28, ఫిబ్రవరి 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2295 (మాన్య యయ్యెఁ బతివ్రత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"మాన్య యయ్యెఁ బతివ్రత మగని రోసి"
లేదా...
"మగనిన్ రోసి పతివ్రతామణి కడున్ మాన్యత్వముం బొందెరా"

27, ఫిబ్రవరి 2017, సోమవారం

సమస్య - 2294 (బాలుర సంహరించి...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... 
"బాలుర సంహరించి శిశుపాలుఁడు కీర్తి గడించెఁ బుణ్యుఁడై"
లేదా... 
"బాలురఁ బరిమార్చిన శిశుపాలుఁ డనఘుఁడౌ"

26, ఫిబ్రవరి 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 107 (గాయము-వాపు-పుండు-రసి)

గాయము - వాపు - పుండు - రసి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
కీచక వధను వర్ణిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

25, ఫిబ్రవరి 2017, శనివారం

సమస్య - 2293 (భక్తుని దైవమ్మె కొలిచి...)

కవి మిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"భక్తుని దైవమ్మె కొలిచి వరముల నందెన్"
లేదా...
"భక్తుని దైవమే కొలుచువాఁడయి పొందె వరమ్ము లెన్నియో"

24, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2292 (క్రైస్తవుల పండుగయె...)

కవి మిత్రులారా!
మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు!

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"క్రైస్తవుల పండుగయె శివరాత్రి యనఁగ" 
లేదా...
"క్రైస్తవు లెల్ల భక్తి శివరాత్రికిఁ జేతురు శంభుపూజలన్"

23, ఫిబ్రవరి 2017, గురువారం

సమస్య - 2291 (బీరతీఁగకుఁ గాచెను...)

కవి మిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
.
"బీరతీఁగకుఁ గాచెను బెండకాయ" 
లేదా...
"బీరతీఁగకుఁ గాచె మెండుగ బెండకాయలు చూడుమా"

22, ఫిబ్రవరి 2017, బుధవారం

సమస్య - 2290 (ఖరపాదమ్ముల సేవ...)

కవి మిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"ఖర పాదమ్ముల సేవ మానవులకున్ గళ్యాణముల్ గూర్చుతన్"
లేదా...
"ఖర పదముల సేవ యొసఁగుఁ గళ్యాణమ్ముల్"

21, ఫిబ్రవరి 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2289 (రాముఁడు వియ్యమందె...)

కవి మిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"రాముఁడు వియ్యమందె బలరామునితో రవిచంద్రసాక్షిగాన్"
లేదా...
"రాముఁడు వియ్యంకుఁడు బలరామునకుఁ గదా"
ఈ సమస్యను పంపిన వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు గారికి ధన్యవాదాలు.

20, ఫిబ్రవరి 2017, సోమవారం

సమస్య - 2288 (కులటం గని పిలిచి...)

కవి మిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"కులటం గని పిలిచి సీత కురు లల్ల మనెన్"
లేదా...
"కులటను గాంచి భూమిసుత కోరికతోఁ గురు లల్లఁ బిల్చెరా"
(మొన్న టి.వి.లో వచ్చిన 'కథానాయిక మొల్ల' చిత్రంలో తెనాలి రామకృష్ణుడు మొల్లను అడిగిన సమస్య...)

19, ఫిబ్రవరి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2287 (పృచ్ఛకులఁ గాంచి...)

కవి మిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"పృచ్ఛకులఁ గాంచి యవధాని బెదరి పాఱె"లేదా...
"బెదరి పలాయితుం డయెను పృచ్ఛకులం గనఁగన్ వధానియే"