23 నవంబర్ 2014 ఆదివారం

దత్తపది - 55 (ఆలము-కాలము-జాలము-వాలము)

కవిమిత్రులారా!
ఆలము - కాలము - జాలము - వాలము
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ రామాయణార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 744

కవిమిత్రులారా,

పై పద్యభావాన్ని తేటగీతిలో వ్రాయండి.

22 నవంబర్ 2014 శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1552 (ధైర్యంబే లేనివాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధైర్యంబే లేనివాఁడు ధరణిన్ గెలిచెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 743

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21 నవంబర్ 2014 శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి - 15 (కం-స-వై-రి)

అంశం- శ్రీకృష్ణస్తుతి
ఛందస్సు- తేటగీతి
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలుగా వరుసగా ‘కం - స - వై - రి’ ఉండాలి.
గమనిక- పద్యంలో ఎక్కడా కంసుడు, వైరి అనే పదాలను ఉపయోగించకూడదు.

పద్యరచన - 742

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20 నవంబర్ 2014 గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1551 (పాదమ్ములు లేని తరులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
పాదమ్ములు లేని తరులు పరుగిడఁ జొచ్చెన్.
(1901 లో విశాఖపట్టణంలో జరిగిన తిరుపతివేంకటకవుల అష్టావధానములోని సమస్య)

పద్యరచన - 741

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19 నవంబర్ 2014 బుధవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 20

కవిమిత్రులారా,
అంశం- శిశుపాల వధ
నిషిద్ధాక్షరములు - శ, ష, స.
ఛందస్సు - తేటగీతి.

పద్యరచన - 740

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.