10, ఏప్రిల్ 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3335

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి"
(లేదా...)
"పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా"

90 కామెంట్‌లు:


 1. Party Jumping Science:

  దిల్లికి పోయి వేడుకను దీటుగ నీటుగ పార్లమెంటునన్
  మెల్లగ మెల్లగా చనుచు మిక్కిలి శ్రద్ధను చాటుమాటుగా
  చల్లగ సూది గ్రుచ్చగను శాస్త్రియ పద్ధతి నేర్చి కూర్చుచున్
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అందరికీ నమస్సులు 🙏🙏

  నా చిరు ప్రయత్నం

  *ఆ వె*

  చెప్పమని తెలిపితి చెవిటికి నే, కోతి
  పిల్లకి జనియించె నల్లకోతి
  వినకె పరుగు పెట్టి వెడలి పలికెనట
  *"పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌸🙏🌸🙏

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  బద్దెన ఉవాచ:

  బొల్లున దంచ బియ్యమును బొమ్మలు మాటల నాడిపాడుటన్
  తెల్లని కోకిలమ్మలును తేరకు వచ్చిన తెల్ల యల్లుడున్
  చల్లగ రాగ విశ్వమున జంతువు లన్నియు సంతసించగా
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కొత్త వింత వార్త గోలగా వినవచ్చె
  *పిల్లికి జనియించె నల్ల కోతి*
  యనుచు నూరు వాడు యచ్చెరువున చెప్ప
  కాల మహిమ యనిరి ఘనులు వినుచు

  రిప్లయితొలగించండి


 5. పిల్ల యొకటి చూడ ప్రియము మీరంగను
  పిల్లికి జనియించె, నల్లకోఁతి
  దారి బోవు చుండి దానిని చూచి గృ
  హమున కేగి చెప్పె నందరికిని


  కత కంచికి మనమింటికి :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మరొక పూరణ
  కల్లయు కాదునెప్పుడును కల్గును పిల్లులె యండ్రు గొప్పగా
  నల్లగ పుట్టుచుండునట నల్లని కోతికి తప్పకట్టి దౌ
  తెల్లని బెబ్బులే కలిగి తీరును కుక్కకు బుట్టు నెప్పుడున్
  *పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా"*

  రిప్లయితొలగించండి
 7. (నరులందరూ ఒకటే అన్నఒక మహాజ్ఞాని అంతటితో ఆగక జంతువులన్నీ
  ఒకటే అని చాటటంతో వాటిలో వెల్లివిరిసిన "సహజీవనసౌభాగ్యం" ఫలితం)
  " ఎల్లలు లేవు ; జంతుతతి
  యెక్కడ నుండిన నన్నియొక్కటే ;
  చెల్లవు బూజుభావముల
  చీకటిబాసల పోహణింపులే ;
  కొల్లగ గూడు " డన్న సరి
  కొత్త సమైక్యపు జీవితమ్ముతో
  బిల్లికి నల్లకోతియును
  బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా !!
  (ఎల్లలు -హద్దులు ;పోహణింపులు -కూర్పులు )

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నల్లదయిననేమి తెల్లదయిననేమి
  పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి
  యనుచు వినగ మిగుల నాశ్చర్య మైనది
  కల్లదయినదిదియ ఖచ్చి తముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. జన్యు శాస్త్ర విదుల విన్యాసములుజూడ
  తాటి మొక్కనుండితాండ్రవచ్చె
  జంతుజన్యుమార్పుజయముగజేయంగ
  పిల్లికిజనియించెనల్లకోతి
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి


 10. ఈస్టుమన్ కలరు చిత్రము వెండితెర పై నేడే చూడండి


  అల్లెను రాజమౌళి సినిమాకథ యొక్కటి వాపితమ్ముగా
  తొల్లి మహేంద్ర బాహుబలి తుమ్మగ దాని ప్రకంపనమ్ములన్
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టె,రా
  లల్లి ! జిలేబి ! పద్మ! కమలా!పువుబోడియ! చూచెదమ్ము రా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
 11. గురువర్యులకు నమస్సులు


  తెల్లని చందమామ కధ తెల్పిరి రోదసి శాస్త్రవేత్తలే    
  నల్లని కల్వపూల చిరు నవ్వులు రువ్విగ  చిత్రమందునన్       
  తల్లుల కోర్కెలన్ నిలుపు తర్కము తోడుగ జన్యు జ్ఞానమే       
  కల్లలు కావు కావు యని ఖ్యాతితొ పల్కెను  శాస్త్ర జ్ఙానమే 
  పిల్లికి నల్లకోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా


  కస్తూరి శివ శంకర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రువ్విగ'? "కావనుచు" అనండి. "ఖ్యాతిని బల్కెను" అనండి.

   తొలగించండి
 12. కల్ల యిదేమికా దచట గంటిని మాంత్రిక వర్యుడొక్కరుం
  డల్లన ద్రిప్పి దండమొక టచ్చెరువందెడి యద్భుతంబులన్
  కొల్లలు గాగ జూపె నొక క్రొత్త విధానముతోడ నందులో
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మైలవరపు వారి పూరణ

  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా"

  తొల్లి తపంబు జేసి., కని తోయజగర్భుని., పిల్లి బెబ్బులుల్
  పిల్లల గూర్చి కోరెనిటు "స్వేచ్ఛ జరించుచు వాడవాడలం...
  దెల్లరి భీతి గొల్పు" వరమిమ్మన., వల్లె యనంగ బ్రహ్మయున్
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పున్నమి దినమందు పొల్లుమాటలనిట్లు
  పిచ్చివాడొకండు ప్రేలుచుండె
  నుత్తరాన సూర్యుఁడుదయించెఁ జూడరా!
  పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పల్లెలనుండు బాలకుడు పట్నము వానికి చెప్పె నిట్లు మే
  మెల్లర మాప్తబాంధవుల మిందు బరస్పర, మన్యజీవులున్
  బెల్లగు ప్రేమతో మెలగు భేదము లంటక సత్యమోయి మా
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చెల్లునొ? చెల్లదో? జనులు చిత్రవిచిత్రపు వార్తలందుఁ దా
  ముల్లసిలంగ నేర్తు రెవడో యొకడట్టులఁ జెప్పసాగెఁ దాఁ
  జొల్లుకబుర్లు! సత్యమయె జోస్యము బ్రహ్మము సెప్పినట్లుగాఁ!
  బిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శాస్త్రవేత్త యొకడు చతురుడై సృష్టింప
  పిల్లికి జని యించె నల్ల కోతి
  వింత జూచి జనులు వెఱఁగు పడుచు మెచ్చుఁ
  కొనుచు పొగడి రత ని గొప్ప గాను

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మెఱయు కంకణమ్ము మెడలోన పూమాల
  దాలిచి యవధాని తనరుచుండ
  విసరెనొక సమస్య పృచ్ఛకుండిట్టుల
  "పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఫేసుబుక్కులోన ఫేకున్యూసుల లోన
   నిన్స్టగ్రాములోన నిచ్చకాల
   వాటుసప్పులోన వాగెదరీరీతి
   "పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి"

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 19. పిల్లికి పాదపాగ్రములఁ బేర్మి ఫలమ్ములు మెక్కు కోర్కె, దా
  నెల్లెడ గ్రామవీథులఁ జరించగ బెబ్బులి కోర్కెఁ దీర్చగా
  వల్లె యటంచు బ్రహ్మ తమ వాంఛకు యోగ్య వరమ్ము నీయగా
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా

  కంజర్ల రామాచార్య
  వనస్థలిపురము.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శంకరాభరణం
  శుక్రవారం.....10/04/2020

  సమస్య:

  "పిల్లికి నల్లకోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా"


  నా పూరణ. ఉ.మా.
  **** **** **

  ఎల్లరు నవ్వుచున్ మిగుల హేళన జేయుచు నుండరే సదా?

  కల్లగు గాని నిక్కమెపుడు గాదని వింతగ జూచుచుండరే?

  చెల్లదు పో!యటంచనరె చిత్రముగా వచియించ నిట్టులన్

  "పిల్లికి నల్లకోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా"
  -- ఆకుల శాంతి భూషణ్
  వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   అల్లరిఁ జేయఁ బోడెపుడు నాటల నా మనుమండుఁ దేలుచున్
   మెల్లఁగ బొమ్మలన్ గొనుచు మేటిగఁ గొల్వునుఁ దీర్చు చుండ నేఁ
   బిల్లనుఁ దల్లి నొక్కదరిఁ బేర్చు మటంచును సంజ్ఞఁ జేయఁగన్
   బిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా!

   తొలగించండి
 22. శంకరాభరణం
  శుక్రవారం.....10/04/2020

  సమస్య:

  "పిల్లికి నల్లకోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా"


  నా పూరణ. ఉ.మా.
  **** **** **

  తెల్లని కాకముల్ మిగుల తీయని తింత్రిణి కాయలున్ గడున్

  జల్లని యగ్ని కీలలును, శాకములన్ భుజియించు సింగముల్

  నల్లని హంసలున్ మరియు న్యాయము, ధర్మము ధాత్రి గాంచగన్

  "పిల్లికి నల్లకోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా"
  -- ఆకుల శాంతి భూషణ్
  వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. భార్య తాళినమ్మి పానశాలకు బోయి
  కల్లు త్రాగి వాగె ఖలుడొకండు
  దూడ పుట్టె నొక్క దున్నపోతనుచును
  పిల్లికి జనియించె నల్లకోతి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భర్తతో భార్య :

  ఆటవెలది
  వరుడు కోతి వలెను వధువు పిల్లి వలెను
  నీడు కాదటంచు గోడు వడిన
  వినక పెండ్లిఁ జేయ విస్మయమ్మేలయా!
  పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తెల్ల పిల్లి చెంత నల్ల కూనను గాంచి
  వాగె నొకడు కల్లు త్రాగి యిట్లు
  కలియుగమ్ము నందు కలుగు వింతలవెన్నొ
  పిల్లికి జనియించె నల్లకోతి.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈ నాటి శంకరా భరణము వారి సమస్య

  పిల్లికి జనియించె నల్ల కోతి

  త్రిమూర్తులలో బ్రహ్మ మంచి తెలుపు రంగు వదనము గలవాడు అతనికి ముఖమునుంచి ఆంగీరసుడు, , బొటన వ్రేలు నుంచి దక్ష ప్రజాపతి, కనుల నుంచి ఆత్రి మహార్షి ,తెల్లటి వర్ణము తో జన్మించారు. తెల్లని బ్రహ్మ మనసు నుంచి మరీచి నల్ల రంగుతో జన్మించాడు అది జూచి దేవతలు అరెరె బ్రహ్మ తెల్లని వాడు ఏల ఈ మరీచి నల్ల రంగు తో జన్మించాడు తెల్లని పిల్లికి నల్లటి కోతి జన్మించెను గదా అను భావన

  ఇచ్చిన పాదము ఆట వెలది నా పూరణ సీశములో

  ఆంగీర సుడు బుట్టె నంబుజ గర్భునా
  శ్యమునుంచి సితపు చాయ తోడ

  దక్షుడు జనియించె ధవళవర్ణము తోడ
  స్రష్టకున్ మేటి యంగుష్ట మందు

  నేత్రమందు కలిగె నత్రి మహర్షి శు
  భ్రవర్ణ రూపుడై బ్రహ్మ కపుడు,

  మనసు నుంచి మరీచి మ్లానపు
  వన్నియ తోడనా పద్మజునకు  పుట్టె, కనిన వారు ముక్కుపై వేలుంచి

  పలికె రిటుల,” శ్వేత వర్ణ ధారి

  నలువ, బిడ్డ రంగు నలుపాయె తెల్లటి

  పిల్లికి జనియించె నల్ల కోతి “

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ప్రజల యాదరణకు పాకులాడెడి నేటి
  దృశ్య మాధ్యమములు దిన మసత్య
  వార్త లిట్లు వేగ వ్యాప్తి జేతురెపుడు
  "పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి"

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పొరుగు వీధిలోన బుజ్జికూనలుమూడు
  పిల్లికి జనియించె, నల్లకోతి
  చూచి ముద్దులాడ సూదంటిగోళ్ళతో
  తల్లిపిల్లిరక్కి తరిమిపంపె

  రిప్లయితొలగించండి
 29. భల్లున నవ్విపో వుదరు పైత్యపుమాటలు చెప్పుదేటికిన్
  వెళ్ళుము నమ్మరెవ్వరిట పిచ్చిజనంబనుకుంటివా? యెలా?
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా?
  కల్లునుతాగిమైకమది కళ్ళకుమోసము చేసెనేమిటో!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పిల్లికిజనియించెనల్లకోతిభువిని
  కాలమహిమవలనగలుగుచుండె
  నింకనేమిజరుగుశంకర!చెప్పుమ
  నీదుచేష్టలెటులొనేర్వగలమె?

  రిప్లయితొలగించండి
 31. గురువు గారికి నమస్సులు.
  పాలు పెరుగు యన్న బహుళమై ప్రీతియున్
  పిల్లికి, జనయించె నల్లకోతి
  తెల్లకోతికి యది దైవలీల గదయా
  చిత్ర విచిత్ర మహిమ జీవ మదియు

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కాల జ్ఞానమెపుఁడు కల్లకాబోదని
  కాలగతినితెలిసె కలియుగమున
  నింబవృక్షమందునిర్గమించెనుబాలు
  పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి

  రిప్లయితొలగించండి
 33. పిల్లలారు జూడ వీధి చివర నొక్క
  పిల్లికి జనియించె; నల్లకోఁతి
  పిల్ల జేరె నొకటి మెల్లంగ నచ్చట
  దల్లడిల్లె నింక దల్లి పిల్లి

  రిప్లయితొలగించండి
 34. పిల్లలు మెచ్చురీతి పలు వింతలు గూర్చుచు తెల్గులోన కో
  కొల్లలు తీసె చిత్రములు కొండల రాయుడు, వాటిలో గనన్
  తెల్లని కాకులుండునట, దీప్తము పచ్చిక మేయుచుండునే
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును, బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 35. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [అమోఘమైన బ్రహ్మంగారి వాక్కు ఫలితం...కలికాల మహిమ...అనుట]

  అల్లదె పోతులూరి గురు లల్లిన యట్టి త్రికాల తత్త్వముల్
  సెల్లుచునుండెఁగా భువినిఁ జేఁతగ మాఱి, ఫలాల నిచ్చి! ను
  త్ఫుల్లమనస్కు వాక్కు లవె! తూచయుఁ దప్పవు! నేఁడుఁ జూడఁగాఁ

  బిల్లికి నల్ల కోఁతియును, బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చిన్న సవరణ:

   అల్లదె పోతులూరి గురు లల్లిన యట్టి త్రికాల తత్త్వముల్
   సెల్లుచునుండెఁగా భువినిఁ జేఁతగ మాఱి, ఫలాల నిచ్చి! యు
   త్ఫుల్లమనస్కు వాక్కు లవె! తూచయుఁ దప్పవు! నేఁడుఁ జూడఁగాఁ
   బిల్లికి నల్ల కోఁతియును, బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా!

   తొలగించండి
 36. ఉ:

  అల్లన సజ్జనుండొకడు నాలిని మెల్లన కోపగించుటై
  చల్లన జెప్పసాగె నొక సామెత నంతట నుగ్రరూపమున్
  చెల్లుగ హుంకరించె సతి చేష్ట లుడుంగగ వారి వాదనల్
  పిల్లికి నల్ల కోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. పిల్లికినల్లకోతియునుబెబ్బులికిన్శునకంబుబుట్టెరా
  కల్లునుద్రాగితే?యిటులకల్లలుబల్కగనేమిగల్గెరా
  చిల్లరమాటలన్బలుకఛీయనియందురుపండితోత్తముల్
  నల్లపురెడ్డివంశజుడ!నైతికబాధ్యతగల్గియుండుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 38. కల్లలు కొల్లలైనవిగ కాలిడనీయ నికింటిలోన నీ
  యల్లరికంతులేదు పరిహాసము గాక మరెచ్చటివ్విధిన్
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా
  చెల్లవు నీదు చేష్టలిట జెప్పకుమిట్లు వదంతులన్నియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. అల్లన మాటలాడుచునె హ్లాదము నింపుచు జన్యు శాస్త్రమున్
  యుల్లము లందు వేయ గన నొజ్జ యొకండుపమానమన్నటుల్
  పిల్లల కందజేయ తగ బేర్కొనె పాఠము నివ్విధమ్ముగా
  "పిల్లికి నల్ల కోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 40. కల్ల కాదు వినవె తెల్లని పిల్లలు
  కల్లు పాక చెంత నుల్ల మలర
  నల్ల నల్లఁ దిరుగు నల్ల రంగున నున్న
  పిల్లికి జనియించె నల్లకోఁతి!

  [నల్లకోతి = నల్లని వాఁడా]


  కల్లల కెల్ల ఘోర కలికాలము మూలము వింత వింతగం
  దల్లి గుణంబు రాదు మఱి తండ్రి వివేకమురాదు సుంతయుం
  బిల్లల కక్కటా కనమె విశ్రుత సూరికిఁ బుట్టు మూర్ఖుఁడే
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 41. కల్లలు కొల్లలై కథలుగా ప్రతి మాధ్యమమందు వింతగా
  వెల్లువలెత్తి మానసము వేసటగూర్చుచునుండె నయ్యయో
  కల్లలుగాదొకో భువిని కానగనెక్కడనైననెవ్విధిన్
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ బుట్టెరా?

  రిప్లయితొలగించండి
 42. అల్లదె చూడుమా సఖుడ ఆ మృగరాణికి నిండె మాసముల్
  పిల్లలు పుట్టు పున్నమికి వేడుకలౌ మృగకోటి కింక మీ
  రెల్లరు మంచి కానుకల నిచ్చిన మంచి దటంచు చెప్పె నా
  పిల్లికి నల్లకోఁతియును, బెబ్బులికిన్ శునకంబుఁ, బుట్టెరా.

  రిప్లయితొలగించండి
 43. కొల్లలుగాను చిత్రములు, కోరి భరించగదీసె వింతగా
  యెల్లరు శాండొయీతడని ,యెన్నగదీసెను చిత్రరాజముల్
  చల్లగచిన్నదేవరనిచాటెనులోకము, మాటి మాటికిన్
  పిల్లికి నల్లకోతియునుబెబ్బులికిన్, శునకంబు బుట్టెరా
  +++++++++++++++++++++++
  రావెలపురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 44. అల్లరి పుత్రులిర్వురయె కాంతుని వంశము వృద్ధినొందగన్
  తల్లిది పిల్లిశీలమవ దండ్రికి వ్యాఘ్రపు లక్షణాలునున్
  పిల్లలు బెద్దవారయిరి భీతిగ నుండెను వారి జీవితం
  పిల్లికి నల్లకోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 45. చెల్లనిదేదిలేదు కలిచేష్టలు వింతవి స్పర్ధబూనుచున్
  బల్లిదులైన శాస్త్రవర బ్రహ్మలు నేర్వగ నూత్నసృష్టులన్
  చెల్లును నేదియైననిట జేర్చగ జాతుల జన్యుచిత్రముల్
  పిల్లికి నల్లకోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు పుట్టురా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కల్లలుగావుగా నుడులు కల్గును శుంఠయె బ్రహ్మగర్భమున్
   బల్లిదుడైన రాజునకు భీరువు పుట్టును క్షేత్రహీనతన్
   ద్రెళ్ళుచుగూడ నన్యులను దెయ్యపురీతిని వావిలేకయే
   పిల్లికి నల్లకోతియును బెబ్బులికిన్ శునకంబు బుట్టెరా!

   తొలగించండి
 46. పాముకిజనియించెపాము పిల్లులుపుట్టె
  పిల్లికి జనియించెనల్లకోఁతి
  కోతికడుపునొకటి కొత్తయేమున్నది
  దైవ సృష్టి నియతి దాట లేము

  రిప్లయితొలగించండి
 47. గోడ దూకి బ్రతుకు కోర్కెయే దానిపై
  పిల్లికి జనియించె నల్ల! కోఁతి
  కొమ్మ కఱ్ఱలాట కిమ్మనకనె యాడు
  తుచ్ఛ రాజకీయ ముచ్చటిదియె౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 48. ఆ.వె//
  లొల్లిపెట్టు నింట పిల్లులు హెచ్చుగ
  పిల్లికి జనియించె, నల్లకోఁతి !
  పిల్లలు దనవనుచు నల్లరి జేయుచు
  కొల్లగొట్టినంత పిల్లులరిచె !!

  రిప్లయితొలగించండి
 49. వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి తన కాలజ్ఞానము నందు కలిపురుషుని మాయచేత ఎన్నో వింతలు జరుగుతాయి అని వివరించారు, కావున ఇది కూడా ఒక వింత అని నా పూరణ..

  సమస్య:
  *పిల్లికి జనియించె నల్ల కోతి*

  ఆ.వె.
  వీర బ్రహ్మ నాడు వివరించి చెప్పెను
  కల్గు వింత లెన్నొ కలియుగమున
  కలిమహిమను కనగ నేడు జగములోన
  *పిల్లికి జనియించె నల్ల కోతి*

  రిప్లయితొలగించండి
 50. కొన్ని మార్పులతో "పిల్లికి జనియించె నల్ల కోతి" అను సమస్యను తేటగీతిలో పురాణ

  సమస్య: (తెల్ల అను పదమును జోడించి)
  తెల్ల "పిల్లికి జనియించె నల్ల కోతి"

  తే.గీ
  తెల్ల పెల్లిని పెంచిరి తెలుగు వారు
  ప్రేమ మీరగ, నొకరోజు పిల్లి కూన
  తెల్ల పిల్లికి జనియించె, నల్ల కోతి
  పిల్ల పిల్లి కూనను చేరి పెనుగు లాడె

  రిప్లయితొలగించండి
 51. మొదటి పాదము టైపింగ్ మిస్టేక్ సవరణ
  తెల్ల పిల్లిని

  రిప్లయితొలగించండి