8, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3185 (రతి మూలము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై"
(లేదా...)
"రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్"

105 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  మతియున్ పోవుచు శంకరాభరణమున్ మర్యాదగా జొచ్చినన్
  సతమున్ నేర్వగ నర్థముల్ తెలుగునన్ సంక్షిప్తమౌ తీరునన్
  గతియున్ తెల్పుచు శబ్దముల్ విరివిగా కల్యాణమౌ నాంధ్ర భా
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  (కంది వారి సవరణతో)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   శబ్దార్థాలను తెలియజేస్తూ సర్వధర్మ సందేహాలు తీరుస్తున్న ఆంధ్రభారతి గురించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి

  2. అంతర్జాలములో "ఆంధ్రభారతి" ఉనికిని సూచించి శంకరాభరణ ప్రాంగణమున కాస్తో కూస్తో నా ప్రాణ విత్త మానములను కాపాడిన గౌరవనీయ గురుతుల్యులు శ్రీ పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి శత సహస్ర వందనములు!

   ఇట్లు

   జి. ప్రభాకర శాస్త్రి

   తొలగించండి
  3. చాలా చాలా బాగుంది
   ఆ ఊహ రావటమే మెచ్చదగింది.

   తొలగించండి
 2. ఇతిహాసాది పురాణముల్ వివిధ సాహిత్యమ్ములే గాంచ స
  ద్గతి మార్గమ్మును జూపుచున్ నడిపెడుద్గ్రంథమ్ములేకావుటే 
  క్షితిపై సాహితి సంపదల్ సతము సంక్షేమమ్మునేగూర్చు భా
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చతురానను బ్రియ సతియే
  మతినిచ్చెడు తల్లియంచు మహికొలువన్ స
  ద్గతి మార్గాచరణకు భా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొరకై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'కావుటే'?

   తొలగించండి
 4. మైలవరపు వారి పూరణ

  శ్రుతిపౌరాణికవాక్యసంకలితమై శుద్ధార్థసంపత్తి భా...
  సితమై వ్యాసమునీంద్రశోభితమునై శ్రీమంతమై దేశసం...
  స్కృతిరక్షాకవచమ్ము సంస్కృతము వాసింగాంచె , తద్దివ్యభా...
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సతతానందదసత్కవిత్వరచనా సత్కార్యయత్నస్థితా
  యతభావాఢ్యకవీంద్రసంఘమునకీ యజ్ఞంబునందిందు స
  న్నుతసామాజికవస్తుజాలముపయిన్ నూత్నంబుగా వెల్గు స
  ద్రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ మనోహరంగా, అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. సతతము కొలిచిన వరమిడు
  మతిపోయిన వాని కైన మార్గము జూపున్
  మితిమీరిన భక్తి నిలుప భా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 7. కం.
  పతియగు బ్రహ్మకుసతి భా
  రతి మూలము, సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై !
  యతిపుంగవు లడిగినపుడు
  గతినివ్వగ మానవాళి కవితలు నేర్చెన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి

 8. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  మతినిన్ వీడుచు ఖర్గపూరునకు తా మౌనమ్ముగా జేరుచున్
  సతమున్ మెచ్చెడి శాస్త్రివర్యునకు భల్ సంతోషమున్ గూర్చగా
  పతితో గూడుచు భావి భారతమునన్ ప్రాణమ్ములన్ పోయుటన్
  రతియే మూలము, సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి


 9. తతియై సంతతి వృద్ధికి
  రతి మూలము, సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై
  మతి మూలము!పరమాత్ముని
  స్థితి మూలము మన మనుగడ తిరముపడుటకున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ( మానవుల పరస్పరమాన్యతారతియే విశ్వరక్షణకు
  కారణమౌతుంది )
  సతియే మూలము భర్త కెప్పుడును సం
  స్థాపింప గార్హస్థ్యమున్ ;
  మతియే మూలము కావ్యకర్తలకు స
  మ్మానంబు జేకూర్పగన్ ;
  శ్రుతియే మూలము భారతీయులకు ; సం
  స్తుత్యంబునౌ మాన్యతా
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సం
  రక్షింప లోకమ్మునన్ .
  (శ్రుతి - వేదం ;మాన్యతారతి - గౌరవించే కోరిక )

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సతతము భావ విహారిణి
  ప్రతి భాషా లాస్య చతుర రాగిణి వాణీ!
  వితతిన్గొని వెల్గెడి భా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొరకై!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. స్తుతమతి మేలగు నడతల
  వితతానందానురక్త విజ్ఞత పొసగన్
  సతతము నిరపేక్ష్యంబను
  రతి మూలము సర్వ ధర్మ రక్షణ కొఱకై.

  రతి=అనురాగము,ఆసక్తి

  ఆంధ్ర భారతి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మత జాడ్యము విడనాడుచు
  మతి పేదల సేవకొరకు మళ్ళించి ధృతిన్
  సతతము ప్రజాళిపై నను
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మతము ల వెన్నియు నైనను
  సతతము కాపాడు వాడు సర్వేశ్వ రు డా
  పతి వేడుచు నొస గెడు హా
  రతి మూలము సర్వ ధర్మ రక్ష ణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మత భేదాలన్ని తొలగి
  క్షితిలో నుండెడి మనుజుల క్షేమము కొఱకై
  మతిమంతులు నుడివెడి యభి
  "రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై"

  రిప్లయితొలగించండి
 16. లతవలె నెదిగిన పుత్రికి
  ప్రతతిన వెదకగ మతిగల వరుడే రాగా
  తతరతిఁ వనితల కదలా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై!

  ప్రతతి-సమూహము;
  తతరతిన్-హెచ్చిన ఆనందముతో;
  కదలారతి-వధూవరులు ప్రవేశించునపుడు పసుపు జలముతోకూడిన పళ్ళెముతో ఎత్తు హారతి.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కందము:
  గతి నీవని హరిని గొలువ
  అతి గరుణయు కనికరమున యక్కున జేర్చున్
  మతి నిలుప జపతపముల, ని
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్షితిపై సకల చరాచర
  తతులకు సుఖజీవనమును తగ నేర్పరుపన్
  గతులున్న దివ్య వేద ని
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై.

  స్థితిగతుల మంచిచెడులను
  మతి నెంచని కామ మెన్న మాపు ప్రథను సం
  తతి కొఱకే నిర్దేశము
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సతతము భక్తుల సేమము
  గతిదప్పకసేయునట్టి కార్యమ్మే స
  ద్గతినింజూపును గదయీ
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై!!

  ****దక్షయజ్ఞం లో దాక్షాయణి ఆత్మాహుతి
  అయ్యాక పర్వతరాజు గా జనించిన పార్వతి కి పరమేశ్వరుని తో పరిణయం జరిగి వారికి
  తారకాసుర సంహారము నకై కార్తికేయుని జననం జరగాలని దేవతలు కోరుకున్న సందర్భంలో.....

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మతిగల్గిన మానవులకు
  గతితప్పని యర్ధకామ గ్రహణమునందున్
  సతతమ్మూనెడు ధర్మని
  రతి మూలము సర్వధర్మరక్షణ కొరకై

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పతితుల శ్రేయము కొరకై
  సతతము శ్రమియించు సాధు సత్పురుషులకున్

  మితమెరుగనట్టి త్యాగని
  "రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై"

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  పతనము కోరక జనులిట
  సతతము పూజలు జరుపుచు సద్భావన తో
  వెతలను తల్వకి చ్చెడి హా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి


 23. సతియే మూలము గేస్తుడన్ని విధులన్ సాధింప సం పూర్తిగా
  తతియై సంతతి వృద్ధిగాన, ధరణిన్ దార్ఢ్యమ్ముతోవెల్గగా
  పతి ధర్మమ్మును వీడకన్, గృహిణి చేపట్టై నిధానమ్ముగా
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అతిసాగెడి సమ్మెలతో
  గతి తప్పిరిసర్వజనులు గమనము నిలువన్
  మతితోనిడుమంగళహా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మత్తేభవిక్రీడితము
  గతి యేదో భువిపైనటంచు ఋషులున్ గార్యార్తులై దీక్షతో
  మతి ధ్యానమ్మున నిల్పి లోకమను నిర్మాణమ్ము సృష్టిస్థితుల్
  క్షితిపై నాశపు రీతులున్శ్రుతుల నిక్షిప్తమ్మనన్నేర్వ భా
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. హితమన్నది మది నెంచుచు
  సతతము నేత లిట పనుల చక్కంజేయన్
  గతితప్పక చూపెడి యను
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై!

  రిప్లయితొలగించండి


 27. మతి సమ్మతి సన్మతి యభి
  రతి, యవిరతి కొఱతిలేని ప్రతికర్మముగా
  యతికాని విధముగా యను
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కొఱతలేని' టైపాటు. "విధముగా ననురతి..." అనండి.

   తొలగించండి
 28. నుతు లిడుదు నొకటి వినుమా
  వితండ వాదము లొసఁగు భువి వివాదములే
  సతతము నరులకు ధర్మ ని
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  [ధర్మ నిరతి = ధర్మాసక్తి]


  విత తావేశముఁ గల్గఁ జేయు నిఁక హ్రీ భీత్యాదులం ద్రోయు సం
  తత మెవ్వారికి నైన నొక్క త్రుటిఁ జిత్తభ్రాంతి కల్గించునే
  యతులం బౌచుఁ జెలంగి కన్పడు మనో వ్యాప్తారి షడ్వర్గ యు
  ద్రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  [యుత్ + రతి = యుద్రతి; యుత్ = యుద్ధము; అరిషడ్వర్గ యుద్ధ మందు రతి; యుత్కారము = యుద్ధము సేయుట]

  రిప్లయితొలగించండి
 29. సతతం బోర్పు క్షమాగుణంబు విధిగా సత్యంబె మాటాడు టా
  యతమౌ ధీనిధి విద్య శౌచవిధమున్ యక్రోధ భావంబు న
  చ్యుతమౌ యింద్రియ నిగ్రహంబు ఒసగున్ ఉచ్చంబుకే పట్టు హా
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'విధమున్ + అక్రోధ' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'ఒసగున్ + ఉచ్చంబు' అని విసంధిగా వ్రాయరాదు. సవరించండి.

   తొలగించండి
 30. సుతులే లేనిది యుత్తమ
  గతులే లేవని చెబుదురు కల్పము నందున్
  సతిపతులకు సంతు నొసగు
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొరకై

  రిప్లయితొలగించండి
 31. చతురత సరస రసజ్ఞత
  శ్రితజన పాలన సమాజ సేవా నియతిన్
  మత సహనము సత్కర్మ ని
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి

 32. అతి సరదా పూరణ:

  మా చిన్నప్పటి Jain Jeweller, Nellore:

  మతిబోవంగను నాడువారి కిచటన్ మామూలుగా నాంధ్రనున్
  చతికిల్ బడ్చును కూరుచుండి నగలన్ సంతోషమై చేర్చుటన్
  పతులన్ గూడుచు మమ్ముజేరు సతులన్ వంచించుటన్ మేలుగా
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  రతి = గురిగింజ

  (బంగారు తూకములో అన్ని గురిగింజలు సరాసరి ఒకే బరువుతో నుండును:

  8 Ratti = 1 Masha; 12 Masha = 1 Tola (11.6 grams).)

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సం
  రక్షింప లోకమ్మునన్

  సందర్భము: మహర్షి వాల్మీకి ప్రణీతమైన *శ్రీ యోగవాసిష్ఠం* ఒక ఉత్త మోత్తమమైన అధ్యాత్మశాస్త్రం. సంస్కృత గ్రంథం. వాసిష్ఠ రామాయణ మని వసిష్ఠగీత అని కూడ దీన్ని పిలుస్తారు. ఇందులో 32000 శ్లోకా లుంటాయి. వైరాగ్య, ముముక్షు, ఉత్పత్తి, స్థితి, ఉపశమ, నిర్వాణా లనే 6 ప్రకరణా లుంటాయి. అద్వైత వేదాంతం అద్భుతంగా ప్రతిపాదించబడింది. వసిష్ఠుడు రామునికి చేసిన తత్త్వోపదేశం ఇందలి విషయం.
  మహర్షి సద్గురు మళయాళ స్వామి వారు ఆంధ్ర తాత్పర్యంతో తెలుగు లిపిలో బహుశః 1957 ప్రాంతంలో తొలిసారి ప్రచురింపజేశారు. శ్రీ నిర్వికల్పానంద స్వామి సగభాగం శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామివారు సగభాగం తెనిగించారు.
  వ్యాసాశ్రమం ఏర్పేడు చిత్తూరు జిల్లా వా రీ గ్రంథాన్ని శ్రీ పూర్ణానందస్వామి వారి అనువాదంతో 8 సంపుటాలుగా ప్రచురించారు. ఇది ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్నది.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  జిత సర్వేంద్రియ భూరి సత్వ నిలయుం
  జేసెం గదా! రామునిన్
  మతిమంతున్ బొనరింపఁ జెప్పెను గదా!
  మాన్యుండు సద్దేశికుం..
  డతు లానంద సు ధోపమాన మహితం
  బౌ " *యోగ వాశిష్ఠ* " భా
  రతియే మూలము సర్వ ధర్మముల సం
  రక్షింప లోకమ్మునన్

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  8.11.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మత్తేభము :
  సతియే ధాత్రిని గానగా నలువయే సాగించు సృష్టే దనుఁన్
  పతియే జూడగ బీజకుండుఁ గద నింపారంగ వంశంబునున్
  మితియే లేనిది జీవితంపు కడలిన్ మీనంబులై నీదగన్
  రతియే మూలము, సర్వధర్మముల సంరక్షింప, లోకమ్మునన్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సృష్టి + ఏ' అన్నపుడు సంధి లేదు. యడాగమం వస్తుంది.

   తొలగించండి
 35. విరివిగ మతములుగల భా
  రతదేశము సతము కలహ రహితమెటులనన్
  మతముల నడుమన గల యను
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి


 36. అతుకుల బొంతయగు బతుకు
  న తరుణి తీరంగ సేద నాకిక దిక్కై
  సతియై నావమ్మా భా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై!


  ఓ మగడు పెనిమిటి తో


  జిలేబీయము :)

  రిప్లయితొలగించండి


 37. సతతము దేవళమందు వి
  నుత! పరమాత్ముని కెడన్ తనువు మైమరపున్
  స్మృతిని తలపించెడా భా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'తలపించెడి + ఆ' అన్నపుడు సంధి లేదు. "తలపించు నా..." అనండి.

   తొలగించండి

 38. సతి మేనన్ సగమై వికారి యగుచున్ సన్యాసియై మించుచున్
  క్షితిలో సర్వ చరాచరమ్ములను భాసింపంగ తా నౌచు కిం
  చితు నీ సృష్టికి నంటక న్నిలుచుచున్ జెన్నొందు శంభు స్వహృ
  ద్రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 39. కం.

  ఇతిహాసము పరికింపన
  సతతము ధర్మము నిలుచన సంతతి బలమున్
  హితమగు హిందువు పెంపగు
  రతి మూలము సర్వ ధర్మ రక్షణ కొరకై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 40. మతజాడ్యమ్ముల నుజ్జగించుచును సన్మార్గమ్ముచూపించుచున్
  మతిలో కల్మషమున్ త్యజించి కడు సమ్మానమ్ముతో, గాఢమౌ
  ధృతితోనిత్యము పండితోత్తములె యుద్దీపించి బోధించు భా
  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 41. అతులిత శాస్త్రాధ్యయనము
  మితసంభాషణముమరియు మేదినియందున్
  సతతము సత్సాంగత్య ని
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి
 42. ఈ నాటి శంకరాభరణము వారి సమస్య

  రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  ఇచ్చిన పాదము మత్తేభము నాపూరణము సీసములో


  వ్యాసుని చూచి సత్యవతి పలుకు మాటలు అంబికకు అం,బాలికకు సంతానము ప్రాప్తించ మని అడుగు సన్నివేశము  చిత్రాంగదుండు సంస్ధితి పొందె గంధర్వు జేతిలో, జేయ విచిత్ర వీర్యు
  నకు పెండ్లి మరణించె నధిక మౌ స్త్రీ లోలతన కొన్ని నాళ్ళకున్ , మనువు నాడ
  మనిన యీ భీష్ముడు వినకుండె, యీ వంశమును కాచ వలయును, వినుము తాప
  స, రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్,క్షితిపతి

  లేని రాజ్యము శోభయే లేక నుండు
  శత్రు రాజులు చేతురు శంబరమును
  వ్యాస పుంగవా నిలుపుము వంశమిపుడు
  ననుచు పలికె సత్యవతి నను నయముగను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ సీసపద్య పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సత్యవతి యనునయముగను' అనండి.

   తొలగించండి
 43. కందం
  అతికూడదు నే పనులన్
  స్థితితప్పక సృష్టి నుంచ సేమము కదరా!
  క్షితిపై పర్యావరణ ని
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  రిప్లయితొలగించండి


 44. రతినిర్వేదము పోగొ
  ట్టు తెంపుగల స్వాతియే కిటుకుగా వేమూ
  రి తెలుగునాట నిలిచె! "గిరి",
  "రతి" మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై!


  నారదా!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 45. క్షితిపై జీవుల సృష్టిజేయుచును సాక్షీభూతుడై నిల్చుచున్
  పతియై వారికి పూరుషార్ధముల సంప్రాప్తింపగా జేయుచున్
  గతి తానౌచును ముక్తినిచ్చునుగ నేకాత్ముండు నీశాను హృ
  ద్రతియే మూలము సర్వధర్మముల సంరక్షింప లోకమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి


 46. మతిపోయిన "జీవుల"కే
  రతి మూలము; సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై
  మతమేదైనను విదురులు
  హితమును కోరెదరు ప్రజలహీనులు గాకన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 47. వెతలను బాపుమ టంచును
  సతతము జగతిని జనులను చల్లగ కావన్
  హితమొసగెడు శ్రీహరి హా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై

  సతతము జ్ఞాన మరయభా
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై
  హితమును బోధించెడి యా
  యితిహాసమ్ములను చదువుమింపుగ పుత్రా.

  సతిపతులు సంతు పొందగ
  రతి మూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొఱకై
  మితమగు కోర్కెల తోడను
  హితకరమగు పనులు చేయ యిమ్మగు మదికిన్


  రిప్లయితొలగించండి