5, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

సమస్యాపూరణ - 1779 (అధ్యాపకుఁ డనఁగ నెవ్వఁ డజ్ఞాని గదా)

కవిమిత్రులారా,
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
అధ్యాపకుఁ డనఁగ నెవ్వఁ డజ్ఞాని గదా.

పద్య రచన - 999

కవిమిత్రులారా,
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు!
“కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్”

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు


న్యస్తాక్షరి - 33 (య-తి-ప్రా-స)

అంశము- ఛందోబద్ధ కవిత్వము
ఛందస్సు- తేటగీతి.
నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా 
‘య - తి - ప్రా - స’ ఉండాలి.

పద్య రచన - 998

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

3, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

సమస్యాపూరణ - 1778 (చట్రాతిని నారఁ దీయఁ జయ్యన వచ్చున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
చట్రాతిని నారఁ దీయఁ జయ్యన వచ్చున్.
(వావిళ్ళ వారి ‘తెలుఁగు సమస్యలు’ గ్రంథంనుండి)

పద్య రచన - 997

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

2, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

ఆహ్వానం!


సమస్యాపూరణ - 1777 (రోగము లొసంగు జనులకు భోగములను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
రోగము లొసంగు జనులకు భోగములను.
(ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

పద్య రచన - 996

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.