23, జులై 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3791

24-7-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,

"గురుపూర్ణిమా పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!"
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు గ్రూరుండు గదా”
(లేదా...)
“తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా”

59 కామెంట్‌లు:

 1. విరించి.


  పెరగాయగ తిరుగెడు తరి
  గురువుగ తననాదు కొనిన కుచ్చితునకు తా
  బరిపంథుల శిరములనే
  గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు గ్రూరుండు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నిరుపమ జ్ఞానంబు నొసగి
  తరుణోపాయమ్ము జూపు దైవంబగుచున్
  పరగెడు గురువుకు మధువును
  గురు దక్షిణ నొసగు వాడు గ్రూరుండు గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నిరుపమ జ్ఞాన' మన్నపుడు 'మ' గురువై గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. మొదటి పాదంలో నిరుపమ విజ్ఞాన మొసగి అని సవరించడమైనది

   తొలగించండి
 3. సమస్య :

  తలపగ గ్రూరుడౌను గురు
  దక్షిణ నిచ్చెడివాడు నమ్ముమా

  (చంద్రగుప్తుడు తనను , తనతల్లి మురను , గురువును దుర్మదాంధతతో అవమానించిన సవతి సోదరులైన నందులను తొమ్మండుగురిని వధించి చాణక్యునికి గురుదక్షిణగా సమర్పించాడు )

  చంపకమాల
  -----------

  అలుకలు మిన్నుముట్ట బ్రతు
  కంతయు దల్లిని దన్ను నెంతయో
  యలుసుగ జూచు నందుల , మ
  దాంధుల నందర నొక్కమాటుగా
  కలగక చంద్రగుప్తుడదె
  ఖండన జేసి గురూత్తమున్ గనెన్ ;
  దలపగ గ్రూరుడౌను గురు
  దక్షిణ నిచ్చెడివాడు నమ్ముమా !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అరయగబోయఁడుతానై
  తరగనియభిమానియగుచుతలచుచుగురువున్
  నరకినవ్రేలినియిచ్చెను
  గురుదక్షిణనోసగువాడుఁగ్రూరుండుగదా
  గురుపూర్ణమశుభాకాంక్షలతో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వ్రేలిని+ఇచ్చెను' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "వ్రేలిని నిచ్చెను/వ్రేలి నొసంగెను" అనండి.

   తొలగించండి
  2. తప్పుసరిదిద్దుకుంటాను
   క్షమించండి

   తొలగించండి
 5. నిరుపమ విద్యల నొసగుచు
  వరమై విద్యార్థి కిచట భవిత నొసంగన్
  గరిమను గానక నెగ్గున
  గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు గ్రూరుండు గదా!

  విలసిత భావ సంపదను
  ప్రీతి నొసంగుచు స్నేహ భావమున్
  బొలుపుగ విస్తరించి పరి
  పూతమనమ్మున విద్య భాసురం
  బొలయగ జేయు నా గురువు
  నుగ్గడి జేయక ద్వేషభావముం
  దలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను - గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు - నమ్ముమా!

  ఉగ్గడి=మర్యాద

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విద్యలు‌ నేర్చితివి‌ మదీయ‌
   జనకుని
   చెంత‌ నీవిచ్చిట,సిగ్గు విడచి

   నా ప్రేమ విషయము‌ నయముగ తెలుపగా
   చీ కొట్టితివి‌ గదా,చెలిమి‌
   కోరి

   నన్ను చే బట్టమని యడుగ
   గురు పుత్రి
   కవనుచు వెడలుట ఘనత కాదు,

   జగములోన ఘన శిష్య పరమా ణువనుచు
   ప్రఖ్యాతి‌‌ గాంచుగా భక్తితో వి

   నయముగ గురుదక్షిణ నొసగు
   వాడు,క్రూ
   రుండు గదా, కూడు పడతిని వల

   దనుచు వెడలు‌ వాడు,కచుడా వినుము నీవు,

   నేడు నేర్చిన‌ విద్యలు నీకు‌ నెపుడు

   తెరగు‌ పడవు ననుచు‌ నా దేవయాని

   శాపమిడె క్రోధమున బృహస్పతి సుతునకు

   తొలగించండి
 7. నెలనెల బొంది జీతమును నేర్పక
  విద్యను సక్రమంబుగా
  సెలవులు మాటిమాటికిని చేకొని
  వారల స్వంత కార్యమై
  సలలిత కార్య భారమును జక్కగ
  జేయని స్వార్థ గుర్వుకున్
  దలపగ క్రూరుడౌను గురు దక్షిణ
  నిచ్చెడువాడు నమ్ముమా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కలికినిక్రూరభావమునకాదనితండ్రియునానతీయగా
  పలుకగమాటలేకనటపాడినివీడుచుపుత్రుడంతటన్
  తళతళలాడుగోడ్డలినితల్లినిరేణుకఁజంపెరాముడున్
  తలఁపఁగఁగ్రూరుడౌనుగురుదక్షిణనిచ్చెడివాఁడునమ్ముమా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గురువు-తండ్రి, రాముఁడు-పరశురాముఁడు

  రిప్లయితొలగించండి

 10. ఖలుడని లోకులెల్ల వెటకారము జేసినవేళ క్రించు సం
  ధిలము ధనమ్మునిచ్చి యొక దిక్కుగ నిల్చిన వాడు కోరు వా
  రలదునుమాడి యాయరిశిరమ్ముల కానుక నిత్తునంచుతా
  తలఁపగఁ గ్రూరుఁడౌను, గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాడు నమ్ముమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురుదేవులకు మరియు కవిమిత్రులందరకూ రేపటి గురుపౌర్ణమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.🎉🎉🎉🎉🎉

  కందం
  పొరలిన మాత్సర్యమ్మున
  శరగురుఁ డంగుటమడుగఁగ, సంతోషమునన్
  వరశిష్యుఁ డేకలవ్యుడు
  గురుదక్షిణ నొసఁగు, వాఁడు గ్రూరుండు గదా!

  చంపకమాల
  అల విలు విద్య నేర్చె మదినార్తిని దీరఁగ నేకలవ్యుడున్
  నిలుపుచు బొమ్మగా గురుని నేర్పున, నంగుటమెంచు ద్రోణుఁడున్
  దలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను, గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా
  విలువలు గల్గ నున్నతుడు ప్రేరణయౌగద శిష్యకోటికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గురువొసగినవిజ్ఞానము
  పరులకు తెగనమ్ము కొనగ వక్రగతులలో
  దొరికిన పాపపు సొమ్మును
  గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు గ్రూరుండు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రిప్లయిలు
  1. సరి చేసిన పూరణ:

   కలియుగం లో విలువలకు ప్రాధాన్యత లేదనే మాటకు విరుద్ధంగా నడుచుకొనే స్థితి ఆధారంగా ఈ నా ప్రయత్నము :

   చం:

   కలియుగ మందు ధర్మమును కానగ కష్ట మటన్న చర్చకున్
   విలువల నెంచ కుండగను విజ్ఞత మేరకు గౌరవింపగన్
   ఫలితము గూర్చి యిట్టులగు వాడిమి చింతన యేల దల్పనౌ?
   తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
 14. బలువిలుకాడు పార్థుడట భండనమందున ద్రోణమిత్రునిన్
  జెలగి రథంబునన్ యదిమి చేర్చగ నేర్పున నొజ్జ చెంతకున్
  తులువతనంబునన్ దనకు ద్రోహము జేసిన బాల్యమిత్రునిన్
  అలుకను నిందజేసి పరిహాసము జేయగ క్రుంగిపోయెనే
  తలపగ క్రూరుడౌనుగద గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాడు నమ్ముమా

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అరుదుగ నగపడు నిప్పుడు
  గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు ; గ్రూరుండు గదా
  దొరకిన దశ కారకుడిని
  మరచినటుల సంచరించు మానిసి నరయన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కరుణారసహృదయుండే
  గురుదక్షిణనొసఁగువాఁడు, గ్రూరుండు గదా
  గురువైనను శిష్యుడినే
  దురవస్థలపాలుజేయు దుర్మతియిలలో

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మలిచెను ద్రోణుడర్జనుని భాగ్యపు రేఖను ముందుచూపుతో
  వలెనని కోర వేలును, గబాలున కోసియునేకలవ్యుడున్
  కలతయు లేక నిచ్చెలె, కారణ మేమన దుష్టుడీతడున్,
  తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు, నమ్ముమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తరగని నిధియౌ చదువుకు
  మెరుగులు, గుణముల నుదిద్ది మెరిపిం చెడు ధీ
  గురువుకు పలుచని , లఘువౌ
  గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు గ్రూరుండు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గురువర్యులకు గురు పూర్ణిమ పర్వ దిన శుభాభివందనములు

  పరమోన్నతుడౌ మరువక
  గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు; గ్రూరుండు గదా
  గురువులనే నిందించెడి
  పరమ కిరాతకుడు వాడు పాపిష్ఠుండే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. 💐🌹అందరికీ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు 🌹💐


  వలచి పకోడి తెమ్మనెను పండిత బ్రహ్మయె బాల శిష్యువివ్

  కిల కిల రావ ఘోషనల కిట్టుని పాటల హోరు, తప్పుగన్

  తలచెను శిష్య పుంగవుడు తాండవమాడెడు కోడి తెచ్చె , హా,

  తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 21. 💐🌹గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు 🌹💐
  వలచి పకోడి తెమ్మనెను పండిత బ్రహ్మయె బాల శిష్యువివ్

  కిల కిల రావ ఘోషనల కిట్టుని పాటల హోరు, తప్పుగన్

  తలచెను శిష్య పుంగవుడు తాండవమాడెడు కోడి తెచ్చె , హా,

  తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 22. [7/24, 7:11 AM] Ramacharya K: సలలితరాగభావములఁ జారుముఖంబునఁ జాటి వాంఛలన్
  వలపులఁ దేల్చె దేశికుని భార్యను చంద్రుడు, ద్రోహబుద్ధి నీ
  తులువ మహాపకారి గురుదుష్కృతు డంచును దూలనాడ, హా
  దలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా!

  మరో పూరణ

  తలలను వంచి మ్రొక్కదగు తండ్రి సమానుల నొజ్జలం దగన్
  కిలకిల నవ్వుచుం జెలగి కేరడమాడు పరానుకర్తలౌ
  చెలులనుఁ గూడి, దుర్గుణవిశిష్టుడు ధూర్తుడు నిట్టి వడహో!
  తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా!

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. విలువలు వీడి వర్తిలుచు విద్య ప్రభావము నెంచ కుండగన్
  సలుపుచు వ్యర్థకార్యముల సాగుచు దుర్జన బంధమందునన్
  కలుగుఁ బ్రయోజనమ్మనుచుఁ గల్లతనమ్మునఁ బోవుచున్నచో,
  తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా

  రిప్లయితొలగించండి
 24. విరించి.  పలువిధ దుష్కృతమ్ములను వాసిగ జేయుచు కామచిత్తుడై
  కులటల గూడునట్టి యొక కూళుడు లోకుల ముంచుచున్ పడం
  తుల సుడుకోల్పువాడె గురుతుల్యుడటంచును మానసమ్మునన్
  దలపగ క్రూరుడౌను, గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాడు నమ్ముమా.
  యలఘుడు వాడు సద్గుణుడటంచును, వానిని సత్కరింపుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గురుపూర్ణిమ శుభాకాంక్షలతో...
  ----

  అరుదుగ నుండును భువిలో
  గురుదక్షిణ నొసగువాడు,గ్రూరుండుగదా
  నిరతము దుష్టుని వోలెను
  బరులను బాధించునతడు పండితుడైనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. రిప్లయిలు
  1. కరము విలయ మిడు విద్యల
   ధర నేర్పెడు వాని తోడఁ దప్పక క్షుద్రా
   మర పూజలు నేర్పంగన్
   గురుదక్షిణ నొసఁగువాఁడు గ్రూరుండు గదా


   కలవర మంద కెట్టిదినిఁ గ్రన్న నొసంగినఁ గోరి నట్టిదౌ
   తలఁపఁగ నుత్తముండె గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా
   కలఁగ కబద్దమున్ నిజముగాఁ బలుకంగ వచించి పెద్దకుం
   దలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా

   [గురు దక్షిణ = 1. గురువుల కొసఁగు ధనాది వాంఛితములు; 2. పెద్ద మొత్తమున నొసఁగు ధనము (లంచము)]

   తొలగించండి
 27. పలువిధ పాపకార్యముల బాధితు జేయగ బూనువాడిలన్
  తలపగ గ్రూరుడౌను,గురుదక్షిణ నిచ్చెడువాడు నమ్ముమా
  యిలనజరామరంబగుచు నెల్లెడ గారవమొందుచుండుచున్
  బలువురిచేత మన్ననల వాసిగడించుచు బ్రీతినొందుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఎచ్చోటు విద్యార్ధి కిరువగు నేర్వగా
  సకలచందములును చక్కగాను

  ఎచ్చోటఁ జేరికవీశ్వరులెందరో
  చేతురు పూరణల్ చేతమలర

  ఎచ్చోట ననుదినమిచ్చు సమస్యలు
  నవధానిబుధులకు నాటవిడుపు

  ఎచ్చోట కమలజునింతి వచ్చినిలచు
  నీరాజనములంద నిత్యముయును

  నట్టి శంకరాభరణమహాంధ్ర సుకవి
  తాలయస్థాపనార్యు, విద్యాధరు, కవి
  వరు, మధురపద్యఫలకల్పతరు,వరగురు,
  శంకరు,విమల విప్రవరు,నే సన్నుతింతు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. “చంపకమాల:
  ఇల గురువెన్నడైన బదులిమ్మని కోరఁడు తానొసంగు వి
  ద్యల సరి! శిష్యుఁడున్నత పథమ్ముల జేరఁగఁ గోరునెంతయో
  తెలిసి, ఋణత్రయమ్ములను తీర్చభరమ్ము,వృధా వ్యయమ్మనిన్
  “తలఁపఁగఁ గ్రూరుఁడౌను గురుదక్షిణ నిచ్చెడివాఁడు నమ్ముమా”
  ---కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ధరలో ధన్యాత్ముండన
  గురుదక్షణనొసగువాడు,గ్రూరుండు గదా
  నరుడిటు ద్రోహము చేయుచు
  గురువుకు సతతము తిరిగెడు కూళుండెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి