26, ఫిబ్రవరి 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 107 (గాయము-వాపు-పుండు-రసి)

గాయము - వాపు - పుండు - రసి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
కీచక వధను వర్ణిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

44 కామెంట్‌లు:

 1. (భీముని స్వగతము)
  నీటుగా యముఁజేర్చుట నిశ్చయంబు
  చేతువాపున్నెమెరుగక సిగ్గుపనులు
  ఓయి కీచక! విరటు కాపుండుననుచు
  అరసి, కామాంధతను మృగమగుట తగదు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రిప్లయిలు
  1. సార్! క్షమించండి...కీచకవధ నా సిలబసులో లేదు!

   ఓరీ! ప్రభాకర శాస్త్రీ!:

   రసికుల సభలో నీకిది
   కసిగా యములాడి వోలె కఠిన సమస్యౌ
   పసివాడెపుండు నెగ్గడు
   నసగక నీవాపు రచన నా మాట వినుం!

   తొలగించండి
  2. 'యములాడు, సమస్య+ఔ=సమస్యయౌ, ఎపుండు (ఎపుడుకు రూపాంతరం కాదు), వినుం' ఇవీ మీ పద్యంలోని దోషాలు. నా సవరణ....

   రసికుల సభలో నీకివి
   కసిగా యముడు వలె వచ్చె కఠిన సమస్యల్
   పసిపా పుండునె నెగ్గునె
   నసగక నీ వాపుము రచనా యత్నమ్మున్.

   తొలగించండి
 3. నిన్నున్ గాయము కందనివ్వ నెపుడున్ నీపైన యానందు, నా
  పున్నెంబంతయు నేడు పండెననవా పూబోణి! రాకున్నచో
  నన్నున్ శంభురిపుండు జంపుటనియే నాడెందెము న్నమ్మితే
  యన్నంతన్ మరణించెబో రుధిరసిక్తాంగుండుగాన్ రాజటన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బహుకాల దర్శనం... సంతోషం!
   మీ పూరణ బాగున్నది. కాని 'పుండు' కనిపించలేదు.

   తొలగించండి
  2. నిజమే... నేను గమనించలేదు. ధన్యవాదాలు.
   నిశిత పరిశీలన చేయకుండానే వ్యాఖ్యానించినందుకు రామకృష్ణ గారూ! మన్నించండి.

   తొలగించండి
  3. గురువుగారూ,
   శంకరాభరణం లో పద్యం రాయగలగటం నా భాగ్యం.
   మీరు దానిపై వ్యాఖ్యానిస్తే మహద్భాగ్యం.
   పరిశీలించారా లేదా అన్న ప్రశ్నే లేదు.
   నా యందు దయయుంచి. మీ వ్యాఖ్య లో చివరి వాక్యము తొలగించమని ప్రార్ధన.
   భవదీయుడు

   తొలగించండి
 4. త్వరగా యమునిం జూపెద
  పరకాంతను మరులు గొన్న పశువువి నీవా
  పురుషుడ! వాపాంచాలికి
  నిరతము కాపుండు వాడ, నెరసిని భీమున్||

  నెరసి = శూరుడు

  రిప్లయితొలగించండి


 5. రసికుడ! రారా యనుచున్
  కసిగా యముడివ లె నొక్కి కాపుండు భళా
  రసమయపు తీటవాపుడు
  రుసరుస గావించెనోయి రౌద్రము గానన్

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రసికత నొందుచు వాపున
  కసికసిగా కీచకుడు వేచి కాంక్షించంగా
  విసవిస గాయముని వలెను
  విసుగున కాపుండు నంట బిడియము లేకన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణదోషం. 'కసికసిఁ గీచకుడు వేచి కాంక్షింపంగన్' అనండి.

   తొలగించండి
 7. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  ప్రేమము బుండలించుకొని(అభూత కల్పన జేసికొని)పెక్కువిధంబుల నాతినొంచగా
  క్షేమమదెంతయో యరసి కీచక వృత్తమువాపు సోదరా!
  భీముడు రాకపోడొకడభిన్నుడుగాయము డుండు పొంచి నీ
  నీమము దప్పకుండుము మనిన్ బర పీడనముండరాదిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని 'పుండలించు'లో 'పుండు' లేదు.

   తొలగించండి
 8. నా నిన్నటి సమస్యకు పూరణ

  ఫక్తుగ దైవంబనుచు
  శక్తిగ 'నోటరు ' ననుదురు సరినాయకులే
  భుక్తికి "పెన్షన్" కోసము
  భక్తుని దైవమ్మె కొలిచి వరముల నందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వచ్చెఁగా యముఁ డగుచు నా వాయుసుతుఁడు
  "తులువ వా పుణ్యసతికిఁ గీ డొలయఁ జేసి
  బ్రతుకఁ గలవె రే పుండునె పాపి నీకు"
  ననుచు రుధిర సిక్తునిఁ గీచకుని నడంచె.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భీముడు కీచకునితో....

  త్వరగా యమునే జూపెద
  మెరసిన నా పౌరుషమ్ము మెచ్చగ తుళువా!
  పురమున కాపుండెవ్వడు
  గిరగిర నినుద్రిప్పి జంప కీచక! ధూర్తా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అంతరసికుడువాకీచకాధమ!యిక
  నెవరుకాపుండునోజూతునిప్పుడేను
  దనరనిన్నుగాయమునిచెంతకునుజేర్తు
  బళిరనీవాపుకొందువాబలముతోడ?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మారుతి వాపుట కార్తిని
  వీరాలాపుండు ఘోర వేగమ్మున భీ
  మోరసిలుఁడు కీచకుఁ డటఁ
  జేరగఁ గాయమును జీరి చేర్చెను దివికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ……………………………...........................
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  { ద్రౌపది కీచకుని తో }


  ఓరి తులువా ! పురస్త్రీల కోర నేల ?

  వీర రసికుడ నే నని విర్రవీగ c

  గాయమును హూనమొనరి౦చు వాయుసుతుడు ,

  క్రూర జనరిపు౦డు , బకారి , ధీరవరుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆపవా పునీతులపైన నాగడములు
  పోర సింగములై యొప్పు వీరవరులు
  పతులు కాపుండు చుందురు సతము నాకు
  వేగిరముగా యముని పురి కేగగలవు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. దయచేసి నా పై పద్యాన్ని తొలగించ వలసినది . ఒక పదం రాలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కరవా పుర్రెకు బుద్ధియె
  త్వరగా యమునకు నతిథిగ తరలును కామా
  తురుడా రసికుడు కీచకు
  డరయగ నిది మన నృపుండు నచ్చెరు వొందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ద్రోవదిఁ గాయ ముదితవలె
  నా వలలుఁడు రసిక కీచకాధము తోడన్
  నీవా! పురుషుడ వనుచున్
  భావోద్వేగాధి పుండు భరతము పట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నమస్కారం గురువువుగారు నా పేరు శేష శ్రీధర్ ఇలాపావులూరి చాలాకాలం తరువాత ఎలా వున్నారు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. .రసికరాజగు కీచక కసినిమాన్ప
  భీముడేగా యమునికడ వేయదలచి
  రాత్రి కాపుండు వాడిని రచన జేసి
  వాపుచేతను జంపెను వాయుసుతుడు| {వాపు=వాయింపు}

  రిప్లయితొలగించండి
 20. "చెడుఁగువు నీవెగా, యముని చెంతకుఁ బంపెద నిన్ను; నన్యయౌ
  పడఁతినిఁ బిల్తె? తులువా, పురుషుండవె? యన్యు భార్యనున్
  దొడరుచుఁ గామ మిట్లు గొని, దూఁకలిఁ ద్రోతె? నృపుండు నైనచోఁ
  బడునె దొసంగులందు? జనవంద్యులు నారసి నిందసేయరే? "

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. [కీచకుని చేఁతకు నాగ్రహించి, వానిఁ జంప నుద్యుక్తుఁడై భీముఁడు పల్కిన మాటలు]

   "చెడుఁగువు నీవెగా, యముని చెంతకుఁ బంపెద నిన్ను; నన్యయౌ
   పడఁతినిఁ బిల్తె? తులువా, పురుషుండవె? యన్యు భార్యనున్
   దొడరుచుఁ గామ మిట్లు గొని, దూఁకలిఁ ద్రోతె? నృపుండు నైనచోఁ
   బడునె దొసంగులందు? జనవంద్యులు నారసి నిందసేయరే? "

   తొలగించండి
  2. సవరణ: రెండవపాదంలో "పడఁతినిఁ బిల్తె? యోరి తులువా, పురుషుండవె?....అని పఠింపఁ బ్రార్థన.

   తొలగించండి
 21. రసికుని కొైరకై వేచె వీరాధిపుండు
  చెలియగా, యముజెంతకు సింహబలుని
  బంప దలచి నర్తనమాడు భవన మందు,
  చేరవే నను నీవాపు సిగ్గు ననుచు
  వచ్చె, జంపె కీ చకుడనా పవన సుతుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మిత్రులకు నమస్సులు.
  సిద్దిపేటలో జాతీయ సాహిత్య పరిషత్ వారి పురస్కార సభకు వచ్చాను. అందువల్ల మధ్యాహ్నం నుండి మీ పూరణలపై స్పందించలేదు. మన్నించండి. రేపు చూస్తాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  రసిక కీచకాధముని పేరడచ నెంచి
  జోరుగా యముని దరికి జేరునట్లు
  నతనితో తులువా! పురినందు నిన్ను
  నిలుప కాపుండు వారేరి? పిలువ మనుచు
  గుద్దులను గుద్ది భీముడు గూల్చె వాని

  రిప్లయితొలగించండి
 24. *సహస్రకవిరత్న కవిభూషణ శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు*

  ఆ *రసి* సూటి *గాయము*డునాయువుపట్టులగ్రుద్దినట్టుగా
  క్రూరుడుకీచకున్ బొడిచి క్రుమ్ముచుజంపెనుసద్దుచేయకన్
  పోరుచుభీరు
  *వా!పు*రుగుపోలికనీబలమంచుదంచుచున్
  పోరగ చాటుగూర్పతలు *పుండు*టచే వలలుండు దాగగన్

  *సహస్రకవిరత్న కవిభూషణ శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు*
  🙏🙏🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 25. *సహస్రకవిరత్న కవిభూషణ శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు*

  ఆ *రసి* సూటి *గాయము*డునాయువుపట్టులగ్రుద్దినట్టుగా
  క్రూరుడుకీచకున్ బొడిచి క్రుమ్ముచుజంపెనుసద్దుచేయకన్
  పోరుచుభీరు
  *వా!పు*రుగుపోలికనీబలమంచుదంచుచున్
  పోరగ చాటుగూర్పతలు *పుండు*టచే వలలుండు దాగగన్

  *సహస్రకవిరత్న కవిభూషణ శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు*
  🙏🙏🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 26. *సహస్రకవిరత్న కవిభూషణ శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు*

  ఆ *రసి* సూటి *గాయము*డునాయువుపట్టులగ్రుద్దినట్టుగా
  క్రూరుడుకీచకున్ బొడిచి క్రుమ్ముచుజంపెనుసద్దుచేయకన్
  పోరుచుభీరు
  *వా!పు*రుగుపోలికనీబలమంచుదంచుచున్
  పోరగ చాటుగూర్పతలు *పుండు*టచే వలలుండు దాగగన్

  *సహస్రకవిరత్న కవిభూషణ శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు*
  🙏🙏🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి