26, ఏప్రిల్ 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1658 (భీముండు ప్రసిద్ధుఁడయ్యెఁ బిఱికితనమునన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భీముండు ప్రసిద్ధుఁడయ్యెఁ బిఱికితనమునన్.

పద్య రచన - 891

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1657 (మీసమ్ములు లేని వనిత మేదినిఁ గలదే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మీసమ్ములు లేని వనిత మేదినిఁ గలదే.

పద్య రచన - 890

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!


దత్తపది - 74 (జలుబు-దగ్గు-నొప్పి-నలత)

కవిమిత్రులారా!
జలుబు - దగ్గు - నొప్పి - నలత
పైపదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ రామాయణార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
నా పూరణ.....

ప్రజలు బుజ్జగించి రమ్మన్న రాముండు
తండ్రి కీర్తి యెల్లఁ దగ్గు ననుచు
నొప్పిన పలు కాడి యొప్పించి పంపెను
వెడలె కానల తరు లిడగ నీడ.


పద్య రచన - 889

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణము - 1656 (దనుజుల యిలవేల్పు చక్రధరుఁడగు హరియౌ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
దనుజుల యిలవేల్పు చక్రధరుఁడగు హరియౌ.

పద్య రచన - 888

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

ఆహ్వానం!