21, ఫిబ్రవరి 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2289 (రాముఁడు వియ్యమందె...)

కవి మిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"రాముఁడు వియ్యమందె బలరామునితో రవిచంద్రసాక్షిగాన్"
లేదా...
"రాముఁడు వియ్యంకుఁడు బలరామునకుఁ గదా"
ఈ సమస్యను పంపిన వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు గారికి ధన్యవాదాలు.

31 కామెంట్‌లు:

 1. దోమలు కుట్టగ గ్రామపు
  వాముల డేరాల లోన పాముల మధ్య
  న్నేమి గురుతుండె? తారక
  రాముఁడు వియ్యంకుఁడు బలరామునకుఁ గదా!


  1950 లలో ముత్తుకూరు గ్రామములో టూరింగ్ టాకీసులో అగ్గిరాముడు, దొంగరాముడు, భలేరాముడు ఇత్యాది...తదనంతరం తెలుగు సినిమాలు చూసే అదృష్టం లేకపోయె!

  రిప్లయితొలగించండి


 2. ఆ మైథిలికి మగండౌ
  రాముఁడు, వియ్యంకుఁడు బలరామునకుఁ గదా
  శ్రీమహి మాన్వితమగు కుం
  తీ మహరాణి తనయుండు తీరుగ జూడన్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సోముని వెన్నెల వెలుగుల
  భామల నృత్యంపు సొగసు పరవశమందున్
  ఏమని జెప్పుదు మైకము
  రాముఁడు వియ్యంకుఁడు బలరామునకుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  రామయ్యలు వరుగులగన
  బాములబడ పారుడొకడు బలికెన్ "భళిరా!
  సామమె సరి పులి, శునకాల్
  రాముడు వియ్యంకుడు బలరామునకు గదా!"
  (రాముడు.చిత్తా౩వపాదం పులివరుగు.బలరాముడు.మూలా నక్షత్రం౩వపాదం.శునకం వరుగు.పులికి,ఆవుకు వైరం.శునకం జింకకు వైరం కాని పులిశునకాలకు వరుగులు కలుస్తాయి.జ్యో.చంద్రిక)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. డా.పిట్టా
  బాములె రత్నగర్భయగు భారత దేశము కన్ని దిక్కులన్
  క్షేమములేక సఖ్యపరిశీలన తోడుత వియ్యమంది స
  ద్ధీమతి బోరగా యవన దీధితినిన్ జెరపంగ రాజులై
  రాముడు వియ్యమందె "బల"రామునితో రవి చంద్ర సాక్షిగా
  ఏమిది వింతయై జెలగె నిద్ధరి నాదొక స్వప్న లోకమా!
  (రామ బలరాములు రాజులకు ప్రతీకలుగా..భారత చరిత్రలో ఇలా జరిగిఉంటే బాగుండేదనే భావనతో)

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మిత్రులందఱకు నమస్సులు మఱియు అంతర్జాతీయ మాతృభాషాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

  ప్రేమను దగ్గఱైరి శశిరేఖయుఁ బార్థసుతుండు; వారికిం
  బ్రేమనుఁ బెండ్లి సేయఁ దరలించెను కృష్ణుఁడు పాండవేయ స
  ద్ధామ వనాంతరమ్మునకు; దంపతులై చన, ద్రౌపదీ మనో
  రాముఁడు వియ్యమందె బలరామునితో రవిచంద్ర సాక్షిగాన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కవిమిత్రులకు నమస్సులు!
  నేనీరోజు సంగారెడ్డిలో జరుగనున్న సాహిత్య కార్యక్రమానికి వెళ్తున్నాను. కనుక మీ పూరణలపై వెంట వెంటనే స్పందించలేను. దయచేసి పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అందరికీ అంతర్జాతీయ మాతృభాషాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

  భామ శశిరేఖ తలపునఁ
  బ్రేమ రగుల్చ నభిమన్యుఁ బెండ్లాడన్ గా
  రాముగ, సుభద్ర హృదయా
  రాముఁడు వియ్యంకుడు బలరామునకు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రాముడుమరిబలరాములు
  సోముడ!యికజెప్పునీవుచుట్టములేనా?
  యేమీసందియమేలకొ?
  రాముడువియ్యంకుడుబలరామునకుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శ్యామల కోమలాంగుని, ప్రసన్న గుణోజ్జ్వలు, కృష్ణు చెల్మితో
  భామను రాముపుత్రి,శుభవర్తిని యా శశిరేఖ కోడలౌ
  ప్రేమను పొందె,నర్జునుడు ప్రీతి వహించెను-పాండురాణ్మనో
  రాముడు వియ్యమందె బలరామునితో రవిచంద్ర సాక్షిగన్

  రాము పుత్రి-బలరాముని కుమార్తె

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ………………………………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  { పోలిస్ అధికారు లైన రాముడు ,

  బలరాముడు వియ్య౦కు లైరి ; ఐన

  కట్నము మరచిపోలేదు . }


  రాముడు కన్యనిచ్చె - బలరాముని

  …………… పుత్రకు డైన శౌరికిన్ |

  హేమక వస్తుస౦పదయు నెన్మిది లక్షల

  …………… సొమ్ము నిచ్చుచున్ ,

  రాముడు వియ్య మ౦దె బలరాముని తో

  ………………… రవిచ౦ద్ర సాక్షిగా |

  నేమొనరి౦చి చట్టముల నెన్నియు

  ………….... జేసిన మాసిపోవునే

  భూమిని కట్న మన్న పెనుభూతము |

  …………… రక్షక శాఖ య౦దునన్

  దా మధికారు లయ్యు గలదా యుపయోగము

  ……………… నీతి వీడినన్ ! ! !


  ( హేమకము = హేమము )

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఏమి విచిత్రమో తరమ యేరికిఁ జెప్పగ నిశ్చయంబుగ
  న్నా మధుసూదనప్రభవు డాతనిఁ గోరుచు రుక్మిపుత్రి భా
  మామణి ధీర రుక్మవతి మానుగ భార్యగ నయ్యె వైరభృ
  ద్రాముఁడు వియ్యమందె బలరామునితో రవిచంద్రసాక్షిగాన్


  ఏమని చెప్పుదు దుర్విధి
  నామని రుక్మి యొనరించె నఱ నెత్తమునన్
  భీమావమానము పరవి
  రాముఁడు వియ్యంకుఁడు బలరామునకుఁ గదా

  [అఱ = వంచన; ఆమని = అధికము]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆర్యా: మీ కంద పద్యానికి ప్రతిపదార్ధము, భావము, నాకు అర్ధమయెలా వివరించ ప్రార్ధన. ముఖ్యంగా శశిరేఖనెత్తుకున్నారా లేదా తెలియజేయుడు. నమస్సులు...

   తొలగించండి
  2. శాస్త్రి గారు నమస్సులు. శశిరేఖాపరిణయము మన చలనచిత్ర ప్రతిభావంతుల భావ కల్పన యనుకుంటాను.
   నాపూరణ లో ప్రస్తావించినది రుక్మి విదర్భరాజసూనుని గురించి. ప్రద్యుమ్నుఁ డు రుక్మవతిని వివాహమాడెను. యీ బంధుత్వము పైన వృత్త పూరణలో వివరించితిని.
   పాచికలాటలో రుక్మి బలరాముని, వియ్యంకుని, పరవిరాముని ఘోరముగా పరాభ వించెను గదా! అని భావము.
   అప్పుడు బలరాముఁ డతనిని కోపములో వధించెను. పరవిరాముఁ డన శత్రువులను సంహరించు వాడు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు కామేశ్వర రావు గారు:

   శత సహస్ర వందనములు! మీకు మీరే సాటి!!!

   తొలగించండి
  4. నాకు మాత్రం "మాయా బజార్" సాటిలేని చలన చిత్రం సుమా!

   తొలగించండి
  5. సారూ:
   తప్పులు మన్నించి దిద్దవలసినది:


   నీమము లేనీ జగమున
   రాముఁడు వియ్యంకుఁడు బలరామునకుఁ గదా!
   కామేశ్వరరావీ మహి
   భీమసమస్యా నియంత భీకర రాజౌ!

   తొలగించండి
 13. కోమలి శశిరేఖను గని
  ప్రేముడితోడను వరించ విజయు సుతుడు సు
  త్రాము సుతుడు కృష్ణ మనో
  రాముడు వియ్యంకుడు బలరామునకు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మామ బలరాము కూతును
  ప్రేముడి నర్జునసుతుండు పెండ్లాడంగన్
  శ్యామ సుభద్ర సుహృదయా
  రాముడువియ్యంకుడుబలరామునకుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బాములనెన్నియోబడెనుభార్యయుదానునునావనిన్దగన్
  రాముడు,వియ్యమందెనుబలరామునితోరవిచంద్రసాక్షిగా
  న్నామహితాత్ముడానరుడుహర్షముతోశశిరేఖనున్మరిన్
  కోమలియైనయామెనికకోడలుగామదినెంచెనప్పుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సోమునితోడ యుద్ధమున శూరత పాశుపదమ్ముఁబొంది, సు
  త్రాముడొసంగ దీవెనలు తద్దయు ప్రీతిని పొంది, పుత్రుడా
  లేమ సుమధ్యయైన శశి రేఖను పొందగ, ద్రౌపదీ మనో
  రాముడు వియ్యమందె, బలరామునితో రవిచంద్ర సాక్షిగా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భూమిజ భర్త యెవరు? తన
  కేమగు కుశుఁ మామగారు? కృష్ణుడు తమ్ముం
  డిమ్మహినెవరికగుననిన
  రాముఁడు ,వియ్యంకుఁడు, బలరామునకుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. "రాముడు వియ్యమందె బలరామునితో రవిచంద్రసాక్షిగాన్"
  "సోముని కాంతిరేఖలవి సూర్యుని వెల్గగ జేయు"నంచు , మీ
  రేమిటి వ్రాసియుంటిరిది యెవ్వరు నేర్పిరటంచు శిష్యులన్
  ధీమహితుండునౌ గురువు దిట్టెను దిద్ది జవాబు పత్రముల్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  నిన్నటి పూరణ:

  పలురంగులలో విరిసిన
  యలరుల గొలకల చెలువము నానందమునన్
  తిలకించుచు రోజా రే
  కులటం గని పిలిచి సీత కురు లల్ల మనెన్

  నేటి పూరణ:

  భూమి సుతకు పతియెవ్వరు?
  నామె పితకు తన పురుషుని నాయన డేమౌ?
  యామురరిపు వెవరికనుజు?
  రాముఁడు ,వియ్యంకుఁడు, బలరామునకుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 20. దామోదరుడు వరమొసగ
  ప్రేముడి అభిమన్యుని శశిరేఖ వరింపన్
  భీమానుజుడు శుభద్రా
  రాముఁడు వియ్యంకుఁడు బలరామునకుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆమురళీధరుని సఖుడు
  నీమము దప్పక చరించు నింద్రతనయుడౌ
  కోమలి సుభద్ర హృదయా
  రాముఁడు వియ్యంకుఁడు బలరామునకుగదా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  ఈరోజు మంచి ఎండలో దాదాపు ఐదు కిలోమీటర్లు నడవడంతో పూర్తిగా అలసిపోయాను. మీ పూరణలను సమీక్షించలేను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి