14, ఏప్రిల్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3339

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్"
(లేదా...)
"కేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్"

35 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  వేళాపాళను గాంచకుండ నయయో విడ్డూరమౌ తీరునన్
  కేళిన్ మిస్సమ చిత్రమున్ తనరుచున్ కిట్టించు షూటింగునౌ
  వేళన్ గూడెను రాముడాదటనహో;...వేసారి బృందమ్మునన్
  కేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు;...సావిత్రితోన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  ఈ తడవ గుండమ్మ కథ:

  వేళాపాళను గాంచకుండ నయయో విడ్డూరమౌ తీరునన్
  కేళిన్ గుండమ గాథనున్ తనరుచున్ కిట్టించు షూటింగునౌ
  వేళన్ గూడెను రాముడాదటనహో;...వేసారి బృందమ్మునన్
  కేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు;...సావిత్రితోన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. ఓ పాదంలో ఓ పదం మార్చి రెండు సినిమాలు కొట్టాయి లో లాగించేసారివ్వాళ :)   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. 🙏

   ఏమి చెయ్యడం? అసలే శార్దూలం. అందులో "ళ" ప్రాస. సమస్య పాదం అసంబద్ధమైన పౌరాణికం. దాన్ని నాల్గవ పదంలో ఉంచాలని తపన. 😊

   తొలగించండి


 3. అంతా సినీ మాయ :)


  విష్ణువు రామారావే?
  కోష్ణపు చూపుల నటియకొ? కూచి జిలేబీ,
  కృష్ణ, నటుడు, సావిత్రిని?
  కృష్ణుఁడు; సావిత్రిఁ ; గూడి కిలకిల నవ్వెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కం//
  తృష్ణము గలిగిన గొల్లలు
  పృష్ణినిగని వెరవుజెంది కృష్ణుని మ్రొక్కన్ !
  వృష్ణినెదుర్కొని రహితో
  కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి


 5. మాలాదీపక సన్నివేశములతో మాయాబజార్ చిత్రమం
  దాలావాటి ఘటోత్కచుండు తనివిన్ దానారగింపంగనే
  పోళీలా యరిసెల్ జిలేబుల భళీ పూబోడి కల్యాణరా
  కేళీమగ్నత నుండి, నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు, సావిత్రితోన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. *పువ్వాటు కల్యాణరాకేళీ మగ్నత నుండి

   దుష్టమో శిష్టమో తెలియదు :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 6. విష్ణుని లీలలు తెలుపగ
  నుష్ణములో శీతలమని నూరట జెందన్
  తృష్ణగ యమునా తటిపై
  కృష్ణుడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కృష్ణకు వలువలొసంగెను
  కృష్ణుడు,సావిత్రి గూడి కిలకిల నవ్వెన్
  నిష్ణాతుండౌ యాపతి
  తృష్ణయు తీరిక వనమున దివసాంతమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నాళీకాసనముఖ్యు లీభువిపయిన్ నవ్యాపదన్ ద్రుంచగా
  వ్యాళాహంకృతినాశకున్ గొలిచినన్ భక్తావనాఖ్యోరు సత్
  కేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు, సావిత్రితోన్
  వ్యాళేంద్రాభరణుండు చేరి శుభముల్ పల్కంగ సన్మిత్రుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మైలవరపు వారి పూరణ

  నీళాభూకమలాలయాప్రథితతన్వీకామితానంతరిం...
  ఛోళీనిత్యసమాగమోత్సుకమతిస్తుత్యుండు విష్ణుండు భ..
  క్తాళిన్ దుస్థితి గాంచుచున్ కనులు మూయన్., వింత స్వప్నమ్మునన్
  కేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. నీళాభూకమలాలయాప్రథితతన్వీకామితానంతరింఛోళీనిత్యసమాగమోత్సుకమతిస్తుత్యుండు !

   వామ్మో !

   ఇట్లాంటివి పోచిరాజు వారి బ్రాండు ట్రేడుమార్కున్ను! మైలవరపు వారు కూడా ఈ త్రోవ పట్టేసారేంటి యివ్వాళ :)   జిలేబి

   తొలగించండి

  2. నీళా- విష్ణుభార్యలలో నొకతె
   భూ - భూదేవి ?
   కమలాలయా లక్ష్మి
   ప్రథిత - వారలతో ప్రసిద్ధిగ
   తన్వి - తనివోవు
   కామితానంత - ఎనలేని కామిత
   రింఛోళి -
   సమూహముతో
   నిత్య సమాగమ ఉత్సుక మతి స్తుత్యుడగు విష్ణువు


   ఇన్ సింపిల్ - విష్ణువు కలగాంచె :)


   హమ్మయ్య!   జిలేబి

   తొలగించండి
 10. కృష్ణుడన రామరావే 
  కృష్ణుడుగా వేఱొకండు కిట్టడు  ప్రజకు 
  న్వృష్ణివి నీవన కానని 
  "కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్"  

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కృష్ణయెసావిత్రియనసు
  దేష్ణకుసైరంధ్రియయ్యితీరుగనటనల్,
  కృష్ణునిపాత్రలసినిమా
  కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్"
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కృష్ణుడు సావిత్రి నటులు
  కృష్ణుని పరిహాస మాడ కెరలుచు మిగుల న్
  తృష్ణ గ నయ్యె డ హా యని
  కృష్ణుడు సావిత్రి గూడి కిలకిల నవ్వెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. విష్ణువుగా నెరుగక నిల
  కృష్ణుడు,సావిత్రిగూడి కిలకిల నవ్వెన్
  విష్ణు కొమరుండు లేకస
  హిష్ణుత గోవులహరించి హేళనగొనుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. లీలామానుష విగ్రహుండు, వ్రజనారీ వేష్టితుండై నిశిన్
   గేళీమగ్నతనుండి నవ్వెనట యాకృష్ణుండు,సావిత్రితోన్
   కైలాసంబున నాట్యమాడె హరుడే కైవల్యసంధాయియై
   కోలాటమ్ముల నందిభృంగి గణముల్ గూడంగ మోదమ్మునన్

   తొలగించండి
 14. కృష్ణుని పాత్రలనైనను
  విష్ణువు శివుడైన గాని వేరేదైనన్
  నిష్ణాతుడవీవే యన
  కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. విష్ణునియవతారమెయీ
  కృష్ణుడు,సావిత్రిగూడికిలకిలనవ్వెన్
  దృష్ణనురామారావే
  కృష్ణునిరూపంబునందుకేళులమధ్యన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [బాలలు ఆటలాడు తరుణమునఁ గృష్ణుఁడనువాఁడు, సావిత్రియను బాలికతో నాడుచు, నవ్వినాఁడను సందర్భము]

  కాళీమాతకు మ్రొక్కి, యాటల తఱిం గయ్యమ్ముఁ గాకుండ, గ
  య్యాళిన్నీళను నాడ నీక, యచటన్ హద్దుంచి, వే బాలలే
  వేళం దప్పక యాటలాడఁ గెరలన్, వీక్షించి యవ్వారలన్,

  గేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కృష్ణార్జున నాటకమున
  కృష్ణగ సావిత్రి క్రీడి కృష్ణయె, యతనిన్
  నిష్ణుడ వని యామె పొగడ
  కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కాళీయున్నణగించి లోకహితుడై కాళింది తీరమ్మునన్
  వేళాకోళములాడు గోపికలతో ప్రేమానురాగమ్ములన్
  కేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు; సావిత్రితోన్
  భోళాశంకరుడిట్లు దెల్పె నరుణాంభోజాక్షునిన్ లీలలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గురువు గారికి నమస్సులు.
  జిష్ణువనకర్థమగదయ
  విష్ణువు,జగమున్ వసించువిమలసరసుడై
  తృష్ణగ నటింప కలియుగ
  కృష్ణుడు,సావిత్రి గూడికిలకిలనవ్వెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కృష్ణా తీర నివాసులు
  వైష్ణవులే యిరువురుం గవలు సావిత్రీ
  కృష్ణు లొక తల్లి బిడ్డలు
  కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్


  వేళాకోళము లెల్లఁ బాపి వ్రజమున్ వీక్షించుచున్ నిత్యముం
  గాలాతీతుఁడు వాసుదేవుఁ డకటా కాంతా విలోలుండు నా
  లీలారూపుఁడు గోపకాంతల రసక్రీడావిశేషమ్ములం
  గేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్

  [వేళాకోళములు = చిక్కులు; సావిత్రి = యమునా నది; నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్ = యమునా నదితోఁ గలిసి కృష్ణుఁడు నవ్వెనఁట]

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సావిత్రి యను యువతి నెత్తిన నీటి కుండతో నున్నపుడు కృష్ణుడు విసిరిన రాయి .. ఊహ.

  శా:

  గోళీ కాయలనాడు గృష్ణు విసరన్ కుంభంమ్ము నున్ దల్గ హో
  ఖాళీ కాబడ నీరు జిమ్మ తడిసెన్ కాయంబు నారాణి దై
  హాళిన్ గూడిన జూపు కొంటె తనమున్నానందమే పంచగా
  కేళీ మగ్నత నుండి నవ్వెనట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వేళా పాళయె లేక వాగునతడే, ప్రేమించు విద్యావిహీ
  నాళిన్ జేకొని పానశాల జని తా స్నైగ్ధ్యమ్ముతో నీచుడై
  వేళాకోళము లాడుచున్ బలికెనాపెచ్చారి తానివ్విధిన్
  గేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కందం
  తృష్ణగ నభిమానులటన్
  కృష్ణగ సావిత్రిఁ జూచి కేల్దాకు నుతిన్
  నిష్ణాత వేషము చెదర
  కృష్ణుడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  తాళమ్మేయుచు మేటి నాయికనుచున్ తద్ద్రౌపదీ వేషినిన్
  మాళల్తో యభిమానబృందమట సమ్మానింప సావిత్రియై
  హేళాధాటికి వేషమే చెదరి నవ్వించంగ ఘట్టమ్ముదౌ
  కేళీమగ్నత నుండి నవ్వెనఁట యా కృష్ణుండు సావిత్రితోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కాళీనామకసర్పరాజునుపదాక్రాంతుంగజేయంగనే
  కేళీమగ్నతనుండినవ్వెనటయాకృష్ణుండుసావిత్రితోన్
  వేళాకోళముగాదుసత్యమునునేవిన్నాణముంజేసితిన్
  లీలానాటకసూత్రధారియతడేరైటేనభామామణీ!


  రిప్లయితొలగించండి
 25. తృష్ణకలిగెమానసమున
  కృష్ణకు సావిత్రిమనసుగెలువగనంతన్
  కృష్ణునితానిష్టపడిన
  కృష్ణుఁడు సావిత్రిఁ గూడి కిలకిల నవ్వెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కేళాకూ ళినియా టలాడు సతులం గేళుళ్త టాకంబు నన్
  కాళీరూ పుడిలా భయాన కముగా కాళీద లంపున్ మహా
  కాళిందిన్ గనుకే సమూల ముగనున్ కాళీయు దొక్కేసె నా
  కేళీ మగ్నత నుండి నవ్వెనటయా కృష్ణుండు సావిత్రి తో

  రిప్లయితొలగించండి