30, మే 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2373 (కోపాగ్నులు గురిసినంత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ గూరిమి హెచ్చెన్"
(లేదా...)
"కోపపు టగ్నులే కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో"
ఈ సమస్యను పంపిన శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

29, మే 2017, సోమవారం

దత్తపది - 114 (కాంత-నారి-మగువ-వనిత)

కాంత - నారి - మగువ - వనిత
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
మర్యాదా పురుషోత్తముడైన రాముని స్తుతిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

28, మే 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2372 (అమ్మ నమస్కరించినది...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అమ్మయె నమస్కరించిన దాత్మసుతకు" 
(లేదా...) 
"అమ్మ నమస్కరించినది యాత్మతనూజకు భక్తియుక్తులన్"
ఈ సమస్యను పంపిన గొరిగె వెంకటేశ్వర్లు గారికి ధన్యవాదాలు. 

27, మే 2017, శనివారం

సమస్య - 2371 (మండుటెండలోఁ గురిసెను...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మండుటెండలోఁ గురిసెను మంచు జల్లు"
(లేదా...)
"మండెడి యెండలందు హిమ మౌక్తికముల్ గన జారె నెల్లెడన్"
ఈ సమస్యను పంపిన శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, మే 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2370 (రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రతిపతి  మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్"
(లేదా...)
"రతిపతి మారుఁ డెట్లగును బ్రహ్మయె కాదె తలంచి చూచినన్"
ఈ (ఆకాశవాణి వారి) సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

25, మే 2017, గురువారం

సమస్య - 2369 (ముని సాంగత్యమున...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముని సాంగత్యమున నారి పుత్రులఁ గనియెన్"
(లేదా...)
"ముని సహవాసమంది సతి పొందె ముదంబున పుత్రు లిద్దఱన్"
ఈ సమస్యను సూచించిన 'కవితశ్రీ' శ్రీనివాసులు గారికి ధన్యవాదాలు.

24, మే 2017, బుధవారం

సమస్య - 2368 (నేరమగుఁ జేయ...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నేరమగుఁ జేయఁ గాత్యాయనీ వ్రతమ్ము"
(లేదా...)
"ఘన దోషమ్మగుఁ గీ డొసంగు సతికిన్ గాత్యాయనీ పూజలే"

23, మే 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2367 (శ్రీరామునిఁ గని యహల్య...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్" 
(లేదా...) 
"రామునిఁ గన్నులారఁ గని రాయిగ మారె నహల్య చిత్రమే"
(శ్రీ వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యుల వారికి ధన్యవాదాలతో...)

22, మే 2017, సోమవారం

సమస్య - 2366 (కలికి కౌగిలి...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కలికి కౌగిలి ప్రాణాంతకారి గాదె" 
(లేదా...) 
"కలికి కవుంగిలింత కనఁగా నుసురుల్ గొను నట్టిదే కదా"
ఈ సమస్యను పంపిన చిటితోటి విజయకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

21, మే 2017, ఆదివారం

దత్తపది - 113 (కోపము - తాపము - పాపము - శాపము)

కోపము - తాపము - పాపము - శాపము
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(దత్త పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగించాలన్న నియమం లేదు)