24, డిసెంబర్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3584

25-12-2020 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్”

(లేదా…)

“క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్”

75 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  ముస్ముసి నవ్వులన్ గొనుచు ముగ్ధల తోడుత డాన్సుజేయుచున్
  మెస్మరిజమ్మిదే యనుచు మెండుగ మెక్కుచు కోడి మాంసమున్
  కిస్మిసు వేసి పాయసము, కేకల తోడుత విస్కి త్రాగుచున్
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్...

  సాయిబులు = sahebs (british rulers)

  కృష్ణుడు = రామకృష్ణ పరమహంస జీససు క్రైస్తును "జేసు కృష్ణుడు" అనేవారు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. స్వధర్మో నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః

  విస్మయమౌ వాక్యమ్మిది
  క్రిస్మసు దినమున దురకల కృష్ణుని పూజల్?!
  భస్మమగుటయే మేలగు
  నస్మన్మమతము నితరము హానిని
  గూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రమముగా

   భస్మము జేయపాపమును బాలుడు
   జన్మము నొందెనెప్పుడో
   కిస్మిసు పచ్చకప్పురపు ఖీరును రాతిరి గ్రోలునెవ్వరో
   సుస్మితులై వ్రజాంగనలు జోకను శ్రావణ మందు బ్రహ్మమౌ
   క్రిస్మసునాడు; సాయిబులు; కృష్ణుని పూజ లొనర్తురెల్లడల్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు గురుదేవా! నమస్సులు! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 3. విస్మయమందగనేటికి
  భస్మముగాగనుమతములుభాసురజగతిన్
  రశ్మినినింపగజరిగెను
  క్రిస్మసుదినమునతురకలక్రుష్ణునిపూజల్

  రిప్లయితొలగించండి


 4. "ఉస్మానూ కృష్ణయ్యా"
  ఇస్మాయిలు బిలిచె "రండి యింటికి నేడే
  క్రిస్మసు పండగ గృహమున"
  క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్!


  మెర్రీ క్రిస్మస్
  ప్రభువు మిమ్ము లెల్లరిని చల్లగ చూచు గాక!
  ఆమెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. డిస్మసు జేయగ మతిజెడి
  భస్మముఁ దనువంత దాల్చి పరమాత్ముని నా
  మస్మరణ మాని వాడనె
  క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సత్యభామ శ్రీ కృష్ణునితో యిట్లనుచున్నది

  కందము
  తస్మద్వాల్లభ్యంబులు
  నస్మత్తనూ విభవము నంబుజనాభా
  విస్మయముగ విఫలమగుట
  క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "... నస్మద్దేహవిభవమ్ము..." అనండి. (రెండవ గణంగా జగణం వేయరాదు)

   తొలగించండి
 7. ఈ నాటి శంకరా భరణము వారి‌ సమస్య


  క్రిస్మసు దినమున దురకల కృష్ణుని పూజల్

  ఇచ్చిన పాదము కందము

  నా పూరణ తేటగీతిలో


  క్రీస్తును కొలుచు నెప్పడు క్రైసవ జను

  లెల్లరు తెలుపుము, బురఖా‌ లిచట దాల్చు

  సంప్ర దాయంబు నెవరిదో? సత్య భామ

  పరిణయం బాడె నెవరిని? భక్తు లెపుడు

  కీడు బాపచేయునదేమి?
  క్రిస్మసు దిన

  మున, దురకల, కృష్ణుని, పూజలన్మనసు బెట్టి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. విస్మయ మౌ గద వినుటకు
  క్రిస్మసు దినమున దురకలు కృష్ణుని పూజల్
  సుస్మితు లౌదురు లోకులు
  తస్మాత్ జాగ్రత్త లండ్రు దైవజ్ఞు లిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కందం
  క్రిస్మస్ ముక్కోటి కలిసి
  విస్మయమన నొక్క నాడె ప్రియముగ రాగా
  రస్మిన్ పెంజారులనఁగ
  గ్రిస్మస్ దినమున దురకల కృష్ణుని పూజల్

  (రస్మి = ఆచార సంబంధమైనది)

  ఉత్పలమాల
  క్రిస్మసు 'ముక్తి' పర్వములు రెండు మతమ్ముల ముఖ్యపండుగల్
  విస్మయ మందగన్ గలిసి వేడుక నొక్కదినాన వచ్చినన్
  రస్మిని దూదినేకెడు కులస్తులు ద్వైతులనంగ సాయబుల్
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భస్మము దేహమంతయును పాముకు వచ్చివాడనెన్
  క్రిస్మసు నాడు పెద్దలకు కేలుల మోడ్చి నమస్కరించుచున్
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్
  విస్మయ మందనేల సురభిన్ గొని వాగిన పిచ్చి మాటలే.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 11. భస్మముగాగదుర్మతముభాసిలఁజేయగమానవాళినిన్
  విస్మయమందగాభువినివీచెనుచల్లనిగాలులేవనిన్
  క్రిస్మసుమహ్మదేలయనిక్రీడగతాల్మినిబూనియాడుచున్
  క్రిస్మసునాడుసాయబులుక్రుష్ణునిపూజయోనర్తురెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి


 12. ఇలలో సంభ్రమముగ బా
  బులు క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూ
  జ లొనర్తు రెల్లెడన్? పు
  వ్వులెట్టిరి గదా చెవిని కవులకు కవివరా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పెట్టిరి'ని 'ఎట్టిరి' అన్నారు.

   తొలగించండి
 13. సమస్య :
  క్రిస్మసు నాడు సాయబులు
  కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్


  ( నాకు వచ్చిన కల )

  విస్మయమయ్యె స్నేహితుడ !
  వింతగు స్వప్నము వచ్చె నమ్ముమా ;
  అస్మతు లోకమందెదియొ
  యాత్మసుఖంకరదృశ్యభాగ్య మా
  కస్మిక మద్భుతంబుగను
  గాంచితి ; జాగృతజాతి గంటినే !
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు
  కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి

 14. మైలవరపు వారి పూరణ
  విస్మయమంద లోకమున వేదన గూర్చె కరోన., దానిచే
  సుస్మితభావనల్ చెరిగె., శోకము శేషమునయ్యె., నెవ్వరో
  యస్మదపాయమున్ దొలగ నౌషధమౌ హరిపూజనంబనన్
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని బూజనొనర్తురెల్లెడన్ !
  !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. తస్మాత్! గురువులు దినమని
  విస్మయమౌనిది హలీము వేడిగ నిచ్చెన్
  కిస్మిసు,కేకుని ( గలిపియు
  క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ముగ్గురు వివిధమతస్తులైన స్త్రీలు నస్మ, నమీత, నాన్సి లోకకల్యాణంకోసం బూని చేసుకున్నారు క్రిస్మస్

  ఉ||
  విస్మయమొందు పండుగిది వీనుల విందుగనెల్లరున్ గనన్
  సుస్మితమౌట మానవులు సూక్ష్మముగా పరికించినంతటన్
  నస్మ నమీత నాన్సి యను నాయికలెల్లరు బూని జేయగన్
  క్రిస్మసు నాడు సాయబులు కృష్ణునిపూజలొనర్తురెల్లెడున్

  రోహిత్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కృష్ణుడు అందరిలో ఒకడు గా ఈ నా ప్రయత్నము:

  ఉ:

  కిస్మతు పండెనో యనుచు కృష్ణుడు పాడుతు గెంతులేయగన్
  రస్మియె మూలమై తనరె రాతిరి వేళన మద్యపానమున్
  భస్మము చేతమన్న పరిభాష గ్రహించగ గూడె స్నేహితుల్
  క్రిస్మసు నాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్

  రస్మి=రాబడి

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అస్మత్సమస్య యిదియే
  “క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్”
  విస్మయమొందకు డిదిగని
  యస్మద్విధులకిది నిత్యమలవా టెగదా !

  అస్మద్విధుఁడు = మనబోఁటివాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సమస్య:
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్

  విస్మయమొంద మేరి యను బేలకు నేసయ బుట్టె యెన్నడో?
  దస్ముని గొల్వనేరక ముదమ్మున సల్పు నమాజులెవ్వరో?
  అస్మిత భావనల్ విడిచి హైందవు లెల్లరు గొల్తురెవ్వనిన్
  క్రిస్మసునాడు; సాయబులు; కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్.

  దస్ముడు-అగ్నిహోత్రుడు
  అస్మిత- అహంకారం

  రిప్లయితొలగించండి
 20. భస్మము చేసిరీదినము పాత పరంపరలెన్నియో మరిన్
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్
  విస్మయ మొందకుం డు , మును పెద్దలు సూచన జేసిరే గదా
  విస్మృతి నొందుమీకతను పెద్దగ నెంచిన నేమి మేలగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అస్మితమందువేల? తగ దట్లుగఁ దల్చుట వాస్తవమ్మె, యే
  విస్మయకారికాదది వివేకులకున్ సహనైకదైవచి
  త్తోస్మి' వచించువారికి మతోన్మదబుద్ధులు కాని వారికిన్
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్.

  నిన్నటి పూరణ..

  మలమలమాడు నెండలొగిఁ బమ్మినచోఁ దపియింతువేని యే
  కలతయొ బుట్టెనేని నయగారములొల్కు లతాంగి పొందుకై
  తలకుదు వేని జేరు వనితం గొని శీతనగమ్ము, సౌఖ్యమున్
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో.

  అస్మిత=అహంకృతి

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. విస్మయమొంది విందుకును వేడుక చర్చికి రాగ పండగౌ

  క్రిస్మసునాడు సాయబులు:; కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్

  కశ్మల భావమింతయును కానక ప్రీతిగ వీరు వారలున్

  విస్మయమొందితిన్, కలన, భిన్నతనేకత కాన రాగ, నే

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి....

  రిప్లయితొలగించండి
 23. విస్మయమొందమేరియనుబేలకుబుత్రుడుబుట్టెనెప్పుడో?
  కిస్మిసుజేర్చిపాయసముక్షేమమొసంగగబంచుదెవ్వరో?
  సుస్మితునందచందములసూరిమురారికిశ్రావణంబునన్
  *“క్రిస్మసునాడు ;సాయబులు; కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భస్మము బంగరగుననగ

  విస్మయమైన విన వచ్చు :; వివరము చూడన్

  విస్మయముకు విశ్మయమౌ

  క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదం ?

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండీ
   3వ పాదము. “ విశ్మయమునకును వింత” గా చదువుకొన వినతి

   తొలగించండి
 25. కశ్మలమూడ్చమేరియనుకన్యకునెన్నడుబుట్టెనేసుడే?
  యస్మితమంచనల్లనుమహమ్మదునెవ్వరుగొల్తురో?మహా
  విస్మయమందబాలకునివెన్నునిమార్గశిరానగోదకున్
  క్రిస్మసునాడు;సాయబులు;గృష్ణుని పూజలొనర్తురెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కిస్మతు రెండు మతములకు
  విస్మయమీరోజు పర్వదినమై నప్పన్
  కస్మలమేలేని ప్రజల్
  క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. విస్మయమేల చేసెదరు వేడుకతోడను క్రైస్తవుల్ యిలన్
  వస్మతు బాపుమంచునట పస్తులు నుండుచు పర్వమొప్పుగా
  భస్మము దాల్చుశైవులును బాయక శ్రావణ మాసమందునన్
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. రస్మిని ఖర్చుచేయుచును రంజిలు చుందురు క్రీస్తు భక్తులే
  విస్మయ మొందగా ప్రజలు ప్రీతిని నిప్పుల సాగునెవ్వరో?
  సుస్మితమైన మోములను చొక్కుచు హిందువు లేమి చేతురో?
  క్రిస్మసునాడు, సాయబులు, కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి 29. సత్యభామ శ్రీ కృష్ణునితో యిట్లనుచున్నది

  కందము. (సరి చేసి)
  తస్మద్వాల్లభ్యంబులు
  నస్మద్దేహ విభవమ్ము నంబుజనాభా
  విస్మయముగ విఫలమగుట
  క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 30. విస్మయమనియనిపించును
  క్రిస్మసుదినమున దురకలకృష్ణునిపూజల్
  భస్మముధరించువారలు
  కశ్మములులేకయుండి ఘటియించెగదే

  రిప్లయితొలగించండి
 31. క్రిస్మస్సేకాదశియును
  కిస్మిసు ద్రాక్షలునుబోలు కృష్ణుడు క్రీస్తున్
  మెస్మరిజముతలపించును
  క్రిస్మసు దినమునఁ దురకల కృష్ణుని పూజల్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. భస్మాసుర నిభ రా జనె
  విస్మయముగ నివ్విధమ్ము వెఱ్ఱి ప్రణిధులే,
  యస్మద్బోధన నాపుమ
  క్రిస్మసు దినమునఁ, దురకల, కృష్ణుని పూజల్

  సస్మిత సుంద రానన ప్రశాంత మనమ్మున నాలకించుమా
  విస్మయ మేల స్వప్నమున వింతలు చిత్రమె యివ్విధమ్మునన్
  భస్మము ఫాల మందు నిడి బ్రాహ్మణ సంతతి పల్క మంత్రముల్
  క్రిస్మసునాఁడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. క్రిస్మసునాడుసాయిబులుకృష్ణుని పూజలొనర్తు రెల్లెడన్
  విస్మయమాయెనే?సరళ! పెద్దగనచ్చెరువందబోకుమా
  క్రిస్మసువంటిపండుగలు గృష్ణునిపూజలనెవ్వరైననున్
  కశ్మలమొందకుండగను గమ్మనిభక్తిని జేయగానగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. విస్మయమొందె మానసము వేడుకగా జనులెల్ల నొక్కటై
  క్రిస్మసు పర్వమందుతమ క్షేమము గోరుచు క్రీస్తు పూజలన్
  రశ్ములునింపి కన్నులను రంజిలజేతురదేమి వింతయో
  క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఉ.

  అస్మిత భావమున్ విడువ యామిని చందమె జీవకోటికిన్
  రస్మిని బొందగా జనులు రాగము మోహనమై నివర్తి యా
  కస్మిత సామరస్యతను కానగు వేల్పులె పంచభూతముల్
  క్రిస్మసునాడు, సాయబులు, కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్.

  రస్మి = రాబడి
  రాగము = ఈర్ష్య
  మోహనము = మైకము
  నివర్తి = నివృత్తి, removing

  ..... అయ్యలసోమయాజుల సుబ్బారావు.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. "కిస్మిసు జీడిపప్పులును క్షీరపు టన్నము కూడినట్లుగా
  భస్మమొనర్చి వాసి, ప్రజ భాసిలగా నిల యెట్టులౌ"ననన్
  విస్మయ మంద మిత్రుడనె "భిన్న మతమ్ముల భావమొక్కటై
  క్రిస్మసు నాడు సాయిబులు కృష్ణుని పూజలొనర్తు రెల్లెడన్"
  -మాచవోలు శ్రీధరరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 37. విస్మయమేల?చేసెదరు వేడుకతోడను క్రైస్తవుల్ భువిన్
  వస్మతు బాపుమంచునట పస్తులు నుండుచు పర్వమొప్పుగా
  భస్మము దాల్చుశైవులును బాయక శ్రావణ మాసమందునన్
  *క్రిస్మసునాడు సాయబులు కృష్ణుని పూజ లొనర్తు రెల్లెడన్*

  రిప్లయితొలగించండి