26, మే 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1684 (రమ్ము జనాళికిఁ గడు మధురమ్మగును గదా!)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
రమ్ము జనాళికిఁ గడు మధురమ్మగును గదా!
(గరికిపాటివారు పూరించిన ఒక సమస్య ఆధారంగా)

పద్య రచన - 917

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, మే 2015, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి - 30

అంశం- గ్రీష్మతాపము.
ఛందస్సు- ఆటవెలది.
నాలుగు పాదాల చివరి అక్షరాలు వరుసగా 
‘వ - డ - గా - లి’ ఉండాలి.

పద్య రచన - 916

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, మే 2015, ఆదివారం

దత్తపది - 78 ((తీపు-కారము-పులుపు-చేదు)

కవిమిత్రులారా,
తీపు - కారము - పులుపు - చేదు.
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

పద్య రచన - 915

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, మే 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణము - 1683 (కడుపునొప్పి తెచ్చెఁ గడు సుఖమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కడుపునొప్పి తెచ్చెఁ గడు సుఖమ్ము.
(సాయంత్రంనుండి కిడ్నీలో రాయివల్ల భరింపరాని కడుపునొప్పి. ఏ సమస్య ఇవ్వాలో ఆలోచించలేక కడుపునొప్పినే సమస్యగా ఇస్తున్నాను. రేపటికెలా ఉంటుందో?)

పద్య రచన - 914

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, మే 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1682 (మారుతి యేతెంచె సీత మాయం బయ్యెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మారుతి యేతెంచె సీత మాయం బయ్యెన్.

పద్య రచన - 913

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.