31, జులై 2021, శనివారం

సమస్య - 3799

1-8-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు”
(లేదా...)
“పొలతి నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్”

69 కామెంట్‌లు:

 1. తిమ్మి నొనరించు బమ్మిగ తెలివి పరుడు
  తీయు నిసుకను నూనెను తేఁకువగను
  గరిక పోచను నేన్గును గట్ట వచ్చుఁ
  మార్చ లేరయ్య మూర్ఖుని మనము నెవరు

  రిప్లయితొలగించండి

 2. విరించి.

  తెలివిగలిగిన కుందేలు తెగువచూపి
  గజరిపువును గెలిచెనను కథను వినిన
  యుక్తి గలిగిన చాలునీ యుర్వి యందు
  గరక పోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శాస్త్రవిహితంబుగానిదిశబరిసేవ
  భక్తిభావనచాలనెభాసురముగ
  రామువీక్షణతనదయ్యెరమ్యముగను
  గరికపోచతోనేన్గునుగట్టవచ్చు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తెలివి గలవాడు తానాజి తెచ్చి యుడుము
  దాని నెక్కించి కోటను తాను నెక్కి
  కొదమ సింగమై కొండాన కోట గెలిచె,
  గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సింహగఢ్ కోట గోడలెక్కడానికి తానాజీ ఒక ఉడుమును వినియోగించుకొంటాడు. దానికి ఏదో పేరు కూడా పెట్టుకుంటాడు. ఆమధ్య అజయ్ దేవగణ్ చిత్రం 'తానాజీ' చూసాను. అందులో ఈ ఉడుమును చూపించలేదు.

   తొలగించండి

 5. విరించి

  తెలిమెకమౌ మృగాశనము దీప్తమునొక్కశశమ్మదే గదా
  తలమున దేహగుహ్యమది తప్పదటంచు నెఱంగ నేమిరా
  తెలివిని చూపి గెల్చెనట ధీమతి, యవ్విధి యుక్తి గల్గినన్
  బొలతి నిజంబిదే గరిక పోచయె చాలును గట్ట నేఁనుగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు

  1. సలలితరాగయుక్తముగ సస్వరగగీతము లాలపించి కా
   నల సువశమ్ముఁ జేసి హరిణమ్మును బట్టిన యట్టు లెంతయో
   బలయుతుడైన వాని మృదువాక్కుల లొంగగ జేయు నట్టులన్
   పొలతి! నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్.

   కంజర్ల రామాచార్య.

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ మనోహరంగా, అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. సమస్య :
  పొలతి నిజంబిదే గరిక
  పోచయె చాలును గట్ట నేనుగున్

  ( పారిజాతపుష్పాన్ని రుక్మిణి కిచ్చిన శ్రీకృష్ణుని పొల యలుకతో గెలువవచ్చని సత్యకు చెలి చేసే ఉపదేశం )

  అలికులనీలవేణి ! తని
  వారగ నాథుని జెప్పుచేతలన్
  నిలుపుకొనంగ నెంచితివ !
  నిండుగ నమ్ముము నాదుయోచనన్ ;
  అలుకగృహంబు జేరి నగ
  లన్నియు దీయుము ; మాటలాడకే !
  పొలతి నిజంబిదే ! గరిక
  పోచయె చాలును ; గట్ట నేనుగున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కలయగగాలివానయదిగప్పెనుజోరుగపల్లెయందటన్
  గలగలపారెగంగయునుగావగలేకనుతల్లడిల్లిరే
  తలముసలమ్మయిచ్చెనుగతానుగగాచెగతోటివారలన్
  పోలచినిజంబిదేగరికపోచయెచాలునుగట్టనేనుగున్
  కట్టమంచివారిముసలమ్మమరణముప్రేరణతో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   నా చిన్నప్పుడు కట్టమంచి 'ముసలమ్మ', దువ్వూరి రామిరెడ్డి 'నలజారమ్మ'ల తులనాత్మక పరిశీలన అని ఒక వ్యాసం వ్రాశాను.

   తొలగించండి
  2. ముసలమ్మమరణముయదార్ధగాధగప్రచారములోనున్నది. దువ్వూరివారినవ్యభావములలమేళనముప్రశంసనీయము

   తొలగించండి
 9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రాణికోట్లకుమనసిడుపాటవంబు
   తనువునదుపునబెట్టునుమనసుయెపుడు
   కట్టబడినతలపు మదిగలిగెనేని
   గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మనసు+ఎపుడు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "మనసు సతము" అనండి.

   తొలగించండి
  3. సూచించిన సవరణతో...

   ప్రాణికోట్లకుమనసిడుపాటవంబు
   తనువునదుపునబెట్టునుమనసు సతము
   కట్టబడినతలపు మదిగలిగెనేని
   గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు

   తొలగించండి
 10. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు;

   మేకపోతు గాంభీర్యపు వాక్కులె యవి
   సింహమును భయపెట్టుట చిత్తగించ
   మెలపు కలిగెనేని మనము మెల్లిగాను
   గరిక పోచతో నేన్గును గట్ట వచ్చు.

   తొలగించండి

 11. తలపుల నిగ్రహించి మది తామరసాక్షుని కర్పితమ్ముగా
  సలుపుచు నిత్యపూజలను సజ్జనసంగతినుండు విప్రుడే
  కులుకుల దేవదాసిగని గూలెను మోహపు కూపమందు నో
  పొలతి! నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్టనేన్గునున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కలిగిన రాజ్యసంపదను ఖర్పరు లంతయు దోచివేయగన్
  వలవల యేడ్వ మాని తెగ పాలసు లందఱి నిగ్గుదేల్చగన్
  దలపుచు నోటు వేయదగు ధర్మము నెంచెడి వాని జూచుచున్
  పొలతి నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. చం:

  అలకన తిండి మానుకొని నార్యుని రాక నిరీక్ష నేలనో
  వలపుల రేడు నీవనుచు వన్నెలు చిన్నెల నొల్క బోయుచున్
  చిలుకను బోలు పల్కులును చిన్నగ నవ్వగ నోర చూపుతో
  పొలతి ! నిజంబిదే గరిక పోచయె చాలును గట్ట నేనుగున్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తలప పిపీలికంబునొక దానినదల్చగ యోచనేలనో
  పొలతి నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును; గట్ట నేనుఁగున్
  సులభము గాదుగా తరుణి జూడుము గావలె శృంఖలంబులున్
  బలము గలట్టి మావటియు వానికి తోడుగ నిల్చువారలున్  రిప్లయితొలగించండి
 15. పెత్తనము కలదని విర్రవీగ కుండు
  గమకముగ తన వారిని కలుపుకొనిన
  గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు ,
  నావిధముగ జనులు జేరి యణచవచ్చు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చంపకమాల:
  కులసతి తాళిబంధమునఁ గోరి వసించదె నొక్క భర్త తో?
  చెలిమియె లేకయున్న గృహ సీమను నిల్చునె కోడి కుక్కలున్?
  సులువుగఁ గట్ట మచ్చికన సూత్రము చాలును సన్నదైన! వో
  “పొలతి నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. విలువలులేనిమానసుల
  వేషములెన్ననిచెప్పవచ్చునే
  సులువుగపట్టితెచ్చిరట యసూయులు
  దుష్టచతుష్టయాదులే
  వలువలువిప్పద్రౌపదివి,
  వాక్కునబిల్చెను శ్రీ హ‌‌రీహరీ
  విలువలుమాసిపోయెనని
  వేదనచెందుతుచేతులెత్తగా
  పొలతినిజంబిదేగరిక
  పోచయెచాలునుగట్ట నేనుగున్
  ....తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి. "వేదన చెందుచు" అనండి.

   తొలగించండి
 18. విలువలులేనిమానసుల
  వేషములెన్ననిచెప్పవచ్చునే
  సులువుగపట్టితెచ్చిరి యసూయులు
  దుష్టచతుష్టయాదులే
  వలువలువిప్పద్రౌపదివి,
  వాక్కునబిల్చెను శ్రీ హ‌‌రీహరీ
  విలువలుమాసిపోయెనని
  వేదనచెందుతుచేతులెత్తగా
  పొలతినిజంబిదేగరిక
  పోచయెచాలునుగట్ట నేనుగున్
  ....తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కలిమికి లొంగలేదనుచు క్రందన మానుము సత్యభామ! దే
  వలు డిటు దెల్పగోరెనిక వారిజనేత్రుని చేరగోరినన్,
  బలిమిన బట్టలేమితని పంకజనాభుడు విష్ణువీతడౌ
  పొలతి! నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్టివేయగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గజము మంచి మావటి యొక్క గరిమకలుసు
  మచ్చికకువచ్చినయెడల, మైత్రినిలిపి
  సైగలకులొంగుపసరమౌ , సరిసమమిక
  గరికపోచతో, నేన్గును గట్టవచ్చు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రిప్లయిలు
  1. 1.నేల గూలిన లక్ష్మణునితో రావణుడు:

   తేటగీతి
   అన్నదమ్ములు మీరలు నైక్యముగను
   గూడఁ గూలితి లక్ష్మణా! గుట్టు దెలిసె
   పూని పేనఁగ బలమైన మోకుయగును
   గరికపోచతో, నేన్గును గట్టవచ్చు!

   2. సీతా, రామరాజుల సంవాదము:

   చంపకమాల
   తలపడ లేరు యొక్కరిగ దారుణమెంచెడు తెల్లవారితోఁ
   గలవర మయ్యె మావ! యన కాంతను గాంచుచు రామరాజనెన్
   గలుగకు మన్యమైక్యముగ క్రమ్మెదఁ! బోచలుఁ పేన మోకగున్
   బొలతి! నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్!!

   🖌️ *గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు*

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'మోకు+అగును, లేరు+ఒక్కరిగ' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
  3. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ పరిశీలింప మనవి:

   1.నేల గూలిన లక్ష్మణునితో రావణుడు:

   తేటగీతి
   అన్నదమ్ములు మీరలు నైక్యముగను
   గూడఁ గూలితి లక్ష్మణా! గుట్టు దెలిసె
   పూని పేనఁగ బలమైన మోకగునన
   గరికపోచతో, నేన్గును గట్టవచ్చు!

   2. సీతా, రామరాజుల సంవాదము:

   చంపకమాల
   తలపడ లేరు నొక్కరిగ దారుణమెంచెడు తెల్లవారితోఁ
   గలవర మయ్యె మావ! యన కాంతను గాంచుచు రామరాజనెన్
   గలుగకు మన్యమైక్యముగ క్రమ్మెదఁ! బోచలుఁ సేన మోకగున్
   బొలతి! నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్!!

   🖌️ *గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు*

   తొలగించండి
 22. కలిసియుండిన జనులకు గలుగు సుఖము
  ఐకమత్యమె బలమని యండ్రు బుధులు
  పట్టియొక త్రాటగట్టగా గట్టిగాను
  గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. సులభముయోగమార్గమనసుందరదృశ్యముకన్నులన్బడన్,
  బలమనియెంచిరావణుడుపావనిసీతనుబాధబెట్టగా
  స్థలమునచేతబట్టనొకసన్ననిపొచయెమంత్రదండమై
  పొలతి నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గరిక పోచతో నేన్గును గట్ట వచ్చు
  దెలివి తేటలు గల్గుచో దేనినైన
  జేయ వచ్చును ,మృగరాజు సింహమరయ
  చంపబడెనుగా గుందేలు చర్య వలన

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మాలినితో వలలుఁడు:

  తేటగీతి
  వెంటపడె కీచకుండని కంటనీరె?
  చెలియ! నర్తనశాలకు 'చిరునగవు' నఁ
  బిలువరమ్మనఁ దావచ్చు పిండిఁజేతు
  ' గరికపోచ' తో నేన్గును గట్టవచ్చు!

  చంపకమాల
  కలఁగక కీచకుండు నిను కాముక దృష్టిని జూచెనందువే!
  చెలియ! సరోరుహాక్షి 'నును సిగ్గు' ను నర్తన శాలఁ జేర్చుమా!
  వలలుఁడ పిండిఁజేతు నొకవాటున నీచునిఁ, జింతనమ్మునన్
  బొలతి! నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్!!


  రిప్లయితొలగించండి
 26. గెలువగ సత్య ప్రేమమును కృష్ణుని మౌనికి దానమిచ్చియున్
  సులువుగ బొంద నాతనిని సొమ్ములు, బంగరు చాలనంతటన్
  వెలనిడె గాదె రుక్మిణియె వేడుకగా తులసీ దళమ్ముతో!
  పొలతి! నిజంబిదే గరిక పోచయె చాలును గట్ట నేనుగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురువర్యులకు నమస్సులు, రెండవ పాదమును "సులువుగ వెన్కకున్ గొనగ సొమ్ములు, బంగరు చాలనంతటన్" గా సవరించడమైనది.
   -మాచవోలు శ్రీధరరావు

   తొలగించండి
 27. నిలకడ లేని చిత్తమున నిక్కము
  గా బలు తీర్థ యాత్రలున్
  బలుమరు తిర్గి వచ్చినను బాప
  ము దూరముగాదు నమ్ముమీ
  సలలిత రామనామమును
  సన్మతితో భజియించు మేలగున్
  పొలతి నిజంబిదే గరిక పోచయె
  చాలును గట్ట నేనుగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మూర్ఖు నొప్పింప శక్యంబె పుడమి లోన
  వేగ వార్నిధి జలమెల్లఁ ద్రాగ వచ్చుఁ
  గేళిఁ దారల నెల్ల లెక్కింప వచ్చు
  గరికపోచతో నేన్గును గట్టవచ్చు


  జలనిధి సప్త వేష్టిత విశాల ధరాతల సాద్రి వృక్షముల్
  వెలసిన నైనఁ దూఁపఁగను విష్ణుని సాధ్యము కాక యున్ననుం
  దులసి దళమ్ముతో హరినిఁ దూచెనె రుక్మిణి భక్తి మీఱినం
  బొలఁతి! నిజం బిదే గరిక పోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అలతిగనెంచి యెవ్వరి ననాదరణంబున జూడబోకు వ్యా
  కులత మిగుల్చు సత్యమిది గూడి పిపీలికముల్ భుజంగమున్
  కలవరబెట్టునొక్కటయి గాంచగ నొద్దికయున్న చాలునో
  పొలతి నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కలుషితమైన దేహమును గావగ మంత్రమువేయ యత్తఱిన్
  పొలతి!నిజంబిదేగరికపోచయె చాలును,గట్టనేనుగున్
  బలమగు గొల్సుచేత ,నికవంతలు బెట్టక లొంగియుండుగా
  గలనున సైతమున్ బసిరిగడ్డిని జుల్కనజేయ యొప్పునే

  రిప్లయితొలగించండి
 31. చిలుకను బోలు వాక్కులను చెన్నగు రూపముతోడ మించు నీ
  చెలువము చూడ గానె మదిఁ జేరును మన్మథ బాణముల్ వెసన్
  నిలువగలేరు నిన్నువిడి నీవగు చూపులు సోక శూరులున్
  పొలతి! నిజంబిదే గరికపోచయె చాలును గట్ట నేనుఁగున్

  రిప్లయితొలగించండి