14, డిసెంబర్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3574

15-12-2020 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము”

(లేదా…)

“మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్”

82 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  కూలగ మైత్రి హృత్తునను కొండొక పూర్వపు మిత్రుడే వడిన్
  మేలుగ జేరియాదటను మిక్కిలి వేగమె శత్రులందునన్
  కాలుని వేషమున్ గొనుచు కమ్మని మాటల మభ్యపెట్టుచున్
  మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  కాలము మారిపోవగను కమ్మని చోరుల మైత్రివీడుచున్
  కేలున బట్టి సంకెలను కిక్కురు మన్కనె వెంబడించుచున్
  పోలిసునందు జేరగను పొంకము మీరగ వృత్తి మార్పగన్
  మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్...

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కురుక్షేత్రయుద్ధమున శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునునితో...

  తేటగీతి
  పుత్రు నభిమన్యుఁ జంపిన ముఖ్యుఁడైన
  కర్ణుని రధమ్ము క్రుంగెను గాంచుమయ్య
  రయమె బాణమ్ము సంధించి రాజరాజు
  మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము


  ఉత్పలమాల
  ఆలము నందు నీ సుతుని నంతము జేసిన వారినొక్కడై
  తేలెను నేడు యుద్ధమున. ,తేరది భూమిని గ్రుంగి చిక్కె నీ
  పాలిట యర్జునా! కనుము భాస్కర సూనుఁడు రాజరాజుకున్
  మేలును గోరి వచ్చెనట మిత్రుడు! వానిని జంపఁగాఁ దగున్!!

   

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   "నీ పాలిట నర్జునా!" అని ఉండాలి.

   తొలగించండి
  2. _/\_ధన్యోస్మి గురుదేవా_/\_

   సవరించిన పూరణ:

   ఉత్పలమాల
   ఆలము నందు నీ సుతుని నంతము జేసిన వారినొక్కడై
   తేలెను నేడు యుద్ధమున. ,తేరది భూమిని గ్రుంగి చిక్కె నీ
   పాలిట నర్జునా! కనుము భాస్కర సూనుఁడు రాజరాజుకున్
   మేలును గోరి వచ్చెనట మిత్రుడు! వానిని జంపఁగాఁ దగున్!!

   తొలగించండి
 4. *విభీషణుడు రావణునితో పలికిన మాటలుగా*
  ***** ****** ****** ***** *** **** **
  పరసతిని పట్టి బంధింప భావ్య మదియు
  కాదటంచు హితువు చెప్పె కపి వరుండు
  మేలు కోరిన హితుని ప్రాణాలు గొనుమ
  టంచు నాజ్ఞనిచ్చుట తగదంటి భ్రాత.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. స్నేహ మునువీడి వైరితో చేయి కలుప
  కక్ష గట్టిన వానినే కారణమున
  విడువదగునేల నొకనాటి విమలమతిని
  మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము!!

  రిప్లయితొలగించండి

 6. బోనసు సరదా పూరణ:

  (బహుశః) రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘపు మనోగతము (1947):

  కూలగ భారతావనియె కుత్సిత మయ్యెడి కుట్రపన్నుచున్
  తేలికగాను రేఖనిడి తీర్చగ కోరిక పాకి జిన్నకున్
  వీలుగ నెహ్రుకాదటను వెంటనె వెంటనె మౌంటుబాటెనై
  మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్...

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ప్రాణ మిత్రుడు వ్రణముతో బాధ బడగ,
  వ్యాధి కేమందు లేదనే వైద్యు లంత
  బాధ పడలేను మిత్రమా! వాంఛదీర్చు
  మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము

  రిప్లయితొలగించండి


 8. రక్షణ నొసగ దగు గాచి రాధనముగ
  మేలుఁ గోరిన హితుని, ప్రాణాలఁ గొనుము
  కీడు సేయతలచినచో కింకరుడిని
  నీతి సూత్రమిదె జిలేబి నీటుగాను !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సంధిసేయంగయల్లుడుసమతనెంచి
  కుటిలమతియయ్యెనాగమ్మగూఢబుద్ధి
  మంచిచెడులనుఁజూడకనానతిచ్చె
  మేలుఁగోరినహితునిప్రాణాలఁగోనుము

  రిప్లయితొలగించండి


 10. "కనలించితివే బింబా
  నన! మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వా
  నినిఁ జంపఁగాఁ దగున్? నీ
  తినివీ డితివే నెలతుక!" తిట్టెను హితుడే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. *విభీషణుడు రావణునితో పలికిన మాటలుగా*
  ***** ****** ****** ***** *** **** **
  బాలిశుడేమి కాదిటకు వచ్చిన వానరు డెవ్వడో యనన్
  గాలితనూజుడే కద సుగాత్రిని రాముని జేర్చకున్న నీ
  యాళి వినాశమౌననుచు నానిలియే వచియించె గాదుటే
  మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వీలునుచాలులేకకపటవేషమునెంచుచువావిదప్పుచున్
  పాలునుమాకునిమ్మనెనుపాండునిసూనుడుబావనంపుచున్
  ఆలముసేయఁబోమునికయాతనిదౌష్ట్యమురాయబారిగా
  మేలునుగోరివచ్చెనటమిత్రుడువానినిఁజంపగాఁదగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. "...సేయబో మికను నాతని..." అనండి.

   తొలగించండి
 13. గేలిని జేయగా సభను కిన్కను బూనుచు రక్షకుండుగా
  మేలునుగోరి వచ్చెనట మిత్రుడు, వానిని జంపగాదగున్
  మేలును జేసినట్టియెడ మేరలు దాటిన దుష్టభావమున్
  దూలగనాడుచున్ దిరిగి దోషము మోపగ ఛేదిపాలుడై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కేలును జాచుచున్ దిశల కృష్ణుని ఛాయను విస్తరించుచున్
   చాలిక చోరులన్ బనుల జక్కగబెట్టగ
   ప్రోత్సహించుచున్
   కాలునిరూపుగా రజని కాటును వేసెడి
   జీవజాళికిన్
   మేలునుగోరి వచ్చెనట, మిత్రుడు వానిని జంపగా దగున్

   మిత్రుడు = సూర్యుడు

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు గురుదేవా! నమస్సులు! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 14. ఉ:

  కాలము చెల్లు పెట్టుబడి గంపెడు నాసల గూర్చనంచనన్
  మూలము తానెయై సకల భూమము నంతయు కొల్లగొట్టగన్
  కీలెఱు గంగ వాతలను క్లేశము దీర విధింప ద్వేషమున్
  మేలును గోరి వచ్చెనట! మిత్రుడు వానిని జంపగాదగున్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రాజకీయము నందు స్థిరమగు హితులు
  గాని వైరి గాని మనుట గానమెపుడు
  సుంత లోనె మనదరికి సూడుకాని
  మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము!
  నిధియు దొరుకునునడవిన నీకు నేడు
  మంచి జరుగని జెప్పెనే, వంచకుడగు
  మారు వేషదారి విరోధి మర్మముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అర్థశాస్త్రమునాసక్తి నభ్యసించ
  గురువు కౌటిల్యు విశదించె గుప్తనీతి
  పాము నీడన మసలుటె పాడి, వైరి
  మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము
   అయ్యొ! నీ రీతి పాఠము ఒప్పుగాదు
   ఎందుకని చెలికానిని చంపవలయు
   మంచి విశదించి సరితోవ నుంచదలచ
   నేరమెట్లౌనునదియెంతొ గౌరవమ్ము

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   "కౌటిల్యుడు దెలిపె.."
   "అయ్యొ యీరీతి పాఠము లొప్పు గావు.."

   తొలగించండి
  3. సవరించి 🙏

   అర్థశాస్త్రమునాసక్తి నభ్యసించ
   గురువు కౌటిల్యుడు తెలిపె కుటిల నీతి
   పాము నీడన మసలుటె పాడి, వైరి
   మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము

   🙏 ధన్యవాదాలు

   తొలగించండి
 18. సమస్య :-
  “మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము”

  *తే.గీ**

  శివుని నామము తలవని చిన్న వాని
  ప్రాణములు తీయగ మనసు బాధ జెందె
  నిజము జెప్పిన ప్రహ్లాదుని తన తండ్రి
  మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము
  ..................‌‌✍️చక్రి

  (సైనికాధికారి భటునితో....)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సమస్య :
  మేలును గోరి వచ్చెనట
  మిత్రుడు వానిని జంపగా దగున్

  (నలగామరాజు అల్లుడైన అలరాజు మలిదేవ
  రాజు పక్షాన సంధికోసం వస్తే నాయకురాలు నాగమ్మ నరసింగరాజుతో )
  ఉత్పలమాల
  ..................

  కాలము దాపురించినది
  గా యలరాజుకు దూత కిప్పుడున్ ;
  దేలిక నల్లు నగ్రజుడు
  త్రెంచుకొనం ; డిక సంధి యైనచో
  నేలిక కాగలండతడు ;
  నీ కిక దప్పదు కాశికేగుటల్ ;
  మేలును గోరి వచ్చెనట
  మిత్రుడు ; వానిని జంపగా దగున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   సమస్యను ఇస్తున్నపుడు నాకు ఈ ఘట్టమే మనసులో మెదిలింది.

   తొలగించండి
 20. మరచి పోరాద దెన్నడు మంచి గోరి
  మేలు గోరిన హితుని : ప్రాణాలు గొనుము
  మిత్రుని వలె నటియించుచు శత్రు వౌచు
  హానిని తల పెట్టెడు వాని నందు రిలను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చివరి పాదంలో చివర నదను జూచి అని సవరణ చేయడ మైనది

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. "మిత్రుని వలె నటించుచు.." అనండి.

   తొలగించండి
 21. రిప్లయిలు
  1. కర్ణుడు దుర్యోధనునితో..

   మేలము లాటలా! సుతసమేతముఁ గూల్చగ వచ్చె శౌరి యై
   దూళుల నిమ్ముటంచనియె ద్రోహసమంచితబుద్ధిపూర్ణుడై
   వ్యాలఫణాంతభీకరమహద్విషకుంభపయోముఖమ్మునై
   మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు! వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్

   కంజర్ల రామాచార్య.

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   "ఇమ్మటంచు..." టైపాటు.

   తొలగించండి
 22. కాలుని రూపమై ప్రజల కారడి బెట్టగ శాస్త్రసమ్మతం
  బాలన పాలనార్హము నపార ధనంబు బలంబొసంగు పా
  పాలను మట్టుబెట్టుననె బాలిశు వంచన శత్రురాజికిన్
  *“మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కాలము నందునన్ దరిని
  కష్టము లందున స్నేహభావపున్
  దాలిమి జూపుచున్ మనికి
  దారుల వెల్గుల వెల్లువై జన
  న్నేలవచింతురీ పగిది -
  నిమ్ముగ క్లేశము బాపు మాన్యుడై
  మేలును గోరి వచ్చెనఁట
  మిత్రుఁడు - "వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్"?!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కురుపితామహుడాతఁడు కుమతికాదు
  వచనబద్ధతఁ కాతండు వశ్యుడయ్యె
  యుద్ధనీతిని తలదాల్చి యుద్యమించి
  మేలుఁ గోరిన హితుని ప్రాణాలఁ గొనుము

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మైలవరపు వారి పూరణ

  కాలము మించిపోయెనని కౌరవవర్గము హ్లాదమందగా
  గూలిన పార్థునిన్ బలికె గూరిమి కృష్ణుడు చూడుమర్జునా!
  లీలగ సైంధవున్ ., ముగియలేదు దినంబదె, మంచివారికిన్
  మేలొనరింపవచ్చెనఁట మిత్రుడు., వానిని జంపగా దగున్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కర్త నేనను భావమ్ము ఖలునికగును
  విస్మరింపుము కర్తృత్వ విధిని నీవు
  ధనువు నందుకొమ్ము విజయ! ధర్మమునకు
  మేలుగోరిన, హితుని ప్రాణాలు గొనుము!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. తిన్నయింటికి వాసముల్ లెక్కపెట్టి
  హాని చేయగ నెంచెడి వాని పనులు
  వాసిగ గమనించుము వాడు వడిగ రిపుల
  *మేలు గోరినహితుని ప్రాణాల గొనుము.*

  మేలును కూర్చెదన్నిపుడు మీకని తీయని మాటలా డుచున్
  కోలనుచేతబట్టుకొని కోరుచు నాశము వైరి కోర్కె పై
  మాలనుబట్టివచ్చెగను మానసమందున శత్రుమూ కకున్
  *“మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్”*  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణ మొదటి పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
 28. కాలము దాపురించె కురు క్ష్మాస్థలి సంగరమందు కర్ణునిన్
  కూలగజేయగా ధరను గొన్మిక కోలను వేయ బాణమున్
  జాలము చేయనేలనిక చాలును లాలసతో సుయోధనున్
  మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కురుక్ష్మాస్థలి' అన్నపుడు 'రు' గురువై గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 29. పాలను బోసి పెంచినను పాము విషమ్మును చిమ్మకుండునే
  బేలను హింస పెట్టి కడు భీకర రీతిని సంహరించె పా
  పాలఫలమ్మునన్ దొరికె పాలసుడో యధికారి చేతికిన్
  మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఱాతి నింకఁ జేత ధరించి భీతిచెంద
  కించు కేని చిత్తమున భక్షించుఁ గొండ
  చిలువ దాని వేగమ్మ, రక్షించ నెంచ
  మేలుఁ గోరిన హితుని, ప్రాణాలఁ గొనుము


  ఫాలుని యాజ్ఞ తోడుత నవారితపాశధరోగ్ర చిత్తుఁడౌ
  కాలుని కెంచఁ గాక మఱి కాయము లిద్ధరఁ గూల్చ శక్యమే
  బాలక! యేరికైనఁ బొరపా టగు నివ్విధిఁ బల్క నెన్నఁడున్
  మేలును గోరి వచ్చెనఁట మిత్రుఁడు వానినిఁ జంపఁగాఁ దగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మేలుగోరిన హితుని ప్రాణాలుగొనుము
  కాళికాదేవి గుడియందుఖడ్గమెత్తి
  " బట్టి విక్రమార్కుని తలబట్టినరుక"!
  దేవి ప్రత్యక్ష మైవారి దీప్తి బెంచె!

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఒడిని చేర్చుకొ నుముప్రీతితోడనెపుడు
  మేలుగోరినహితుని,ప్రాణాలగొనుము
  కీడుజేసెడుదుర్మార్గు నొడిసిపట్టి
  బంధుడైనను నెవరైన వదలవలదు

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  మొదటి, మూడవ పాదాలలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మేలునుగోరివచ్చెనటమిత్రుడు,వానినిజంపగాదగున్
  మేలములాడబూనుటనుమేదినిమానుము,మేలుజేయునాత!బాలసుడాతడేనిజముపర్వులువెట్టుచుబోవబోకుమా
  కాలమె చంపువానినిక గాచుటయెవ్వరిజేత గాదులే

  రిప్లయితొలగించండి