28, నవంబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3205 (మంచము క్రింద...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే"
(లేదా...)
"మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై"
(కాలక్షేపానికి 'కన్యాశుల్కం' సినిమా చూస్తుండగా సిద్ధమైన సమస్య...)

80 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  వంచన చేసి వోటరుల వాసిగ జందెము నూని నవ్వుచున్
  కొంచెము సిగ్గు వీడుచును కోవెల లందున దూరుచుండగా
  దంచగ మోడి రాహులను దారిని గానక పారిపోవుచున్
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !
  A-1)
  మంచం క్రింద మానధనుడు :
  __________________________

  చంచలయగు నొక చామయె
  వంచించుచు విటుని గలియ - వల్లభు డొచ్చెన్ !
  పంచెన్ తోడ్కొని యంతట
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె - మానధనుండే !
  __________________________

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వచ్చె'ను 'ఒచ్చె' అనరాదు. "పతియే వచ్చెన్/వల్లభుడే రా..." అనండి.

   తొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వేరొక తీరు మోడి:

  లంచములిచ్చి నేతలకు రాసుల రూకల నప్పుచేయుచున్
  వంచన చేసి బ్యాంకులను వాసిగ నవ్వుచు మామ తోడుతన్
  సంచుల నిండ వజ్రములు జంకక దోపుచు; లండనందునన్
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  B-1)
  ముత్యాలముగ్గు సినిమా ప్రేరణగా :
  __________________________

  మంచిది, భర్త తోడ బహు - మక్కువ, మన్నన గల్గు దానినిన్
  వంచన సేయనెంచి యొక - పాలసు డంతట సంధ్య వేళలో
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభి - మానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై !
  త్రుంచగ నమ్మకమ్ము, తన - రుచ్యుడు చూడగ పర్వు లెత్తెనే
  కించితు భీతి లేక, భయ - కీలల దిగ్భ్రమమామె పొందగన్ !
  __________________________

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వంచన చేయుచు జగతిని
  సంచల నమురేపి దొంగ సన్యాసు లట
  న్నంచెల వారిగ బుట్టగ
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మాన ధనుండే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  B-2)
  రాము(NTR) సినిమా లో
  వేశ్య యింటికి తండ్రీ కొడుకు లిద్దరూ ఒకరి తరువాత ఒకరు వెళతారు.
  కొడుకు రాగానే తండ్రి మంచం క్రింద దూరుతాడు:
  __________________________

  మించిన ప్రేమతోడ నొక - మేలిమి బంగరు కంఠహారమున్
  చంచల యైన వేశ్యకిడ - చక్కగ జేరెను తండ్రి; యంతటన్
  సంచిత మైన సొమ్ము గడ - సానికి నివ్వ తనూజు డేగగాన్
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభి - మానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై !
  __________________________

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  B-3)
  మంచె మీద నుండి భయంతో క్రిందికి దూకిన రైతు :
  __________________________

  మించిన పంట జూడ కడు - మిక్కిలి జాగ్రతచేయు కోసమై
  మంచిగ జొన్నచేను కడ - మర్కట మూకల పారదోలగన్
  మంచియ మీద కూర్చొనగ - మర్కమ మొక్కటి ఫూత్కృతించగన్/కోపగించగన్
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభి - మానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై !
  __________________________
  మంచము = మంచె
  మంచియ, మంచె = కూర్చుండుటకై యెత్తుగా వేసెడు పందిరి

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మర్కము శబ్దం ఉంది కాని మర్కమము లేదు. "మర్క మదొక్కటి/ మర్కము చేరియు..." అనండి.

   తొలగించండి
 8. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  B-4)
  కన్యాశుల్కము ప్రేరణగా :
  __________________________

  పంచెను గట్టినట్టి యొక - పంతులు-బోనముకత్తె యుండగన్
  చంచలు డైనయట్టి మహ - చక్కనివాడు గిరీశు డేగగన్
  చించిలికంబు లేని కడు - చీకటి నిండిన; సంశయాత్మతో
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభి - మానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై !
  __________________________
  చించిలికము = మృదుమారుతము

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "భోగిని యింట నుండగన్" అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి


 9. కొంచెము తూగుచు, జోగుచు
  కొంచెము, జారుచు మరింత కొంచెము మంచెం
  బంచున సర్రున నరరే
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పంచన బడితిరు గాడెడు
  చుంచెలుకను తరుమనెంచి శూరుని వోలెన్
  పంచెను బిగగట్టి వడిన
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అంచితమైన సద్యశము లందిన వానిని బండితోత్తమున్
  బంౘను జేరి పిల్చె తన పౌత్రుడు దాగుడుమూత లాడగన్
  గాంచుడు చిక్క కాత డతికాయుడు శీఘ్రము శబ్దశూన్యుడై
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు వివేకవంతుఁడై.

  రిప్లయితొలగించండి


 12. పంచెను లాగి కట్టి తనువంతయు నివ్వెరపాటుతోడుగా
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై
  కొంచెము భార్య చిట్టెలుక కొత్తది దూరెను క్రింద పట్టు మా
  యంచును పెట్టగాపనిని హద్దరి బన్న విశేష మిద్దియే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 13. శరషట్పద వృత్తము  మంచము క్రిందన్
  జొరఁబడె మానధ
  నుండే చిట్టెలుకను బట్టన్
  పెండ్లాము జిలే
  బి యానగా భీ
  తిలి జలదరింపుల తోడుగా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఈ వృత్తం లక్షణం?

   తొలగించండి


  2. శర షట్పద పద్య లక్షణములు
   జాతి(షట్పదలు) రకానికి చెందినది

   4 నుండి 14 అక్షరములు ఉండును.
   6 పాదములు ఉండును.
   ప్రాస నియమం లేదు
   గణ లక్షణాలు :
   ఒకటవ పాదమునందు రెండు 4 మాత్రలు గణములుండును.
   రెండవ పాదమునందు రెండు 4 మాత్రలు గణములుండును.
   మూడవ పాదమునందు మూడు 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు గణములుండును.
   నాలుగవ పాదమునందు రెండు 4 మాత్రలు గణములుండును.
   ఇదవ పాదమునందు రెండు 4 మాత్రలు గణములుండును.
   ఆరవ పాదమునందు మూడు 4 మాత్రలు , ఒక 2 మాత్రలు గణములుండును.

   తొలగించండి


  3. ఆహా యెంతహాయి

   రాసుకుంటా పోవచ్చు :)

   రెండు నాల్గు మాత్రలు
   రెండు నాల్గు మాత్రలు
   మూడు నాల్గు మాత్రలు ఒక రెండు మాత్రలు :)

   రిపీట్ మాడి

   ప్రాస యతుల ఝంఝాటము లేదోయ్ :)


   జిలేబి

   తొలగించండి

  4. కోతి కరము చి
   క్కెను కొత్త కొబ్బ
   రిముక్క మరియిక యేమిజరుగు
   నోయెవ రికెరుక
   పదమ్ము లువిరుగు
   నటునిటు పరుగులిడగ సుమ్మీ

   తొలగించండి
 14. వంచన జేయుచు తన పతి
  చంచల యై పర పురుషుని సరసము గోర న్
  కొంచము సవ్వడి కాగా
  మంచము క్రింద న్ జొర బడె మాన ధనుం డే a

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
   మీ పూరణ ఇలా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుందని నా సూచన......

   వంచన జేసి తన సతిని
   చంచలుడై పరసతి గని సరసము గోరన్
   కొంచము సవ్వడి కాగా
   మంచము క్రిందన్ జొరబడె మానధనుండే

   తొలగించండి
 15. సరదా పూరణము 😀🙏
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే

  కం::
  మంచిగ పెండ్ల పిదప బహు
  మంచిగ నంపె గదిలోకి మంచము పైకున్
  కొంచెము బిడియము చేరగ
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే
  🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ( రారాజు దుర్యోధనుడు సర్వం కోల్పోయి
  తుదకు ద్వైపాయనహ్రదంలో దాగినాడు )
  మించిన ప్రేమ దమ్ములను
  మేదురరీతిని గాంచువాడునై ;
  వంచన లేక పౌరులను
  వాంఛితపూర్ణుల జేయువాడునై ;
  యెంచ వెలుంగు రాజు నిపు
  డేమనవచ్చు ? మహాహ్రదంబునా
  మంచము క్రింద జొచ్చె ; నభి
  మానధనుండు ; సభీతచిత్తుడై .
  (మహాహ్రదంబునా - పెద్దమడుగు అనే
  మంచం ; మేదురరీతి - చక్కని విధం )

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సంచితమైన పాపములు ,సర్వమునాతనికగ్నికీలలై
  ముంచుచునుండెబూడిదన,ముప్పునుయాతడుదల్చకుండగా
  పంచుదమన్నరారెవరు,పాపముదెల్సినతోడనాతడే
  మంచముకిందజొచ్చె,నభిమానధనుండువివేకవంతుడై
  ***********************
  రావెలపురుషోత్తమరావు


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "ముప్పును నాతడు...పాప మెరింగిన తోడ..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. సంచిత పాపకర్మములు ,సర్వమునాతనికగ్నికీలలై
   ముంచుచునుండెబూడిదన,ముప్పున నాతడుదల్చకుండగా
   పంచుదమన్నరారెవరు,పాపమెరింగిన తోడనాతడే
   మంచముకిందజొచ్చె,నభిమానధనుండువివేకవంతుడై
   -----------------------
   [సవరణ పాఠము ధన్యవాదాలతో]

   తొలగించండి
 18. పంచెద పాపసంపదను, పాపముపేదలు రండిరండనన్
  ఉంచుముయన్నినీకడనె ,ఉట్టినిగట్టుముపొమ్ముపొమ్మనన్
  కొంచెముగానుబుద్ధిగను,కోర్కెలనన్నిటి దుంచమేలనన్
  మంచముకిందజొచ్చె,నభిమానధనుండువివేకవంతుడై
  +++++++++++++++++++++++++
  రావెలపురుషోత్తమరావు


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఉంచుము + అన్ని' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
  2. పంచెద పాపసంపదను, పాపముపేదలు రండిరండనన్
   ఉంచుము దాని నీకడనె ,ఉట్టినగట్టుము,సొమ్ముపొమ్మనన్
   కొంచెము గానుబు ద్ధిమెయి ,కోర్కెల సంఖ్యల దుంచమేలనన్
   మంచముకిందజొచ్చె,నభిమానధనుండువివేకవంతుడై
   ---------------
   [సవరణ పాఠము ధన్యవాదాలతో]   తొలగించండి
 19. వంచితుడై కోల్పోవగ
  సంచితసంపద గృహస్థు సంకటపడి యే
  తెంచగ ఋణదాతలు తన
  మంచము క్రిందన్ జొరబడె మానధనుండై

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నడిరోడ్డున ప్రతి పక్షము వారి పంచెలూడదీసెదనన్న సందర్భము:

  పంచెల తొలగించెదనని
  దంచిన యా నేతపయిన దాడులు జరుపన్
  కొంచెమయిన సిగ్గు బడక
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె ; మానధనుండే ?

  దంచు = వ్యర్థవాక్యములాడు.
  మంచము క్రింద జొరబడు = దాగుకొను

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఉత్పలమాల
  లాంచన మంచు జెప్పుచు విలాసపు జీవిత మెంచు పెద్దలే
  సంచుల దోచుచుండగ ప్రజాధనమున్ గొని గద్దె, సూన పె
  ళ్లంచును చేయిజాపు నసహాయుని గాలము వైచి పట్టగన్
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కం.

  వంచన జేయుచు మిక్కిలి
  లంచము గడియింపనెపుడు డంబము మీరన్
  పంచన జేరగ ఐటీ
  మంచము క్రిందన్ జొరబడె మానధనుండే

  వై. చంద్రశేఖర్

  ఐ టీ =Income Tax Dept.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వచ్చే శనివారపు ఆకాశవాణి సమస్యను తెలుపగలరు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "వడ్డనఁ జేయువాఁడు పగవాఁడె తినందగు నిర్భయమ్ముగన్"
   padyamairhyd@gmail కు ఈరోజు సాయంత్రంలోగా పంపండి.

   తొలగించండి
 24. మైలవరపు వారి పూరణ

  మంచిదటంచుకొంటినిదె మంచము, పూవులరేకులెన్నొ చ...
  ల్లించితి , మేను వాల్చి పవళింపగ, సందులనుండి నల్లి బా...
  ధించుచునుండె, గన్గొనగ దీనిని చిక్కదు! ఛీ! యటంచు దా
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఇంచుక చనువునునీయగ
  గంచుకమునుదాకుచుండ కాలునివోలెన్
  బంచన గనిపించగబతి
  మంచముక్రిందన్జొరబడె మానధనుండే

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మించిన పేర్మి మనుమనా
  డించుచు తాతయు శిశువయె, ఢింభకు నాటన్
  వంచన జేయు నెపంబున
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సంచుల నిండ ధనమ్మును
  బంచ జనులకు దిగు లొంది బంధువు లనఁగా
  వించు ముఖచ్యుతపుఁ బలుకు
  మంచము, క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే

  [మంచము = పోషించము]


  మించిన దొడ్డ మెర్ములను మేదిని యుర్ముల దద్దరిల్లగన్
  ముంచుచు నెల్ల దిక్కులను భూతల మందుఁ బడంగ వర్షమే
  కంచెకుఁ బ్రక్క నిద్రకు సుఖమ్మిడ వేసిన తల్పరాజ మా
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై

  [మంచము = మంచె]

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సరదాగా...

  కొంచెము కూడ లే దచట కూర్చొన నైనను చో టదెట్టులో
  పంచను సర్ది వస్తువుల పట్టెడ మంచము వేసినారు రం
  డంచును మంచకాశ్రయము లాయన బట్టుక పీల్చ రక్తమున్
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుఁడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అంచన లెల్ల మారెనని యాధునికమ్మని నేడు చెప్పుచున్
  ముంచిరి సాంప్రదాయమును, పూర్వులు మెచ్చిరటంచు నాతడే
  పంచను గట్టి వెళ్ళఁ గని బావలు గేలిని సేయ సిగ్గుతో
  మంచము క్రిందఁ జొచ్చె నభిమానధనుండు సభీత చిత్తుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఇంచుకనీయగాచనవు నేకమయౌటకుసిద్ధమౌయెడన్
  బంచనలీలగాగనగ బాహుబలాఢ్యునినొక్కనిన్వెసన్
  మంచముక్రిందజొచ్చెనభిమానధనుండు సభీతచిత్తుడై
  మంచిగనుండగోరుదును మానినులయ్యెడ నెల్లవారునున్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. వంచనజేయ మిత్రులు తనభాగ్యమునంతయు గోలుపోవగా
  సంచితమౌ ఋణంబు గడుసంకట పెట్టగ ఖిన్నుడౌచు నే
  తెంచగ ద్రవ్యదాతలట దీనతనొందుచు భార్యసాయమున్
  మంచము క్రిందజొచ్చె నభిమానధనుండు సభీతచిత్తుడై!

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కందం
  పంచుచు భువిపై వెన్నెల
  వంచన తోడ గురు పత్ని వాటుకుఁ జన నే
  తెంచిన గురుఁగని సోముఁడు
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె! మానధనుండే?

  రిప్లయితొలగించండి
 33. వంచన చేయుచు పరులను
  సంచితమొనరించుకొనుచు చక్కగ ధనమున్
  పొంచిన పోలీ‌సులు రాన్
  మంచము క్రిందకు చొరబడె మానధనుండే

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే

  సందర్భము: దేవి మంచానికి వీళ్ళు భృతకులు.. భరించువారు.. మంచపు కోళ్ళు..
  గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణ హరి రుద్రేశ్వర భృతః..
  (సౌందర్య లహరి.. 92 వ శ్లో.)
  లలితా దేవియే రాముడు.
  శ్యామలా దేవియే కృష్ణుడు...
  అన్నది ప్రసిద్ధం..
  "ఇతనికి దేవికిన్ దనరు నింతటి భేదము స్యూత భావనా తతముగ దేవియే యితడు తానగు.."
  ~ విశ్వనాథ రామాయణ కల్పవృక్షం
  (రావణుడు రాముని చూడగానే లలితా దేవిగా దర్శన మిచ్చినాడు. రావణుడు పై విధంగా అనుకున్నాడు. పైకే పలికినాడు.)
  "మించిన = తనను పరాక్రమంలో మించిన..
  యుద్ధంలో అతిశయించిన..
  విజృంభించిన
  రాముని చూసి దేవిగా తలపోసి బ్రహ్మ హరి రుద్రుడు ఈశ్వరుడు మంచం కోళ్ళుగా గలిగిన మంచం కింద రావణుడు జొరబడె.. అంటే బెంబేలెత్తి పోయినా డేమో! దాక్కున్నా డేమో! లేదా దేవియొక్క ఆశ్రయం పొందినా డేమో! ఇత డేమి మానధనుడు?.."
  అనుకొన్నాడు రావణుని సారథి రావణుని స్వగతం (పైకి వినిపించగా) విన్నాడు కాబట్టి..
  మానధనుడే!.. అంటే మానధనుడా!.. అంటే కాడు.. అనే అర్థంలో..
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  మించిన రాముని లలితగ

  నెంచి, మదిని రావణుడు హ రీశ్వర రు ద్రా

  జాంచితులు కో ళ్ళయిన యా

  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె..
  మాన ధనుండే!

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  28.11.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 35. పంచన జేరిన పడతిని
  వంచించిన కపటికి గుణపాఠము నేర్పన్
  పంచగ చీపురు దెబ్బలు
  మంచము క్రిందన్ జొరఁబడె మానధనుండే

  రిప్లయితొలగించండి
 36. పంచుటదేమిగొప్పయగు?పంచెడుదంతయు రాష్ట్ర సంపదే
  కంచెలదాటు దానములు,కంతలుబెట్టుఖజానకెప్పుడున్
  సంచులకొద్ది రత్నములు,సంపదబెంచదు నెప్పుడేననన్
  మంచముకిందజొచ్చె,నభిమానధనుండువివేకవంతుడై.

  రిప్లయితొలగించండి