20, ఆగస్టు 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2441 (వనమా సాహస మింత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వనమా సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా"
కొప్పరపు సోదర కవుల పూరణము...
ధనమానంబులఁ గొల్లవెట్టి కులగోత్రవ్యక్తి బోదట్టి దు
ర్వనితాసంగమ మెచ్చఁబెట్టి పవలున్ రాత్రుల్ నను న్మోహపా
శ నిబద్ధాత్ము నొనర్చె దేమిటికి? నీ సౌభాగ్య మెన్నాళ్ళు యౌ
వనమా! సాహస మింత చెల్లదు సుమా! బాగోలు లూహింపుమా.

19, ఆగస్టు 2017, శనివారం

సమస్య - 2440 (మత్తుమందు సేవించుట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మత్తుమందు సేవించుట మంచిదె కద"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

18, ఆగస్టు 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2439 (గురువుల పదసేవ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"గురువుల పదసేవఁ జేయఁ గూడదు శిష్యా!"
ఈ సమస్యను సూచించిన గుఱ్ఱం సీతాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు.

17, ఆగస్టు 2017, గురువారం

సమస్య - 2438 (విజయసారథి జన్మించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"విజయసారథి జన్మించె విపినమందు"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

16, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

సమస్య - 2437 (కాముఁడు వెన్నెలలు గురిసె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కాముఁడు వెన్నెలలు గురిసెఁ గంతుఁడు మెచ్చన్"

15, ఆగస్టు 2017, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 46 (స్వ-తం-త్ర-ము)


అంశము- స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు
ఛందస్సు- తేటగీతి
స్యస్తాక్షరములు...
మొదటి పాదం మొదటి గణం మొదటి అక్షరం 'స్వ'
రెండవ పాదం రెండవ గణం మొదటి అక్షరం 'తం'
మూడవ పాదం మూడవ గణం మొదటి అక్షరం 'త్ర'
నాల్గవ పాదం నాల్గవ గణం మొదటి అక్షరం 'ము'

14, ఆగస్టు 2017, సోమవారం

సమస్య - 2436 (కుంతీపుత్రుఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు!

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కుంతీపుత్రుఁడు వినాయకుఁడు గద శిష్యా!"

13, ఆగస్టు 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2436 (ద్రోహుల శిక్షించుట...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ద్రోహుల శిక్షించుట ఘనదోషము గాదే"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం సీతాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు.

12, ఆగస్టు 2017, శనివారం

సమస్య - 2435 (తమ్ముని కొడుకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తమ్ముని కొడుకు పెండ్లికిఁ దగదు చనగ"

11, ఆగస్టు 2017, శుక్రవారం

దత్తపది - 121 (అరిసె-గారె-పూరి-వడ)

అరిసె - గారె - పూరి - వడ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
రామాయణార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
ఈ దత్తపదిని పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.