1, మార్చి 2015, ఆదివారం

దత్తపది - 69 (కసి-పసి-మసి-రసి)

కవిమిత్రులారా!
కసి - పసి - మసి - రసి
పైపదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ రామాయణార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 835

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, ఫిబ్రవరి 2015, శనివారం

చమత్కార పద్యాలు - 213

‘హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే’ 
ఇది మొన్న (26-2-2015 నాడు) ఇచ్చిన సమస్య.

దీనికి ‘ఊకదంపుడు’ రామకృష్ణ గారి పూరణ.....
వరరామాయణకావ్యకారణము గువ్వన్జంపుటౌనందురే
ధరణిన్ బాండవపత్నిబాధకు నిమిత్తమ్మౌనుగా జూదమే 
అరవిందాక్షుని లీల చౌర్యమగుచో నాలింప నాగాధలన్
హరియించున్ ఘన పాతకమ్ములను హత్యాద్యూత చౌర్యమ్ములే.

నా (కంది శంకరయ్య) పూరణ.....
సురవైరిన్ దశకంఠుఁ జంపెనఁట సుశ్లోకుండు రాముండు, చి
చ్చు రగిల్చెన్ గద ద్యూత మా భరతవంశ్యుల్ పోరు సేయంగ, మో
హ రహస్యమ్ములఁ దెల్పె గోపికల దేహభ్రాంతిఁ బోఁద్రోచి శ్రీ
హరియే చీరల దొంగిలించె, కథ లత్యంతమ్ము శ్రావ్యంబులై
హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే.

పై రెండు పూరణలకు క్రింది సంస్కృత చాటుశ్లోకం ఆధారం.
ప్రాతర్ద్యూత ప్రసంగేన 
మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగతః
రాత్రౌ చోర ప్రసంగేన 
కాలో గచ్ఛతి ధీమతామ్ ॥
(బుద్ధిమంతులు ఉదయం ద్యూతప్రసంగంతో, మధ్యాహ్నం స్త్రీప్రసంగంతో, రాత్రి చోరప్రసంగంతో కాలం గడుపుతారు. అనగా ద్రూతప్రసంగం ఉన్న మహాభారతాన్ని, స్త్రీప్రసంగంతో ఉన్న రామాయణాన్ని, వెన్నదొంగ ప్రసంగంతో ఉన్న భాగవతాన్ని పఠిస్తారు అని భావం.)

దీనికి నా తెనుఁగుసేత...
ఉదయము ద్యూతాసక్తిని
పదపడి మధ్యాహ్నమందు భామాసక్తిన్
తుది రాత్రిఁ చౌర్యకృత్యం
బిదె కాలము గడిపెడి విధమే యగును బుధుల్. (అనువాదం  అంత తృప్తికరంగా లేదు)

శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారికి, శ్రీ డా. విష్ణునందన్ గారికి ధన్యవాదాలతో....

సమస్యా పూరణం - 1609 (మల మది రంజింపఁజేయు మన మనములనే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మల మది రంజింపఁజేయు మన మనములనే.

పద్యరచన - 834

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27, ఫిబ్రవరి 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 1608 (టీవీ లుండెనట మునికుటీరములందున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
టీవీ లుండెనట మునికుటీరములందున్.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య ఆధారంగా) 

పద్యరచన - 833

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
 వ్యంగ్యచిత్రకారులు వి. రామకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలతో...

26, ఫిబ్రవరి 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1607 (హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే.

పద్యరచన - 832 (గళ్ళనుడికట్టు)

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, ఫిబ్రవరి 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1606 (కర్ణునకుఁ దల్లి గాంధారిగా నెఱుఁగుము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కర్ణునకుఁ దల్లి గాంధారిగా నెఱుఁగుము.