27, జూన్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2072 (మద్దెల లెన్నియో...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“మద్దెల లెన్నియో గగనమధ్యము నందున మ్రోగె శ్రావ్యతన్”
లేదా...
“మద్దెలలే మ్రోగె గగనమధ్యము నందున్”

పద్యరచన - 1225

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

26, జూన్ 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2071 (శవసందర్శన మిచ్చు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“శవసందర్శన మిచ్చు పుణ్యముల సత్సంపత్తులన్ మిత్రమా!”  
లేదా...
“శవసందర్శనము పుణ్యసంపద లిచ్చున్”

పద్యరచన - 1224

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

25, జూన్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2070 (పాలన్ వీడి ముదంబుతోడుత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“పాలన్ వీడి ముదంబుతోడుత పయఃపానంబు సేయం దగున్”
లేదా...
“పాలను విడి చేయు క్షీరపానము మేలౌ”

24, జూన్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2069 (రాతినిఁ గాంచి కాంత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“రాతినిఁ గాంచి కాంత యనురక్తినిఁ బొందె మనోజకేళికై”
లేదా...
“రాతినిఁ గని కాంత రక్తి నందె”

23, జూన్ 2016, గురువారం

సమస్య - 2068 (తరుణుల వాలుచూపులను...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“తరుణుల వాలుచూపులను దాటఁగ ధాతకునైన శక్యమే” 
ఈసమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
లేదా...
“తరుణుల చూపులను దాట ధాతకు వశమే”

22, జూన్ 2016, బుధవారం

సమస్య - 2067 (శుని సంపంగి సుమాల...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“శుని సంపంగి సుమాల శోభలను మెచ్చున్ మేలు మేలంచుఁ దాన్”
లేదా...
“శునకము సంపంగిపూల శోభను మెచ్చున్”
ఈ సమస్యను సూచించిన రెండుచింతల రామకృష్ణమూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు.

21, జూన్ 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2066 (కరుణాసాగరుఁ డన్న నొప్పు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“కరుణాసాగరుఁ డన్న నొప్పు దశదుష్కంఠుండు చిత్రంబుగన్” 
(ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు)
లేదా...
“కరుణాపాథోనిధి దశకంఠుం డనఁగన్”

20, జూన్ 2016, సోమవారం

సమస్య - 2065 (పిల్లినిఁ జంపె సద్ద్విజుఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్లినిఁ జంపె సద్ద్విజుఁడు వేదమతమ్ముగ యజ్ఞవాటికన్”
(ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటివారు పూరించిన సమస్య)
లేదా...
“పిల్లిని సద్ద్విజుఁడు చంపె వేదోక్తముగన్”