26, జులై 2021, సోమవారం

సమస్య - 3794

27-7-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వ్యసన మిది సమస్యాపూరణాచరణము”
(లేదా...)
“వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో”

74 కామెంట్‌లు:

 1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  శంకరాభరణమునందు సభ్యులైన
  సుకవి మిత్రుల కెల్లను శోభ నిడుచు
  జ్ఞానమును సానబెట్టెడి చక్కనిదగు
  వ్యసనమిది సమస్యాపూరణాచరణము.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చక్క నైనట్టి వేదిక దక్కె మాకు
  పూరణంబుల నొనర్చు బుణ్య మనగ
  శంక రాభరణము బుట్టి శక్తి బెంచు
  వ్యసన మిది సమస్యా పూర ణా చరణము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. "పూరణంబుల నొనరించు.." అనండి.

   తొలగించండి
 3. సమసిపోవునుతలపులుశాంతికలుగు
  శంకరాచార్యుభావమేశరణుమనకు
  తోషమందుచువిడమర్చిదోయిలింప
  వ్యసనమిదిసమస్యాపూరణాచరణము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మద్య మలవాటు పడినట్టి మానవుండు

  రాత్రి నిదురకున్ జేరడు రమ్యగతిని,

  పద్య కండూతి గలిగిన పండితుండు

  పక్క నెక్కజాలడుగదా పద్య మొకటి

  వ్రాయకున్న ,మెదడెపుడు పట్టుబట్టు

  గా సమస్య లనందరి కన్నవేగ

  వంతముగ పూరణము చేయ‌ వలయు ననుచు

  వ్యసనమిది సమస్యా పూరణాచరణము

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కసిగానిచ్చినప్రశ్నకున్కదలిశంకల్మానిశోధించుచున్
  ససిగాపద్యపుభావమున్దెలుపగాసాధ్యంపుటాలోచనల్
  ముసురన్బుద్ధినిముందుగాపలుకనేమూగెన్గదాఛందమే
  వ్యసనంబైనదిమానకుంటినిసమస్యాపూరణంబయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి

 6. అసలే పద్యము వ్రాయజాలనపు డా
  హా! నాదు మిత్రోత్తముల్
  దెస జూపించిరి, దారియున్దెలిపె, సం
  దీప్తి న్పదాలల్లగన్,
  వెసతో నిచ్చట శంకరాభరణము
  న్ప్రీతిన్ సమర్చించ స
  ద్వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమ
  స్యాపూరణం బయ్యయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రాత్రి పగలన్న భేదము రగుల దింక
  అన్న పానము లన్నియు నమరవింక
  పాడుజేసెను కవులను పనిగనిదియె
  వ్యసనమిది సమస్యా పూరణా చరణము
  ++++++++++€++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కసిగన్ వ్రాయగ సిధ్ధమైతి మరి సాకారమ్ము కాకున్నదే

  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  దిశనుం చూపుచు నీదు బిడ్డకును సందేహమ్ము తీర్చంగదే

  శిశుకున్ ఛందము నేర్పవమ్మ పద రాశీభూత వీణాధరీ

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 9. విసుగే లేక నిరంతరాయముగ సద్విద్యా సమారాధనన్
  వెస సృష్టించుచు కైపదంబులనహా వేవేలుగా శంకరా
  దెస వీవౌచు సుపద్యవిద్యకిటు బంధింపంగ నా డెందమున్
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పసయే గల్గు సమస్యలన్ తెలుపుచున్ ప్రజ్ఞానులన్ గోరుచున్
   అసమానమ్మగు కైతలన్ నిరతమాహ్వానంబునే జేయునౌ
   వసినిన్ పొందిన శంకరాభరణమున్ పద్యమ్ములన్ జెప్పుటే
   వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో!

   తొలగించండి
 11. తేటగీతి
  తొమ్మిదింటికి రాతిరి నమ్మకముగ
  గూర్చి జంట సమస్యలన్ గురువు లొసఁగ
  పూను కొందును నిష్టతో నేను, మంచి
  వ్యసన మిది సమస్యాపూరణాచరణము

  మత్తేభవిక్రీడితము
  సిసలౌ పృచ్ఛక చక్రవర్తి యనగన్ జిందుంచుఁ దా జంటగా
  పసతో రాతిరి తొమ్మిదింట గురువుల్ పండన్ సమస్యల్ భళా!
  వెసఁ బూరింపఁగఁ బూనుకొందు సృజనన్ వీడన్ గదా! నేను స
  ద్వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సమస్య :

  వ్యసనం బైనది మానకుంటిని సమ
  స్యాపూరణం బయ్యయో

  ( సమస్యాపూరణ రంధిలో పడి ఏమీ పట్టించుకోని భర్తను ప్రశ్నిస్తున్న భార్య - భర్త సమాధానం )

  మత్తేభవిక్రీడితము
  ----------------

  " విసువౌచున్నది నిన్ను గాంచిన నికన్
  వీరంగ మెన్నాళ్లయా ?
  పసివాండ్రన్ నను నైన గాంచవు ; మహా
  పద్మాసనం బందునన్
  గసితో గూర్చుని కాలమున్ గడుప నా
  కర్మంబ ! భాషింపుమా ! "
  " వ్యసనం బైనది ; మానకుంటిని ; సమ
  స్యాపూరణం బయ్యయో !! “

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వెస సత్ప్రేరణ గల్గఁ జేయు, నిడు సంవిద్దీప్తరమ్యోక్తులన్,
  దొసగుల్ దూరని యట్లు వ్రాయు గరిమన్
  దోరంపు భావమ్ములన్
  లసమానమ్ములఁ గూర్పుఁ గూర్చును, దగన్ లాలిత్యమేపార సు
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మ:

  నిశితంబై గణ భావదోషములు ప్రశ్నించంగ నిర్ద్వంద్వమై
  విసుగే లేకను నేకధాటిగ వెసన్ వీక్షింపగా శంకరుల్
  దెస మారెంగద వ్రాయ పద్దెములు సందేహమ్ములన్ దీర్పగా
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యా పూరణం బయ్యయో

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  కవుల కలముల పదములు కదను ద్రొక్కి
  పరుగు లిడుచుండు పండిత ప్రాభవమ్ము
  సతము శంకరాభరణపు జగతి నందు
  వ్యసన మిది సమస్యాపూరణాచరణము


  రిప్లయితొలగించండి
 16. విరించి.


  బంధువింటికి వచ్చినన్ బలకరింప
  డయ్యె పద్యాల రచనయె ధ్యాస నయ్యె
  ముద్ధు మురిపాల వీడిన మొగుడి కింక
  వ్యసనమది సమస్యా పూరణాచరణము.

  రిప్లయితొలగించండి

 17. విరించి.

  విసుగున్ జెందక వ్రాయుచున్న తరి నా బింబోష్ఠి యే పిల్వగా
  వసిగా కీర్తిని బెంచునట్టి రచనా వ్యాసంగమున్ వీడకన్
  మసలాడిన్ నిరసించితిన్ గదర యేమంచున్ వచింపన్ గనన్
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. రసికులకు సమస్యాపూరణ సమయమిది
  రాత్రి తొమ్మిదిగంటల కాత్ర పడుచు
  తెలుగువెలుగులతోడసంతృప్తినొందు
  వ్యసనమిది సమస్యాపూరణాచరణము

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శంకరార్యులు ఛాత్రుల శంకలెల్ల
  దీర్చి ప్రోత్సాహమందించి దినదినమ్ము
  పద్య విద్యను గరపెడు భవ్యమైన
  వ్యసన మిది సమస్యాపూరణాచరణము

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రాత్రిపూట దొమ్మిది గంటల సమయమున
  గబగబ గురుదేవులిడిన కైపదమును
  గనిన గాని ముద్ద దిగదే ! కఠిన మైన
  వ్యసన మిది సమస్యాపూరణాచరణము

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కసితో పద్యము లల్ల డెందమున నే గాంక్షించి నంతన్ సదా
  రసనన్ దాల్చుచు శంకరార్యు లిడగా రమ్యంపు ప్రశ్నల్, గొనం
  గ సమాధానము, మేటి పద్య ముల సంకల్పించుటే నాకు స
  ద్వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రసమున్ జిందెడు పద్యవిద్యనిట ప్రారంభించు విద్యార్ధినై
  విసువున్ జెందక శంకరార్యులిట వేవేగంబు సంధింపగా
  నసమానంబగు ప్రజ్ఞతో బుధుల నాయాసంబు బూరింప స
  ద్వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వ్యసనమది పూవులకు తావి వ్యాప్తిజేయ
   వ్యసనమది తేటులకు దేనె నందుకొనగ
   వ్యసనమది శంకరులకు ప్రశ్నజేయ
   వ్యసనమిది సమస్యాపూర ణాచరణము

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   తేటగీతి మూడవ పాదంలో గణభంగం. "వ్యసన మదియె శంకరులకు..." అనండి

   తొలగించండి
  3. ధన్యాస్మి గురుదేవా! సవరించెదను!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  4. సవరణతో
   వ్యసనమది పూవులకు తావి వ్యాప్తిజేయ
   వ్యసనమది తేటులకు దేనె నందుకొనగ
   వ్యసనమదియె శంకరులకు ప్రశ్నజేయ
   వ్యసనమిది సమస్యాపూర ణాచరణము

   తొలగించండి
 23. విసుగేబుట్టగనీదులే, మిగులుగావీక్షించసెల్ఫోనులో
  కసిరే భార్యకు కారణమ్మునది,యేకాలాన బాధించినన్
  ముసిరేయెండలు కానగానితడిటన్, మూర్ధన్యుడేతాననన్
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని,సమస్యాపూరణం బయ్యయో
  +++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. వ్యసనంబాయిది ?వ్యావృతా !! సకల మౌ వ్యాపారముల్ జాగవన్
  రసమున్ జిందగసాధ్యమేననుచు,తారంజింల్లులే భాషణల్
  మిసిమింజిందుచుమీసముల్,మెలుచులే మీతావులన్ గాంచుచో
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని,సమస్యాపూరణం బయ్యయో
  +++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కసిగాపద్యములల్లుచున్ ప్రతిభతో కార్యాన లంఘించుచున్
  విసుగేలేనటువంటిదీ విషయమేనే విన్నాణమున్ గాంచినన్
  పసయేలేదనిజెప్పగాదగదు నేప్రావీణ్యమున్ జూచినన్
  వ్యసనంబైనది మానకుంటినిసమస్యాపూరణం బయ్యయో
  +++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పై మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   నా వ్యాఖ్యలను వాట్సప్ సమూహంలో చూడండి.

   తొలగించండి


 26. విరించి.

  అసిధారా వ్రతమట్లు నెంచి రచనా వ్యాసంగమున్ మున్గగా
  మసలాడిన్ నిరసించినాననుచు నామర్షమ్ముతో నామెయే
  రసహీనంబగు జీవితమ్మనుచు పోరాటమ్మె నిత్యమ్ముగా
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో!

  రిప్లయితొలగించండి 27. విరించి.


  ముద్దులాడగ రాడయ్యె మొగుడదేమొ
  యర్థరాత్రులు దాటినన్ వ్యర్థముగను
  కలము కాగితములతోడ గడుపుచుండె
  వ్యసనమది సమస్యా పూరణాచరణము.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అసమర్ధుండగు నాకు సద్విపుల సౌహార్ద్రంపు వాత్సల్యమే
  ప్రసరింపన్ గురుశంకరార్యులు దయార్ద్రంబైన చిత్తంబుతో
  నసిధారావ్రతమట్లు పూరణములన్ నందంబుగా నేర్పగన్
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అసిధారావ్రతదీక్షతోనిచటనాహారంబుదాహంబునై
  బసవన్దోడుతబంధుమిత్రులునుసద్భావంపుసస్యంబునై
  వసివాడంగనువ్యాపకంబులవినిస్వార్థంపుజీవంబునై
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కసితో దప్పక పూరణంబును
  సదాగావించు నాకిప్పుడున్
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని స
  మస్యా పూరణంబయ్యయో
  దొసగుల్ జర్గుచునుండె నిప్పటి
  కి నా దుర్లక్ష్య భావంబుచే
  దెస జూపించుము శంకరార్య
  నిడెదన్ ధీతేజ! కైమోడ్పులున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. వ్యసనమిది సమస్యాపూరణా చరణము
  సత్య మయ్యది జూడగ శంకరార్య!
  లేని దినమది దుద్దిన మౌను మాకు
  కనుల విందౌను గనిపించ దినము దినము

  రిప్లయితొలగించండి
 32. విసుగుం జెందక ప్రత్యహంబునిట దేవేరిన్ మనంబందునన్
  నసమానంబగు రీతినిన్ దలచి యాహాహా యనంగానికన్
  బసయౌనట్లుగ వ్రాయబూనుదును నాపద్యంబు లన్నింటినిన్
  వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణంబయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "మనంబందు తా నసమానంబగు" అనండి.

   తొలగించండి
 33. బాలునకు నిత్య మాడుట వ్యసన మౌను
  నాయకునకు వ్యసన ముపన్యాస మౌను
  దెనుఁగు కవికి దినదినమ్ము తీర నట్టి
  వ్యసన మిది సమస్యాపూరణాచరణము


  దిస లెల్లం గనఁ బెర్గె కయ్యము లహో తీవ్రమ్ముగా నిత్య మా
  కస మంటంగ మదీయ ఘోర రసనా కండూతి పెంపొందఁగా
  నసమా నానుచిత ప్రగల్భ కువచో వ్యాసంగ సంయోగమే
  వ్యసనం బైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  [వ్యసనము = ఆపద; సమస్యా + ఆపూరణము = సమ స్యాపూరణము; సమస్యల నంతట నిండించుట]

  రిప్లయితొలగించండి
 34. పసగా వ్రాయగ పద్యముల్ కవుల సంభావించుచున్, నర్మిలిన్
  దెస చూపించుచు నిత్యమున్ దొసగులన్ దిద్దింపగా నొజ్జ తాన్
  కసితో సేద్యము సల్పి పాదముల నాకాంక్షించి పూరింప స
  ద్వ్యసనంబైనది మానకుంటిని సమస్యాపూరణం బయ్యయో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "సంభావించి తా నర్మిలిన్" అనండి బాగుంటుంది.

   తొలగించండి
 35. పద్యకవులకిదియుగొప్పవరమునయ్యె
  వడిసమస్యలపూరించి పంపవలయు
  ననెడి కౌతుకమది హెచ్చె నహరహమ్ము
  వ్యసనమిది సమస్యా పూరణాచరణము

  మరొక పూరణ

  నిదుర మత్తును వీడుచు నెమ్మి తోడ
  పూరణములను చేయంగ బుద్ధి పుట్టి
  వ్రాసితీరవలయునను వాంఛ పెంచు
  వ్యసనమిది సమస్యా పూరణాచరణము

  రిప్లయితొలగించండి