6, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4102

7-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా”
(లేదా...)
“శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో”

54 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  శంకలు వలదింక భువిని
  పంకజలోచనుఁడె త్రుంచ పాపము చక్రా
  లంకృతుఁ డయ్యె దురిత నా
  శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా!

  ఉత్పలమాల
  ఇంక దురాగతమ్ముల సహింపగలేమన గోవు భద్రముల్
  పంకజలోచనుండు భువిఁ బాటిగ ధర్మము గావ మంగళా
  లంకృతుడౌచు శిష్టులకు రక్షణ గూర్పగ బుట్టె! దుష్ట నా
  శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. జంకక లోక క్షేమమిడు జాహ్నవి దాల్చుకపర్ధతండుగా
  శంకరుఁడన్నఁ, బార్థునకు సారథియే యదు నందకృష్ణుడున్
  అంకురమయ్యెనీతలపుఆటగ నోపరి? క్రీడనంటిరా?
  "శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'లోక క్షేమ' మన్నపుడు 'క' గురువై గణభంగం. 'కపర్ది+అతండు' అన్నపుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది. 'తలపు+ఆటగ' అన్నపుడు సంధి నిత్యం, విసంధిగా వ్రాయరాదు.

   తొలగించండి
  2. sari chEsaa nanDi..thank you

   జంకక లోక మేలతడు జాహ్నవి దాల్చుకపర్ధి తానెగా
   శంకరుఁడన్నఁ, బార్థునకు సారథియే యదు నందకృష్ణుడున్
   అంకురమయ్యెయిట్టితలపాటగ నోపరి? క్రీడనంటిరా?
   శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో

   తొలగించండి
 3. వంకలవాగులదిరుగుచు
  బింకముతోడిదనదియునుబిందువునగుచున్
  అంకముజేరునునంబుధి
  శంకరుడననెవఁడుపార్థసారథియెగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కందం
  పంకజనాభుండు హరుని,
  శంకువు హరిని మదిలోన జపమున్ సలుపన్
  శంకలు మనకేల నుడువ
  శంకరుడన నెవడు పార్థసారథియె కదా.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శంక పడెదవేల యటుల
  మంకు విడిచి నే నుడివెడు మాటను వినుమా !
  సంకట ముల దొల గించే
  శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా

  శంకరుడు = సుఖమును గలుగఁజేయువాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి

 6. సంకట హరణుడు వాడె శు
  భంకరుడాతడె విరాట్టు పరమానందుం
  డింకను ధీవుడు భక్తవ
  శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శంకలతో సతమతమయి
  సంకట పడుచుండ బావ చక్కనిగీతన్
  జంకును దూరము జేసిన
  శంకరుడన నెవడు పార్థసారథియె

  శంకలతో స్వబంధువుల జంపగ పాపమటంచు
  వ్యగ్రతన్
  సంకటమందుచున్ వదలి శస్త్రములన్ రథమందు
  గూల నా
  జంకును దొల్గజేయగను చక్కని గీతను బోధజేసి యా
  వంకను బ్రహ్మవిద్యనిల బంచుచు జీవుల నుద్ధరించగా
  శంకరుడన్న పార్థునకు సారథియేగద శంకయేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కందములో చివరిపాదంలో పార్థసారథియెగదా అని చదువ ప్రార్ధన!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. బింకముతోడవైష్ణవుౄడుపెద్దనుఁజేసెనువిష్ణుదేవునిన్
  శంకనులేకశంకరునిసైచెనుభక్తినిశైవుడయ్యెడన్
  వంకలుదీర్పదైవములువందితులాయిరియేకరూపులై
  శంకరుడన్నపార్థునకుసారథియేకదశంకయేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పంకజ నాభుని మిత్రుడు
  సంకటముల దుడిచి పెట్టు శక్తియు తుండున్
  నంకము నిచ్చెడు, భక్తవ
  శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పంకజ నాభుడు కృష్ణుడు
  సంకట ములు బాప గొలిచి సాగిల బడినన్
  జంకును మాన్పెడు భక్త వ
  శంకరుడన నెవడు పార్థ సారధి యె కదా !

  రిప్లయితొలగించండి

 12. సంకట హారియై పడతి సత్యయె వేడిన యంత వేగ మా

  తంకము దీర్చినట్టి యధి దైవము వాడె త్రిమూర్తి వాడె క్షే

  మంకరుడాతడే గదర మాధవు డాతడే జీవకోటికిన్

  శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అంకిలి తొలగించు ఘనుడు
  పొంకించిన గీతతోడ బ్రోచెడివాడున్
  వేంకట పతియన భక్తవ
  శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఓంకార విశ్వరూపము
  పంకజనాభుండు జూప భయపడె నరుఁడే
  శంకయిఁకేల?దురితనా
  *శంకరుఁడన నెవఁడుపార్థసారథియె కదా!*

  పంకజనాభ!కృష్ణ!యదువల్లభ!యుద్ధముఁజేయజాల నా
  వంకను బంధు,మిత్ర,గురు వర్గము నాకని పల్కుక్రీడియే
  జంకగ విశ్వరూపమును చక్రియుఁజూపడె దుర్జనాళి నా
  *శంకరుఁడన్నఁబార్థునకు సారథియే కద శంకయేలనో!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శంకవలదింక హరికిని
  శంకరునకుభేదమెంచ శక్యమె భక్తవ
  శంకరుడన శంకరుడే
  శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థసారథియె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శంకలు మానగావలయు శంభుడు, గృష్ణులు నొక్కరే సుమా
  సంకట ముల్ దునాతునుక సల్పెడు వారలు వేరురూపులౌ
  శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో
  నంకము జేర్చి భక్తులను నాదరమొప్పగ రక్షసేతురే

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వేంకట పతివేషముతో
  యంకములోనిల్చినాడునతిశయమబ్బన్
  నింకొక నాటకమందున
  శంకరుఁడననెవఁడుపార్థసారథియెకదా
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. బింకముబూని శాత్రవుల భీకర సంగరమందు ఢీకొనన్
  శంకను వీడుమో విజయ! క్షత్రియ ధర్మము నిర్వహింపుమా
  పంకజనాభుడేను నినుఁబాయక తోడుగనుందు శత్రు నా
  శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అంకమునందు పండుకొని యమ్మ యశోదకు దీర్చిముచ్చటన్
  శంకయొకింతలేక కడు చక్కగ గోవుల గాచి కానలన్
  సంకటముల్ ఘటిల్ల వడి సాక ప్రజాళుల దైత్యకోటి నా
  శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శంకను వీడుము మనకిల
  సంకటములుబాపువాడుజగతినచూడన్
  పంకజనాభుడు భక్త వ
  శంకరుడననెవడు పార్థసారథియెకదా

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కం//
  కింకరుఁడు మధుప్రియుడై
  శంకరుఁడన నెవఁడు ?  పార్థసారథియె కదా !
  బింకముగా బలుకుచు తా
  నింకొక భాష్యమ్ముజెప్పె నింపుగ ప్రజకున్ !!
  ✍️ మల్లి సిరిపురం శ్రీశైలం.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పంకజ నాభుఁడు శ్రీవ
  త్సాంకుండు రమా ధవుఁడు మహాభారత ఘో
  రాంక తలమ్మునఁ బాండవ
  శంకరుఁ డన నెవఁడు పార్థ సారథియె కదా


  పంకజ గర్భ దేవ గణ వల్లభ పూజిత సర్పరాజ ప
  ర్యంకుఁడు నవ్యయుండు పరమాత్ముఁడు భక్త జనౌఘ సంత తా
  తంక వినాశకుండు హరి త్రాతయు రక్షిత దైత్య భీతి మ
  చ్ఛంకరుఁ డన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పంకజనాభు డార్తజన బాంధవుడా నివిడాఘ భార నా
  శంకరుఁడన్నఁ బార్థునకు సారథియే కద శంక యేలనో
  సంకటహారియై నిలిచి సంగరరంగమునందు తోడుగా
  పంకిల పాపకూపగత పాలసులన్ నశియింప జేసెగా

  రిప్లయితొలగించండి