27, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!సమస్య - 1867 (పెద్దవాఁడు దగఁడు...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పెద్దవాఁడు దగఁడు వృద్ధుఁ డనఁగ.

పద్యరచన - 1076

కవిమిత్రులారా,
“కలిమి వివేకశీలురకుఁ గల్గఁగఁ జేయు...”
ఇది పద్యప్రారంభం. 
దీనికి కొనసాగిస్తూ పద్యాన్ని పూర్తి చేయండి.

26, నవంబర్ 2015, గురువారం

సమస్య - 1866 (గంగాసుతుఁ డాలమున...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
గంగాసుతుఁ డాలమున శిఖండినిఁ జంపెన్.

పద్యరచన - 1075

కవిమిత్రులారా,
“ఋణానుబంధరూపేణ పశుపత్నీసుతాదయః”
పై భావాన్ని వివరిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యం వ్రాయండి.

25, నవంబర్ 2015, బుధవారం

బ్లాగు మిత్రులు చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారికి పుత్రవియోగం


సూర్యనారాయణ గారు తమ ఏకైక కుమారుడు ‘పవన్’ ఏదో వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని చెప్పారు. అతడు అల్పాయుష్కుడన్న విషయం వారికి తెలుసు. మనసులో గూడుకట్టుకున్న విషాదంతో ఇంతకాలం ఎంత క్షోభను అనుభవించారో? గతమాసం ఆ అబ్బాయి జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా జరిపారు కూడా. ఆ సందర్భంగా ఆ తండ్రి కుమారునికి ధైర్యం చెప్తూ వ్రాసిన పద్యం ఇది...

అన్నెము పున్నెమ్మెరుగని
నిన్నీ రోగమ్ము కదలనివ్వదు సుతుడా
నాన్నను నేనున్నానుర
కన్నా! నీకెప్పుడేమి కావలెనన్నన్.

ఇంతలోనే ఈ దుర్వార్త వినవలసి వచ్చింది. వారికి, వారి కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. భగవంతుడు పవన్ ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చుగాక!

సమస్య - 1865 (కఠినచిత్తులు గద...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కఠినచిత్తులు గద కన్నవారు.

పద్యరచన - 1074

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“కార్తిక పూర్ణిమ”

24, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

సమస్య - 1864 (సిరియు వాణియు నొక్కచో...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సిరియు వాణియు నొక్కచోఁ జేర రెపుడు. 
ఈ సమస్యను పంపిన భాగవతుల కౄష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలు.
(నాన్నగారి ఆరోగ్యం విషమంగా ఉండడంతో మిత్రుల పూరణలను సమీక్షించలేను. మన్నించండి.)

పద్యరచన - 1073

కవిమిత్రులారా,
"కందిపప్పు చారు కటువయ్యెరా రామ ...'
ఇది పద్యంలో మొదటి పాదం. 
దీనిని కొనసాగిస్తూ పద్యం వ్రాయండి.