19, డిసెంబర్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3579

20-12-2020 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ”

(లేదా…)

“సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్”

82 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  తికమక చెంది యాకలిని తిండియు త్రిప్పయు కానరాకయే
  వికలపు మానసమ్ముగొని భీతిని జెందుచు నర్ధరాత్రినిన్
  నికటమునందు గాంచగను నిక్కపు రీతిని నక్కబావకున్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వికలమనస్కుండైన
  ట్టికథా నాయకుడు దలచె డెందమునందున్
  తకరారులన్ని తొలగును
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చంపకమాల (సరసీ)
  చంపకమాల
  ఒకరిని పేదవారిగను నొక్కరి నాస్తిపరుండటంచు నిం
  కొకరిని నగ్రవర్ణమని యొక్కరి వర్ణము నీచ మంచు నీ
  మకిలి జగాన భేదముల మాటున మ్రగ్గక యందరొక్కటౌ
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కందం
   ప్రకటించి కలిమిలేములు
   వికటించెడు వర్ణ భేద వేదన కన్నన్
   సకలుర నొకటిగ జూడఁగ
   సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. రిప్లయిలు

  1. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
   (జిలేబి గారికి అంకితం)

   హా! కేజరివాలా!

   తికమక చెంది వైద్యులిక తీర్చను జాలక మేటి కోవిడున్
   రకరకమైన పీనుగులు రాత్రిని ప్రొద్దుట హస్తినాపురిన్
   ప్రకటితమైన వ్యాధిగొని వందలు రాగను, ప్రేతగోపుకున్
   సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్...

   తొలగించండి
 5. ప్రకటితశాంతికివనమది
  వికలముగాకనుమనసునవేదనతీరన్
  పకపకనవ్వగనాకము
  సకలసుఖములకునెలవుశ్మశానమెసుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మకిలినియంటిజీవితపుమార్గముఁదోచకకుందగాధరన్
  పకపకనవ్వుచున్పిలచుపార్వతివల్లభుడాయెడన్తగన్
  తికమకయేమిలేదుగనతీరునువేదనతండ్రికౌగిటన్
  సకలసుఖాలవాలముశ్మశానమెయందురుపండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అకటా!కరోన ననుకొనె
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ
  వికలము నుండదు నిచటని
  చకచక మని పంపుచుండె శాంతియు కొరకున్

  రిప్లయితొలగించండి

 8. బోనసు సరదా పూరణ:

  అపరకర్మలు చేయు పురోహితులు 10, 11, 12, అంత్యక్రియలు జరుపుటకు మా ఎర్రగడ్డ శ్మశానవాటికలో ప్రత్యేక మండపమున్నది :)

  నకనక లాడి బంధువులు నందము వీడుచు కర్మకాండకున్
  వికలపు మానసమ్మునను విత్తము గూర్చగ నప్పుజేయుచున్
  చకచక దుడ్డు లాగుటకు శాస్త్రుల వారికి యెర్రగడ్డనున్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్...

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సకలమెరింగినట్టి సఖి, సారము దెల్యగ పొందు యెట్టులే
  ప్రకటితమయ్యె గాదె పలు భావనలన్నియు
  దోషమెంచకన్
  చకచక వ్రాయుపద్దెములు శంభుని కంఠము జేరిమెర్వగా
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "సార మెఱుంగగ పొందు నెట్టులే...దోషమెంచకే...జేరి వెల్గగా..." అనండి.

   తొలగించండి
 10. చకితులు కాబోరెవ్వరు
  ప్రకటిత మగు కష్టము లవి భౌతిక మునకే
  నికరపు టాత్మ ల కు నగును
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మ శానమె సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అకుతో భయుడౌ నట చల
  పకార ముండదట లేమి బాధయు మరియున్
  వికరపు దుఃఖము లుండక
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శకలము గాగ దేహము విశాల జగంబు న నెక్కడుండినన్
  తికమక వీడి చేరెడు ప్రతీక, ప్రపుణ్య పరాత్ప రేశుడే
  ప్రకటితుడై వెలింగెడు పురంబ గునంద్రు పరంబు జేర నా
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వికృతపు యోచనుండదట విత్తమె యక్కర లేని చోటు దో
  షికముల బాధ లేదచట జిహ్నపు పన్నగ ముండదందురో
  యి, కలిమి లేమి మచ్చరము లేవియు లేని ప్రదేశమేకదా
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వికలపు మానస స్థితినం
  దకాల మరణమ్ముచేత నాత్మలరూపున్
  వికటంబౌ భూతతతికి
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ

  నకనకలాడు నక్కలకు నంజుడు ముక్కల గూర్చు భూమి యా
  మికచర కాకభీరువుల మేలగు వాసము గబ్బిలాలకున్
  ప్రకటిత యాలవాలము తిరంబుగ
  ప్రేతలు భూతకోటికిన్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వికటపు కామక్రోధముల వీర విహారము బారినంబడిన్
   వికలపు మానసంబులను వెక్కస
   మందెడి మానవాళికిన్
   నికరపు శాంతినిచ్చుటకు నీలగళుండిల నిర్ణయించినన్
   సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

   తొలగించండి
  2. కాశీ మహాశ్మశానము

   ఒకపరి మున్కవేసినను యొప్పుగ
   గంగను దొల్గుపాపమే
   ఒకదళ మర్పణమ్ముననె యొద్దిక గల్గును స్వర్గవాసమే
   ఒకపరి రామనామమదె యూదగ వీనుల నీలకంఠుడే
   సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

   తొలగించండి
  3. మూడవ పాదమున విశ్వనాథుడే గా చదువ ప్రార్ధన! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  4. సవరించిన పూరణ

   కాశీ మహాశ్మశానము

   ఒకపరి మున్కవేసినను యొప్పుగ
   గంగను దొల్గుపాపమే
   ఒకదళ మర్పణమ్ముననె యొద్దిక గల్గును సర్వసంపదల్
   ఒకపరి రామనామమదె యూదును వీనుల విశ్వనాథుడే
   సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

   తొలగించండి
  5. తొలగించు ఆప్షన్ రావడం లేదు! 😒😒

   తొలగించండి
  6. మీ నాల్గు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   ౧. 'మానస స్థితి' అన్నపుడు 'స' గురువై గణభంగం.
   ౨. ప్రకటిత+ఆలావాలము = ప్రకటితాలవాలము అవుతుంది. యడాగమం రాదు.
   ౩. బారినన్ + పడిన్... 'పడిన్' అన్న ప్రయోగం సాధువు కాదు.
   ౪. "మున్క వేసినను నొప్పుగ.." అనండి.

   తొలగించండి
  7. ధన్యవాదములు గురువర్యా! సవరణలు చేస్తాను! 🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి

 15. ఒకవిధముండ దీ మనికి
  నోపిక తోడుత నోపగావలెన్,
  రకరకమైన బాధలను
  రంజిలు సౌఖ్య విహార యానముల్
  యికనట నుండ, వీ బ్రతుకు
  నిట్టులె వీడ, ప్రశాంత క్రాంతమై
  సకల సుఖాలవాలము శ్మ
  శానమె యందురు పండితోత్తముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఓపిక, ఓపగా..' పునరుక్తి. 'యానముల్+ఇక' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 16. సమస్య :
  సకలసుఖాలవాలము శ్మ
  శానమె యందురు పండితోత్తముల్


  (కామపిశాచియైన రాజుకు బుద్ధిరావటానికై అగ్నిగుండంలో దూకబోతున్న కన్యక తనవారితో )

  వికలము గాని ధర్మమును
  విశ్రుతరీతిన నిర్వహించిరే !
  యికపయి నేను మీ మదుల
  నింపుగ నుండెద శాశ్వతమ్ముగన్ !
  మకరమువంటి రాట్కుమతి
  మత్సరముష్కరు డంతమందులే !
  సకలసుఖాలవాలము శ్మ
  శానమె యందురు పండితోత్తముల్ .
  ( మహాకవి గురజాడవారి " కన్యక " కవిత
  ఆధారంగా )

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అకటా నూకలు ఖాళీ
  చకితులు కానేల మిత్తి సాజము కాదా !
  నికనే దోసములంటవు
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఈనాడు శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  *“సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ”*
  (లేదా…)
  *“సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్”*

  నా పూరణ

  కందము

  వికలము గాదుగ హృదయము
  సుకరము గాదీర్ఘనిద్ర జోగొట్టంగా
  నికరమగు చింత లేమిని
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ

  చంపకమాల

  వికలము గాదుగా మనము విన్నది గన్నది లేకపోవుటన్
  రకరక మైన జబ్బులిడు రంపపు కోతలు నిష్క్రమించుటన్
  సుకరపు దీర్ఘనిద్రతన సోలిన దేహము విశ్రమించుటన్
  సకలసుఖాలవాలముశ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఒకపరి యొలికెను జేరగ
  నిక రమ్మని మనుజులేడ్వ నెంతకు రాడే
  ప్రకటిత మదులకు జక్కగ
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చం:

  వికటపు చేష్టలన్, నిధులు వేగమె చేగొన, క్షుద్ర విద్యలన్
  ప్రకటిత మొంద రాతిరిని పంతము బూనిన రీతి నొప్పగన్
  వికలము నొందకుండగను వేల్పును గొల్చ నుపక్రమించగన్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వికటకవికిడెసమస్యను
  "సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ"
  పకపక మని రాయలడగ
  నకనక లాడుచు మొదలిడె, నటనగ సభనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రకరకములైన కష్టము
  లొకటొకటిగ వచ్చుచుండ నోపికసడలెన్
  యికనర్థమయ్యె నిప్పుడు
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సడలెన్+ఇక' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "... నోపిక చనగా । నిక నర్థమయ్యె..." అనండి.

   తొలగించండి
 23. వికలమొనర్చు సమస్యలు
  సకలము మటుమాయమగును చనిపోవగనే
  ప్రకటముగ దెలిపెదవినుడు
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఉప్పు నిడుచుండు సతతము ముప్పు యనుచు

  చప్పిడి కబళమునుపెట్డి చంపు చుండు,

  కాల కూట కషాయముల్ గళము లోన

  పోసి త్రాగమందురు షుగర్ పోవు నంచు,

  యింట నున్న జనమునకు నంటు ననుచు

  రోగ మొచ్చిన చేర్చు నారు బయట గది

  లోన,యెలుకలు ,బొద్దింకలును తిరుగుచు

  పలుక రించును మంచము పైన జేరి,

  జరుగు చుండు మూత్ర మల వి
  సర్జనములు

  తెలియ కుండగన్,కడుగంగ నలవి కాదు

  పక్ష వాతము దరిచేర, శిక్ష లొందు

  చుండు సమయమున సఖల సుఖములకు నె

  లవు స్మశానమె సుమ్మీ తలంచి నంత

  రిప్లయితొలగించండి


 25. నికటంబాయెను జీవిత
  పు కడపటి మజిలి! వెడలెద పుట్టిన దెసకే!
  అకటా యేమిబతుకిదియొ!
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 26. అరకొర తెలివివలదు విను
  మొర! సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యం
  దురు పండితోత్తముల్! కను
  క రవంత విభుని తలంపు కావలె నరుడా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సకృదనివర్తితైకపరిసజ్జితగమ్యము సర్వదుఃఖవా
  రకము మహేశ్వరస్థిరవిరాజితమోక్షనిదానమై దగన్
  ప్రకృతివిభిన్నరూపముల ప్రాపకసర్వజనానివార్యమౌ
  సకలసుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. చకితపు వింత పోకడలు సర్వములున్ లయమంది మానవ
  ప్రకట వికారసంజనిత వైర విదూర వినాశ యోచనల్
  వెకిలి తనంబులున్ సమయు భీకర రుద్ర నివాస యోగ్యమౌ
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. బెకబెకలాడుకప్పలును బేరములాడగ ఓటుకోసమై
  నకనకలాడినట్టి పలు నాయక మాన్యులు నాశతోడుతన్
  చకచక చేరగోరగను సంతల చేపలటంచు ఖేదమున్
  వికల మనస్కులయ్యు పరి వేష్టితులై ననిరిట్టులా వినన్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ప్రకృతి పిలిచె రారమ్మని
  యికనెవడునిట నినుగోర డీశుడె తోడౌ
  సకలుర నొక్కటి నిచ్చట
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ!!

  సకలురు నొకటౌ చోటుకు
  పకపక నవ్వుతు చలాకి పల్కుల నిడుతూ
  యికపై నిదియే మజిలీ
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ప్రకటితమోహలోభమనురాగసరాగవిరాగరాగమం
  చాకటబల్కెనొక్కడు,శ్మశానప్రసూతిపురాణమిద్దియే
  *“సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె; యందురు పండితోత్తముల్”*
  వికలమనస్కజన్యమునవీనవిరక్తివిముక్తితీర్థమే

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సవరించిన పూరణలు 🙏🙏🙏

  వికలపు మానస దశనం
  దకాల మరణమ్ముచేత నాత్మలరూపున్
  వికటంబౌ భూతతతికి
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ

  నకనకలాడు నక్కలకు నంజుడు ముక్కల గూర్చు భూమి యా
  మికచర కాకభీరువుల మేలగు వాసము గబ్బిలాలకున్
  ప్రకటపు నాలవాలము తిరంబుగ
  ప్రేతలు భూతకోటికిన్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  వికటపు కామక్రోధములు వీర విహారము సల్పుచుండగా
  వికలపు మానసంబులను వెక్కస
  మందెడి మానవాళికిన్
  నికరపు శాంతినిచ్చుటకు నీలగళుండిల నిర్ణయించినన్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  కాశీ మహాశ్మశానము

  ఒకపరి మున్కవేసినను నొప్పుగ
  గంగను దొల్గుపాపమే
  ఒకదళ మర్పణమ్ముననె యొద్దిక గల్గును సర్వసంపదల్
  ఒకపరి రామనామమదె యూదును వీనుల విశ్వనాథుడే
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. యిక నీతో సంసారము
  నికరమ్మిది చేయ జాల నిజమిది యనుచున్
  చకచక జని దూకె నదిని
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 34. సుకరమె జీవన మిల స్వీ
  య కుక్షి నింపంగ బాధ లక్కట కనమే
  వికల ప్రాణావళి కిఁక
  సకల సుఖములకు నెలవు శ్మశానమె సుమ్మీ


  సుకమల దివ్య పీఠ మగు సుందర వాసము పద్మయోనికిన్
  మకరనిహంతృ చక్రకర మాధవుఁ డుండు వటచ్ఛదస్థితిం
  బ్రకటిత సత్య మియ్యది ధరాతల మందుఁ ద్రిశూలపాణికిన్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. వికల మనస్కులు,రోగులు
  కకలావికలము నగుచును గన్పడుకంటెన్
  నకలంకుహరునిచేరిన
  సకలశుభములకు నెలవుస్మశానమె సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 36. సుకరముగా గడించగను సొమ్ములు మార్గము లెంచు చుండెడిన్
  మకిలపు మానసమ్మునను మానవు లెప్పుడు, తోషమిచ్చునే
  వికలముగాగ రుగ్మతల విగ్రహమీ భువి, శంభు వాసమున్
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. వికలమనస్కులందఱును వెంపరులాడుచు బల్కునిట్లుగా
  సకలసుఖాలవాలము శ్మశానమం,డ్రుపండితోత్తముల్
  సకలము విష్ణుమాయనిలసంభవమౌననినీవెఱుంగుమా
  సకలసుఖంబులందగను శంభుని వేడుమయెల్లవేళలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. సకలచరాచరంబులిల చావునుపుట్టుక చక్రమందునన్
  వికలమునొందుచున్దిరుగు వేసటచెందుచు విశ్రమింపకన్
  సుకరముకాదు జీవనము శుష్క సుఖంబుల వేట వ్యర్థమే
  సకల సుఖాలవాలము శ్మశానమె యందురు పండితోత్తముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. శ్రీమాత్రేనమః/శ్రీగురుభ్యోనమః

  ఒకరని గాదు జూడగను నుర్విని చుట్టుచు మాయలాడియై

  చకచకమంచు లక్షలుగ జంపగ కోవిడు భేద మెంచకే!

  ఇక మనకేది దిక్కగును!యెంచగసర్వ
  విధాల నిక్క మా

  సకలసుఖాలవాలము స్మశానమె,
  యందురు పండితోత్తముల్

  మీ ఆచార్య లక్ష్మణ పెద్దింటి యానాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. శ్రీమాత్రేనమః/శ్రీగురుభ్యోనమః

  ఒకరని గాదు జూడగను నుర్విని చుట్టుచు మాయలాడియై

  చకచకమంచు లక్షలుగ జంపగ కోవిడు భేద మెంచకే!

  ఇక మనకేది దిక్కగును!యెంచగసర్వ
  విధాల నిక్క మా

  సకలసుఖాలవాలము స్మశానమె,
  యందురు పండితోత్తముల్

  మీ ఆచార్య లక్ష్మణ పెద్దింటి యానాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 41. సకలము మాయని యెరుగక
  వికలంబగు మనము తోడ వేదన పడకన్
  నికటముగా నెల్లరకును
  సకలసుఖములకునెలవుశ్మశానమె సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి