29 నవంబర్ 2014 శనివారం

దత్తపది - 56 (అరి-కరి-గురి-సరి)

కవిమిత్రులారా!
అరి - కరి - గురి - సరి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ కర్ణుని దాతృత్వాన్ని గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 750

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28 నవంబర్ 2014 శుక్రవారం

ఆహ్వానం!సమస్యా పూరణం - 1555 (కలమున్ గని కవివరుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కలమున్ గని కవివరుండు కలవర మందెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 749

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27 నవంబర్ 2014 గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 16 (త్రా-గు-బో-తు)

అంశం- మద్యపాన నిరసనము.
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘త్రా - గు - బో - తు’ ఉండాలి.

పద్యరచన - 748

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26 నవంబర్ 2014 బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1554 (దిగ్జయుం డనఁగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దిగ్జయుం డనఁగ సవర్ణదీర్ఘసంధి.

పద్యరచన - 747

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25 నవంబర్ 2014 మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 21

కవిమిత్రులారా,
అంశం- అత్తలేని కోడ లుత్తమురాలు.
నిషిద్ధాక్షరములు - తవర్గాక్షరములు (త,థ,ద,ధ,న)
ఛందస్సు - ఆటవెలఁది.