24, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

సమస్య - 2996 (ఈ వసంతమునన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ"
(లేదా...)
"ఈ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా"

67 కామెంట్‌లు:

 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  "ఈ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా"?
  కావు కావు మటంచు కాకులు కమ్మ కమ్మగ కూయగా
  పావురమ్ములు గూళ్ళు వీడుచు పాడుజేయగ నేలనున్
  కేవలమ్మిట రాజ కీయులు కీర్తనమ్ములు చేయగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తరువు లులేక చివురులు మరుగు బడగ
  గూడు చెదరిన తరుణాన మ్రోడు వారి
  పాట పాడంగ గళమేమొ పలుక లేక
  ఈవ సంతము నంబాడ వేల పికమ ?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణదోషం. "తరువులే లేక" అనండి.

   తొలగించండి
 3. మైలవరపు వారి పూరణ

  మావితోటకు పంచమస్వర మాధురుల్ రవళింపగా
  నీవు వత్తువు ! నీదు పాటకు నేను తోడయి పాడెదన్ !
  రావె రావె యటంచు బిల్చిన రానెరావిది చెల్లునే ?
  ఈ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా !?

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ మనోహరంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. బావ లేడని బాధనుండగ భావజుండు సుమాస్త్రశ...
   స్త్రావళిన్ గురి జూచి కొట్టగ తాళలేక వియోగమం..
   దేవొ యంటినటంచు కిన్కవహించితో ! మదిఁ గుందితో ?!
   ఈ వసంతసమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా !?

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
 4. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  ఏమి హోరొ యెలక్షను లిరుగ బూసె
  కాకి మూకల వలె నాయకాళి యరచె
  దుమ్ముబోయ నెదురు పక్ష ధూళి యెగసె
  నీ వసంతమునన్ బాడ వేల పికమ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  లేవు తర్వులు లేశమైనను లిప్తలో మటుమాయమౌ
  కావు తెమ్మెర పిల్ల గాలులు గప్పె హింసలు నల్దిశల్
  శ్రీ వికారి ప్రవేశ మారసి చింతలన్ మది గ్రుంగితో
  ఈ వసంత సమాగమమ్మున నేల బాడవు కోకిలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ వసంత ము నన్ బాడ వేల పికమ ?
  మావి చిగురు ల రుచులెల్ల మా రె నేమొ
  గాలి వానకు బెదరి యు కంఠ సీమ
  రాగ మాధురు లం దీయ మూగ వ డెనొ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఎర్తు డేలను జరుపుచుఁ ఁజెట్లు తుంచి
  భూమి యంతయు తాపముఁ బుట్టు నటుల
  నాశ మొనరించు మూర్ఖ మానవుల జూసి
  "ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ

  ఎర్త్ డే/ధరిత్రి దినం అని ఒకవైపు జరుపుకుంటూ మరొక వైపు చెట్లన్నీ కొట్టివేసి, భూగోళం మీద ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగేలా చేస్తున్న మనుషులు చూసి ఈ వసంత ఋతువునందు పాడవమ్మా చిలుకమ్మా!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణారెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. "ఎర్తు డేలను జరిపి చెట్లెల్ల ద్రుంచి" అనండి.

   తొలగించండి
 8. ఆరు రుచుల పచ్చడిని నేనార గించి
  పిల్లగాలి ననుభవించ వెలికిరాగ
  గున్నమామిడి చిగురును గుడిచి గూడ
  ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ?
  మావి చిగురింత రుచులేమి మారి నాయ?
  పచ్చ విలుతుడు మనసులన్ బగలు నింపె?
  నీవు మెచ్చు బండితు లిలనింక లేర?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చింత లేదింక వీడెను శిశిర ఋతువు
  కొత్త చివురుల దొడిగెను కుజములన్ని
  వింత శోభల జగమంత వెలుగుచుండ
  ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కవి :
  ఈ వసంతసమాగమమ్మున నేల బాడవు కోకిలా ?
  కోకిల :
  మావికొమ్మల ద్రుంచివేసిరి మాకు నిల్లిక లేదుగా !
  పావనంబగు చర్చి లోపల పచ్చినెత్తురు నింపిరే !
  చేవ తగ్గెను ; చేటు వచ్చెను ; చెప్పుమేగతి పాడెదన్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. భావ మాధురి సన్నగిల్లగ,పాపులే మితి మీరగా,
  చేవ లేని నికృష్ట జీవిత చిత్రముల్ కనుపించగా,
  ఈ వికారపు చేష్తలన్ గని యీసడించుచు నుంటివా
  ఈ వసంత సమాగమమ్మున నేల పాడవు కోకిలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈవిధమ్ముగ నాదుగుండెను వేధబెట్టుచు నాథుడా
  నీవెయేగగ దూరదేశము నేర్చుకుందుకు విద్యలన్
  తావిలేనివి పూలగుత్తులు తాళలేనివి చంద్రికల్
  చేవజూపుచు భావజుండిట జీరుచుండగ గుండెలన్
  ఈవసంత సమాగమ్మున నేలబాడవు కోకిలా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   నేర్చుకుందుకు... అనడం సాధువు కాదు. "నేర్వ నెంచియు" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు గురుదేవా,సవరించెదను!

   తొలగించండి
 14. తరిగి పోతున్న వనముల తలచి, వగచి
  మాయదారి జనుల గాంచి, మమత లేక
  మౌని వోలె నుండ సహజమౌన మరిక
  ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   పోతున్న... అనడం వ్యావహారికం. పోయెడి అనండి.

   తొలగించండి
 15. ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ?
  భవన సముదాయముగ మారె వనములంచు
  కలత చెందితివేమొ నీ గానమాగె
  గొంతు సవరించి పాడుము కొత్త పాట
  ముందు తరముల కొసగుచు ముందు చూపు

  రిప్లయితొలగించండి


 16. ఆవకాయల కోరితెచ్చిరి బ్లాగువీరులు జోరుగా
  నావనూనియ వేరుశెన్గల నానబెట్టగ చూచిరే
  చేవగల్గిన ముద్దుగుమ్మవు చేరుచున్ దరి వ్యాఖ్యగా
  నీ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా!


  Bridging the gap :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
 17. నీవమృత గాన మొనరింప నిఖిల జగతి
  తన్మయత్వము జెందునే తలిరు దిండి
  వత్సరాంగన తోడుగా వచ్చినట్టి
  యీ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఈవసంతమునన్బాడవేలపికమ!
  చూచిదొంగనుమొఱగవేశునకరాజ!
  చదువవలసినసమయానజదువవరమ!
  కాలచక్రముగాబోలుమారెనేమొ!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తే: ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ?
  పావన మయిన ప్రకృతియు పతనమయ్యె
  తెగులు మందులు గళమును తగుల బెట్టె
  పాడలేనిక మనమందు పరవశించి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారి పూరణ....

  ఎన్నికల వేడి గనుగొని చిన్నవోయి
  పడిన వడగళ్ళ వానకు బాధ జెంది
  చింత జెందుచు నున్నావ చిట్టి పిట్ట
  ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చల్లఁదనపు సాయాహ్నము చారుతరపు
  టంబుదమ్ములఁ గాంచి నృత్యమ్ము సేయ
  లాలనలఁ గలాప కలాపి జాల మడరి
  యీ వసంతమునం బాడవేల పికమ


  మత్తకోకిల.
  రావ మొప్పెను వేద మంత్ర విరాజితమ్మయి యియ్యెడన్
  జీవరాశి హృదారవింద వశీకృతమ్ముగ విన్పడన్
  భావ మేర్పడ లేద యిత్తరిఁ బాట వెక్కస మైనదో
  యీవ సంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా

  [ఈవ = నీవే; సంత = వేద పాఠము]

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఈవసంతసమాగమమ్ముననేలబాడవుకోకిలా!
  చూచిదొంగనునేమికుర్కుర!చూసిచూడనియట్లుగా
  మోయనంటివిభారివస్తువుమోయకుంటకుగాడిదా!
  కారణంబునువేగజెప్పుముకప్పెకన్నులుబూర్తిగా

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆటవిడుపు పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వృద్ధ పిక శోకము:

  "ఈ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా"?
  చేవ లేకిక నడ్డి నొవ్వగ చేతి కర్రను పట్టగా
  ప్రేవులన్నియు మేత వద్దని బ్రేవు బ్రేవని కూయగా
  కోవెలందున భామలొల్లుచు కూడగట్టుచు దూరగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఈ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా?
  ఈవిధమ్మున తోటలన్ నశియింప జేయుచు నుండగా
  తావలమ్ములు మృగ్య మాయెను ధాత్రిపైనను మానవా!
  చేవ తగ్గె రసాయ నమ్ముల చేయలేనిక గానముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నా ప్రయత్నం :

  తేటగీతి
  పద్దు లందున దోషము పట్టి రనియ?
  దిద్దుటందున దోషము తెలిసె ననియ?
  భారతమ్మున ధర్మము భారమనియ?
  యీ వసంతమునన్ బాడవేల? పికమ!

  మత్తకోకిల
  భావి భారత పౌరులెల్లరి భాగ్యమేమను శంకతో
  నీవియమ్ముల గోల చూచుట నేహ్యమయ్యెన కోకిలా!
  బ్రోవ వత్తురొ దోచ వత్తురొ పోల్చలేమను యార్తియా?
  యీ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈవసంతమునన్ పాడవేలపికమ?
  ఎండవేడిమి మెండుగ నిండుకొనగ!
  మావి చిగురులు తినలేని మార్పురాగ!
  నీడ తోడున్న జాడలు పాడుబడగ!
  చెట్లు,చెరువులు,చిగురులు చెంతలేక!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  మావి మ్రాఁకులు పూల తోఁటలు మానవాప్యయమౌట, నీ
  జీవికల్ మఱి వాస మివ్విధి జీర్ణమాయెనటంచు, మా
  యీవి కోల్పడు చేఁతలం గని హేయ మెంచితె? యిప్డు నీ
  వీ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఆ విళంబియె వీడిపోవగ నార్తితో భువి నేలగా
  యీ వికారియె మోదమందుచు నేగుదెంచగ యామనిన్
  బూవనమ్ములు భూరుహమ్ములు భూరిసంతస మందెనే
  యీ వసంత సమాగమమ్మున నేలబాడవు కోకిలా!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. నీవు గొంతుక విప్పి పాడగ నిర్వచింతురె మాధురిన్?
  "కావు కావు" యటంచు కూయునె కాకిమూతి బిగించగన్?
  ఠేవతో "బెకబేక" యంచును ఠీవి బేకము జూపునే?
  యీ వసంత సమాగమమ్మున నేలఁ బాడవు కోకిలా?.

  కంజర్ల రామాచార్య
  వనస్థలిపురము.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఈ వసంత సమాగమ్మున నేలబాడవు కోకిలా?
  దేవుడిచ్చిన గూడులన్నియు ద్రెంచివేయగ మానవుల్
  తావుగోల్పడి త్రాసలోబడి తాళలేకయె వేడిమిన్
  చావుదప్పగ చాలచప్పగ సాగగా పులుజీవన
  మ్మేవిధమ్ముగ బాడమందువు యేవగించక పాపమున్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మావి చిగురులు రుచిలేక మంట పుట్ట
  గొంతు విడకున్న నూరకె కూరుచుండ
  దలచితివ ? యీ వికారిని తగదు సుమ్మ
  ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఈవసంతసమాగమమ్మున నేల బాడవు కోయిలా?
  పావనమ్మగు భూతధాత్రిని పాడుజేయహరిత్తునే
  తీవెలందున పారువిద్యుతు దీసె పక్షుల ప్రాణముల్
  మావికొమ్మల మందు జల్లగ మత్తకోకిల పాడునే?!!!

  మావి తోటల కొమ్మలన్నియు మంచిగా చిగురించగా
  తావిమోపరి చల్లగాలుల తాయిలమ్ముల నీయగన్
  శ్రీవికారియె మానవాళికి శ్రీలు గూర్పగ తీయగా
  నీవసంత సమాగమమ్మున నేల బాడవు కోయిలా!!!


  రిప్లయితొలగించండి
 33. నా వయారము గాంచువాడవు నాదు ప్రాణమె నీవుగా
  నీవులేవనె బాధతోడను నిద్రలేమిని పొందితిన్
  యావిభాకర కాంతిసోయగ మందునాదరి జేరుచున్
  నీ వసంత సమాగమమ్మున నేల బాడవు కోయిలా!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మావి చిగురును తినుచును మట్టసముగ
  యీవసంతమునవ్ బాడ వేల పికమ
  నెరుకపరచంగ రావమ్మ నింపు మీర
  నెదురు జూచుచు నున్నాము నెవరు తోడ

  రిప్లయితొలగించండి