2, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

సమస్యాపూరణ - 1749 (ఈఁగ పడిన పాలు హిత మొసంగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ఈఁగ పడిన పాలు హిత మొసంగు.

1, ఆగస్టు 2015, శనివారం

సమస్యాపూరణ - 1748 (జ్వరపీడితుఁ డొకఁడు గోడఁ జయ్యన దూఁకెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
జ్వరపీడితుఁ డొకఁడు గోడఁ జయ్యన దూఁకెన్.

31, జులై 2015, శుక్రవారం

పద్య రచన - 975 (గురుపూజ)

కవిమిత్రులారా,
గురుపూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు!
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశం....
గురుపూజ

సమస్యాపూరణ - 1747 (హరి కరుణాకటాక్షమునకై తపియింతురు క్రైస్తవుల్ సదా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
హరి కరుణాకటాక్షమునకై తపియింతురు క్రైస్తవుల్ సదా.

30, జులై 2015, గురువారం

సమస్యాపూరణ - 1746 (సతి చావుకు కారకుండు శంకరుఁడు గదా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
సతి చావుకు కారకుండు శంకరుఁడు గదా!

29, జులై 2015, బుధవారం

ఆహ్వానం!సమస్యాపూరణ - 1745 (మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్.
(జ్వరతీవ్రత వల్ల చిత్రాలు వెదికే ఓపిక లేక ‘పద్యరచన’ శీర్షిక ఇవ్వలేదని గమనించ మనవి)

28, జులై 2015, మంగళవారం

పద్య రచన - 974

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

సమస్యాపూరణ - 1744 (పాయసమున నుప్పు కలుపఁబడఁ దీయనయౌ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పాయసమున నుప్పు కలుపఁబడఁ దీయనయౌ.

27, జులై 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణ - 1743 (తండ్రు లేవురు గల రండ్రు ధరను బుధులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
తండ్రు లేవురు గల రండ్రు ధరను బుధులు.
(ఒకానొక అవధానంలో ఇచ్చిన సమస్య)