20, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1566 (ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మవిదులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మవిదులు.

పద్యరచన - 771

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 25

కవిమిత్రులారా,
అంశం- ఉగ్రవాదము
నిషిద్ధాక్షరములు - కవర్గ (కఖగఘఙలు)
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 770

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము

“మల్లెపూవు స్వగతము”

18, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1565 (మగనిఁ దూలనాడి మాన్య యయ్యె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మగనిఁ దూలనాడి మాన్య యయ్యె.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్యరచన - 769 (కర్ణుఁడు లేని భారతము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచన శీర్షికకు అంశం 

‘కర్ణుఁడు లేని భారతము’

17, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

దత్తపది - 59 (బీర-బెండ-కాకర-దొండ)

కవిమిత్రులారా!
బీర - బెండ - కాకర - దొండ
పైపదాలను ‘పరార్థంలో’ ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 768

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1564 (కనులు కనులు గలిసినంత గర్భవతి యయెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కనులు కనులు గలిసినంత గర్భవతి యయెన్.

పద్యరచన - 767 (మోహినీ భస్మాసుర)

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.