18, నవంబర్ 2019, సోమవారం

సమస్య - 3195 (వ్యాధి నయ మొనర్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది"
(లేదా...)
"వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్"

33 కామెంట్‌లు:

 1. వైద్యుడనవరతము వచ్చిన జనముల

  వ్యాధి నయ మొనర్చు, న్యాయవాది
  సతత ము దరి చేరు జనులను జలగల
  వలె రుధి రము పీల్చి వ్యాధి నిడును

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  మేధను తొల్చి వేయుచును మేకల రూకల పాడి పంటలన్
  క్రోధము నిచ్చి మానసము క్రుంగగ జేయుచు తాపమిచ్చెడిన్
  బాధలు వ్యాజ్యమందునను బాదర బందిని జేయుచుండునా
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మైలవరపు వారి పూరణ

  *అమాత్యుని ఉద్బోధ*

  బాధలు దీర్చువాడనని పల్కుచు నెన్నికలందు గెల్చి , నీ
  బోధను నమ్ము లోకులను మూర్ఖులుగా గణియించు రాజ !
  రా...
  జ్యాధికృతప్రమత్తత నయక్షయమై కనుచూపు పోవుచో..
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్.!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తమ్ముడక్రమముగ తనదాస్తి కాజేయ
  నామయావి యైన నతని గాంచి
  బాధ వలదటంచు వచియించి నీమనో
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది.

  (ఆమయావి....రోగి)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మేను కున్న జబ్బు మించు నంతవరకు
  వైద్యు డెపుడు మెలగు వ్యాప రించు
  కోర్టు చుట్టు త్రిప్పి కోట్లుకోరు కొనుచు
  వ్యాది నయ మొనర్చు న్యాయ వాది

  రిప్లయితొలగించండి

 6. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  క్రోధము నందునన్ మనసు క్రుంగగ మోడిని తిట్టిపోయగా
  శోధన జేయుచున్ పడతి జుత్తును పట్టుచు కోర్టుకీడ్చగా
  బాధను కాళ్ళు పట్టమని బంధువు లెల్లరు ప్రోత్సహించ నా
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్

  పడతి = Meenakshi Lekhi
  న్యాయవాది = AM Singhvi

  https://www.google.co.in/amp/s/www.indiatoday.in/amp/india/story/supreme-court-rahul-gandhi-chowkidar-chor-hai-contempt-apology-case-closed-1618779-2019-11-14

  రిప్లయితొలగించండి
 7. (న్యాయస్థాన రణరంగంలో బాధితార్జునుని బాధలు
  పోగొట్టే ప్రతిభాకృష్ణుడే న్యాయవాది )
  యోధుని వోలె వాదమిడి
  యొక్కడె పోరును సల్పి కోర్టులో ;
  మేధను నైగనిగ్యములు
  మెండుగ నిండగ న్యాయసూత్రముల్
  శోధన జేసి బాధితుని
  శోకము నార్తిని నాతృతన్ మనో
  వ్యాధిని , న్యాయవాదియె న
  యం బొనరించును వాగ్బలంబునన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రోగ బాధ దీర్ప వేగమె వైద్యుడు
  వ్యాధి నయ మొనర్చు : న్యాయ వాది
  తగవు లన్ని తీర్ప తన దైన శైలి లో
  వాదన లను జేయు పలు విధాల

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మేను నొచ్చి నపుడు మేలుగ వైద్యుడు
  వ్యాధి నయ మొనర్చు ; న్యాయవాది
  న్యాయము జరిపించు వ్యాజ్యము నడిపించి
  న్యాయమూర్తి యెదుట న్యాయమడిగి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వాదనలను జేసి పలువిధమ్ములుగను
  బ్రజలమనసుమిగుల రంజిలునటు
  మంచితీర్పునిచ్చి మానసికంబగు
  వ్యాధినయమొనర్చు న్యాయవాది

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆ.వె//
  భ్రాంతి దీర్చువాడు ప్రాణదుడైనచో
  వ్యాధి నయ మొనర్చు, న్యాయవాది !
  వాదన వినిపించి వ్యాజము చేతను
  సంతసంబు నింపు సద్యముగను !!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. లంచగొండితనము ప్రబలె సంఘము నందు
  నంటు వ్యాధి వోలె యన్ని విధుల
  వైద్యుడౌచు తనదు వాదమ్ము వినిపించి
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తగవులబడి భూమి తగలడి పోవగ
  కోర్టు కేసులనుచు గుబులు తోడ
  శయ్య బడగ గేహి, స్వాంతన మిడి, మనో
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది

  రిప్లయితొలగించండి
 14. దనపిశాచి బిగియ తగులు కున్నట్టిదౌ
  సంఘ జీవనమును సంస్కరింప
  న్యాయ విద్య నేర్చి సాయమందించుచు
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గాధలు వేనవేలు గనగా,జగమందున న్యాయశాలలో
  బాధయె కాల్చు నంతమున వాజ్యము గెల్చిన నోడినన్ సదా!
  అంధులమైన గర్వమున నార్థికమౌ స్థితినందు నట్టిదౌ
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దేహమందు ముదురు దీర్ఘపు వ్యాధుల
   పీచమణిచి వేయు వెజ్జు డెపుడు!
   దేశమందు ప్రబలు తీవ్రపు యవినీతి
   వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది!!

   తొలగించండి
 16. వీటి కెల్ల గొప్ప పేరున్న వైద్యుఁ డి
  తండు చేతి వాసి మెండు కూడ
  వీడు మయ్య చింత నే డిఁక నీకున్న
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది!


  ఈ ధర లోన సంతతము నీసు నసూయయు నాశ లెంచఁగా
  బాధల కెల్ల హేతువులు వాటిని గెల్చిన దక్కు సౌఖ్యముల్
  క్రోధుని మూర్ఖ శేఖరుని కుత్సిత సంచిత దుష్ట వాద దు
  ర్వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మేధనుసానబెట్టియునుమీరకహద్దులనెల్లవేళలన్
  శోధనజేసిన్యాయమగుసూత్రములన్నియు జెప్పువారునున్
  బాధలుదీర్చువారనుచువ్యాజ్యము జెప్పినచోదగన్
  వ్యాధిని న్యాయవాదియెనయంబొనరించునువాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది

  సందర్భము:
  ప్రదీయతాం దాశరథాయ మైథిలీ..(రామునకు సీత నిమ్ము..) అని సర్వ వినాశనం సంభవించక ముందే జాగ్రత్త వహించు మని రెండు సార్లు యుక్తి యుక్తంగా నొక్కి చెప్పినాడు విభీషణుడు.
  అన్ని విధాలా చెప్పి చివరి మాటగా.. నరేంద్ర పుత్రాయ దదాయ పత్నీమ్.. (రామునికి పత్నిని అప్పజెప్పుదాము.) అనీ అన్నాడు. రావణుడు వినలేదు.
  సులభాః పురుషా రాజన్
  సతతం ప్రియవాదినః
  అప్రియస్య తు పథ్యస్య
  వక్తా శ్రోతా చ దుర్లభః
  (రాజా! ఇచ్చకా లాడే వా రెప్పటికీ లభిస్తారు. వినడాని కింపు కాకున్నా మేలు చేసే మాటలు చెప్పే వాడూ వినే వాడూ కూడా దుర్లభుడే!) అన్నాడు.
  విభీషణుడు కేవలం న్యాయ మేదో చెప్పి చేతులు కట్టుకొని కూర్చోలేదు కుంభ కర్ణునిలాగా.. తన హితోక్తులు వృథా యైన వెంటనే ప్రయత్నించి రాము నాశ్రయించినాడు. ఎవరినైనా ఆశ్రయించవచ్చు. శత్రువు నాశ్రయించటం వారి నమ్మకాన్ని పొందటం అనేవి మామూలు విషయా లేమీ కావు.
  కేవల న్యాయవాదిగానే కాక వైద్యునిగాను మారినాడు విభీషణుడు. మందు వేసుకోమంటే వేసుకో నన్నాడు రోగి. శస్త్ర చికిత్స చేసైనా సరే వ్యాధి నిర్మూలనం చేసి తీరుతా నని అలాగే చేసినాడు విభీషణుడు.
  రామ బాణ మనే శస్త్రచికిత్స చేత రావణునిలోని కామ మనే రోగాన్ని నయం చేయటాని కుపక్రమించే వైద్యు డైనాడు.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ఆ విభీషణుండు న్యాయవాదియె కాదు..
  వసుధలోనను ఘన వైద్యు డగును..
  రామబాణమునను రావణ కామ మన్
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  18.11.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తగువు లాడు చుండ దాయాదులు కనలి న్యాయమూర్తి వద్ద నద్భుత ముగ నిలచి వాదనముల సలిపి, మానసిక మౌ వ్యాధి నయమొనర్చు న్యాయవాది

  రిప్లయితొలగించండి
 21. నీ ధన మున్ హరింతురిక నేస్తపు గాళ్ళని క్రుంగుచుంటివే
  శోధన లెన్నొ జేసి పరిశోధకు లెందరొ తెల్పిరే మనో
  వ్యాధికి మందు లేదిలను వైద్యుల కన్నను చక్కగా మనో
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కంది శంకరయ్య గారికి నమస్సుమాంజలులు ఇది నా మొదటి ఉత్పలమాల పద్యం మీరు తప్పక సవరణ చేయవలెను

  ఉత్పలమాల

  రోదిఁచె బాధతో మదిని రోగము చేవ్యథ చెందుచుం డగన్
  వ్యాధిని మందుతో హరిఁచి వైద్యము సేయఁగ బాథతీ ర్చగన్
  వేదిక నెక్కుచున్ వివిధ. వేషము వేసెడి మానవున్ మనో
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కంది శంకరయ్య గారికి నమస్సుమాంజలులు ఇది నా మొదటి ఉత్పలమాల పద్యం మీరు తప్పక సవరణ చేయవలెను

  ఉత్పలమాల

  రోదిఁచె బాధతో మదిని రోగము చేవ్యథ చెందుచుం డగన్
  వ్యాధిని మందుతో హరిఁచి వైద్యము సేయఁగ బాథతీ ర్చగన్
  వేదిక నెక్కుచున్ వివిధ. వేషము వేసెడి మానవున్ మనో
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఆస్తి యక్రమముగనన్యుల పాలైన
  న్యాయమూర్తిముందు నియతితోడ
  వాదనలనుసలిపి వేదనపోకార్చి
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గోదనదించివాదులను,గోడకు గొట్టిన సున్నమై చనన్
  మేధకు మేలుగాపదును,మేదినబెట్టెడువాడు శూరుడై
  నీదయమాకుచాలునను, నిస్పృహనందునముంచునాతడే
  వ్యాధిని న్యావాదియె, నయంబొనరించును వాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తగువు లాడు చుండ దాయాదులు కనలి
  న్యాయమూర్తి వద్ద నద్భుత ముగ
  నిలచి వాదనముల సలిపి, మానసిక మౌ
  వ్యాధి నయమొనర్చు న్యాయవాది

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఆదిన ఆస్తిపంపకము, అందరునచ్చెడురీతిజేయగా
  వాదనయందుగొప్పయని,వ్యాజ్యమువేయగ జేసెనాతడే
  మేదిన మోసకారి యయి, మెండుగజేసెను మాకుక్షౌరమా
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె, నయంబొనరించును వాగ్బలంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నాధుని లెక్కచేయక సనాతన ధర్మము మంటఁ గల్పుచున్
  బాధలు పెట్టుచున్ మెలఁగు పత్ని కతమ్మున గొన్న దౌ మనో
  వ్యాధిని న్యాయవాదియె నయం బొనరించును వాగ్బలంబునన్
  శోధన చేసి సత్యమును చూపుచు తీర్పరికిన్ నిజమ్ము తాన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఆటవెలది
  వరుస న్యాయశాస్త్ర, వైద్యశాస్త్రమ్ముల
  రాటుదేలి నట్టి ప్రముఖుఁడతఁడు
  వీరి చేత నోడి జారి పడిన వారి
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఆస్తి పంపకాలు ఆందోళనమొనర్చ
  అంధకారమయ్యె ఆలిమనసు
  అసలు మర్మమెఱుగ అవగతమ్మగు మనో
  వ్యాధి నయ మొనర్చు న్యాయవాది!!

  రిప్లయితొలగించండి