25, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

సమస్య - 2940 (మునిఁ గని రాక్షసాంగన...)

కవిమిత్రులారా 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్"
(లేదా....)
"మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్" 

65 కామెంట్‌లు:

 1. అనగనగా కైపదమిది
  యనుకూలపు పూరణమహ హాయిగ నిటులౌ: 👇
  "వనమున సతి తోడుత రా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్"

  రిప్లయితొలగించండి


 2. అనఘా! యేమందును! కా
  ననమున తిరుగాడి త్రెవ్వన చెలువ మొప్పా
  రిన సుందరమూర్తిన్, రా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నా పూరణ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే
   మీ పూరణ ఇన్స్పిరేషన్
   👌🏻👏🏻🙏🏻💐😃

   తొలగించండి

  2. ఔరా ! ఒకే వేవ్ లెంథ్ అన్నమాట :)   జిలేబి

   తొలగించండి

  3. మీనాక్షి పొన్నుదొరై భాషలో చెప్పాలంటే "ఒకే అలవరుస పై " :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 3. ఘన రఘుకులోత్తముండు,ల
  లన వారిజలోచని పతి, రంజిల్లెడు మో
  మును గల గుణవంతుడు రా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అనువుగ తపమొన రించెడి
  మునివర్యుని సోయగమును ముచ్చట పడగా
  కనివిని యెరుగని రీతిగ
  మునిగని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మనసున కాంక్షలు రేగెను
  తనువున శూర్పణక కపుడు తహతహ పుట్టెన్
  వనవాసి రూపమున రా
  "మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్"
  🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అనఘుడు సుందర రూపుడు
  మునిజన వంద్యుండు పుణ్య పురుషుండౌ యా
  యినకుల తిలకుడు రఘురా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఘనమగు బాహువులు కలిగి
  ధనువును ధరియించి కాన తనపత్నిజతన్
  కనులకుమోదము నిడు రా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 8. వనమున చంచలాక్షి యట వాటిని వీటిని చూచుచున్ తటా
  ల్మను చెలువంపు మోముని విలాసము గాంచి హయారె కావలెన్
  తనకిత డేను పెన్మిటని తట్టని రూపము మార్చె! హ్రీణ! రా
  మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మైలవరపు వారి పూరణ

  జనహృదయానురంజకశశాంకనిభాకృతి , ధర్మమూర్తి , వా...
  గ్మిని , ధృతిమంతునిన్ విమలకీర్తిసమంచితు , జానకీపతిన్
  ఘనఘననీలదేహు , నిజకార్ముకనిర్జితదైత్యకోటి రా...
  మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్ !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. చూచిన ఆ మేఘశ్యామునికి ఇన్ని విశేషణాలు న్నాయని తెలిసుంటే శూర్పణఖ విమోహిత అయ్యుంటుందా అని :)


   అబ్బబ్బ ఈ కవులకు రాముల వారిని పొగడాలంటే అదో మౌసు :)   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. తొలి విశేషణం.. జనహృదయానురంజకశశాంకనిభాకృతి.... ఎవరినైనా ఆకర్షించగలడు...

   విశేషణాలన్నీ తెలిస్తే తప్పక *విమోహిత*.... విగతమోహ.. అయ్యుండేది.. నో డౌట్ 😊🙏

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ

   తొలగించండి

  3. అబ్బే ! విడువము విడువము :)


   వదలము రాముని వదలము
   హృదయేశుడు సీతకు మన హృదయపుకుహురం
   బది యతనిదేను వినుమా
   సదమలపు చరితమతనిది జగతిని రమణీ !


   చాలా బాగుంది మీ లా చిక్కు !

   నెనరులు
   అద్భుతము


   జిలేబి

   తొలగించండి
  4. మునులే మోహించారు.ఇక మనమెంత? సొగసుజూడ తరమా?

   తొలగించండి
 10. మునుఁ గనని చక్కదనమని
  తనువంతయుఁ బులకరించఁ దమకము తోడన్
  పెను కోరికతో రఘురా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వనమునఁ బాండునందనులు బాధల నోర్చుచు సాగుచుండగన్
   గనెను హిడింబ రాక్షసుడఖండుడు,వారిని జంపగా హిడిం
   బిని,తన సోదరిన్ బనుప,ప్రేమ ముమీర నటన్ ప్రవీరు భీ
   మునిఁగని రాక్ష సాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్

   తొలగించండి
 11. వనమున సంచరించు సతి వారిజ లోచని సీత తోడుతన్
  ఘనమగు రాజసం బునను కాంతులు జిమ్మెడి కౌసలే యునిన్
  తనరుచు పొంగి పోవగను దాగిన ప్రేమకు వెంబ డించ రా
  మునిఁగని రాక్ష సాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఘనమగు బాహుసంపదయు కంజ దళమ్ములబోలు కన్నులున్
  మనసిజు నందచందముల మన్నన చేయని మేని సౌరుతో
  వనమున సీతతో తిరుగు పంకజ బాంధవు వంశజుండు రా
  మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఘన దండక వనమున మో
  హన రూపుండై వసించు నా రాఘవు నా
  యినకుల దుగ్ధాంబుధి సో
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి


 14. అనఘుడు సౌమ్యుడున్ రఘు కులాబ్ధి శశాంకుడు ధైర్యశాలియున్

  మునిజన వంద్యుడున్ పరమ పూజ్యుడు పద్మ నేత్రుడున్

  ఘన చరితుండు ధీమతుడు కాన ధరాత్మజతో జరించు రా

  ముని గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడగా జనెన్" 


  🌿 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌿
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఘనబలదేహుడు,వీరుడు
  వనమున సోదరులగూడి పపచరింపంగన్
  దనయన్నకు సరియగు భీ
  మునిగని దనుజాంగన కడు మోహమునందెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 16. జనకుని కోరికమేరకు
  వనమునకేగి యటపంచవటి యందుండన్
  కనిపించిన యా శ్రీరా
  ముని గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వనమందున పాండు సుతులె
  యనుకొని విధమున హిడింబ కగుపింపంగన్
  కనువిందౌ నాఘన భీ
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్"

  రిప్లయితొలగించండి


 18. తనరారగ చెలువము, మీ
  ననేత్రి సీత వరియించి నట్టి ధనుష్పా
  ణిని దాశరథిని శ్రీరా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చంపకమాల

  తనువున మోహ పారవశతల్ జెలఁగన్ రఘురామమూర్తిపై
  మనమిడి కోరినన్వివహమాడఁగఁ దా బ్రతిమాలి సీతతో
  ననుసరణమ్మునన్ వనవిహారిగ, లక్ష్మణు వైపు జూపఁ ద
  మ్మునిఁ, గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆర్యా, నాదొక సంశయము. శూర్పణఖ రామలక్ష్మణులన వివాహమాడ దలచినదా యని?

   తొలగించండి
  2. మోహముననున్న శూర్ఫణఖ సీతవైపు జూచిరాముని ఒప్పించ కుంటే నినుమ్రింగేస్తానని కూడాబెదిరించిందని చదివిన గుర్తు. ఆ తరువాత లక్ష్మణుని వైపు చూపించి పంపడం ఆయన నిరాకరించి ముక్కుచెవులు కోయుట తెలిసిందే కదండీ

   తొలగించండి

  3. As per Valmiki yes.


   तान् अहम् समतिक्रान्ता राम त्वा पूर्व दर्शनात् |
   समुपेता अस्मि भावेन भर्तारम् पुरुषोत्तमम् || ३-१७-२४

   अहम् प्रभाव संपन्ना स्वच्छ्हंद बल गामिनी |
   चिराय भव भर्ता मे सीतया किम् करिष्यसि || ३-१७-२५

   जिलेबी

   తొలగించండి
  4. సంశయనివృత్తి జేసినందులకు జిలేబిగారికి ధన్యవాదములు! దనుజాంగన కదా,కేవల కామమోహిత యైనదేమో,పెండ్లాడమనినదా యని సందేహము గల్గినది.రాముడు వివాహితుడనని చెప్పడం,లక్ష్మణుని చూపించడం అన్నీ సరియైనవే!కేవలం యేదో కాసేపు కాలక్షేపం చేద్దామనిందా? పెండ్లాడమనిందా యని సందేహము కల్గినది! ధన్యవాదములు!

   తొలగించండి
 20. తనువంతయు గన్నులుగా
  మనమోహను గనుగొనంగ మనసాగకనే
  దనుజారిగ దెలియక రా
  మునిగని దనుజాంగన కడు మోహమునందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వనమున దిరుగుచు నొకచో
  కను గొనె సుందరసురుచిరు కమనీ యముగన్
  మనము న గోరుచునా రా
  ముని గని దను జాంగన కడు మోహము నందె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అనుజుడు లక్ష్శణు గూడివి
  పినమునదా దిరుగుచుండ పెనురక్కసియా
  వనవాసమ్మునగలరా
  మునిగనిదనుజాంగన కడుమోహమునందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వనమున కేగమనగ కై
  కను కాదనక తన సతిని కానల ద్రిప్పగన్
  ముని రూపున జను రఘు రా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ( మండోదరి లోకభయంకరుడైన రావణుని వరించటం )
  దనుజుల వంశమండనుడు ;
  ధన్యత గాంచిన పండితుండునున్ ;
  ఘనతరశంభునామపుల
  కాంచితదేహుడు ; స్వర్ణలంకకున్
  సునిశితపాలకుండు నగు
  శూరుని రావణు నష్టదిగ్విరా
  ముని గని , రాక్షసాంగన వి
  మోహితయై మనువాడగా జనెన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఇనకుల దీపకుఁ గాకు
  త్స్థ నరాధిప ముఖ్యు నీలితమ మేఘశ్యా
  మునిఁ బద్మదళాక్షుని రా
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్


  ఘనతర బాహు భీమతర గాత్ర విరాజి హిడింబి నా బరం
  గు నవ సు మాభ చిత్త వర కోమలి మార సుపర్వ తప్త తా
  వనమున నుండ దీప్త తను భాతి పృథా సుత మధ్యముండు భీ
  మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వనమునసంచరించుచునుభామినిరూపపురక్కసి,దానురా
  మునిగనిరాక్షసాంగనవిమోహితయైమనువాడగాజనెన్
  జనగనుజూసిరాముడునుజప్పునజెప్పగదమ్ముపేరునున్
  వినగనునీమెకోరికనుబేర్మినీజూపకకోసెముక్కులన్
  ( ముక్కులన్
  బహువచనమువలన
  ముక్కు,చెవులనుగా
  గ్రాహ్యము)

  రిప్లయితొలగించండి
 27. తనురూపసి సూర్పణఖని
  ఘనరామునిగాంచినంత కామితములచే
  జనువుగబలుకుచు శ్రీరా
  మునిగని దనుజామమగన కడుమోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వనమున పూయుచుండునొక బంగరు రంగుల కాగితమ్మువోల్
  ఘనమగు పూవు జుట్టుకొని గాభర నొందదె తుమ్మెదమ్మహా!...
  చనియెను హస్తినాపురికి చక్కని చుక్కగు వంగకన్యటుల్
  వినగనె సుందరాంగుడట విప్పెను రేకులునన్గ ధీమతుల్:👇
  "మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్"

  మనువు = మైత్రి (United Front)

  రిప్లయితొలగించండి
 29. మనమున స్నేహమెంచక నమానుషమైన విధంబు చేడియన్
  దనకును దాసిగాగొనగ దాపగలేకయు తీవ్రవేదనన్
  ననువగు వేళనారసి యయాతిని,యౌవనవంతుని పుత్రకా
  మునిగని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడగా జనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. .

  వనమున తిరిగెడు రఘురా
  ముని గని శూర్పనఖ తాను మురియుచు మదిలో
  యినకులతిలకుండౌరా
  ముని గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 31. వనమున బలమును జూపుచు
  తనవారిని కాచు కొనుచు తచ్చాడంగన్
  గనుచును పరవశయై భీ
  ముని గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. అనఘు యయాతిఱేడు మనువాడెను శుక్రజ దేవయానినిన్
  జనివృషపర్వుపుత్రి దనుజాంగన జవ్వని యిట్లనెన్ ప్రభో!
  ఘనదనుజాధిపాత్మజను,గానుభుజిష్యను,నంచు గీర్తికా
  *"మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 33. వనమున మునివలె దశరథ
  తనయుడు ధరణిజ సుమిత్ర తనయునితో గా
  ననమున దినకరమణి గా
  *"మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఘనమగు బాహుద్వయమును
  మనమున మరులన్ మధించు మగసిరితోడన్
  వనముల దిరగెడు బల భీ
  మునిగని దనుజాంగన కడు మోహమునందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. వనమున నరవాసన పసి
  గొని తావుకు నేగిజూడ కుంభివలె చెలం
  గు నొకని కౌంతేయుని భీ
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. కానన మందున బల భీ
  ముని జూచి వలచి హిడింబి మదిలో దలచెన్
  దన కతడే సరి యని భీ
  ముని గని దనుజా0గన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. మునిగణ వంద్యుడాతడు సమోన్నత సద్గుణ శీలియైన యా
  ఘనుడగు సూర్యవంశజుని కార్ముక ధారిని ధర్మమూర్తినిన్
  వనమున భార్యతో చెలగు భండన భీముని పూజ్యుడైన రా
  మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడగా జనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. కందం
  వని మొలక మీసమున్ స
  న్నని సింగంపునడుము బిగి నడకల మేనున్
  బెనవేయ ఛంగుమని భీ
  మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. తన మాతజెప్ప రెట్టిం
  చిన ఉత్సాహము కనుగొని హిడింబు వధచే
  సిన ఘన విక్రముడా భీ
  ముని గని ధనుజాంగన కడు మోహము నందెన్

  తన తల్లి అయిన కుంతీదేవి మాట మేరకు హిడింబాసురుడిని సంహరించిన భీముడిని చూసి రాక్షస కన్య అయిన హిడింబలో మోహము కలిగినది

  రిప్లయితొలగించండి