23, డిసెంబర్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3583

24-12-2020 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్”

(లేదా…)

“చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో”

83 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  తొలుతను ప్రేమజూపుచును తొయ్యలి జేరుచు మాటనీయగా
  కలువల రాణియే త్వరగ గర్భము దాల్చుచు పెండ్లిముందునన్
  కలిసిన వెంటనే కినిసి కన్నుల నందున నీరుకార్చగా
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వెలగల మాటలనాడుచు
  విలువలు పెంచంగ వలెను వినుకోవయ్యా!
  చలిగొన్న వానన దగునే
  చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలము నందున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వెలివేయుముదేహపుసిరి
  మలిసంధ్యనుమనసుపెట్టుమాధవునందున్
  చలితముగాకనుచూపున
  చలిబాధకుదాగుముహిమశైలమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  నలుబది నేతలాదటను నవ్వుచు వీడగ నిన్ను వేగమే
  కులుకుచు మోడి చిత్రమును గొప్పగ నెత్తుచు వంగభూమినిన్
  పలువురు భాజపా జనులు పండుగ జేయగ దీది నీకికన్
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చెలి కౌగిటలో సతతము

  చలిబాధకు దాగుము,హిమ శైలము‌ నందున్

  సులువుగ గ్రీష్మ ఋతువులో

  చెలితో‌ గడుప మనుజునకు క్షేమంబగునే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "చెలి కౌగిలిలో..." అనండి.

   తొలగించండి
 6. పలితముగాకకేశములుపన్నులునేలనురాలనప్పుడే
  పులిమినమోహగంధమునుఫూయనిరోయుచుపారిపోవుచున్
  మలినముగానిమానసమునాదనునమ్మికనుండగాతుదిన్
  చలియిడుబాధవోవుహిమశైలమునన్దలదాల్చుకోన్నచో

  రిప్లయితొలగించండి

 7. బోనసు సరదా పూరణ:

  సలుపగ యుద్ధమున్ భళిగ చంపను కోరుచు చీని మూర్ఖులన్
  తెలివిగ సైన్య రక్షకులు తేకువ మీరగ టెంటులందునన్
  బలుపగు నారు కోటులను వైనపు రమ్మును నీకు చేర్చగా
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో...

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రిప్లయిలు
  1. కందం
   వలచితి ప్రవరా! నినునే
   పిలిచి వరూధినొసఁగ నులి వెచ్చని బిగి కౌ
   గిలి! మేలగు నోషధి యీ
   చలి బాధకు! దాగుము హిమశైలమునందున్

   చంపకమాల
   వలపులు జారుచుండె జలపాతపు రీతిని నిన్నుగాంచఁగన్
   బులకలు రేగవే ప్రవర! మోహము జూపు వరూధిణిన్గనన్
   బిలిచి వధూటి కోరి నులివెచ్చని కౌగిట దాగరమ్మనన్
   జలి యిడు బాధ వోవు! హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో!!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'వరూధిని+ఒసగ' అన్నపుడు సంధి లేదు. "పిలిచి వరూధిని యిడ నులి వెచ్చని..." అనండి.
   'వరూధినిన్గనన్' టైపాటు.

   తొలగించండి
  3. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ :

   కందం
   వలచితి ప్రవరా! నినునే
   పిలిచి వరూధిని యిడ నులి వెచ్చని బిగి కౌ
   గిలి! మేలగు నోషధి యీ
   చలి బాధకు! దాగుము హిమశైలమునందున్!

   చంపకమాల
   వలపులు జారుచుండె జలపాతపు రీతిని నిన్నుగాంచఁగన్
   బులకలు రేగవే ప్రవర! మోహము జూపు వరూధినిన్గనన్
   బిలిచి వధూటి కోరి నులివెచ్చని కౌగిట దాగ రమ్మనన్
   జలి యిడు బాధ వోవు! హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో!!

   తొలగించండి
 9. చలిమల పుత్రికాయుత ప్రశస్త శివాద్భుత నాట్య కేళికిన్
  నెవవగు గాన నయ్యది వినిర్మలమైన విహార సీమయై
  చెలువము నింపుగాదె!సుఖ శీకరదివ్య మనోజ్ఞ ధామమై-
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమ శైలమునం దల దాచుకొన్నచో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చాల బాగుందండీ! అభినందనలు! నెలవగు టైపాటు! 🙏🙏

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ మనోజ్ఞంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   సీతాదేవి గారన్నట్లు టైపాటు.

   తొలగించండి
  3. సీతాదేవి గారూ !
   కృతజ్ఞతలు. గురువర్యా! నమస్తే

   తొలగించండి
 10. బలవంతుడు శత్రువనుచు
  ఖలుడతనిని జంపనెంచి కపటము తో నె
  చ్చెలిగ నటియించుచు పలికె
  చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వలపుల పతి కౌగిలి లో
  చలి బాధకు దాగుము : హిమ శైలము నందున్
  సలుపు ను శివుడు తపంబును
  విలసిత కళ్యాణ ములకు విశ్వము కెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'విశ్వమునకెల్లన్' అనడం సాధువు. అక్కడ "విశ్వమ్మునకున్" అనండి.

   తొలగించండి
 12. సలుపగ లేక యుద్ధమును శత్రువు జంపెడి కోర్కెహెచ్చగా
  చెలిమరినంచు చెప్పుకుని క్షేమము కోరెడి వాడినంచు తా
  బలికె నికారమందున నబద్దమటంచునెఱంగి యిట్టులన్
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పలుకంగ దలచె నివ్విధి
  చెలి బాధకు దాగుము హిమశైలము
  నందున్
  చెలియకు భయమంది బలికె
  చలిబాధకు దాగుము హిమశైలము
  నందున్

  తలపులనుంచి బ్రహ్మమును తన్మయులౌచును నాత్మనందునన్
  నిలుచుచు ధ్యానమార్గమున నిశ్చలరూపున మౌనివర్యులే
  వెలువడ నగ్నితేజమది వ్రేల్చగ పాపపు రాశినందునన్
  చలియిడు బాధవోవు హిమశైలమునన్ దలదాచుకొన్నచో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణ రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు గురుదేవా! నమస్సులు! సవరిస్తాను! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  3. సవరించిన పూరణ

   పలుకంగ దలచె నివ్విధి
   చెలి బాధకు దాగుము హిమశృంగము
   నందున్
   చెలియకు భయమంది బలికె
   చలిబాధకు దాగుము హిమశైలము
   నందున్

   తొలగించండి
 14. వలచిన భామ తోడుత వివాహముకాగ వసంతమందునన్
  చెలగెడు మండుటెండలకు చేతము కూడుట కిచ్చగింపకన్
  కలికిలకొల్కి దోడబిగు కౌగిలి క్షౌద్రహిమాంశుకై చనన్
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో.

  క్షౌద్రహిమంశు- Honeymoon

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాయబారిగా హనుమంతు డిట్లు బుద్ధి సెప్పె:

   వలచితివిక సీతమ్మన్
   ఖలుడా! రావణ! విడువుము కడకున్ బ్రాణ
   మ్ములు గొను రాముడు, చనుమిక
   చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'చిలుకల కొల్కి' ఉంది.. మరి 'కలికిల కొల్కి'?

   తొలగించండి
 15. చం:

  బలివిడి గొన్న పెట్టుబడి బాటలు వేయగ నష్టమొందగన్
  కలతయె చెంద కుండగను కారణ మెంచక నప్పుజేయుచున్
  నిలువున ముంచి నెల్లరల నేతల యండ విదేశ మేగగన్
  చలియిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాచుకొన్నచో

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వెలుగులదొర తపనమునకు
  కలగుచు వాతానుకూల్యకరణ బిస గొనన్
  విలువను జూడగ పుట్టిన
  చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్

  బిస = యంత్రము
  వాతానుకూల్యకరణ బిస = Air conditioner
  చలి = భయము

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈనాటి శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  *“చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్”*
  (లేదా…)
  *“చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో”*

  నా పూరణ

  1)కందము

  శిలల మయంబుల హిమగిరి
  సలిలంబులు చల్లగుండు శాంతిని గూర్చున్ !
  యిలలో ! నరుడా ! యిడుముల
  చలి బాధకు దాగుము హిమ శైలము నందున్

  2)చంపకమాల

  సలిలపు ధారలన్ దనరు చల్లని గాలులు హాయి గొల్పగా,

  శిలల మయంబునౌ మనము చేతన మొందుచు నుష్ణమౌనులే!

  చెలియలి చెంతనుండగను శీతల ముష్ణము కాకపోవునా!

  చలియిడు బాధవోవు హిమ శైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'కూర్చున్+ఇలలో' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "శాంతి నొసగు నీ యిలలో..." అనండి.

   తొలగించండి
 18. ఇలలోనాకలిమంటల
  చలిబాధలునేమిసేయు బల్కుము గురుడా
  బలహీనులకెటులజెపుతు
  చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్??

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చెలులిద్దరున్న భవుడే
   నొలుకుల మంటలను కాగి నోర్పుగ నుండెన్
   యిల జీవుని కెటులతగును
   చలి బాధకు దాఁగుట హిమశైలమునందున్??

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'చెపుతు' అన్నది సాధువు కాదు. "బలహీనుల కెటు జెప్పుదు" అనండి.
   'ఉండెన్+ఇల' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "కాగి యోర్పు గలుగ నీ । యిల..." అనండి.

   తొలగించండి
 19. సమస్య :
  చలి యిడు బాధవోవు హిమ
  శైలమునం దల దాచుకొన్నచో

  ( ప్రవరునితో వరూధిని )

  ఉలుకును బల్కు లేక నిటు
  లుండుట మంచిది కాదు సుందరా !
  యెలమిని నాదు మందిర మ
  దెంతయు నీకయి వేచె మాన్యుడా !
  పులకల నాయెదన్ శిరము
  బొందిక నుంపు ; వరూధినీవరా !
  చలి యిడు బాధ వోవు ; హిమ
  శైలమునం దలదాచుకొన్నచో .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   'లేక యిటు' అని ఉండాలి కదా?

   తొలగించండి
 20. చెలిబిగి కౌగిలింత నిడ చెన్నును చూపుచు రాత్రివేళలో
  చలి యిడు బాధ వోవు, హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో
  మలహరు దర్శనమ్మునను మందిరమందున పూజచేయుచున్,
  కలుగు విమోచనమ్ము మసికంధరుడౌ జడదారి ప్రేమతో

  రిప్లయితొలగించండి
 21. నిలువగ నీడలే దరయఁ దిండికి గింజలు లేవు సర్వమున్
  వలపునుఁ జూపి దోచె మురిపమ్మునకై బలియైతి నంచుఁదా
  నల విటు డొక్కరుండు వెలయాలిని వీడి దలంచె నిట్లు పుం
  శ్చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో!

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ధన్యవాదములు🙏🏻🙏🏻.
  సవరణతో

  వలచిన భామ తోడుత వివాహముకాగ వసంతమందునన్
  చెలగెడు మండుటెండలకు చేతము కూడుట కిచ్చగింపకన్
  కలికియు దాను గూడ బిగుకౌగిలి క్షౌద్రహిమాంశువందునన్
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో.

  క్షౌద్రహిమంశు- Honeymoon

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఈనాటి శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  *“చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్”*
  (లేదా…)
  *“చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో”*

  నా పూరణ (సరిచేసి)

  కందము

  శిలల మయంబుల హిమగిరి
  సలిలంబులు చల్లగుండు శాంతినొసగు నీ
  యిలలో ! నరుడా ! యిడుముల
  చలి బాధకు దాగుము హిమ శైలము నందున్

  చంపకమాల

  సలిలపు ధారలన్ దనరు చల్లని గాలులు హాయి గొల్పగా,

  శిలల మయంబునౌ మనము చేతన మొందుచు నుష్ణమౌనులే!

  చెలియలి చెంతనుండగను శీతల ముష్ణము కాకపోవునా!

  *“చలియిడు బాధవోవు హిమ శైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో”*

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 24. చెలియా తలుపునుదీయుము
  చలిబాధకు తాళజాల సఖియాయనగా
  చెలికొంటెగపలికె నిటుల
  చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి


 25. అబ్బబ్బ ఏమి‌ చలి అండి బాబోయ్!


  బలికా వద్దోయి నరుడ
  చలి బాధకు, దాఁగుము హిమశైలమునందున్
  చెలిచెంత వెచ్చగాను గు
  హలోన కప్పుకొని కంబళమ్మువలె సుమీ  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వెలవెలబోయెలాహిరితపించెనుత్ర్యంబకబాబగాంచగా
  చలిమలయందుదివ్యపురుషాగ్రణియిచ్చెరసాయనంబుదా
  విలవిలలాడెపూర్వభవవిస్మృతిదొల్గగయోగసాధనన్
  మలమలమాడుతాపమునమౌనజపంబునమోహపాపమన్
  *“జలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో”*

  రిప్లయితొలగించండి


 27. బలికా వద్దు జిలేబి‌! మ
  హిల! చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం
  దల దాఁచుకొన్నచో మగ
  ని లావగు కరములలోన నిక్కముగ సుమీ !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఇలనిడుములు వణికించగ

  చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్

  అల హిమ పుత్రి పతి శివుడు

  కలిగించుర మోక్ష వేడి కాచున్ నిన్నున్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి....

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వెలగల మాటలనాడుచు
  విలువలు పెంచంగ వలెను వినుకోవయ్యా!
  చలిగొను వానినన దగునె
  చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలము నందున్!!  ****సవరణతో...

  ధన్యవాదములతో...🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కం:ఇలలో బొంతల యందున
  చలిబాధకు దాగుము హిమశైలము నందున్
  మలమల మండెడి ఎండల
  నలివేణినిగూడిసమయమానందముతో

  రిప్లయితొలగించండి
 31. లలనల జోలికి నేఁగ న
  నల మంటిన రీతిఁ గాదె నయముగ నీ కు
  త్తల మణఁగ నెంచినను బుం
  శ్చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలము నందున్


  సలసల కాఁగ నేల యిట సంతత చింతిత మానసమ్మునన్
  వలవల యేడ్వ నేల యిట భాస్కర చండ కరార్తి తోడుతం
  గలవర మేల డెందమున ఘర్మపుఁ దాపము వోవు చక్కగం
  జలి యిడు, బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అద్భుతమైన విరుపుతో చక్కని పూరణార్యా! నమోనమః!💐💐💐 🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  2. విరుపులో తాపభారాన్ని విరిచేశారు.... కామేశ్వర రావు గారూ.... అద్భుతమైన పూరణమండీ.... నమస్సులు!

   తొలగించండి
 32. చలిగిలిలేదునీవెపుఁడు జడ్డుతనంబును జూపుచున్నచో
  చలివడకించునిన్ను మనజాలుదువాత్మ నియంత్రణంబునన్
  చలినెదిరించి చిక్కనగు స్థైర్యము నింపిన మానసంబునన్
  చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో

  రిప్లయితొలగించండి
 33. లలితా!పతికౌగిలిలో
  చలిబాధకుదాగుము,హిమశైలమునందున్
  నలయా శంభునికొఱకై
  శిలవలెదాజేసెతపము శైలజ రక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. విలయముదాండవించగను వేలకువేలుగబ్రాణనష్టమై
  నీలువగనీడలేనియెడ నేర్పునగొండను నాశ్రయించగా
  దెలియగరానిధైర్యమును దెంపునుగల్గుచునొక్కసారిగా
  చలియిడుబాధవోవు హిమశైలమునందలదాచుకొన్నచో

  రిప్లయితొలగించండి
 35. చెలి నయనమ్ములా రుచులు ఛిన్నము జేయును ధ్వాంతమున్ హృదిన్
  వెలసిన నాభి యాకసమె ఫెళ్ళున ద్రుంచును పాపరాసులన్
  విలసిత శీతశైలమది విచ్చిన చన్గవ పాపు ద్వంద్వముల్
  *చలి యిడు బాధ వోవు హిమశైలమునం దల దాఁచుకొన్నచో*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 36. అల తాపంబున నెండను,
  జలధారలు గురియువేళ సంద్రమునందున్,
  కలలో నెవరో యనిరట,
  చలి బాధకు దాఁగుము హిమశైలమునందున్!

  రిప్లయితొలగించండి