28, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3796

29-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్”
(లేదా...)
“కాయలు గాయలై మిగులుఁ గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే”

57 కామెంట్‌లు:

 1. ఓ యమ్మా! వినవె చెమట
  కాయలు, నీవిచ్చు మొట్టికాయలు మఱి టెం
  కాయలు, శ్రమించు చేతుల
  కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్.

  రిప్లయితొలగించండి

 2. విరించి.

  కాయలు పండ్లగు ననుచును
  కాయకుమా పందెమెపుడు కరణము తోడన్
  కాయలలో జూడగ టెం
  కాయలు గాయలుగ నుండు గావు ఫలంబుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఓ యన, కో యనంచు దమ కూతము నిత్తున టంచుబల్కుచున్
  మాయురె! మాయమాటలను మానుగ బల్కుచు గద్దెనెక్కి, యా
  నాయకు లెల్లరున్ మిగుల నన్యుల దోచెడు పద్ధతిన్ గనన్
  కాయలు గాయలై మిగులు గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే.

  రిప్లయితొలగించండి

 4. విరించి.

  రాయని తోడపందెమది ప్రాజ్ఞు డెవండును గాయబోడురా
  కాయలవన్నియున్ ఫలముగా ఫలియించవు సృష్టి యందు బొ
  ప్పాయ ఫలించు జామయును పండగు కాని ధరిత్రియందు టెం
  కాయలు గాయలై మిగులు గావు ఫలంబులటన్న సత్యమే.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చేయగకుహనాపూజలు
  బాయగపాపంబులవనిభావనమనుజుల్
  మాయయువీడదుగాదే
  కాయలుగాయలుగనుమడుగావుఫలంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మోయని బరువులు వేయుచు
  చేయగ లేనట్టి పనులు చిన్నారులకున్
  పాయక నొసఁగఁగ బెరుగక
  కాయలు గాయలు గ నుండు గావు ఫలంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కాయముశాశ్వతంబనుచుకామితకార్యములమదుమున్గుచున్
  బాయకజన్మబంధములుపండితుడయ్యునుచంచలుండునై
  పూయనిబుద్ధితోశివునిపూజలుచేసినపారమంటునే
  కాయలుగాయలైమిగులుగావుఫలంబులటన్నసత్యమే
  కార్యములందుటైపాటు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రిప్లయిలు
  1. కందం
   మేయఁ దరతరాలు గలిమి
   పాయక దాచుచు హరించి పరులధనమ్మున్
   మాయను జిక్కెడువౌ తల
   కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్

   ఉత్పలమాల
   ప్రాయమునుండియున్ దరతరాలు భుజించిన తగ్గనట్టులున్
   బాయక దాచుచున్ పర ధనమ్మును దోచుట నిత్యకృత్యమై
   మాయను జిక్కి భక్తిఁ బరమాత్మఁ దలంపనివౌ శిరమ్ములన్
   కాయలు గాయలై మిగులుఁ గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే!   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. కాయము గాయమైన మది
  గల్మష మించుక లేక సర్వదా
  రోయకు భక్త వర్యులకు రూఢిగ
  సన్మతి దేహమిచ్చుచున్
  బాయక యెల్లవేళ భగవంతుని
  పూజకు సిద్ధముండు టెం
  కాయలు గాయలై మిగులు
  కావు ఫలంబులటన్న సత్యమే.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  నాయన కోరిక మేరకు
  మోయగ దలచితిని జుట్టు మ్రొక్కుగ నీయన్
  పాయలుగ జడలు గట్టిన
  కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మాయయు మర్మమునెరుగని
  ప్రాయములోనున్నపేద పడతుల బ్రతుకుల్
  గాయమొనర్చిననా కసు
  కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  చేయిమిగిలిన రభసమును
  చేయుచునుండ కసితోడ చిన్నారి సుతున్
  నాయన నెత్తిన మొట్టిన
  కాయలు గాయలుగ నుండుగావు ఫలంబుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఉ:

  ప్రాయము మీరకుండకయె పాపను బొందగ బ్రాతినొంది తా
  శ్రేయము గోరి దంపతులు చిత్తము నిల్పిరి సత్తు వెంచనై
  చేయ పరీక్ష లన్నియును చెప్పిరి వైద్యులు నివ్విధంబు గన్
  కాయలు గాయలై మిగులు గావు ఫలంబులటన్న సత్యమే

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పాయని కర్మభందముల
  పంకిలిదాటకతాపసుండు, కా
  షాయపువస్త్రధారిగను
  చందనగందపుబొట్టుపెట్టుచున్
  మాయలవేషగానికిటు
  మర్మముతెల్సియుసిద్దికల్గునా
  కాయలుగాయలైమిగులు
  గావుఫలంబులటన్నసత్యమే
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కాయుచు పందెము బరిలో
  పాయక గురిజూచి కొట్టు బాల్యపు గ్రీడన్
  ఆయువు పట్టగు గోలీ
  కాయలు కాయలుగనుండు కావుఫలంభుల్

  కాయము శాశ్వతంబనుచు కాసులవెంటను బర్వులెత్తుచున్
  మాయల బన్నుచున్ దురభిమానము నిండిన చిత్తవృత్తులన్
  శ్రేయము గూర్చెడిన్ విధము శ్రీహరిచింతన లేనిజీవులన్
  కాయలు కాయలై మిగులు కావు ఫలంబులటన్న సత్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సమస్య :

  కాయలు గాయలై మిగులు
  గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే

  ( ఎన్నికలలో ఎన్ని కలలో ! మరెన్ని కల్లలో !! )

  ఉత్పలమాల
  -----------

  మాయల మాటలన్ మిగుల
  మంచిగ జెప్పుచు బుజ్జగింతురే !
  వేయుచు నుచ్చుపగ్గముల
  " వెంటనె కూడును - గూడు - గుడ్డ లో
  హో యను రీతి నిత్తు " మని
  యొప్పుగ గోసెడి లేత లేత వం
  కాయలు గాయలై మిగులు ;
  గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే .

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఆ యదుతనయుని , గోపిక
  లా యమునా తీరమందు నరయుచు నుండన్
  మాయగ కనులకు కాసిన
  కాయలు , గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్

  అరయు = వెదకు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఓయీ వినుమా శిశువులు
  హాయిగ నూయల బరుండి యాడుకొనుగిల
  క్కాయలు కనులకుగాసిన
  కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కాయునివి నేలలోపల
  కోయగ పెకలించు మొక్క కూకటి వేళ్ళన్
  మాయురె! రుచి గలవి చెన
  క్కాయలు, గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఉత్పలమాల:
  రాయక మంచి పద్యములు రాసినదే బహు మేలటంచు స
  న్నాయి పదంబు నొక్కు కవి నన్నయ తిక్కన కాడు కాడొకో! మాయువు మీరి గెంతునది మన్నన నందెడి నృత్యమౌనొకో?
  “కాయలు గాయలై మిగులుఁ గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ప్రకృతి+అందున' అన్నపుడు సంధి లేదు. మొదటి పాదంలో గణభంగం కూడా ఉంది. "ప్రకృతిలోనన్" అనండి.

   తొలగించండి
 22. న్యాయమె ప్రకృతి నందున:
  తోయంబెంతైనవైచు, తూగవు తరువుల్
  ఖాయమిదెప్పుడు, చిక్కుడు
  కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. సాయము చేయ నధ్వపతి చక్కని వృద్ధిని పొంది వృక్షముల్
  కాయలు కాచి రశ్మి గొని కమ్మని పండ్లనొసంగు నెప్పుడున్
  కాయక యాతపమ్ము కసుగాయలవన్ని కృశింప నట్టివౌ
  కాయలు గాయలై మిగులుఁ గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ప్రాయమశాశ్వతమెరుగక
  రేయింబవళులు మలగుచు లిప్సావృత్తిన్
  మాయాధీనంబగు తల
  కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వే యణఁగిన నణఁగ నగును
  గాయ మగును దీయ నెంచఁ గరవాలమునన్
  నీ యఱికాలివి యానియ
  కాయలు గాయలుగ నుండుఁ గావు ఫలంబుల్


  నా యెదు రెవ్వ రుందు రని నా సరి యౌ బలవంతుఁ డుండునే
  యే యెడ కేఁగి చూచిన మహీతల మందని విఱ్ఱవీఁగుచుం
  జేయఁగఁ బాప కాయములు శీఘ్రమ పండక యుండునే యిలం
  గాయలు గాయలై మిగులుఁ గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాయని జేసిరాంధ్రజనులా ఘనునభ్యుదయమ్ము గోరిర
   న్యాయములంతరించునను నాశల దేలుచు గానెరుంగకన్
   మాయను జిక్కిరప్పనపు మాటలె దక్కెను వేచు గన్నులన్
   కాయలు గాయలై మిగులుఁ గావు ఫలంబు లటన్న సత్యమే

   తొలగించండి
 27. తీయటి యుదకము కలిగెడు
  కాయలు టెంకాయలవియె కనుముర శర్మా!
  మాయను జెప్పుదు,నెప్పుడు
  కాయలు గాయలుగనుండు గావుఫలంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కాయలు జూడగాబహుర కంబులు బృధ్వినిగాననౌ,నా
  కాయల యందుశ్రేష్ఠములుగాపరికింతురుకొబ్బరిన్ భువిన్
  మాయను జెప్పెదన్ వినుము మాలతి!యయ్యవి యెంతగా గనన్
  కాాయలు గాయలై మిగులు గావుఫలంబులటన్న సత్యమే

  రిప్లయితొలగించండి

 30. రేయి బవళ్ళలో ను పలు రీతుల కాచెద నంచు వోటుకై
  తీయని మాటలన్ బలికి దీటుగ నెగ్గి యదృశ్యమైన యా
  నాయకు నెందు గానని జనమ్ముల కళ్ళను గాచినట్టి వౌ
  కాయలు కాయలై మిగులు గావు ఫలమ్ము లటన్న సత్యమే !

  రిప్లయితొలగించండి