7, జులై 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1723 (భారమనిరి తాళి భార్య లెల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భారమనిరి తాళి భార్య లెల్ల.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు. 

పద్య రచన - 953

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6, జులై 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1722 (కలికి పదతాడనమ్ములే కడు ప్రియములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కలికి పదతాడనమ్ములే కడు ప్రియములు.

పద్య రచన - 952

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

5, జులై 2015, ఆదివారం

న్యస్తాక్షరి - 31

అంశం- వృక్షసంరక్షణ
ఛందస్సు- ఆటవెలది.
నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా 
‘ప - చ్చ - ద - నం’ ఉండాలి.

పద్య రచన - 951

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

4, జులై 2015, శనివారం

ఆహ్వానం!సమస్యా పూరణము - 1721 (స్వర్ణమృగమును రాముఁడు పట్టి తెచ్చె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
స్వర్ణమృగమును రాముఁడు పట్టి తెచ్చె.

పద్య రచన - 950

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

3, జులై 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1720 (నిన్నును నిను నిన్ను నిన్ను నిన్నును నిన్నున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
నిన్నును నిను నిన్ను నిన్ను నిన్నును నిన్నున్.