె నయ్యయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ౧.
  చీకు చింత లేని సిద్ధ హస్తుడొకడు
  దారు లన్ని దిరుగు త్రాష్టుడయ్యు
  కోర్కెనాపుకొనక కోమలాంగియగు నే
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె!!

  ౨.
  రాత్రి పూట విధుల రమణి ముగించుకొ
  ని, రహదారి వెంట వెరువకుండ
  నడిచి పోవుచుండ నాతిని జూచి నే
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె!!

  రిప్లయితొలగించండి

 11. చీకటి పడెనంచు సీమంతిని యొకతి
  భీతి తోడ వడిని వెడలు చుండ
  పానశాల చెంత పాణిందమమున నే
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె

  రిప్లయితొలగించండి

 12. నాకుడు పశ్చిమంబుదెస నశ్వరమందె తమోహరుండు ని
  ర్మోకము జేరునత్తరిని ప్రోథము నందుచు సాగుచుండగా
  చీకటి యందు నా పడతి చెంతనలేడెవడంచు గాంచి యే
  కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పేకల నాడవచ్చు,పొగ బీలిచి దట్టపు మేఘ రాజముల్
  నాకస మందు నేర్పడగ యద్భుథ రీతిగ నూద వచ్చు లే!
  పీకల దాక త్రాగునను పేరును పొందగ వచ్చు, నెట్టులన్
  కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె? నయ్యయో!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రాజముల్+ఆకసమందు' అన్నపుడు నుగాగమం రాదు. "మేఘపంక్తి యా యాకసమందు నేర్పడగ నద్భుత" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువుగారు! అలాగే సవరించాను.

   పేకల నాడవచ్చు,పొగ బీలిచి దట్టపు మేఘ పంక్తి యా
   యాకస మందు నేర్పడగ యద్భుథ రీతిగ నూద వచ్చు లే!
   పీకల దాక త్రాగునను పేరును పొందగ వచ్చు, నెట్టులన్
   కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె? నయ్యయో!

   తొలగించండి
 14. దుష్ట చేష్టలందు దృష్టిసారించుచు
  భ్రష్టులైన వారు పలువురోయి
  వెంట తోడు లేక ఒంటరియైననే
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఉత్పలమాల:
  కోకనుఁ గట్టినట్టి గడకొయ్యను చూడగ చొల్లుగార్చు మా
  రాకులు వేయనట్టి దరహాసముఁ జూసి వికారమొందు యీ
  యాకలి పెచ్చుమీరి తుద కాడుది పక్షియొ గానడేమొ పో
  “కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో”
  ---కటకం వేంకటరామ శర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చీకటి రాత్రులందునను చెమ్మట నోర్చుచు ముత్తుకూరునన్
  ప్రాకట మొప్పగా తనరి ప్రభాకర శాస్త్రియె పోరుచుండగా
  భీకర రీతి మూల్గుచును భీతిని మాపుచు నర్థరాత్రినిన్
  కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సమస్య :

  కాకి నొక్క ఖలుడు గౌగిలించె

  (కాకి అరపు పదేపదే విని మనసు మారిన నీచుడు ఆప్యాయంగా చేసిన పని )

  " బ్రతుకు, ధనము, వృత్తి, భవనముల్,
  పదవులు,
  యౌవనమ్ము స్థిరము కావు కావ "
  టంచు నరవ డెంద మంతయు మారగా
  గాకి నొక్క ఖలుడు గౌగిలించె .

  ( " అమర్ ఖయాం " కావ్యంలోని నాన్న గారి " స్థిరములు కావు కావు " అన్న పద్యస్ఫూర్తితో )

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నిన్నటి సమస్యకు పూరణ


  పన్నగ భూషణు విడిదికి

  చిన్నగ చేర్చిరి, బ్రతుకున చేర్చిన ధనమున్

  చిన్నది గోచిని దోచిన్

  నన్నున్ నగ్నముగఁ గనుటఁ న్యాయమె నీకున్"

  …భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి…

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ప్రకృతి విలయమందు పతినిఁగోల్పోయిన
  యబలకిచ్చియాతడాశ్రయంబు
  రిమ్మతెగులుబట్టి రేతిరి యందునే
  కాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చాకిరి చేయుచుండ నొక చక్కని చేడియ దేవళమ్ములో
  సోకగ కామ దృష్టి యల సుందర రూపముఁ గాంచి నంతనే
  రూకల నాశ పెట్టుచు, పురోహితు డక్కడ లేనివేళ, యే
  కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 21. "చీకటి వేళనొంటరిగ చేడియ కన్పడ వీడకుండ,నే
  *కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో*”
  లోకము భ్రాంతినన్ మునగ, రూపము మార్చుచు నింతియొక్కతే
  వేకువ తెచ్చెనీ భువిని! వీడక రక్కసు నంతుజూడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఉ:

  ఏకుయె మేకుగా నిలిచి యెంతయు జెప్పిన గానకుండగన్
  పోకిరి చేష్టలన్ సలుపు పోరడు ప్రేమగ ; బోధ సేయనై
  నీకిది భావ్యమా చెలగు నిప్పులు పెద్ద లెరుంగుటయ్యి; నే
  కాకిని మానవాధముడు కౌగిట బట్టి రమించె నయ్యయో

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆటవెలది
  పాండుపుత్రులు వనవాసాన యుండగ,
  సింధురాజు మోహ శీలుడగుచు
  కృష్ణ పొందు గోరి కీడుదలచక నే
  కాకి నొక్క ఖలుడు గౌగిలించె.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఒండునెవరు లేక నొక్కతేపోవునే
  కాకి నొక్కఖలుడు గౌగిలించె
  నట్టివాని కీయ గట్టిదౌ శిక్షను
  జేయకుండ్రు నెవరు చేష్టలట్లు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నీకు నెఱుక కాదె లోకపు టీ తీరు
  చింత సెంద కయ్య సుంత యేని
  దుష్టుఁ డగును సఖుఁడు దుష్టున కిలఁ బలు
  గాకి నొక్క ఖలుఁడు గౌఁగిలించె


  ప్రాకట ఖేలనప్రవర రాణ్మణి పైఁ జెలగంగ నాశలే
  కూఁకటి వేరునాఁ బరఁగు గొప్ప ప్రవీణుఁడె యోడె నక్కటా
  కూఁక సెలంగు నాట వడి గ్రుక్క మరల్పక తద్ద కూయు నా
  కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో

  [రమించు = క్రీడించు]

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఆకుల భారతమ్మొకతె యంగడి యొద్దకు నేగుచుండ,నే
  కాకిని మానవాధముడు గౌగిట బట్టి రమించె నయ్యయో
  పోకిరివానిబట్టుకొని బోరున నేడ్చుచు నుండగా గసిన్
  బీకను గట్టిగా నదిమి పిండుచు జావునుజూప నొప్పగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఆ కొమరాలినొంటరిగనారసి దారిని గాచి దుష్టుడై
  తాకకు ముట్టబోకుమని తానటులెంతగ వేడుచున్ననే
  కాకిని మానవాధముఁడు గౌఁగిటఁ బట్టి రమించె నయ్యయో
  లోకవినాశకారులగు క్రూరులనంతమొనర్చుమీశ్వరా

  రిప్లయితొలగించండి