21, మే 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3025 (మార్జాలము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో"
(లేదా...)
"మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా"

36 కామెంట్‌లు:

 1. వర్జము చూడక వెడలెను
  దుర్జను డెదురాయె నంట దొంగలు దోచెన్
  దౌర్జన్యము నెదు రించగ
  మార్జాలము సింహ మయ్యె మర్మం బేమో ?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అర్జున! గృహమందున గల
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో?
  కార్జము కూరయు లేదని
  ధూర్జటి సుతు వాహనమ్ము దూరె నను కసిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  అర్జీల్ చేయుచు మోడి వర్యునకుభల్ హైరాన నొందంగ తాన్
  తర్జన్ భర్జనలాడి దీది కడకున్ దైన్యంబుగా పారుచున్
  దర్జాగా కడు మాటలాడి నగుచున్ ధైర్యంపు గర్జన్లతో
  మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా :)

  రిప్లయితొలగించండి


 4. తర్జన బర్జన చేసిరి
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో
  పర్జన్యపు వేగముగా
  మిర్జాగాలిబు కవితల మెర్గులు సుమ్మీ !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నిర్జన ప్రదేశ మందున
  యర్జునుడో పిరికిపంద యతనిని దోచన్
  దుర్జనులే చేరినపుడు
  మార్జాలమె సింహమయ్యె మర్మంబేమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మైలవరపు వారి పూరణ

  మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా!
  గర్జన్ వింటినటంచు స్నేహితుడు పల్కన్ నవ్వి మిత్రుండనెన్
  "స్వర్జాతీయత పొందె తాత ధనమున్ బంగారమున్ దాచి , తా...
  నార్జించెన్ మనుమండు ధీయుతుడు న్యాయస్థానమున్ జేరుటన్ !"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ధూర్జటి వ్ర్రాసిన కావ్యము
  దుర్జనుడు కుటిల బుద్ధి దోచెను కసిగా
  తర్జన బర్జన జేయగ
  మార్జాలము సింహ మయ్యె మర్మం బేమో

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కావ్యము కీర్తిదాయిధనకారిశివేతరసంక్షయార్థసం
  భావ్యమునై క్షణప్రభవబంధురనిర్వృతిహేతుభూతమై
  నవ్యవిలాసముగ్ధలు మనస్సును లోగును నట్లు నుండు, దు
  ష్కావ్యము వ్రాసి తీయ నగుగాదె రసజ్ఞుల ప్రాణముల్, కవీ
  డ్యవ్యతిరిక్తలక్షణనిరర్థకరీతి సృజించ నవ్విధిన్.


  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గర్జనమన నెరుగని యా
  మార్జాలము సింహమయ్యె ; మర్మంబేమో
  తర్జనభర్జన చేయగ
  నార్జించిన భాగ్యమంచు నరయగ వచ్చెన్
  గర్జనము = కోవము

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ( చత్రపతి శివాజీని గురించి ఔరంగజేబు తన సేనానితో )
  దర్జాగా నిను బంపినాను శివజీ
  దండున్ జయింపంగ ; నే
  నార్జింపంగను మావళే భువిని దు
  ర్గానీకమున్ మొత్తమున్ ;
  మీర్జాఖాసిము ! పల్కుమా నిజము ; నే
  మీ ! తానొకండాపెనా ?
  మార్జాలంబట సింహమయ్యె ; నవురా !
  మర్మం బెదో చెప్పుమా !

  రిప్లయితొలగించండి
 11. (శివుడు తనను అడ్డగించెడు గణపతిని గురించి మనసులో ఇలా అనుకొన్నాడు..)

  గర్జించెడు పసిబాలుని
  వర్జింపగ చిన్నఁదనము పరిమార్చవలెన్
  దుర్జయుడెవడో చిత్రము
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గర్జించెన్‌ పినదైననేమి తనదౌ గంభీర కంఠమ్ముతో
   నిర్జింపన్ తన శక్యమే?నని తలన్ నేలన్ బడన్ దింపకన్
   పర్జన్యమ్ముగ తానమేరికకు,క్యూబా ప్రక్కలో బల్లెమై
   మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా?

   తొలగించండి
 12. శా: మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా?
  కర్జమ్ముల్ వడి చేయలేదనుచు దిక్కారమ్మటం చెంచుచున్
  గర్జించెన్ పరిపాలకుండు కరమౌ కాతాళమున్ జూపుచున్
  దౌర్జన్యమ్ముల గాంచి సౌమ్యుడగు తా తాకెన్ దురమ్మందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అర్జున నిజ రూపము గని
  మార్జాల ము సింహ మయ్యె మర్మం బే మో
  గర్జన తో నుత్తరుడని
  దుర్జన కౌరవు ల గాంచె దోహద పడుచు న్

  రిప్లయితొలగించండి


 14. మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా!
  అర్జీలెన్ని! ప్రభుత్వమంచు జనులే యాత్మాభిమానంబునే
  పర్జన్యంబుగ ధారవోసి వరుసన్ పాదమ్ములన్ మ్రొక్కగా
  దౌర్జన్యంబును చేయగా ప్రభుతయే దౌర్బల్యమున్ద్రోలుటే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. దుర్జనులనుకొనె నరెరే
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో
  దౌర్జన్యము గావించన్
  గర్జించెను బెదరుపోతు కలఁబడె బిట్టున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఆర్జన లేనట్టి మగడు
  దౌర్జన్యముజేసి కొట్ట దుఃఖితమతియై
  గర్జించి విసర్జించెను
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీ గురుభ్యోన్నమః🙏
  శ్రామికులు బూర్జువాల నెదిరించిన విధము-సందర్భంగా

  బూర్జువ జాతుల కెదురై
  స్ఫూర్జములయి గర్జనలను సొత్కం ఠులవన్
  దుర్జను లనుకొన అకటా!
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో?

  స్ఫూర్జము - మేఘం

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఆర్జనయే ధ్యేయముగా
  దౌర్జన్యముఁ జేయు ఖలుల దౌష్ట్యముఁ నాపన్
  గర్జించి యెదురు తిరిగిన
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో !

  రిప్లయితొలగించండి
 19. 'సిర్జల మయ్యెను *తోట* కు'
  గర్జంచెను తోటమాలి కడు రుద్రుడునై-
  దర్జాదొర!మన్నింపుము!
  "మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మం బేమో"

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గర్జన నేర్చెను కొత్తగ
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో
  తర్జన భర్జన లేలిక
  ఆర్జన పెంచెను గద మరి ఆత్మ బలమ్మున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆర్జించెన్ ఘన కీర్తి చంద్రికల నాహా యాతడీ రీతిగా
   మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా
   గర్జించున్ గద వీధిలోనె నిజమౌ కాంతా విధేయుండెగా
   వర్జించున్ దన కోప తాపములనా భార్యా సమక్షమ్మునన్

   తొలగించండి
 21. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  దర్జా పాలన మాదని
  గర్జించిన బ్రిటను ముందు గడచిన శ్రమలన్
  వర్జించ దేశ ప్రేమన
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  ఖర్జా వేడను విద్య నేర్చు తరి నేగాంక్షించ లేదే భృతుల్
  దర్జాగా నొక పంతులై చదువనే దార్ఢ్యంపు శిష్యాళి యా
  వర్జా విప్పితి దిక్కు జూపి యువక వ్రాతంబునున్ బెంచితిన్
  *మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా!మర్మంబెదో చెప్పుమా*

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మీర్జా గారడిజేయగ
  మార్జాలముసింహమయ్యెమర్మంబేమో
  యర్జునుడుగృష్ణుడగుటను
  పర్జన్యముమనిషియగుట మంత్రపుఫలమే

  రిప్లయితొలగించండి
 24. దౌర్జన్యంబునుదుష్టచింతనముతో ధర్మంబు పాటింపకన్
  పర్జన్యంబటుగర్జనల్సలుపుచున్ పర్జించుచున్ వేత్రమున్
  ఆర్జింపంసిరులక్రమక్రమమునన్ యవ్వాని నిర్జించుచో
  కర్జంబెల్లయుచక్కదిద్దబడుగాకంచొక్కడుద్యుక్తుడౌ
  "మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా"

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఊర్జిత మగునె జటిలము స
  దార్జిత భోజ్యంబె ఖాదితము ఖాదకముం
  దర్జన మేలా కాంచఁగ
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో


  కర్జంబే వని నల్ప జంతువును దా గాలించి చంపంగ నీ
  దుర్జేయం బగు సింహ రాజునకుఁ దోడ్తోడన్ విచారించగన్
  భీర్జీవమ్మును బాఱ నే నరసితిన్ విద్రావి తాలోల రు
  ణ్మార్జాలం బట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మార్జాలంబిది యల్పజీవి యనుచున్ బంధించి తాడించినన్
  గర్జావేశితభీకరాస్యభయదాకారమ్మునన్ దార్కొనున్,
  తర్జించన్ ప్రతికూలకాలగతిలో తానాత్మరక్షార్థమై
  మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మం బెదో చెప్పుమా?

  రిప్లయితొలగించండి
 27. దర్జీ యింటను యెలుకలు
  దర్జాగదిరుగుచుండ తలబిరుసులతో
  అర్జీ యందినదానిల
  మార్జాలము సంహమయ్యె మర్మంబేమో!(ఎలుకలుదినటానికి)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 4వపాదంలోసింహమయ్యెఅనిచదవాలనిగురువుగారికిదెలుపుచున్నాను.

   తొలగించండి
 28. షార్జాలో క్రికెటాటకై పిలవగాసంతోషమే పొంగ, స
  ర్దార్జీయైన మణీంద్రసింగు కదిలెన్ దాఁ బోలరై జట్టుకున్
  షార్జాకప్పును గెల్వగా శతకమున్ సాధించెనే వింతగా
  మార్జాలంబట సింహమయ్యె నవురా మర్మంబెదో చెప్పుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. (సుగ్రీవుడు మరల పోరుకు రమ్మని పిలిచినంత
  వాలి తన భార్య తారతో)

  దుర్జయుడననుచు నెరిగియు
  గర్జనసేయుచు మరిమరి కవ్వించగనూ
  నిర్జించెద నిక వదలక
  మార్జాలము సింహమయ్యె మర్మంబేమో

  రిప్లయితొలగించండి