12, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2984 (సినిమా దేవత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సినిమా దేవతఁ గొలిచినఁ జేకూరు సిరుల్"
(లేదా...)
"సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్"

103 కామెంట్‌లు:




 1. కనకా! అనుష్క! ప్రియమణి!
  మనల జనులు కొల్వ బ్రహ్మ మహిలో పుట్టిం
  చెను సినిమా తారలుగా !
  సినిమా దేవతఁ గొలువగ చేకూరు సిరుల్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సూరం శ్రీనివాసులు గారి పూరణ......

  అనిదంపూర్వకృపాప్రకారగరిమాహ్లాదైకసంవర్ధనిన్
  ధ్వనితానంతయశఃప్రకాశపరమన్ వాచోవిధేయన్ మనో
  జ్ఞనితాంతప్రియదర్శనిన్ గురుగుణాకారన్ సదా వింధ్యవా
  సిని మా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అనఘయె మా కులదైవ
  మ్మనునిత్యము భక్తితోడ నామెను కొలువన్
  నినువీడు కష్టము, సుహా
  సిని, మా దేవతఁ గొల్చిన చేకూరు సిరుల్.

  రిప్లయితొలగించండి


 4. అనుకోమాకిక బేల యంచు రమణీ ! యత్యద్భుతంబైనదీ
  సినిమా లోకము రావె రావె లలనా! చెందామరల్కాంతిగా
  కనకా! రాశి! అనూష్క! ప్రీతి! అమలా! కాజల్! సమంతా! త్రిషా!
  సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ ! గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అనుకోమాకిక' అనడం వ్యావహారికం. "అనగా వద్దిక" అందామా?

   తొలగించండి


 5. అనుకోమాకిక బేలగ
  పనిలేదనుచు నరుడ! భగవతి భార్గవి! భీ
  మ! నగజ! జయంతి! వింధ్యా
  సిని, మా దేవతఁ గొలువగ చేకూరు సిరుల్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అనగా వద్దిక' అనండి. 'వింధ్యాసిని' అర్థం కాలేదు.

   తొలగించండి
 6. ప్రాతః కాలపు సరదా:

  చనుచున్ వాడల వాడలందు వడిగా సంభావనల్ జేయుచున్
  కొనుచున్ చేతను చిత్ర పత్రములనున్ కొండాడుచున్ ప్రీతిగా
  ననుమానమ్మును వీడి భక్తుడిలలో నార్భాట హంగామతో
  సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ సరదా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఆర్భాట హంగామ' దుష్టసమాస మౌతుంది. అక్కడ "ఆర్భాటమ్ముతో గోలతో" అందామా?

   తొలగించండి
 7. కనుమా మిత్రమ ! " లవకుశ "
  సినిమా ; అంజలి ముఖకళ సీతగ వెలిగెన్ ;
  మనములు మురియగ నభినవ
  సినిమా దేవత ; గొలువగ చేకూరు సిరుల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జంధ్యాల వారూ,
   అవును! నాకు గుర్తు... లవకుశ సినిమా చూడడానికి పల్లెల నుండి బండ్లు కట్టుకొని వచ్చేవారు. అంజలి, రామారావుల పోస్టరు ముందు కొబ్బరికాయలు కొట్టి దండాలు పెట్టేవారు.
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. ఘనమగు జననుల జననిని ,
  కనగనె కామిత మొసగెడి కాంచనదుర్గన్
  మనమున నిలుపుడు ; గిరివా
  సిని ; మా దేవత ; గొలువగ చేకూరు సిరుల్ .

  రిప్లయితొలగించండి


 9. అనుకొందురయ మలయవా
  సిని, మా దేవతఁ గొలువగ చేకూరు సిరుల్!
  మనసున మాటను చెప్పెద
  మన కర్మఫలితము లే సుమా సౌభగముల్!


  జిలేబి

  వింధ్యావాసిని - దుర్గ ఆంధ్ర భారతి ఉవాచ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మనసా,వచసా,శిరసా,
  తనివారగ పూజ సేయ దనుజ విదారిన్
  వినుత ద్వీపపు శుభ వా
  సిని మా దేవత గొల్చిన చేకూరు సిరుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అనయము నామ జపం బును
  తని వారగ సల్పి భక్తి తత్పరు డ గుచున్
  మునుకొని సతతం బు సుహా
  సిని మా దేవత గొలువ గ చేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  సినిమా యన ఘన ఛాయయె
  జనమును మోహింపజేయు జాగ్రత నెరపన్
  ఇను సతియౌ పూజింపగ
  సినిమా దేవత గొలిచిన చేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  వినుమా యైటి(I.T)ని గొన్న దేశములలో విప్పారెనే యార్జనల్
  కనగావచ్చెను దూర దృశ్యములనే కన్దోయి ముందున్నటుల్
  జనసామాన్యపు సెల్లు, ఫోను లెగసెన్ జాజ్జ్వల్యమానంబుగన్
  సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తి గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్

  రిప్లయితొలగించండి


 14. సని! సతి! సత్య! సినీ వా
  లి! నగజ! శ్యామల! ధిషణ! చలిమలకొమిరె! కా
  ళి!నికుంభిలా! శిఖరవా
  సిని! మా దేవతఁ గొలువగ చేకూరు సిరుల్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఘనమే దైనను గలదే
  వినువీ ధినివిహ రించు విహంగముల్
  మనమున ప్రేమను చేకొని
  సినిమా దేవతఁ గొల్చిన చేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. సవరించిన పూరణ
   -----------------
   ఘనమే దైనను గలదే
   వినువీ ధినివిహ రించు విహగము వోలెన్
   మనమున ప్రేమను చేకొని
   సినిమా దేవతఁ గొల్చిన చేకూరు సిరుల్

   తొలగించండి

 16. సవరణ తో

  అనుకోమాకిక బేలగ
  పనిలేదనుచు నరుడ! భగవతి భార్గవి! భీ
  మ! నగజ! సని!వింధ్యా వా
  సిని, మా దేవతఁ గొలువగ చేకూరు సిరుల్!





  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఫణి శయనుని పాదమ్ముల
  ననయము సేవించుచుండు నానందముతో
  వినయముగా నాయంబు నివా
  సిని, మాదేవతఁ గొల్చిన చేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణదోషం. "వినయముగా నంబు నివా..." అనండి.

   తొలగించండి
 18. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఘన సౌవర్ణ ఘటద్వయాంబు పరిషిక్తాంగిన్ , మహాలక్ష్మిఁ , గాం....
  చనచేలాంచిత , రత్ననూపురలసత్సౌందర్యరాశిన్ , జనా...
  వనదీక్షారతి , వార్ధిజాతను , దయావారాశినంభోజవా...
  సిని మా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ధనవంతు లాదినంబుల
  సినిమా దేవత గొలిచిన చేకూరు సిరుల్
  యనుతలపు తోడ తీసిరి
  తనివోవునటుల వలపు కథా చిత్రములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఘనతర రమ సకలజగ
  జ్జనని క్షీరాబ్ది తనయ సారస నిలయన్
  వనమాలి సుప్రియ విలా
  సిని మా దేవతఁ గొల్చిన చేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కనకాంగి పీతవసనను
  సనకాది వినుత మనోఙ్ఞ సారసనేత్రన్
  వనమాలీప్రియ పద్మా
  సిని మాదేవత గొలువగ చేకూరుసిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వనజేక్షణు సహోదరి,
  జనులను కాపాడు దేవి,జంభాంతకుడౌ
  ఘన శంభు పత్ని,గిరివా
  సిని మా దేవత గొలువగ చేకూరుసిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణదోషం. "వనజేక్షణుని సహోదరి" అనండి.

   తొలగించండి
 23. తనపతిని హిమాద్రి గనగ
  ఘనయత్నము జేసి పొందు కాంతగ జగతిన్
  దనరెడు సతియె మలయవా
  సిని , మా దేవతఁ ; గొలిచినఁ జేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అనయమ్మా జగదాంబ శ్రీరమను సర్వాభీష్ట సంపత్కరన్
  ఘనుడా క్షీర సముద్ర రాజ తనయన్ గంభీర దాక్షాయణిన్
  వనమాలీ ప్రియ దేవతన్ జనని సౌవర్ణాంగనన్ పద్మవా
  సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శంభో!నవ వలలుండా
   రంభించుచు వృత్తిఁ దొలుత త్రాగగ సుధగా
   కుంభముఁ జూపుచు వండగ
   రంభా శివ సంగమమున రక్కసి పుట్టెన్

   రంభ=అరటి,శివ=ఉసిరిక..
   రెండూ కలిపి వండగా అదో రాక్షసమైన పాకమై కూర్చుంది

   తొలగించండి
  2. శంభుడుఁ దానుఁ దాపసిగ
   సాత్త్విక మూర్తిగ బ్రహ్మచర్యమా
   రంభణ సేయ, బెండ్లికి తి
   రస్కృతిఁ జూపిన నేమిసేయుటో?
   స్తంభపు రీతియున్న శివు
   శక్తిని గూర్పగ నెంచె కాలమున్
   రంభయు శంభుఁడున్ గలియ,
   రక్కసి పుట్టె సురల్ వడంకఁగన్

   రక్కసి = తారకాసురుడు

   తొలగించండి
  3. రాకుమార గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 25. అనుపమ,జూచితె?దేవత
  సినిమా,దేవతగొలిచినచేకూరుసిరుల్
  వినయము భక్తియుశ్రద్ధను
  ననునయమున్గలిగియుండి హర్షముతోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వనజాక్షిన్, శశిసోదరీమణికనద్వైకుంఠధామేశ్వరిన్,
  వనధీశాప్తసుతన్, నితాంతనుతసర్వారాధ్యనున్, శ్రీరమన్,
  ఘనశోభాస్పదహర్యురస్స్థిరవసత్కాంతాలసత్కీర్తిభా
  సిని, మాదేవత, ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఘనమగు నాయిక రూపము
  గని ప్రేక్షకుడు ముఱియంగ కాసులు కుఱియున్
  కనగా నిర్మాతలకున్
  సినిమా దేవత గొలిచిన చేకూరు సిరుల్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  అనిరుద్ధోగ్రపరాక్రమున్, సతత సర్వారాధ్యుఁడౌ శ్రీనివా
  సుని, విశ్వాత్ముని, శార్ఙ్గపాణిని, హరిన్, సుశ్రీదు, తార్క్ష్యధ్వజున్,
  దనుజారిన్, వనమాలిఁ, జక్రధరుఁ, బీతస్రజ్వు, క్షీరాబ్ధివా
  సిని, మా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్!
  [పీతస్రజ్వుని = పీతాంబరుని; మా దేవత ప్రేమమూర్తిని = లక్ష్మీదేవికిఁ బ్రేమస్వరూపుఁడైనవానిని]

  రిప్లయితొలగించండి
 29. బహుచక్కని పూరణ మధురకవిగారూ!ఏంటా అంతా విష్ణువర్ణన అనుకుంటూ చదివితే చివర చక్కని మెలికపెట్టి అలరించారు!చాల బాగుంది!నమస్సులు!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కనుమాతప్పకయొక్కసారయిననాకాంతాలలామంబుదౌ
  సినిమాదేవత,ప్రేమమూర్తిగొలువన్జేకూరుసత్సంపదల్
  వినుమాశంకర,భక్తితోనిలనువేవేమార్గనిర్దేశమై
  వినయంబొప్పగమంత్రయుక్తముగనునాపెద్దమ్మతల్లిన్సదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నాల్గవపాదంలో నగణంతర్వాత
   ను
   పొరపాటుగా ప్రింటుఅయినది
   క్షంతవ్యుడను

   తొలగించండి
  2. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 31. మన గోగులమ్మ మున్కని
  విని యెఱుగని మహిమ లలర వెలసెన్ భక్తా
  వనమస్మద్గ్రామ నివా
  సిని మా దేవతఁ గొలిచిన చేకూరు సిరుల్


  మును బుట్టెన్ ధవలాంబురాశి విమలాంభోజాక్షి గాంగేయ మం
  డన షండద్యుతి వెల్గఁ గంబు నిభ కంఠంబంత విద్యోతమై
  వనితా రత్నము శుద్ధ పద్మకరయున్ వైకుంఠ సద్ధామ వా
  సిని, మాదేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువం జేకూరు సత్సంపదల్

  [మా = లక్ష్మి]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 32. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వినుడీ మధ్యను తీయుచుండిరి గదా వింతౌ బయోపిక్కులన్
  పనిలేన్ మంగలి రీతిగా పొలిటికల్ భండన్నలన్ జొచ్చుచున్
  కనుడీ యెన్నికలందు మోడి చరితన్ గారాబుగా కూర్చనా
  సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్

  దేవత = వేలుపు, దేవుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు




  1. అదురహో !


   గనుడయ్య బయోపిక్కుగ
   పనిలేకయు దర్శకులు గబగబాల్మనగా
   మనమోడీదయ్య భళా
   సినిమా దేవత గొలువగ చేకూరు సిరుల్ !


   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ***********
   జిలేబి గారూ,
   __/\__

   తొలగించండి
 33. అనయమ్మున్ తగుమంచి మార్గమున తానార్జించుచున్ విత్తమున్
  ఘనమౌ రీతిని పేదవారలను సంఘంమందు సేవించుచున్
  వినయమ్మైన విధానమందు సతమున్ ప్రేమమ్ముతో నంభు వా
  సిని, మాదేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సంఘమ్మందు/సంఘంబందు... నంబువాసిని...' అనండి.

   తొలగించండి
 34. మనసే కోవెల గానుజేసి మదిఁ సమ్మానించుచున్ భక్తితో
  ఘనమౌరూపము నందు నిల్పుకొని సత్కార్యమ్ము గా దల్చుచున్
  సని శుంభుప్రియ మేనకాత్మజను పశ్వత్పాలు దేహార్థ వా
  సిని, మా దేవత ప్రేమమూర్తి గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. మధురకవిగారి బాటలో
  ఘనుడౌ శ్రీహరి, శంఖచక్రధరు, నాకర్ణాంతనేత్రున్, సుదా
  మునకున్ మిత్రుడు,పాండవాప్తుడు,యశోమూర్తిన్ ,యశోదాసుతున్ ,
  వినతాసూనురథున్ ,గజేంద్రవరదున్ ,విశ్వంభరున్ ,పద్మవా
  సిని మాదేవత ప్రేమమూర్తి గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్ !

  వారికన్న మరికొన్ని చుట్టరికాలను ప్రస్తావించాను!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతాదేవిగారూ! చాలా బాగున్నదండీ మీ పూరణము! అభినందనలు! రెండోపాదంలో మిత్రుని, పాండవాప్తుని...అనండి. అన్నీ ద్వితీయాంతాలయి అన్వయం సరిపోతుంది.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలండీ!తప్పక మీ సూచనలను పాటిస్తాను!నా కవిత్వమంతా ఈబ్లాగులో మీవంటి పెద్దలనుండి నేర్చుకున్నదే!నమస్సులు!

   తొలగించండి
  3. పాకాన పడిందండి మీ కవిత్వము డా.సీతా దేవి గారు.
   ఘనునిన్ శ్రీహరి ...
   ఏకాదశ విశేషణాలు శ్రీహరికి.

   తొలగించండి
  4. ధన్యోస్మి!ధన్యవాదములు కవివర్యులు కామేశ్వరరావుగారూ!నేఃను లెక్కపెట్టలేదండీ.అలా గణాలకోసం,బంధుత్వాలకోసం వ్రాస్తూపోయాను.ఏకాదశ విశేషణాలను ఆశ్రీహరియే పలికించాడని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం!కాని పద్యం వ్రాసిన తర్వాత ఒక ఉద్విగ్నతకు గురయ్యాను.గురువుగారి పుణ్యాన రోజూ యేదో ఒక విధంగా భగవత్స్మరణ జరుగుతోంది కదా!ఈ పుణ్యమంతా వారికే చెందుతుందని నా మనసు వారిపట్ల కృతఙ్ఞతతో నిండిపోయింది!ఇది నిజం!ఈ బ్లాగులో పద్యాలు వ్రాసేవారందరికీ కృతఙ్ఞతలు!నమస్సులు!

   తొలగించండి
  5. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ మనోహరంగా, ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   మధుసూదన్ గారి సూచనలను గమనించండి.

   తొలగించండి
  6. ధన్యోస్మి గురుదేవా!సవరిస్తాను.ధన్యవాదములు,నమస్సులు!

   తొలగించండి
  7. సవరించిన పూరణ:
   ఘనునిన్ శ్రీహరి శంఖచక్రధరు,నాకర్ణాంతనేత్రున్ ,సుదా
   మునకున్ మిత్రుని,పాండవాప్తుని,యశోమూర్తిన్ ,యశోదాసుతున్
   వినతాసూనురథున్ ,గజేంద్రవరదున్ ,విశ్వంభరున్ ,పద్మవా
   సిని మాదేవత ప్రేమమూర్తి గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్

   తొలగించండి
 36. చని రామునితో జానకి
  వనిc కా పథమును వదలక వనితా మదినన్
  కని మెలగు దుష్ట విధ్వం
  సిని; మా దేవత గొలిచిన జేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. యజ్ఞేశ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వని' తరువాత అరసున్న అవసరం లేదు. "వనిత తన మదిన్" అనండి.

   తొలగించండి
 37. ఘనమౌ శ్రీశైలం బున
  అనవరతము భక్తిచేత నాజగదాంబన్
  మనసునదలచ!గిరినివా
  సిని!మాదేవత గొలచిన జేకూరుసిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'జగదంబ' అనడం సాధువు.

   తొలగించండి
 38. సవరించిన పూరణ
  -----------------
  ఘనమే దైనను గలదే
  వినువీ ధినివిహ రించు విహగము వోలెన్
  మనమున ప్రేమను చేకొని
  సినిమా దేవతఁ గొల్చిన చేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 39. మనమున భక్తిని దేవుని
  గొనియాడుచు గొలిచినంత గోరిక దీరున్
  వినుమా మిత్రమ! యెట్టుల
  సినిమా దేవతఁ గొలిచినఁ జేకూరు సిరుల్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 40. కందం
  ఘన యశము 'మహానటి' గన్
  జనమున సావిత్రి గలుఁగ సత్యము తెరపై
  గన రూపొందించుచు నా
  సినిమా దేవతఁ గొలిచిన చేకూరు సిరుల్

  మత్తేభవిక్రీడితము
  ఘనమౌ తల్లిగ చెల్లిగన్ సతిగ సాక్షాత్కారమున్ ప్రేక్షకుల్
  కనగా నామె చరిత్రయే తెరకు భాగ్యమ్మంచు సావిత్రి నిన్
  వినువీధిన్ నిలుపన్ 'మహానటి' గ జూపించంగ దృశ్యమ్ములన్
  సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ చేకూరు సత్సంపదల్


  రిప్లయితొలగించండి
 41. సమస్యా పూరణం లోని సమస్య
  *సినిమా దేవత గొలిచిన చేకూరు సిరుల్*

  నా పూరణ 👇

  వనమాలి హృదయేశ్వరి
  వనజాక్షికి నేనిడుదును వందనశతముల్
  ఘనమగు కొల్హాపుర వా
  సిని! మాదేవత గొలచిన జేకూరు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 42. అనవరతమా మలయవా
  సిని మా దేవతఁ గొలిచిన చేకూరు సిరుల్
  అనుమాన మదేల వినుము
  తనియించును మనలనెల్ల దాక్షిణ్యముతో


  వినుమా నిత్యము నింటి లోపలను వేవేగన్
  దండాలనిడన్
  తనియించున్ మననెల్లను సతతమాదాక్షాయణిదేవియున్
  ననయమ్మామెయె దండిగ దయను పంచానందమిచ్చాసువా
  సినిమా దేవత ప్రేమమూర్తిఁ గొలువన్ జేకూరు సత్సంపదల్

  రిప్లయితొలగించండి