12, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2928 (ఇనబింబము...)


కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"

80 కామెంట్‌లు:

 1. కనుడీ మిక్కిలి వింతయె
  మన యుత్తర భారతమున మంచుయె కురియన్
  ఘన రవిని కప్పివేయగ
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఘన కార్యశూరుఁ డిడుములు
  పెనగొన లెక్కించఁడు చను విజయపథమునన్
  కనువినికి పూలచెండగు
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్.
  (కనువినికి = పాము)

  రిప్లయితొలగించండి


 3. మనసున చంద్రుండు కలడు
  కనుబొమ్మనసూర్యుడమ్మ కందజిలేబీ
  కనుబడ, మదియదుపున్ బడ
  యినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మైలవరపు వారి పూరణ

  వహ్నిస్తస్య జలాయతే
  జలనిధిః కుల్యాయతే తత్క్షణాత్
  మేరుస్స్వల్పశిలాయతే ....
  యస్యాంగే శీలం సమున్మీలతి !


  ఘన సుగుణశీలికిలలో
  గన వహ్ని జలంబు , జలధి కాలువ యగు , మే
  రునగమ్ము స్వల్పశిలయగు
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళమగున్ !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కనుడీ మిక్కిలి వింతయె
  మన యుత్తర భారతమున మంచుయె కురియం
  గ నభమున వ్యాప్తి జెందుచు
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"

  రిప్లయితొలగించండి


 6. మనసున మనసై తనువున
  తనువై హృదయంబులో హృదయమై గానన్
  మనుగడ రతగురువున్ కెడ
  యినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 7. ఎనలేని కాంతులీ నుచు
  దిన మందున మంచు పూలు దేదీ ప్యంబౌ
  కనినం తనెజగ మంతయు
  ఇనబింబము పగటి పూట హిమగోళ మగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పనియంచు తిరుగబోకుము
  ఘనతరమగు గ్రీష్మమగుట గగనమునందా
  యనలోపమభీకరమై
  యినబింబము పగటిపూట హిమ! గోళ మగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంబోధనతో మీ పూరణ వైవిధ్యంగా, ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. ఆటమొదలు సరదా పూరణ
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  చనుచున్ సతితో వీధిని
  కనుగొట్టంగగ వరూధ్ని;...కంపము మీరన్
  కనగా ముద్దు ముఖమ్మున
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కనుగొన నీ శిశిరంబున
  వనజములు , వనజవదనలు వణకన్ ; డాలస్
  ఘననగరమ్మున వింతగ
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఘనుడగు కవితా దలచిన
  కనిపించును వింతలతని కావ్యము నందున్
  వినువీధిని యేనుగెగురు
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళమగున్.

  రిప్లయితొలగించండి


 12. మనుజుల్ కాలుష్య నివా
  రణ మదినెంచక బతుక మరణపు మృదంగం
  బనుగీతియై జిలేబీ
  యినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్!


  జిలేబి


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఘనకార్యదక్షునకెచట
  మినుమేర నసాధ్యమనగ మిథ్యయె గాదే!
  యనలము మలయజపవనము
  లినబింబము పగటిపూట హిమగోళమగున్.

  కంజర్ల రామాచార్య
  కోరుట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వన ధిని గప్పె తుషార ము
  కనబదె గగన ము న నిను డు కాంతులు మెరియన్
  కనుగొన కడలిని నయ్యె డ
  నినబింబ ము పగటి పూట హిమ గోళ మయెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఆచార్య రాణి సదాశివ మూర్తి గారి పూరణ....

  కనుడీ మాఘముఖంబున
  ఘనఘనఘటసుపటలంబు గప్పగ జగమున్
  వనముల తుషార చయముల
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళమగున్ !

  (తావద్భా రవేర్భాతి యావన్మాఘస్య నోదయ:)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కనరా! వినరా! నరుడా!
  ఘనశంకరు లిడ సమస్య, కవులందరకున్
  కనని వినని రీతిన నా
  *"యినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తన విక్రమమును చూపగ
  నినబింబ ము పగటి పూట, హిమ గోళ మయెన్
  జనులకు సంతసమీయగ
  ఘన హరిణాక్షుడు నిశిధిన గగనతలంబున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నిశిధి' శబ్దం సాధువు కాదనుకుంటాను.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువు గారు.మార్చిన నాల్గవ పాదం పరిశీలింప మనవి
   తన విక్రమమును చూపగ
   నినబింబ ము పగటి పూట, హిమ గోళ మయెన్
   జనులకు సంతసమీయగ
   ఘనుడౌ శశి రాత్రిపూట గగనతలంబున్

   తొలగించండి
 18. కం.
  మన శీతల యంత్రమ్మున
  గన,గోళాకార పాత్ర కతమునుంచన్
  ఘనరూపంబగుచిట్టుల
  "ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"

  రిప్లయితొలగించండి


 19. కనురెప్పల నల్లార్చుచు
  నునిసిగ్గుల చూచు భూజనుగనన్ కమలా
  ప్తుని వంశపు రామునికై
  యినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 20. అనుకున్నాను జిలేబీ
  వినికిడి తక్కువ ఖరారు! విన్నది తప్ప
  మ్మ ననంద! యెచ్చట సుమీ
  యినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్?

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కనుమా! జిలేబి తప్పిట:👇
   "ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"
   కనగా శీతము నందున:👇
   "ఇనబింబము పగటిపూట హితగోళ మగున్"

   తొలగించండి

  2. ఇట్లా అందరూ జిలేబి ని జాతీయం చేసేస్తా వుంటే జిలేబి యేమయ్యేది ? :)

   వెంఠనే కాపీరైటు వేసేయాలె :)

   జెకె :)

   నెనరుల్స్
   తలచినందులకు :)

   జిలేబి

   తొలగించండి
  3. "jilebi" can't have a copyright. You can file for a "GI Tag" :)

   https://www.google.co.in/amp/s/krishijagran.com/news/list-of-state-wise-gi-tagged-products-in-india/%3famp=1

   తొలగించండి
 21. కనగా నుత్తర ధృవమది
  కనివిని యెఱుగని తుషార కానన మౌగా
  యనుమానమేల?వినుమా!
  "ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"
  ***)()(***
  (అతిశయోక్తి ; Hyperbole)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,

  కన , వెలసె బెంగుళూ రది

  వననిధి తీరమునకు దిగువన | వేసవిలో

  మనుజులు చల్లగ మనగల |

  రినబింబము పగటి పూట హిమగోళ మగున్ !


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి
 23. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  పని,పాటుల బ్రతుకుల కిల
  "మన గొంగళి"(గొర్రెల ఉన్నితో నేసినట్టది)బయటి పనుల మననీ చాలున్
  జనముల శీతల యంత్రమె
  ఇనబింబము పగటి పూట హిమగోళమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఇనుడస్తమించు మొదలుకు
  వినువీధిని గప్పునటుల ఫేనము గురియన్
  ననయపు హిమపాతంబున
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కన రెస్కిమోలు నచ్చటి
  వినువీధిన ననుదినము సవితను ముదముగన్
  కనబడి నన్వేడి తరిగి
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గనిలో వనిలో యలసిన
  ఘన జీవుల గాంచి తానె కారుణ్యముతో
  మనసు ద్రవించగ ప్రేమగ
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్!?

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గురుదేవులకు , అందరికీ రథసప్తమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు
  ===========******===========
  ఘనమగు దినమున గురువులు
  తన శిష్యులకు నిడిరి గద తర్షము తోడన్
  కనిపించు పూరణలలో
  నిన బింబము పగటిపూట హిమ గోళమగున్

  రిప్లయితొలగించండి


 28. అనుమానంబేల మగువ
  కనుకొలకుల నీరుచిమ్మి కన్నీరై ధా
  రణమును గ్రమ్మగ నాణ్యమ
  యిన బింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వినదగు నెవ్వరుఁ జెప్పిన
  వినినంతనె వేగపడక వివరింపదగున్
  వనముల గూల్చు నరుల కే
  యినబింబము పగటి పూట హిమగోళమగున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 30. జనహితమెరుగని మనిషికి
  తన మేధయె తన విరోధి, తన చితి బేర్చున్,
  దునుమాడగ అణుయుద్ధము,
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్..

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మనమున శివుడిని నమ్మిన
  అనలము శీతలమగు తిమిరము కాంతియగున్
  ఘనజలనిధి కాలువయగు
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళమగున్

  శివుడిని నమ్మితే అగ్ని జ్వాల చల్లని గాలి అవుతుంది, గాఢాంధకారం వెలుగు అవుతుంది, మహాసముద్రం పిల్ల కాలువ అవుతుంది సెగలు కక్కే సూర్య బింబం మంచు ముద్ద అవుతుంది
  ధూర్జటి వారి భావన

  రిప్లయితొలగించండి
 32. హనుమను జామాతను గని
  తనమది ప్రేమ కలుగప్రతాపము తగ్గెన్
  వినయము చూపగ బాగుగ
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. వినిపించు కొనగ నిష్ట ప
  డని మూర్ఖుడెపుడు పలికెడి డంబము లాపన్
  పనిగొని సఫలమయినచో
  యినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 34. రిప్లయిలు
  1. ఈ నాడు శంకరాభరణము సమస్య
   ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్
   ఇచ్చిన పాదము కందము నా పూరణము సీసములో

   భారత సమరమున భీష్ముడు ప్రచండ భానుడై శత్రు మూకలను చెండాడి శిఖండి ఎదురు రాగా అస్త్ర సన్యాసము చేస్తాడు .మరుసటిరోజు కృష్ణుడు
   పాండవులను వెంటపెట్టుకొని అతని పరాక్రమము వర్ణిస్తూ అతని దగ్గిరకు వెడలి చూడగ అతని ప్రచండ రూపము ఒక్కసారిగా హిమ గోళము గా మారి నట్లు వారికి కనబదినది అను భావన

   తీక్ష్ణజ్వలన చండ వీక్షణుoడున్ గ్రీష్మ
   మపరాహ్ణ తాలిష హర్త సముడు,

   క్రోధాగ్ని భరిత. సంక్షోభ హృదయుడు ,రి
   పు శలభ దహితుడు పోరులోన

   షండుని గని తన శరములు విడనాడి
   భీష్మ చండకరుడు పేర కూలె

   నుగ, యిన బింబము పగటిపూట హిమగో
   ళమగు న్పగిది వద నము కనబడు

   చుండె నో ధర్మ నందనా చూడు మయ్య,
   నేర్చు కొనగ వలయు రాజ నీతి శాస్త్ర
   ములును ధర్మ సూక్ష్మములని మురరిపుండు
   పాండు పుత్రుని గాంచుచు పలికెనపుడు

   ( పేర = భూమి , అంధ్రభారతి ఉవాచ )

   తొలగించండి
 35. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,

  పెనిమిటి కార్యస్థలమున

  నినబింబము పగటిపూట | హిమగోళ మగున్ ‌

  తన సతి ముఖమున వెలువడ

  గ , నిశల ననురాగ చంద్రకాంతి ‌కిరణముల్ !


  { కార్యస్థలము = ఆ ఫీ సు }


  `~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి


 36. అనఘా! వ్యాఖ్యల చేర్చెడు
  యినబింబము పగటిపూట, హిమగోళ మగున్
  మనసున స్మరించుచున్ రా
  ముని శరణాగతిని గోరి మునివలె నౌరా :)
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 37. కనలుచు మిక్కిలి కోప
  మ్మునఁ దాఁ జెలరేఁగు చున్న ముగ్ధుండగు వే
  నను గని నంత ముఖము, నా
  యిన బింబము, పగటిపూఁట హిమ గోళ మగున్

  [ఇనుఁడు = మగఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 38. స్వనిగోళముగా కనబడు
  నినబింబము పగటిపూట, హిమగోళమగున్
  అనిశము రాతిరిపూటన,
  యనంగమున సూర్యచంద్రు లాడెడి యాటే

  రిప్లయితొలగించండి
 39. కనివిని యెరుగని రీతిని
  ఘనముగ గురియుచును మంచు క్రమ్మగ నభమున్
  జనులది గని యనిరిట్టుల
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళమగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 40. ఘన వేంకటపతి దిరుగగ
  వినతాసుతు నధివసించి వీథులలోనన్
  గనగా నాతని నెదుటను
  నినబింబము పగటిపూట హిమగోళమయెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురువుగారికీ,కవిమిత్రులందరికీ రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు!

   తొలగించండి
 41. మనుగడయందున మార్పులు
  ననవరతము నొక్కరీతి నగుపించక నే
  జనవరి చలి గప్పేయగ?
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళమగున్! (అరుదుగానొకరోజు)

  రిప్లయితొలగించండి
 42. వినుమా! చలికాలమిదియ
  కనుమా ! మంచుగురియంగ ఘణఘణ మ్రోగెన్
  గనుమా! హాస్టలు నందున,
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 43. వినయము తోనినుని గొలువ
  ననయము, ననురక్తుడగును నానందముగన్!
  అనలము గురిసెడి వాడై
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"!!

  ***రెండవ పూరణ!

  రిప్లయితొలగించండి
 44. అనిలానలపావకులును
  ఘనులాయనసూయసాధ్వి కట్టెదురనుని
  ల్వనునడువనుభీతిల్లగ
  *"ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 45. అనుగు కవిప్రజాపతియై
  యనువుగకవితాజగంబునరుణుని వర్ణిం
  చెనిటుల్ మనోఫలకమున
  *"ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 46. మనసనువినువీధి బరగు
  దినమణి యీర్ష్యాభ్రమందు దెరువెరుగక దా
  గిన ననిలపుటెరుకతతో
  *"ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"*

  రిప్లయితొలగించండి


 47. అనయము పశుపతి నెదలో
  నునిచి తపము జేయ నగ్ని హుప్పని యారున్
  వినుమో సన్న్యాసీ యా
  ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్. ( పార్వతి కపటసన్న్యాసితో)

  రిప్లయితొలగించండి
 48. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  ఈరోజు రెండు ముఖ్యమైన పనుల మీద ఉదయం బయలుదేరి వెళ్ళి ఇంతకు ముందే తిరిగి వచ్చాను. పూర్తిగా అలసిపోయి ఉన్నందున ఈరోజు మీ పూరణలను సమీక్షించలేను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 49. పెనగునపుడు రతిలో పతి
  కినబింబము, పగటిపూట హిమగోళ మగున్
  వినయముగ నత్తమామల
  ననయము భజియించుచు కడు హర్షము నొసగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 50. అనుదిన మగపడు నింగిని
  యినబింబము ,పగటిపూట హిమగోళమగున్
  ఘనుడగు శశియుదయింపగ
  కనులారగ గాంచిజనులు కైసేతురిలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 51. వినుమిది జగతిని నిజమౌ
  గన పురుషుడు నింట రాత్రి గాండ్రించెడి వా
  డును పిల్లి బయట పోల్చగ
  "యినబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"
  ============================
  మనమెపుడైనను మిత్రమ
  మన కళ్ళకుఁ జలువ జోళ్ళు మన్నిక నెన్నన్
  ఘనముగఁ దిలకింపగ నా
  యినబింబము పగటి పూట హిమగోళమగున్

  రిప్లయితొలగించండి