27, ఆగస్టు 2016, శనివారం

సమస్య - 2127 (నిద్దురపోవువాఁడు ధరణిన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"నిద్దురపోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి గడించి మించెడిన్"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)
లేదా...
"నిదురించినవాఁడు కీర్తినే గడియించున్"

26, ఆగస్టు 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2126 (కలలం గాంచెడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"కలలు గనెడి శిలలు పలుకగలవు"
(దూరదర్శన్ వారి సమస్య)
లేదా...
"కలలం గాంచెడు గండశైలములు పల్కంగల్గు స్పష్టమ్ముగన్"

25, ఆగస్టు 2016, గురువారం

దత్తపది - 96 (శివ-హర-భవ-రుద్ర)

కవిమిత్రులారా,
 
శివ - హర - భవ - రుద్ర
పై పదాలను ఉపయోగించి
శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

24, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

సమస్య - 2125 (నీరు చాలక దీపము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"నీరు చాలక దీపము లారిపోయె"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)
"నీరము లేక దీపములు నిక్కముగాఁ గొడిగట్టెఁ జూడుమా"

23, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2124 (కన్యాదన మొనర్చినన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"కన్యాదాన మొనర్చినన్ నరకమే కల్గున్ గదా దాతకున్"
లేదా...
"కన్యాదానమ్ము సేయఁ గలుగు నరకమే"

22, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

సమస్య - 2123 (భర్తను బైటకున్ దరిమె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"భర్తను బైటకున్ దరిమె భారతనారి కళాప్రపూర్ణయై"
(ఒక అవధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య)
లేదా...
"భర్తను బయటకుఁ దరిమె భరతనారి"

21, ఆగస్టు 2016, ఆదివారం

ఉచిత తెలుగు పుస్తకాలు!


పై చిత్రంపై క్లిక్ చేయండి. చిత్రం పెద్దగా కనిపించి పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. 
కొన్ని వేల ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలను, వీడియోలను ఉచితంగా డౌన్‍లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

సమస్య - 2122 (రామా రమ్మని కేలు సాచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"రామా రమ్మని కేలు సాచి పిలిచెన్ రమ్యంబుగా రాధయే"
లేదా...
"రామ రమ్మటంచు రాధ పిలిచె"

20, ఆగస్టు 2016, శనివారం

ఆహ్వానము!


ఆహ్వానము