2, ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం

సమస్య - 2918 (ఇద్దరు సతులున్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"
(లేదా...)
"ఇద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్" 

120 కామెంట్‌లు:

 1. నిద్దుర మేల్కొని చూడగ:
  "ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"
  వద్దిక టైపాట్లు మనకు:
  "ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శ్రమంబౌ"

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వద్దుర భార్య లిరువురును

  మద్దెల మ్రోతలు బ్రతుకున మరి మ్రోగునురా

  ముద్దుర సతి యెకతె నెటుల

  నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శాంతిభూషణ్ గారూ,
   మీ అధిక్షేపాత్మక పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. చద్దన్నము తిన్న సుఖముగ
  ముద్దుగ నిద్దుర బోయి మొద్దై కలలన్
  సద్దుకొని సరస జేరగ
  నిద్దరు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి, రెండవ పాదాలలో గణదోషం. "తిని సుఖముగ... మొద్దుగ నిదురించి మిగుల మొద్దై..." అనండి.

   తొలగించండి
 4. ముద్దుల కైతకన్నియ ప్రమోదముతోడ వరించ సృష్టులన్
  ప్రొద్దులఁ బుచ్చవచ్చు, నిలఁ బొల్పున కీర్తివధూటి కాంతయై
  నద్దిర జీవితంబనగ హాయి గొనన్ సుఖియించ వచ్చు, నీ
  యిద్దరు పెండ్లముల్ గలుగనేని బ్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్.

  కంజర్ల రామాచార్య
  కోరుట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నైవ వ్యాకరణజ్ఞ మేతి పితరం న భ్రాతరం తార్కికం
   దూరాత్ సంకుచితేవ గచ్ఛతి పున శ్ఛండాలవత్ ఛాందసం
   మీమాంసానిపుణం న పుంసకమితి జ్ఞాత్వా నిరస్తాదరాత్
   కావ్యాలంకరణజ్ఞమేవ కవితాకన్యా వృణీతే స్వయమ్.

   పూర్వకవికృతము.

   కంజర్ల రామాచార్య.

   తొలగించండి
  2. రామాచార్య గారూ,
   కీర్తికాంతను ద్వితీయ కళత్రంగా పేర్కొన్న మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. పెద్దల మాటను మీరి యు
  తద్దయు ప్రేమించి యొక డు తరుణులిరు వు రిన్
  ముద్దుగ పెండ్లాడ నెటుల
  ఇద్దరు సతు లు న్న వాని కెంతొ శమంబౌ?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వర రావు గారూ,
   మీ ప్రశ్నార్థకమైన పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. పెద్దింటిని విడి చిన్నిలు
  ముద్దనె; సతి కేసు పెట్ట మూడేడులుగా
  నొద్దిక కారాగృహమున
  నిద్దరు సతులున్నవాని కెంతొ శమంబౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సవరించిన పూరణ
  --------------
  చద్దన్నము తిని సుఖముగ
  ముద్దుగ నిదురించి మిగుల మొద్దై కలలన్
  సద్దుకొని సరస జేరగ
  నిద్దరు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పెద్దసతి బ్లాగు కాగా,

  ముద్దుల వాట్సపు యొకసతి ముదముగ కులుకన్

  మద్దెల దరువే చూడన్

  ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"

  శంకరార్యునికి క్షమాపణ లతో

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ముద్దుగ నొక్కభామ యిలు
  ముచ్చట లూరగ సర్దుబాటుతో
  దిద్దుచు నుండగా ; దెరలు
  దీసిన తీయని భావసంపదల్
  బద్దెములందు నొద్దికగ
  బంచుచు సాహితి కీర్తినీయగా ;
  నిద్దరు పెండ్లముల్ గలిగె
  నేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్ .

  రిప్లయితొలగించండి

 10. మద్దెల మ్రోతలై బ్రతుకు మానసమే కడు ఖేద మొందదే?

  నిద్దుర లేని రాత్రు లనునిత్యము నిన్ను దహించి వేయదే?

  ముద్దుగ నొక్కరున్న సతి మోదము బంచదె? యెవ్విధంబుగా

  నిద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్?

  🌿 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌿
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శాంతిభూషణ్ గారూ,
   ప్రశ్నార్థకమైన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 11. అద్దరి మాకందముగా
  నిద్దరి యుత్పలముగా తనివి తనరారన్
  ముద్దుగ కైపద సేవల
  నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ !


  జిలేబి ;)
  పరార్ :)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారూ,
   సమస్యనిచ్చే విధానంపై మొదటి బాణం సంధించారు. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. ఇద్దరి నున్న పూరుషున కెట్లు భవాబ్ధిని దాటి చేరగా
  నద్దరి భార్య యన్న యనువైన మహత్తర యానపాత్రమున్
  వద్దన మూఢ తర్కములు వద్దిక పెండ్లికి నొప్పుకొండు మీ
  రిద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. (హిడింబిని వివాహమాడిన సందర్భాన భీమునితో కృష్ణుడు పలికినట్లుగా..)

  నిద్దుర కరువై పోయెను
  వద్దిల నెవ్వా రికింత భామల పోరున్
  ఇద్దఱు బావా!సుఖపడు
  మిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. హద్దునొదలి తగవాడే
  మొద్దు సతికి తోడొకరిని పొసగిన, వారే
  గుద్దుకు చచ్చెదరు గనుక
  నిద్దరు సతులున్న వాని కెంతో శమమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతారామయ్య గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వదలి'ని 'ఒదిలి' అనరాదు. "హద్దు విడిచి తగువాడెడి" అనండి.

   తొలగించండి
 15. ముద్దుల ధర్మపత్ని వలపున్ మురిపింపఁగ నుండి తోడుగా
  సుద్దులు చెప్పుచుండ పతి శోభిలు లోకమునందునెల్లెడన్.
  ఒద్దికతోడ శాంతిసతీ యొజ్జగు పత్నిగనున్న చాలునీ
  యిద్దరు పెండ్లముల్ కలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రామకృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ మనోహరంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   శాంతి సతి' టైపాటు.

   తొలగించండి
 16. మైలవరపు వారి పూరణ

  సలహాల్రావు ...😊(నేనొప్పుకోను)

  అద్దరినిద్దరిన్ గలిగి యాపగ సాగును సక్రమమ్ముగా ,
  నెద్దరి క్రుంగినన్ పరుగులెత్తు విశృంఖలమైన రీతి .,మేల్
  వద్దనవద్దటంచు ద్వికళత్రుడు పల్కెను నన్ను జూచి" నీ...
  కిద్దరు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పెద్దరికపు పిన్నరికపు
  హద్దుల దెలుసుకొని మిగుల నానందముతో
  నొద్దికగా మసలు కొనెడి
  ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మద్దెల దరువౌ బ్రతుకిక
  నిద్దఱు సతులున్న వాని, కెంతొ శమంబౌ
  యొద్దికను గలిగియు సకల
  విద్దెలు నేర్చిన కలికియె పెండ్లమె యైనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఒద్దిక నే గలిగిన కా
  డెద్దుల వలెకలిసియుండె యింతులె యైనన్
  హద్దులు లేనట్టి సుఖం
  బిద్దఱు సతులున్నవాని కెంతొ శమంబౌ.

  రిప్లయితొలగించండి


 20. పొద్దు తిరుకట్టెని నొకతె
  నిద్దుర పోవు సమయము గునిసి యాడి వెసన్
  గుద్దు శతముఖి మరియొకతె!
  యిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సత్యం:
  పద్దతిగా నొక్క సతియె
  యిద్ధరలో నాకు గలద యేమని యనెదన్
  హద్దులు లేవుగ కలలకు
  "నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"

  కఠోర సత్యం:
  ముద్దుల నీయ నొకరు పిడి
  గుద్దుల నింకొకరిడెదరు గువ్వల చెన్నా
  పద్ధతి యిదిలే ఫో! యిక
  "నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"

  ('గువ్వల' చెన్నుడు గారి స్వానుభవము)

  తెలీని విషయం గుఱించి ఏమైనా చెప్పవచ్చు గదా

  సుద్దులు చెప్పగ తరమా
  ముద్దులొ ముచ్చటలొ నేను మొద్దును దెలియన్
  వద్దని యేలనవలె నే
  "నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"
  😄🙏🏻🙏🏻

  అద్దరి నన్నమయ్యఁ గను డాయన కీర్తనలద్భుతమ్ములే!
  వద్దనలేక నిద్దరిని పద్దతిగాను వివాహమాడెనే
  యిద్దరి మధ్యనేమయెనొ యిట్టులఁ బట్టెను భక్తి మార్గమే
  "ఇద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్"

  వేంకటేశా శరణు శరణు
  🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పద్ధతి గాదందురు విను
  మిద్దరు సతులున్న,వాని కెంతొ శమంబో
  నిద్ధరను జూడ నొకసతి
  ముద్దౌ గానీ తగదిక ముదితలు పల్వుర్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శంకరా భరణము నేటి సమస్య
  ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ
  కంద పాదము నా పూరణము సీసములో


  నెత్తిపై నొక్కతి, హృత్తులో నొక్కతితో మురిసెను గద తుంగు డెపుడు,
  కొండ క్రింద నొకటి, కోనలో నొకతె తో కోనేటి రాయుడు కులుకు నెపుడు,
  కుంతి మాద్రుల తోడ కూడి సంతు బడిసెను భారత గాధలో పాండు రాజు
  సరసన యిద్దఱు సతులున్న వానికెంతొ శమంబౌ, నిడిమట్టు తోటలోన

  సత్సుత కుసుమ మాలలు సంత సముగ
  నల్లగా వచ్చును , వినుము పల్లవోష్ఠి,
  యనుచు మనువాడె నొకడొక వనితను గుడి
  లోన ఘనముగా పై కధలు వినిపించి

  నిడిమట్టు = సంసారము ,హృత్తు = హృదయము ,అంధ్ర భారతి ఉవాచ

  రిప్లయితొలగించండి


 24. వద్దనక కట్టుకొనవే
  నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ
  నద్దరి సత్యను గనుమా
  ముద్దని శ్రీరాముని సతి ముద్దేమి గనెన్ ?

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ముద్దుగ సిద్ధియు బుద్ధియు
  ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ
  వద్దుర సంసారంబున
  మొద్దుగ తిరుగకు వినోద మొందగ కీడౌ

  రిప్లయితొలగించండి


 26. మా అయ్యరు గారు రాయమన్నారు :)  పెద్దల మాట మీరితి గుభిల్లుమటంచు జిలేబి‌దక్కెనే
  సుద్దుల త్రోసిపుచ్చి తన శూలపు పల్కుల కాల్చుచుండెగా !
  ముద్దుగ మాటలాడెడి ప్రమోద శుభాంగియు ధర్మపత్నులై
  యిద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 27. అద్దరి ధరణిగ నొకతెయు
  నిద్దరి తన కాళ్లమాటుని నొకతె భళిరా
  నిద్దుర యే యోగముగా
  నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 28. హద్దులుమీరని కామపు
  బద్ధులజేసి చిరకాల బాంధవ్యమునన్
  ముద్దుగ సంతానముగన
  నిద్దరు,సతులున్న వారికెంతొ శమంబౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బ్లాగు మిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షల నందించినందులకు ధన్యవాదములు!మీ అందరి ఆశీస్సులతో గురువుగారి చేతులమీదుగా గ్రంథావిష్కరణ సభ దిగ్విజయంగా
   రిగినదని తెలుపుటకు యెంతో ఆనందిస్తునన్నాను!

   తొలగించండి
  2. Respected Madam,

   I am very glad to know that your book "Kanda Kadambamu" has been released by Guruji. Please could you send me a copy of your book?, if possible. Thanks.

   V.V. BALAKRISHNA,
   Special Correspondent,
   The New Indian Express,
   Express Publications (Madurai) Limited,
   H.No. 6-3-113/1,
   BS Maktha Lane,
   Somajiguda,
   Near Grand Kakatiya Hotel,
   HYDERABAD - 500 016
   Mobile No: 8885551896

   తొలగించండి
  3. తప్పక పంపుతాను.మరోమాట మరచాను,నా పుస్తకాన్ని గురువుగారికే అంకితమిచ్చాను!

   తొలగించండి
 29. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"

  సందర్భము: సులభము
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ముద్దుల కొక చెంపను పిడి
  గుద్దుల కొక చెంప నిచ్చి కూలబడవలెన్..
  వద్దుర బాబూ! అనబో
  "కిద్దఱు సతు లున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  2.2.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఆకాశవాణి వారి సమస్య....
  "పన్నెండున రెండు వోవ ఫలితము సున్నే"
  మీ పూరణలను గురువారం లోగా క్రింది చిరునామాకు మెయిల్ చేయండి...
  padyamairhyd@gmail.com
  వచ్చే వారం నుండి కార్యక్రమాన్ని సమర్పించేది నేనే కనుక అధిక సంఖ్యలో కవిమిత్రులు పాల్గొన వలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. అన్నన్నా! సున్నేలర !
   పన్నెండున రెండు వోవ ఫలితము సున్నే
   నన్నా నమ్మా గురువులు
   కన్నా సున్నే ఫలితము గనుమనినారే !

   :)
   జిలేబి
   ఈ మధ్య పంపించినా ఆకాశవాణి‌వారు పేరు కూడా చదవటం లేదు కాబట్టి నా మెయిలు వారి స్పాము బాక్సులో కెళ్తోందేమో అని సందేహంతో ఇక్కడ వేస్తున్నా ! నా మెయిలు కనబడక పోతే స్పాము బాక్సులో వుందేమో ఓ సారి‌ చూద్దురూ .


   జిలేబి

   తొలగించండి


  2. సున్నుండలు దోసెలనున్
   మిన్నగ తిప్పడము రాదు ! మీదు చపాతీల్
   చెన్నుగ వేయగ రాదే!
   పన్నెండున రెండు వోవ ఫలితము సున్నే !

   జిలేబి

   తొలగించండి
  3. పంపగానే మీకు స్వయంజనిత ప్రత్యుత్తరము వచ్చును కదా.
   అది రాక పోతే నిరర్థక పేటిక కేఁగినట్లేమో.

   తొలగించండి

  4. :)

   స్వయంజనిత ప్రత్యుత్తరము

   నిరర్థక పేటిక !

   మీకు మీరే సాటి !

   జిలేబి

   తొలగించండి
  5. జిలేబిగారితో యేకీభవిస్తున్నాను!

   తొలగించండి
  6. ఈరోజు మీ పద్యం చదవలేదు కాని పేరు చదివారు. అంటే చేరుతున్నట్టే కదా!

   తొలగించండి
  7. సుంద రేందిందిర బృందానంద సంచరిత కుంద మాకంద కందచ్ఛంద వందనీయ పద్య కదంబములు గూర్చిన మీకు శుభాభినందనలు డా. సీతా దేవి గారు!

   తొలగించండి


  8. అరెరే చూడండయ యు
   త్తరము నిరర్థకపు పేటి దాగెనకో న
   త్తరి?కంది శంకర తెలుపు
   డరయగ మాకు దయచేసి టప్పున సుమ్మీ

   ***

   అత్తరి స్వయంజనిత ప్ర
   త్యుత్తరమది వచ్చినదకొ తూణీరముగా?
   సత్తెము గా చేరినటులె
   నుత్తర మమ్మా జిలేబి నొవ్వు బడయకే :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
  9. పూజ్యులు కామేశ్వరరావుగారికి ధన్యవాదములు,నమస్సులు! దయచేసి మీ చిరునామా తెలిపినచో నా పుస్తకము మీకంపెదను!మీ సమీక్ష నాకు గౌరవకారణముగ భావించెదను!

   తొలగించండి
  10. మీ అన్నయ్య గారి వద్ద ఉందండి. ఆయన పుస్తకమును నాకు పంపినా రిదివఱకు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి


 31. హద్దరి బన్నా నెమ్మిని
  చద్దెపు వణ్ణము వలెన్ కొసరి కొసరి నిడెన్
  పొద్దనక రాత్రనక నా
  నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 32. తద్దయు ప్రేమను జూపుచు
  నిద్దరునట కలిసిమెలిసి యిష్టముతోడన్
  బెద్దల మెప్పులు బొందెడు
  నిద్దరు సతులున్నవాని కెంతొ శమంబౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దిద్దిన యక్షరములతోఁ
  బెద్దల సంపాదనమునఁ బే రాస్తులతో
  నద్దిర కృప వాణీ రమ
  లిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ


  పెద్దగ దుడ్డు లుండగను బెంచిన తుందము తోడ నున్న యే
  దుద్దున కైన నిక్కముగఁ దోటి జనమ్ములఁ గోప మూనకే
  సుద్దుల నైనఁ జేతలను శుద్ధ శమేద్ధ దమమ్ము నాఁగ వా
  రిద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చాలా బాగుంది కామేశ్వరరావు గారు

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి ధన్యవా దాభివందనములు.
   ధన్యవాదములు కృష్ణ సూర్య కుమార్ గారు.

   తొలగించండి
 34. తద్దయు బ్రేమతో భువిని దల్లియుదండ్రియు వోలె మెల్గుచున్
  బెద్దల మెప్పుకోలెపుడు ప్రేమను నొందుచు నుండుచోనికన్
  నిద్దరు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతతదక్కు నిత్యమున్
  సుద్దిది సత్యమేయనుట సూనృత వాక్యము నమ్ముడార్యుడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  సెకండ్ సెటప్:

  కద్దుగ రెండునున్నవిగ కన్నులు కాళ్ళును చెవ్లు చేతులున్
  ముద్దుగ తిత్తులూపిరివి ముక్కుకు తూటులు మూత్రపిండముల్
  కొద్దిగ కష్టమైన సరి కొండొక దానికి స్పేరు పార్టుగా
  నిద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్

  రిప్లయితొలగించండి


 36. వద్దే వద్దు! జిలేబీల్
  ముద్దని మనువాడకు! మును ముందర గండం
  బద్దరి! నమ్మకు నిజమని
  నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 37. తద్దయు కష్టములు కలుగు
  నిద్దఱు సతులున్న వాని, కెంతొ శమంబౌ
  హద్దులలోచరియించెడి
  ముద్దియ పత్నిగను చిక్కి మోదము నొసగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. ఒద్దికగా చరించునొక యుగ్మలి పాదములొత్తు చుండగన్
  ముద్దుగ శీర్షమున్ నిలిపి ముద్దియ యొక్కటి సక్థిపై దృతిన్
  తద్దయు ప్రీతితో విసర తాళపు వృంతము తోడ వాని కే
  యిద్దరు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ముద్దులు నొకరికి మరియును
  నిద్దురలో సుఖముకొకరును నియమముజేయన్
  ముద్దనుకొన?"కలలోనే
  ఇద్దరుసతులున్న వానికెంతొ శమంబౌ"!

  రిప్లయితొలగించండి
 40. హద్దులు మీరిన దేదియు
  ముద్దుగ నిల నుండబోదు ముప్పున ముంచున్
  వద్దుర నీకిది , యేవిధి
  యిద్దరు సతులున్నవాని కెంతొ శమంబౌ?!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. హద్దును మీరబోకు మది యాతన పెంచునటంచు సుద్దులన్
  బెద్దలు చెప్పిరే మునుపు, వేదన తప్పదు పూరుషుండ్రకే
  యిద్దరు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్
  నొద్దిక గల్గినట్టి సపి యొక్కతి యున్నపుడంచు గొప్పగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 42. నా ప్రయత్నం :

  కందం
  శుద్ధిగ లక్ష్మి సరస్వతు
  లిద్దఱు దయతోడ నింటి నేలిన ముదమౌ
  సిద్ధిగ హరిహరులంపిన
  లిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ

  షట్కర్మయుక్తా కులధర్మపత్నీ...

  ఉత్పలమాల
  హద్దుల కార్యదర్శి కరణాదుల మంత్రిగ లక్ష్మిరూపమై
  యొద్దిక నోర్మినిన్ ధరణి నొప్పెడు నల్గురి తోడ నామెలో
  శుద్ధిగ భుక్తికిన్ జనని సొంపున రంభగ ముంచి తేల్చువా
  రిద్దరు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 43. ముద్దియలా నిటలాక్షున
  కిద్దరు సుతులున్న వాని కెంతరశమంబో
  నొద్దికగా నా యిరువురు
  సుద్దులు చెప్పగ వినుచును శూలియు మురిసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 44. పద్ధతి గాదందురు విను
  మిద్దరు సతులున్న,వాని కెంతొ శమంబో
  నిద్ధరను జూడ నొకసతి
  ముద్దౌ గానీ తగదిక ముదితలు పల్వుర్

  రిప్లయితొలగించండి
 45. పోచిరాజు వారు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వటంలో కొంత జాప్యం వహిస్తారేమో! నేను పంపిన గూగుల్ invite కి సమాధానం లేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 46. ఇద్దఱుభూమిమాధవి మహోద రుడయ్యెరమాధవాహరీ
  ఇద్దఱుమాధవాపగలునీశుడు,వళ్లియుదేవసేనలున్
  ముద్దగుకార్తికేయునకు,బుద్ధియు శుద్ధియునేకదంతుకున్
  ఒద్దికముద్దరాండ్రజతయోరిమిసౌఖ్యముగీర్తిశ్రీలిడెన్
  ముద్దుగ మార్గదర్శనము ముందుతరాలకువారిబాటలో
  *"ఇద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 47. [2/2, 08:17] Shankarji Dabbikar: ముద్దుగశంకరాభరణపూరుషకోటికినిద్దరాండ్రునౌ
  ముద్దుసమస్యపూరణలబుద్ధి ప్రవృత్తులగావ్యభామినీ
  యొద్దికముద్దరాలుతనువుల్లమువాయిడెసూత్రబంధనన్
  *"ఇద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్"*
  [2/2, 08:19] Shankarji Dabbikar: ముద్దులగైతపడంతియు
  సుద్దులబోధించుచుండు సుదతిసచివురా
  లొద్దికసలహాలిడుధర
  *"నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"*
  [2/2, 08:21] Shankarji Dabbikar: హద్దులు దాటకముద్దుగ
  *"నిద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"*
  సిద్ధిడబుద్ధిడ,శ్రీభూ
  ముద్దుసతు లుమాత్రిధార పురుషులపత్నుల్
  [2/2, 09:35] Shankarji Dabbikar: పద్ధతి శ్రీనివాసునకు భామలునిద్దరు శ్రీవసుంధరల్
  ముద్దుగనిద్దరాండ్రు బరము న్నిహమాత్మ విచారశీలికిన్
  ఒద్దికగైతనాతిహితమున్నిడుమానినులాకవీశుకున్
  *"ఇద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్"*
  [2/2, 10:46] Shankarji Dabbikar: ఒద్దికసతియిహమొసగును
  పద్దతిమీరినసతియిడుపరసౌఖ్యంబున్
  ఇద్దరుశ్రేయోదాయులె
  *"ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"*

  రిప్లయితొలగించండి
 48. ముద్దుగ శిగలో నొకతెను
  వొద్దిక సగమున బిగియార వొత్తుచు నొకతెన్
  హద్దులె యెరుగని పొద్దుల
  నిద్దరు సతులున్నవాని కెంతొ శమంబౌ

  రిప్లయితొలగించండి