3, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

దత్తపది - 145 (హర-శివ-భవ-కపాలి)


హర - శివ - భవ - కపాలి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.

68 కామెంట్‌లు:

 1. మైలవరపు వారి పూరణ

  హర - శివ - భవ - కపాలి

  ఈ పదాలతో శ్రీకృష్ణ స్తుతి..

  నినునహరహమును భక్తిని
  ఘనకరుణారాశివగుటఁ గామితఫలదా !
  యని గొలుతుము యదుసంభవ!
  వనమాలీ ! మమ్ములనిక పాలింపుమురా !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దత్తపది...

   హర... శివ... భవ... కపాలి..
   ఈ పదాలతో శ్రీకృష్ణ స్తుతి


   నిస్తుల నీలదేహ ! రమణీయ శుభానన ! గానలోల ! వ్య....
   త్యస్త పదారుణాంబుజ ! దయారసరాశి ! వరాభయప్రదా !
   ధ్వస్త నిశాచరా ! యని భవత్పరిరక్షణ కోరువాడనై
   ప్రస్తుతిఁ జేసి కృష్ణ ! యిక
   పాలిడుదున్ , నవనీతమిచ్చెదన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
  2. మైలవరపు వారి రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  అహర*హమోక్ష చింతనల హా!భవ*మెల్ల గతించుచుండె నా
  యహమది యెత్తెనే శివ*ము యాగపు యోగమదేది శూద్రు1కున్(1శ్రామికునకు)
  మహిని బ్రసిద్ధు సేవలకు మా వినియోగమె "భక్తి" చూడగా
  రహినిని జన్మవేళయిటురార ముకుంద యటంచును,సేవజేయు మా
  కిహమె పరమ్మురా వగవ నేమిక పాలిత*వత్సలా హరీ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   నాలుగవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 3. దుష్టసం "హర" ణాంచితశిష్టరక్ష !

  భక్తకల్పక ! పలలా "శి ! వ" నధివహ్ని !

  దేవకీగర్భసం "భవ"! దేవ !, దేవ

  వంద్య ! కాపాడు నన్ని "క పాలి" తార్త !

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దుష్టసం "హర" ణాంచితశిష్టరక్ష !

   భక్తకల్పక ! పలలా "శి ! వ" నదవాగ్ని!

   దేవకీగర్భసం "భవ"! దేవ !, దేవ

   వంద్య ! కాపాడు నన్ని "క పాలి" తార్త !

   కంజర్ల రామాచార్య.

   తొలగించండి
  2. రామాచార్య గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. అహ రహమును కృష్ణా నిను నాత్మ ద ల తు
  శివ మును కలి గింపు ము దేవ చింత లెల్ల
  బాపిభవ బంధ ములు వేగ వాసు దేవ
  మమ్ముల నిక పాలింపు ము మమత తోడ
  _____::_కరణం రాజేశ్వర రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అహ రహమును కృష్ణా నిను నాత్మ ద ల తు
  శివ మును కలి గింపు ము దేవ చింత లెల్ల
  బాపిభవ బంధ ములు వేగ వాసు దేవ
  మమ్ముల నిక పాలింపు ము మమత తోడ
  _____::_కరణం రాజేశ్వర రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  నేటి అంశము :: దత్తపది
  హర-శివ-భవ-కపాలి అనే నాలుగు పదాలను *శివ పరంగా కాకుండా వేరే అర్థములలో* ఉపయోగించాలి.
  విషయము :: శ్రీ కృష్ణ స్తుతి
  సందర్భము :: ఈ రోజు శ్రీ కృష్ణాష్టమి. ఓ కృష్ణా! నిన్ను దర్శించాలి అనే ఊహయే ఎంతో రమణీయమైనది. నేను సద్గుణములతో వర్ధిల్లేందుకోసం గొప్ప దీక్షను మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించు. ఓ కరుణా పయోనిధీ! మాకు భవ బంధములనుండి విముక్తిని కలిగించేందుకోసం నీ కృపా కటాక్షము మమ్ము సోకునట్లుగా మమ్ము పరిపాలించవయ్యా! అని
  చిన్ని కృష్ణుని చేరి కొలిచే సందర్భం.

  అరయన్ గోరుట నిన్ను నూహ రమణీయం బయ్యె శ్రీ కృష్ణ! శ్రీ
  కరమౌ సద్గుణ రాశి వర్ధిలగ దీక్షాబుద్ధు లందించుమా!
  కరుణాళో ! భవ బంధ ముక్తి నిడుమా కాంక్షింతు కృష్ణాష్టమిన్,
  మురవైరీ! యిక నీదు వీక్షణము మమ్మున్ సోక పాలింపుమా!
  (ఊహ రమణీయంబు) ఇందులో-హర
  (రాశి వర్ధిలగ) ఇందులో - శివ
  (భవ బంధ) ఇందులో - - - - భవ
  (సోక పాలింపుమా) ఇందులో - కపాలి
  పదాలు రావడం గమనించవచ్చు.
  కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (3-9-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  (తలకొక వేయిరూకలిడి తామె ప్రసిద్ధులమంచు మేల్మినిన్
  బలపు బ్రదర్శనం గనెడు బాలల చేష్టల నాయకోత్తముల్
  జెలగిన యీ ప్రపంచపు కుచేష్టల బాపి నిజాయితీనిడన్
  వెలుగుల బాలవై మదిని వేగమె సత్కృతి జేయ శ్రీహరీ
  చిలిపితనమ్ము బాపుమని చేరియు మ్రొక్కెద నీ జయంతినిన్)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
   పూరణ 4వ. పాద సవరణ
   రహినిని జన్మవేళవయని రార ముకుంద యటంచు బిల్వ మా ........గా స్వీకరించ మనవి.

   తొలగించండి
  2. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. దైత్యసంహార! చక్రాయుధ! కమలాక్ష!
  వారిరాశి వరసుతను వక్షమందు
  వలపుతో నుంచు జలజ నాభ వనమాలి!
  యంక పాలి రాధకు నిడు హరి! యరయుము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "దైత్య సంహర" అనండి.

   తొలగించండి
 9. 3, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం
  దత్తపది - 145 (హర-శివ-భవ-కపాలి)
  హర - శివ - భవ - కపాలి
  పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
  శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తూ
  మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
  పద్యాన్ని వ్రాయండి.
  **** **** **** **** **** ***
  తే.గీ.

  మేటిగ హరకత్తుల నదిమి సతతముగ

  జీవరాశి వగలు బాపు పావన గిరి

  ధర! కరుణజూపి శుభ వర సిరుల నొసగి

  వేగ నన్నిక పాలింపు వెన్నదొంగ!


  🌱🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్🌱🌱
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శాంతి భూషణ్ గారూ
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   వాట్సప్ లో నా వ్యాఖ్యను గమనించండి.

   తొలగించండి
 10. ....పూజ్య గురుదేవులకు, కవిమిత్రులందరకూ 'కృష్ణాష్టమి' శుభాకాంక్షలు......

  భవహర! గిరిధర! శ్రీకర
  శివముల నిడు నల్లనయ్య చిన్మయ కృష్ణా
  భవకారక! పాలించుచు
  భవసాగర మీదగలుగు బలమిడు కృష్ణా!!!


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
   భవనాశక అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
 11. అనవరతము శివమొసగుము
  వనజభవనుత ! నవనీత పరిహర! కృష్ణా!
  కనకవసనా! ముకుందా!
  వనమాలీ! మదనజనక! పాలించగదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నీల దే(హ!ర)యము గావు నీరజాక్ష!
  సుగుణ రా(శి! వ)రద! కృప జూపవయ్య!
  రుక్మిణీ వల్ల(భ!వ)రాల రువ్వుమయ్య!
  బాధ రానీ(క పాలిం)చు భక్త వరద!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గు రు మూ ర్తి ఆచారి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,


  భవహర ! ముకుంద ! సుగుణరాశి ! వనమాలి !

  యాదవ కులసంభవ ! అఖిలాఘ దూర !

  బక్తిఁ బూజ లందించెద స్వామి , నీక |

  పాలిత సుజన ! వేగ గాపాడు మయ్య !

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కవి పండితులు
  శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి సమస్య
  ======================
  " హర- శివ- భవ- కపాలి "
  ఈ పదములను అన్యార్థముగా
  వినియోగిస్తు కృష్ణుడిని స్తుతించ
  వలెను
  =======================
  దత్తపది - 19
  ==========

  మనోహర నీవు మదనుని పితవు
  పుణ్యరాశివన గోకుల నుతవు
  అనుభవ గీతా సారపు హితవు
  ధర్మైక పాలిత నీతికి జతవు
  కంస చాణూర ఘాతవు
  వ్రజ వాసులకు నీవేగా నేతవు
  కౌంతేయులకదె నుదుటి రాతవు
  మానవాళికిదె భగవద్గీతవు

  ====##$##====

  ఓ క్రిష్ణా మా మనసులను హరించు
  వాడవు, మన్మధునికి తండ్రివి కదా ! రాజ
  యోగమును అనుభవ సారముగ హితవు
  చెప్పినావుగ, ధర్మ రాజ్య పాలనకు నీతిగా
  జతయైనావుగ, కంస చాణూరులకు ముష్టి
  ఘాతమైనావు, బృందావన వాసులకు నీవే
  నాయకుడవు,కుంతీ పుత్రుల అదృష్టమును
  నిర్ణయించువాడవు, సమస్త మానవాళికి
  భగవద్గీతవై నిలచినాడవు.

  ( మాత్రా గణనము - అంత్య ప్రాస)
  ---- ఇట్టె రమేష్
  ( శుభోదయం)
  ( కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలతో )

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కంససం(హర)! మోహనాకార! కృష్ణ!
  సుగుణములరా(శి!వ)నమాలి!ఖగవిమాన!
  యాదవాన్వయ సం(భవ)! మోదకారి!
  యేలు మిట నాగ్రహించ(క పాలి)తులను.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 16. ఇమ్మహి బ్రోచెద వీవని
  నమ్మితి మో భవహర శరణమ్మిక నీవై
  మమ్మిక పాలింపంగను
  రమ్మిక రాధామనోహరా! శశివదనా!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భవహర!శివకర!కృష్ణుడ!
  యవనిన్గలభక్తులెల్లహర్షముతోడ
  న్బవలునురేయినిగొలుతురు
  భవుడవెయనుచునుమఱియికపాలించుమురా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పూతన జీవాపహర! సు
  చేతన భూసుర శివజ్ఞ చేతస్స్థిత! సం
  పాత భవ ముక్తి దాయక!
  పాతక హర! నిర్జితబక! పాలింపుమయా!

  [శివజ్ఞ = వేదములు తెలిసిన వారు]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వసుదే వాత్మజుఁ బూతనా విష పయఃప్రాణాపహారిన్ హరిం
   బ్రసవస్నిగ్ధ పదాహ తాంగన యశో రాజద్బలుం జక్రిఁ జ
   క్రసమీ రాసుర ఘోర భంజను మహా కాలాహిదర్పాంతకున్
   వసుధా భృద్ధర పాణిపల్లవ మహా బాలున్ మదిం గొల్చెదన్

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వరరావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.
   శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భమున చేసిన కృష్ణ స్తుతి రెండవ పద్యము.

   తొలగించండి
 19. మీయా బాలకృష్ణుని మేకప్ నభూతో న భవిష్యతి,ఆర్యా!ధన్యవాదాలు.డా.పిట్టా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆర్యా మీరు ప్రస్తావించినది నా పద్యములనే యని భావించి మీకు ధన్యవాదముల నర్పించు చున్నాను.

   తొలగించండి


 20. కం:నెమ్మిని కొలిచెద మురహర
  నమ్మితి కావర భవహర నగధర శౌరీ
  మమ్మికపాలించుచు శి
  వమ్ము లొసంగగ ముకుంద వడిగా రావా!

  ఆ.వె:శివము నొసగుమయ్య శ్రీ ధరా మాధవా
  కంసహర మురారి కమల నయన
  వదలకనిమిషమిక పాలింప రావయ్య
  కమలసంభవ పిత కమల నాభ!

  ఆ.వె:అహరహమ్ము కొలుతు నప్రమేయా నిన్ను
  శివములొసగి బ్రోవు శీఘ్రముగను
  మారపిత తడయక మమ్మిక పాలింపు
  పద్మసంభవ జనక పాహిపాహి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   వాట్సప్ లో నా వ్యాఖ్యను గమనించండి.

   తొలగించండి
 21. దేహము (భవ)దీయమ్ము మనో(హర), సత
  తమ్ము కాచుట నీవిధి, తప్పు లున్న
  భక్త పోష(క పాలి)oచు. శక్తి (శివ)ము
  లిచ్చి కాపాడు గిరిధర లేమి మాపి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తే.గీ.
  అ"హర"హమ్ము నీలీలలీయవనియందు
  శ"శివ"దన గోచరమ్మగు - సకల జనులు
  భక్తితోఁగొల్తురబ్జనా"భ వ"నమాలి
  విరహ గోపి"క పా"లిట ప్రీతికరుడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సూర్య నారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. సూర్య నారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 23. శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ :)


  వెన్న దొంగ :)  కృష్ణ ! పరమాత్మ ! భవహర ! కేలు మొగువు
  యాదవ కరుణారాశివయ! నిను మేము
  లవము ధ్యానించి నంతనే లయము గాన
  చిత్తమేకాగ్ర మగునయ! చిద్విలాస!
  మమ్ములనిక పాలించుము మైందహనుడ!


  (ఎక్కడో చదివినట్లుందే :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ, (ఈరోజు ఆలస్యం?)
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి

  2. విఘ్నేభకుంభగ్రసద్వనరాట్ తమ్ములుంగారు అట్టే ఓ పట్టాన విడువ లే దండి :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 24. ముందుకు సాచి సవ్యపదమున్ మురసంహరణుండు, జానువం

  దందముఁ గూర్చఁ గూర్చొని రథమ్మున, బార్థుఁ గృపాంబురాశివ

  శ్యుం దమిఁ జూచి, సవ్యకరయోత్రుడునై, భవతాపహారియై,

  పొందిక జ్ఞానముద్రుడయి బ్రోవుత గోపకపాలి సూతుడై.
  ( గోపకులకు పాలి గోపకపాలి )

  కంజర్ల రామాచార్య.


  రిప్లయితొలగించండి
 25. సంకటహర కృష్ణ సమ్మోహనాకార
  శివము నొసగు దేవ సిద్ధి దాత
  ధర్మసంభవ సుఖతాతి ధార్మికవర
  హమిక పాలిక భయహర మురారి.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. హరియించును పాపంబులు
  కరిగించును సర్వదోష కలుషంబుల నో
  హరిహరియని మనసారా
  పరితాపముతో పిలువగ పరుగున వచ్చున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ, దాని ననుసరించిన పద్యం రెండూ ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 27. పూతన కనక పాలివ్వ బోవ దునిమి
  శివమునందు కాళీయుని చిదుమితివిగ
  కుహరమున జాంబవంతుని కుమ్మినట్టి
  సులభవరదాయి కరుణము చూపుమయ్య

  కను=తెలియు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సంభవమగు శ్రీకృష్ణ చేష్టలెపుడు!
  ఆహ!రమణీయసంస్కృతులందజేయు
  అంకపాలినిగోపికల్ నడిగినట్లు
  వాశి వన్నెలరూపసవాసవాస!
  భక్తిచేతను వేడితి శక్తినొసగు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "గోపిక లడిగినట్లు" అనండి.

   తొలగించండి
  2. కందం
   నియతిన్ గొలిచెద భవహర!
   దయాంబురాశి వని దలఁచి తాండవ కృష్ణా!
   జయ వైభవమ్ము నొసగన్
   భయమ్మును జొరబడనీక పాలింపుమయా!

   తొలగించండి
 29. కలుషహర కంసభంజన!
  వెలుగుల రాశి వలెకరుణ వేడిన మాపై
  చిలికించుము భవహర! హరి!
  పలికెదము స్తుతులు విడువక పాలించుమయా!


  రిప్లయితొలగించండి