2, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 33

కవిమిత్రులారా,
అంశం- శ్రీకృష్ణుని రాయబారము.
నిషిద్ధాక్షరములు - క. చ, ట, త, ప.
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.
(అమరావతిలోని నెత్ సెంటర్ నుండి పోస్ట్ చేయబడింది)

పద్య రచన - 867

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశం...
"తీర్థయాత్రలు" 
(అమరావతిలోని నెత్ సెంటర్ నుండి పోస్ట్ చేయబడింది)

1, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1637 (కరటక దమనకుల కంటె కలరే సుజనుల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కరటక దమనకుల కంటె కలరే సుజనుల్.

పద్య రచన - 866

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

31, మార్చి 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణము - 1636 (భీముఁ డింద్రకుమారుఁ జంపెను రణమున)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భీముఁ డింద్రకుమారుఁ జంపెను రణమున.
(శ్రీ శలాక రఘునాథ శర్మగారి స్ఫూర్తితో...)

పద్య రచన - 865

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

30, మార్చి 2015, సోమవారం

సమస్యా పూరణము - 1635 (అవలీలగ మోక్ష మబ్బు నజ్ఞానమునన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
అవలీలగ మోక్ష మబ్బు నజ్ఞానమునన్.
(శ్రీ శలాక రఘునాథ శర్మగారి స్ఫూర్తితో...)

పద్య రచన - 864

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29, మార్చి 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణము - 1634 (మత్తేభమునకు గణములు మసజసతతగల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మత్తేభమునకు గణములు మసజసతతగల్.

పద్య రచన - 863

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.