28, జనవరి 2015, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 24

అంశం- పుస్తకము
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘పు’
రెండవపాదం ఏడవ అక్షరం ‘స్త’
మూడవపాదం పదమూడవ అక్షరం ‘క’
నాల్గవపాదం పదునేడవ అక్షరం ‘ము’

పద్యరచన - 804

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, జనవరి 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1587 (కన్నులు గ్రుడ్డివే యయినఁ గానఁగవచ్చు సమస్తవస్తువుల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కన్నులు గ్రుడ్డివే యయినఁ గానఁగవచ్చు సమస్తవస్తువుల్.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్యరచన - 803

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

26, జనవరి 2015, సోమవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 30

బ్లాగుమిత్రులకు గణతంత్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
కవిమిత్రులారా,
అంశం- రథసప్తమి.

నిషిద్ధాక్షరములు - త-థ-ద-ధ.
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 802

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, జనవరి 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1586 (చావు వార్త తెచ్చె సంబరమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
చావువార్త తెచ్చె సంబరమ్ము

పద్యరచన - 801

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, జనవరి 2015, శనివారం

దత్తపది - 65 (కక-గగ-తత-నన)

కవిమిత్రులారా!
కక - గగ - తత - నన
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ
కర్ణుని దానశీలాన్ని గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 800

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.