12, ఫిబ్రవరి 2016, శుక్రవారం

ద్రాక్షారామంలో అష్టావధానం - ఆహ్వానం!


సమస్య – 1942 (పతినిఁ గోరు కాంత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పతినిఁ గోరు కాంత భ్రష్టురాలు.

పద్యరచన - 1169

కవిమిత్రులారా,
పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

11, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం

సమస్య – 1941 (రాముని సవతితల్లి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రాముని సవతితల్లి ధరాతనూజ.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1168

కవిమిత్రులారా,
పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

10, ఫిబ్రవరి 2016, బుధవారం

సమస్య – 1940 (కలకాలము బ్రతుకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కలకాలము బ్రతుకు జీవి గార్దభ మార్యా.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1167

కవిమిత్రులారా,
పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

9, ఫిబ్రవరి 2016, మంగళవారం

సమస్య – 1939 (రుక్మిణీ ప్రాణనాథు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రుక్మిణీ ప్రాణనాథుఁ డర్జునుఁడు నిజము.

పద్యరచన - 1166

కవిమిత్రులారా,
“నాపతి యిట కరుదెంచును...”
ఇది పద్యప్రారంభం. దీనిని కొనసాగించి మీకు తోచిన అంశంపై పద్యాన్ని వ్రాయండి.

8, ఫిబ్రవరి 2016, సోమవారం

సమస్య – 1938 (వర్షాకాలమ్ము వచ్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
వర్షాకాలమ్ము వచ్చు వైశాఖమునన్.