21, ఏప్రిల్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3346

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె"
(లేదా...)
"గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్"

62 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  రంగుల పండుగన్ కనగ రమ్మని పిల్వగ మిత్రుడాదటన్
  మ్రింగను కక్కలేక యిక మీరిన ప్రీతిని రైలునెక్కుచున్
  వంగల భూమినిన్ జనుచు బాపడు వీడను నిచ్ఛయించ కా
  గంగ; వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  పొంగుచు వెండికొండనహ పొర్లుచు భూమిని కౌగిలించుచున్
  చెంగున చేరుచున్ తనరి సిగ్గును వీడుచు కాన్పురున్ వడిన్
  సంగము నందునన్ కనగ జమ్నను హాయి ప్రయాగరాజనున్
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  కాన్పురు = Kanpur
  జమ్న = యమున (in hindi)
  Prayagaraaj = Allahabad (new name)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆవె//
  జీవరత్నమునకు జీతము పెరుగంగ
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె !
  బుట్టినంత వగచి పట్టి వలదనుచు
  అత్తదిట్టె మామ చిత్తగించు !!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఒకతె+పుట్టినంత' అన్నపుడు సరళాదేశం రాదు.

   తొలగించండి
 4. ( వలచి వలపించుకున్న నర్తకి చిన్నాదేవిని
  శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చేపట్టటం )
  సంగరసవ్యసాచి యగు
  సన్నుతశీలుడు కృష్ణరాయలే
  చెంగట నాట్యమాడి తన
  చిత్తము దోచిన చిన్నదేవినే
  పొంగిన ప్రేమవాహినికి
  పోడిమి మానసవీణ మారుమ్రో
  గంగ -వివాహమాడె నొక
  కన్నియ మోదము చెంగలించగన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శంకరాభరణం
  మంగళవారం...21/04/2020

  సమస్య:

  "గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్"

  నా పూరణ. ఉ.మా.
  **** **** *

  వంగపు దేశమందున వివాహము జేయ దలంచి తండ్రియున్

  బంగరు వన్నెలున్న రహి భామిని బుత్రుని కెన్నెగాన్!భళా!

  హంగుగ బెండిలిన్ జరుగ నాతడు మేళములెన్నొ మారుమ్రో

  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపగన్

  -- ఆకుల శాంతి భూషణ్
  వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శివుని శిరము పైన చేరెనెవరు శివ

  ధనువు విరచి దశరధ తనయుండు

  సీత నేమి చేసె,సిత యంబ యెవరొకొ,

  గంగ,పెండ్లియాడె,కన్య యొకతె

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మైలవరపు వారి పూరణ

  నింగికి వేసె కోరికల నిచ్చెననొక్కడు., పెండ్లిచూపులం...
  దంగనలన్ విలాసముగ నద్దిది లేదనుచుండినంతనే
  ముంగురులెల్ల తెల్లబడె., మూల్గుచు తల్లియు తండ్రి బెంగఁ గ్రుం...
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను., మోదము చెంగలింపఁగన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తండ్రి వరుని కాళ్ళు తన కరములఁ గడు
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె
  ప్రేమ పరిణయమయుఁ బెద్దల నొప్పించి
  సంప్రదాయవిధిని సడ్డసేసి!

  రిప్లయితొలగించండి


 9. వాడు సుందరుడు ప్రవాసి పేర్మి గనుచు
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ, గన్య యొకతె
  బహుమ తిగొని తెచ్చె వారిరువురికి ప్ర
  భాత వేళ కథ సభని సమాప్తి


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సభను' అనండి.

   తొలగించండి

  2. "డా. విష్ణు నందన్
   ఏప్రిల్ 21, 2015 8:26 PM

   శంకరాభరణ కవి మండలికి సప్తమీ విభక్తిని గురించిన ఒక చిన్న సూచన -అకారాంత పదములకు సంబంధించి సప్తమీ వాడదలిస్తే "ను" కారమును, ఇకారాంత పదములకు సంబంధించి సప్తమీ వాడదలిస్తే "ని" కారమును , ఉకారాంత పదముల సప్తమీ కొరకు "న" కారమును ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది.

   తద్వ్యత్యయం బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది - శంకరాభరణంలో కూడా. ఉదాహరణకు - కవి మండలి యందు అనడానికి కవి మండలిన అని కాకుండా, కవి మండలిని అనాలి; ధరణిన కాదు, ధరణిని అనాలి, అలాగే చంద్ర మండలమున , రాజలోకమున అనాలి (ఇవి రెండూ ఉకారాంత పద సప్తమీ కి ఉదాహరణలు) ... ఇత్యాది ! ఆయా పదాంతములను పోల్చుకుని తత్సంబంధి సప్తమీ ప్రత్యయం వాడితే సరిపోతుంది.

   ఓడ ' ను ' జరిగే ముచ్చట కనరే అందరికీ తెలిసిందే ( అకారాంత పద సప్తమీకి ఉదాహరణ ) , మాన్యులు శ్రీ శంకరయ్య గారికి ధన్యవాదాలతో - ఇతి నతయః !"

   తొలగించండి


  3. సప్తమీ విభక్తి అనగా యేమి ? అంతకు ముందు విభక్తి అనగా యేమి ?   జిలేబి

   తొలగించండి

  4. అందున్, నన్ ... సప్తమీ విభక్తి

   https://te.m.wikipedia.org/wiki/విభక్తి

   తొలగించండి
 10. రంగడు లక్ష్మికై వెదకి రమ్యమనోహర వాటి యందు వీ
  రంగము జేయు నొక్క గజరాజును ద్రోలి సుఖాంతరంగయౌ
  మంగను గాంచి శీఘ్రముగ మంగళ వాద్యపు ఘోష మారు మ్రో
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆ.వె//
  శివుని శిగన దూరి చిందులేయుచునుండ
  గంగఁ , బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె !
  తిరుప మెత్తువాణ్ణి దినముపూజసలుప
  అర్ధ దేహమొసగె అగ్గికంటి !!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సవరించితిని గురూజీ 🙏
  ఆ.వె//
  శివుని సిగను దూరి చిందులేయుచునుండ
  గంగఁ , బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె !
  తిరుప మెత్తువాణ్ణి దినముపూజసలుప
  అర్ధ దేహమొసగె అగ్గికంటి !!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. విరటరాజుమెచ్చి విధిగ కాళ్ళేకడు
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె,
  యుత్తర గురుపుత్రుఁ నుర్వియే పొగడంగ
  కౌరవ కుల తిలకు గారవమున.

  రిప్లయితొలగించండి


 14. రంగి! జిలేబి! చంద్రముఖి! రాగిణి! మాలిని యంచు వేడ్కగా
  రంగుల రాట్నమయ్యె ననురాగపు స్వప్నము జ్ఞప్తియుందకో?
  చెంగమ రెడ్డి? యవ్వనపు చియ్యపుటెక్కుల దావరీడు? ఓ
  గంగ! వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పరిణయం పు వేళ వరుని కాళ్ళను కడు
  గంగ పెండ్లి యాడె కన్య యొకతె
  వలచి నట్టి వాని భర్త గా పొందియు
  మరియు చుండె తాను మోద మలర

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వలచిన చెలికాని పరిణయ మాడంగ
  నోర్మి తోడ వేచి, యూ యనంగ
  నమ్మ నాన్న లంత యాంక్ష లన్నియును వీ
  గంగ బెండ్లి యాడె గన్య యొకతె!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఇద్దరాండ్రువరునకి మనసునివ్వంగ
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ, గన్య యొకతె
  మంగకమల పిల్ల, బెంగ తోసరసన
  తోడు అయ్యె అక్క పెండ్లి యందు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అందరికీ నమస్సులు 🙏🙏

  నా పూరణ ప్రయత్నం ..

  *ఆ వె*

  వచ్చినాడు తనకు వరుడు గా యనుకొని
  నచ్చె పిల్లడనుచు నా మనసుకు
  వేగిరముగ తాను ప్రేమయందున మున
  *"గంగఁ , బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి , ముంబాయి*
  🙏🌸🙏🌸🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కుందనంపు బొమ్మ కుదర వధువు గాను
  వరుడు మురిసె తనదు భాగ్యమంచు
  వైభవముగ తరలి ,పరవశమున మును
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [మౌని విశ్వామిత్రుని వెంట వెడలిన శ్రీరాముఁ డొనర్చిన ఘనకార్యములను గూర్చి యయోధ్యాపురప్రజలు కథలు కథలుగా ముచ్చటించుకొనుచున్న సందర్భము]

  "సంగరమందుఁ దాటకను జంపియు, ఱాతిని నాతిఁ జేసియున్,
  మంగళకీర్తియుక్తుఁడగు మా రఘురాముఁడు శూలి చాపమున్
  భంగమొనర్చి, వేగమె సభాస్థలి మెచ్చఁగ, నెమ్మనంబు పొం

  గంగ, వివాహమాడె నొక కన్యను, మోదము చెంగలింపఁగన్!"

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పూజ్యులకు ప్రణామాలు🙏
  నా ప్రయత్నం....

  మనసగు వరుడు మరిమరి కోరి మనువాడ
  పిలువ, జరుగు పెండ్లి విందులందు
  సన్ని హితులు పెక్కు సంతసంబున మును
  గంగ పెండ్లియాడె కన్య యొకతె

  వాణిశ్రీ నైనాల

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మనసు దోచు నట్లు మాటలాడెడు వాడు
  సద్గుణాల పుట్ట సరసుడైన
  యత్త కొడుకు పైన ననురాగమే కలు
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. లొంగగ జేసె దౌష్ట్యమున లోకగతిన్ గన నీకరోన దా
  గంగ గృహంబునన్ బ్రతుక గల్గుట, కాదన జిక్కి కూలుటే
  యంగన నందరాదనుచు నాతడు నాక్రిమి శక్తి వీడి క్రుం
  గంగ, వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సమూహమునుండి నాసభ్యత్వము తొలగించబడియున్నది.కారణముతెలియదు.దయచేసి నాపేరును
  Add చేయవలసినదిగా శంకరార్యులను ప్రార్ధించుచున్నాను.
  Cellphone No--9849653585

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పేరు:యల్లంరాజుదుర్గాప్రసాదరావు నెల్లూరు.
  -9849653585

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నింగియు, వాయువున్, ధరయు, నిండుమనంబును సాక్షి నిన్ను గా
  నంగనె నిచ్చగించితిని నమ్మవె నెచ్చెలి నాదు మాటలన్
  రంగడుబల్కెనింక గడు రమ్యముగా నిక సాక్షి జూపుతూ
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అంగన వార్తనందుకొని యాతురమున్ జని దా విదర్భకున్
  చెంగట జేరి చేడియను చేగొని దెచ్చెను ద్వారకాపురిన్
  మంగళరూపుడచ్యుతుడు మంగళ వాద్యములన్ని వేడ్క మ్రో
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నయమునల్లునిచరణంబులుదగగడు
  గంగపెండ్లియాడెగన్యయొకతె
  కాళ్ళుకడుగుటనగకన్యనిత్తునునీకు
  సరిగజూచుకొనుముసంతునిడగ

  రిప్లయితొలగించండి
 29. గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె"(సమస్య)
  ఆ.వె:
  సకలసద్గుణాల చక్కనైనవరుడు
  వెతుకుకుంటువచ్చె వియ్యమాడ
  వరముకలిగెనంటు పరవశంబునమున
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పెండ్లి జరుప నెంచి పెద్దలను పిలువ
  వరుడు వలదటంచు వధువు పలికె
  పీటలపయి పెండ్లి కాటంక మగుట నా
  గంగఁ, బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఉ:

  రంగడు నాటకీడు కడు రంగములందున పేరు గాంచగన్
  సంగము గూడె నంత నొక చక్కని భామతొ సాహచర్యమున్
  భంగము గల్గ నట్టులుగ పద్గురు మెచ్చగ నాటకాన భా
  గంగ వివాహ మాడె నొక కన్యను మోదము సంచలింపగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. అంగరంగ వైభ వాతిశయమ్మున
  నంగ విలసనమ్ము నారయంగ
  రంగ నంగ జాభు రంగునఁ బసిడిఁ దూఁ
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె


  తుంగ తరంగ భృంగ గణ దుస్సహ రంగ దశేష కేశ స
  త్సంగ హృషంతరంగ స్మర సంగ మనో విరహాంగనా మణిన్
  గంగను శంతనుండు గని కంజదళాంబక లోలనేత్ర యా
  గంగ, వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  [ఆగంగ = ఆగఁగ]

  రిప్లయితొలగించండి
 33. భంగముగాదలంచకనుబర్వతరాజగుహైమవంతుడున్
  భంగునిపాదపద్మములుబావనరీతినిశుద్ధిజేయగా
  గంగవివాహమాడె,నొకకన్యనుమోదముచెంగలింపగన్
  భృంగుడువాహనంబుగలభీష్ముడుప్రీతినిబెండ్లియాడెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ముంగిట ముగ్గువేయు తరి ముద్దియ భంగిమ గాంచెనాతడా
  యంగన యందచందములనద్భుత మంచు దలంచె నిట్టులన్
  నింగిని వీడి యచ్చరయె నేలను జేరెనటంచు ప్రేమ పొం
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. సంగయ పెండ్లి యాడగను చక్కగ చేరగ మండపమ్ముకున్
  ముంగలియింటివానిపయి మోజు ఘటిల్లెవధూటికంచు చే
  రంగను వార్త, లాతి రుచిరాంగి యొడంబడ, మంత్ర ఘోష మ్రో
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ఆటవెలది
  వనిత మనము నెఱుఁగ మునివేష ధారియై
  ఫల్గుణుండు రాగ పడఁతి మెచ్చె
  నన్న కృష్ణుని దయ నెన్ని బాజాలు మ్రో
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె


  ఉత్పలమాల
  అంగన మిమ్ము మెచ్చెనని యచ్యుతు మ్రొక్కుచు బ్రాహ్మణుండనన్
  మంగళ గౌరి కోవెలకు మానిని రమ్మని రాక్షసమ్మునన్
  జెంగట వేచి స్యందనము జేరిచి మానస వీణ వేగ మ్రో
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్


  రిప్లయితొలగించండి
 37. అంగన ముద్దుగుమ్మమరి యందము జూడగ అప్సరస్స యే
  బుంగను నీటమున్చగను బొద్దగు యవ్వను డక్కడుండి లా
  గంగను మున్గెనిద్దరును గంగయు శంతను జూసినవ్వ వే
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. పెళ్ళియీడువచ్చి తుళ్ళింతయెదలోన
  మాయదారివయసు మాటవినదు
  మల్లిగానిమీదమరులుమదినిపెరు
  గంగఁ బెండ్లియాడెఁ గన్య యొకతె

  రిప్లయితొలగించండి
 39. రంగుల చైత్రమాసమున రమ్యపురీతిని బెండ్లియాడగా
  రంగము సిద్ధమైనతరి రాక్షసిబోలు కరోన పరాక్రమించగా
  భంగముగాగ నాశ పలుభద్రత లెంచుచు నింటిలోనె వే
  గంగ వివాహమాడె నొకకన్యను మోదము చెంగలింపగా!

  అంగన యందచందములు హ్లాదమునింపగ మానసంబునన్
  సంగముగోర శంతనుడు,జవ్వనిబెట్ట నిబంధనమ్ములన్
  భంగము జేయనంచు దన వారసుడా సురవాహినీ సుతుం
  డంగజ దూరుడౌటయను నద్భుతదీక్షను భీష్ముడంచు సా
  గంగ,వివాహమాడె నొకకన్యను మోదము చెంగలింపగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 40. కంగనరౌతుకన్నతను ,కాస్తమెరుంగుగనున్నమేలనిన్
  మింగెడుచూపులున్ననొక ,మీనకులాంగన వద్దులెమ్మనన్
  బెంగలుభామయేవలదు ,భేషుగ కేరళకుట్టినింక వే
  గంగవివాహమాడెనొకకన్నెనుమోదము, చెంగలించగా
  ++++++++++++++++++
  రావెలపురుషోత్తమరావు


  రిప్లయితొలగించండి
 41. రంగడు నాసఖుండు వివరంబుగనాతనిగూర్చి దెల్పెదన్
  సింగవరంబునందతఁడు జేయును సేద్యము విద్యలందు పా
  రంగతుడే ముదంబు తనరార మనంబున ప్రేమగంట మ్రో
  గంగ వివాహమాడె నొక కన్యను మోదము చెంగలింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి