24, జూన్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4117

25-6-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్”
(లేదా...)
“కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్”

27 కామెంట్‌లు:

 1. అక్కా! చెప్పుమ యీయది
  కుక్కకు జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్
  నక్కజము గాదె తలపగ
  గ్రక్కున దావేగ జనును ఘర్మము లేకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అక్కట మండెడి యెండల
  గ్రిక్కిరిసిన దార్ల జిక్కి కినిసెడి వేళన్
  మిక్కిలియౌ తాపంబున
  కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్”

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భర్తతో భార్య:

  కందం
  అక్కట! సుత పెళ్లికి నీ
  పక్కము గల్యాణమంటపమ్ములు లేకే
  చిక్కెను చిన్నదనఁగ మన
  కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్!

  ఉత్పలమాల
  అక్కట! పెళ్లిమంటపములన్నియు ముందె నమోదు నయ్యెనం
  చొక్కటి చిన్నదే మనకు నొప్పునటంచునఁ గూతు పెళ్లికిన్
  బెక్కురు బంధు మిత్రులను పిల్వకు మయ్య! కరెంటు కోత మా
  కుక్కకుఁ, జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అఖండయతి దోష నివారణకై..

   భర్తతో భార్య:

   కందం
   మక్కువగఁ బెంచు కొంటిని,
   చక్కగ పెద్దిళ్లు గట్టి చాలనుచు గదిన్
   గుక్కిరి మెట్లకు క్రిందుగఁ
   గుక్కకుఁ, జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్!

   ఉత్పలమాల
   మక్కువఁ బెంచుకొంటి మగ మంచిగ వింటిని గాచుచుండెగా!
   చక్కగ పెద్దదౌ గృహము సంపదలమ్ముచు గట్టి చాలనన్
   గుక్కగ నొప్పెడున్ గదిని గూర్చిరి మెట్లకు క్రింద నొక్కటిన్
   గుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్!

   తొలగించండి
 4. కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్
  గ్రక్కున బర్వులె త్తినను గాయము నందున ఘర్మబిందువుల్
  నక్కజ మేగనంబడక యౌటను జిత్రము గాదెయూహకున్
  నక్కట నీలకం ఠుని మహాత్మ్యము నెన్నగ శక్యమే యిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందం
  ఎక్కడ జూచిన లంచము
  మెక్కెడి జనులే, ప్రభుత్వమేదండించన్
  మిక్కిలవినీతి నేర్చిన
  కుక్కకు జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది అఖండ యతి తో పూరించేశారు.అక్కడున్న మెలిక గమనించక.ఐతే "ఉక్క "అన్నా ఒక సమస్య ఉంది.ఉక్క వేరు.చెమట పట్టటం వేరు.ఉక్క పొయ్యటం అంటే చెమట అనే ద్రవం కూడా రాక పోవటం.కాబట్టి ఉక్క పోస్తే చెమట రాదు.చెమట వస్తే ఆది ఉక్క కాదు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉక్కపోయు, ఉక్కపట్టు, ఉక్కిపోవు మొదలైనవి ఉడుకు, వేడితో పాటు చెమటవలన కలిగే బాధ అన్న అర్థంలో కూడా జనసామాన్యంలో ఉంది.

   తొలగించండి
 7. లెక్కకు "నచ్చుమూలయతి" రీతిని తెల్పుమటన్నశిష్యునిన్
  చక్కగ బోధసేయ గురుసాంద్రకవీంద్రుడ టొక్క పాదమం
  దక్కజమౌ యఖండయతి నందముగా పలికించె నిట్టులన్
  "కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మక్కువ తో బెంచు కొనుచు
  నెక్కడి కో పయ న మగుచు నింటను గదిలో
  జక్కగ బంధించి వెడల
  కుక్కకు చెమ్మట లు వొడమ కుండునె సతమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కక్క యనిన బహుయిష్టము
  కుక్కకుఁ ; జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్
  పక్కా విప్రుల కదియన
  చెక్కు చెదరని యలవాట్లు జీవిత మందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. డా బల్లూరి ఉమాదేవి

  చక్కిలములునిప్పట్లును
  మిక్కుట ముగచే సియుంచ మెల్లగ నింటన్
  మెక్కుచు నుండగ కొట్టన్
  కుక్కకు చెమ్మటలువొడమకుండునెసతమున్  రిప్లయితొలగించండి
 11. కం:ఉక్కయె లేదీ యూరున,
  మిక్కుటముగ చలియె యుండు, మీ యూరున నో?
  ఉక్కిరి బిక్కిరి యెండల
  కుక్కకు జెమ్మటలు వొడమ కుండునె సతమున్ ?
  (ఈ ఊరిలో ఉక్కయే లేదు.మీ ఊరిలో ఉక్క పోసి చెమట పట్టక పోవటం ఉండదా?)

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఉక్కిరిబిక్కిరి యైనను
  తొక్కిసలాటకు వెరవక తొలిరోజుననే
  కిక్కిరిసినతరి వారల
  కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కం.
  ఎక్కడి యుష్ణోగ్రతలివి
  పిక్కటిలెన్ దిక్కులెల్ల బెక్కగు రీతిన్
  చిక్కటి యెండల వేడిమిఁ
  కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్

  ఉ.
  చక్కని చుక్క నొక్కతిని సౌస్ఠవ మెంచుచు పెండ్లి యాడగా
  రొక్కము జాలదయ్యె దొయి రోదసి యాత్రల కేగి చూడగా,
  యెక్కడ లేని యెండలకు నేయిరుకూలరు నింటినందు లే
  కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉ:చక్కని పల్లెటూ రిదియె ,చల్లగ నుండును గ్రీష్మ మందు లే
  వుక్కలు ,నెండలున్ మరి మహోగ్రము మీ నగరమ్మె ,తాళ లే
  మక్కడ, పట్నవాస సుఖ మంతయు గొప్పగ జేసి చెప్ప బో
  కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్!
  (ఉక్కకి చెమట పట్టకుండా ఉంటుంది కదా!అనే అర్థం లో తీసుకోవాలి.)

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మిక్కిలి భయశీలు డతడు
  ప్రక్కన చీమ్మున్న చాలు భయపడు వాడే
  యెక్కువగా భీతిల్లును
  కుక్కకుఁ , జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిక్కిలి యోటకాడతడు మిడ్తను చీమను పిల్లి గాంచినన్
  దిక్కులు పిక్కటిల్లువిధి దృబ్దము నందున నర్చునాతడే
  పెక్కుగ భీతిజెందునట వీధులలో తిరుగాడు చుండెడిన్
  కుక్కకుఁ, జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కందము
  అక్కా! గ్రీష్మంబందున్
  మిక్కిలి తృష్ణయుఁజనించు నెమ్మేనులయం
  దక్కట!మండే యెండల
  కుక్కకుఁజెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్.

  ఉత్పలమాల
  అక్కరొ!పెండ్లి పేరటములంచును పిల్వగ వెళ్ళినంతనే
  కుక్కిరి మమ్ము చిన్నగదిఁగూర్చొన తావును లేదు లేదు మా
  *కుక్కకుఁజెమ్మటల్ వొడయకుండునె,రేబవలొక్కరీతిగన్*
  జిక్కితిమమ్మ వారలకు జ్యేష్ఠము నందున గ్రీష్మవేళలన్.
  -------------దువ్వూరి రామమూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చక్కని యజమానికి చే
  జిక్కగ మనునదియును సమశీతల గృహమున్
  మిక్కిలిగ ధనిక సీమని
  కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  చుక్కలపథమున సూర్యుడు
  మిక్కుటమై చెలగుచుండి మేనుకు గాలిన్
  దక్కించక నిడు నెండల
  కుక్కకు జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఎక్కుడు విద్యుతు కోతల
  నుక్కిరిబిక్కిరి సలిపెడు యుష్ణోగ్రతతో
  మిక్కుటమగు తాపంబున
  కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఎక్కుడుగా చెలంగి రవి యెల్లెడ నింపగ నుష్ణతాపమున్
  మిక్కిలి దుర్భరంబగును మేదిని యందున జీవనంబు నిం
  కిక్కడి జీవజాలములకెక్కడనుండును శాంతి రూఢిగా
  కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అక్కట గ్రీష్మకాలమున నంతట నెండలు విస్తరించె తి
  ర్యక్కులు, పక్షిజాలము నిరంతర మెంతయు రొప్పుచుండె లే
  వొక్కెడనైన సంతసము లుర్విని మిత్రమ! మానవుండ నా
  కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేఁబవ లొక్కరీతిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  చుక్కల మార్గమందు రవి సొంపుగ వేసవి కాలమందునన్
  మిక్కుటమైన వెల్తురును మేదినియందు ప్రవిస్తరించుచున్
  చిక్కులుపెట్టి వాయువును చిన్నగ చేసిన వేళయందు మా
  కుక్కకు జెమ్మటల్ వొడమకుండునె రేబవ లొక్కరీతిగన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ముక్కఁగ విద్యుచ్ఛక్తియె
  దిక్కుల నెల్ల నకటా యదియు వేసవిలో
  వెక్కస మై చెలఁగ జనుల
  కుక్కకుఁ జెమ్మటలు వొడమకుండునె సతమున్


  ఎక్కటి దైవ మెప్పగిది నేరినిఁ గాఱియ పెట్టు చుండునో
  యుక్కిఱి బిక్కిరై పదము లుద్ధృత రీతిఁ జలించు చుండఁగాఁ
  జిక్క నరణ్య మందుఁ బెను సింహముఁ గాంచిన గ్రామ సింహ మా
  కుక్కకుఁ జెమ్మటల్ వొడమ కుండునె రే పవ లొక్కరీతిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కుక్కల గోల భ రించక
  పెక్కు జ నులు గూ డినొక్క ఫిర్యా దు నిడన్
  నొక్కప్ర భుత్వర థంగని
  కుక్కకు జెమ్మ టల్ వొడమ కుండునె సతమున్

  రిప్లయితొలగించండి