1, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3949

2-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్”
(లేదా...)
“కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే”

64 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  చేకొన హంసను బోలియు
  శ్రీకృష్ణుని రుక్మిణి సతి శిశుపాలుఁడనెన్
  శోకింపక బుధులకెటులఁ
  గాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శిశుపాలుని ఆవేదన...

   ఉత్పలమాల
   చిన్నది రుక్మిణీ మణి విశిష్టతఁ బోలుచు హంసయేయనన్
   మన్నును దిన్న కృష్ణునటు మైకము నందున జేరినంతటన్
   ఖిన్నులు గాక యీ బుధులు కీర్తనలెంచుచు నాలపింపఁగన్
   గన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. పోకిరి సొగసరి యొక్కడు
  చాకిరి చేసెడు మగువతొ చనువుగ మెసలెన్
  తాకిన దానికి ఫలమై
  కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మగువతొ' అని తో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు. "చాకిరి చేయు సతితోడ చనువుగ..." అనండి.

   తొలగించండి

 3. సోకునవెఱ్ఱిగగొల్లడు
  చేకొనెవిద్యాధరినిగజేతగతానే
  ఆకాళికదయజూపగ
  కాకికిహంసకునుబెండ్లికనువిందయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మేకొని నల్లని పిల్లను
  చేకొన నాస్తులను గాంచి సిద్ధం బైనన్
  వాకొనె గేలిగ నొకరుడు
  "కాకికి హంసకును బెండ్లి కను విందయ్యెన్ "

  రిప్లయితొలగించండి

 5. అన్నులమిన్నసౌబలునియన్నగబొందినసౌకుమారియా
  చిన్నెలవింతసోయగముజిక్కెనుగుడ్డినకితండ్రియాజ్ఞతో
  కన్నెగగట్టెగంతలనుకాంతయునాథునికష్టమెంచుచున్
  కన్నులపండువైవెడగుకాకికిహంసకుబెండ్లియయ్యెనే

  రిప్లయితొలగించండి

 6. శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణి సతి
  జేకొనె నని కినుకబూని చేది నృపుండౌ
  యా కుటిలుడు పలికె నిటుల
  కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 7. అన్నులమిన్న రుక్మిణి సుహాసిని కృష్ణుల పెండ్లి వేడ్కలా
  మిన్నును దాకుచుండెనని మిత్రులు పేర్కొను చుండ గాంచి యా
  పన్న పృథగ్జనుండు శిశు పాలుడు కోపము నందు పల్కెనే
  కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మణి+ఏమొ' అన్నపుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది.

   తొలగించండి
  2. కందం
   పోకిరి నల్లని వరుడున్
   చేకొను కన్యా రతనము శ్వేతచ్ఛాయన్
   కాకికి బింబ ఫలముగా
   కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్
   ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
   ఉండవల్లి సెంటర్.

   తొలగించండి
 9. కేకికి కేకికి,కాకికి
  కాకికి,హంసకునుఁబెండ్లి కనువిందయ్యెన్
  శ్రీకరమౌ హంసికిని,క
  వీ!కోకిలకుఁబికమునకు వినువీథులలోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అన్నము లేకపోయిన నహర్నిశ
  ముల్ తెగ త్రాగువానికిన్
  పున్నమ చందమామవలె మోము
  గలట్టి సుయోగ్య కన్యతో
  దిన్నగ పెండ్లజేసిరట తెల్సిన వారలు విస్తుపోవరే!
  కన్నులపండుగై వెడగు కాకికి హంసకు పెండ్లి జర్గినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. లోకమునందున వింతగ
  కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్
  ఆకలి బాధలు బెరుగగ
  చూకురు బూర్తిగ దొలగెడి చోద్యము గనమే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అన్నులమిన్న మైథిలికి నందములో సరిజోడు రాముడే
  తిన్నగ లేని శూర్పనఖ తీరగు రాముడు నచ్చి యిచ్ఛ తో
  క్రన్నన బెండ్లియాడె, కల కమ్మని దైనను మాయలాడికిన్,
  కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అన్నుల మిన్న కన్నియకు నందము చందముఁగల్గు వానితో
  వెన్నెల రేయిలోజరుగు పెండ్లిని గాంచితి సత్కవీశ్వరా!
  కన్నుల పండువై,వెడగు కాకికి
  హంసకుఁబెండ్లియయ్యె?నే
  విన్నది కాదు వీనులను,వీక్షణ సేయగ లేదు కన్నులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఉత్పలమాల:
  కన్నులులేనివాడొకడు కష్టములోర్చి గడించె విద్య తా
  నన్నిట మిన్నయై సహృదయాత్మకుడై వికలాంగికన్యనే
  యెన్నగ, వారి జంటఁగని నెల్లరు మెచ్చిరి సంబరమ్మునన్
  “కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తిన్నగ మూర్ఖునొక్కడిని తీరిచి దిద్దుచు మంత్రి రాజుతో,
  మన్నన చేయుమయ్య తగు మంజుల కోమలి కీడు జోడనన్
  కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి, హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే,
  యెన్నగఁ గాళిదాసతడె యేకవి రారుగ సాటి, వానితోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "చెలువ లని రిటుల్" అనండి.

   తొలగించండి
  2. లోకోత్తముడగు యొంటరి
   చేకొని బెండ్లాడువేళ చెలువలనిరిటుల్
   శ్రీకరముగ నిచ్చట నే
   కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్

   తొలగించండి
 18. వెన్నెలవెల్గుక్రొమ్మెరుగుపిన్నదిబీదకుపట్టినిచ్చెసం
  పన్నులబిడ్డడంచుపొరపాటయెనల్లనిమేఘుడంధుడున్
  విన్నునుమన్నునొక్కటయెవేధదలంచినలీలచిత్రమే
  *కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే*

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రిప్లయిలు
  1. క్రొన్నన మేని సౌష్ఠవము కుల్కువయారము లింపుగూర్చగన్
   చెన్నెసలారు పల్వరుస శీతనగాత్మజ యందు నొప్ప, సీ!
   మిన్ను శిరోజపాశమట మేల్పులితోలు త్రినేత్రు నందు, హా!
   కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే

   కంజర్ల రామాచార్య.

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 20. లోకమునందుననెన్నడు
  కాకికి రాయంచ జోడి కానేరదుగా
  ప్రాకటముగనిరుజంటలు
  “కాకికి, హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మన్నన జేయలే రచట భానిని మానస మెంత నొచ్చునో
  మిన్నగు నాస్తిపాస్తులని మేడల మిద్దెల నాశరేపుచున్
  అన్నుల మిన్ననేడ్వగను నందరు జేరియె కుట్ట్రపన్నగన్
  కన్నులపండువై వెడగు కాకికి హంసకు బెండ్లి యయ్యెనే!!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. క్రన్నన పూనుచున్ శివుని కార్ముకమున్ మడియించి రాముడా
  యన్నులమిన్న యైన జనకాత్మజఁ గూరిమి బెండ్లి యాడగా
  కన్నులఁ గింకతో జయము కాంచని యీశులు పల్కిరివ్విధిన్
  “కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే”

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కం:ఏ కాంత నచ్చ కుండుట
  నేకాకిగ నున్న వీని కీ హంసశ్రీ
  యే కడు నచ్చెగ! యీ యే
  కాకికి హంసకును పెండ్లి కనువిందయ్యెన్.
  (అతడు ఏకాకి గా ఉన్నాడు.చివరికి హంసశ్రీ అనే అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాడు.హంసశ్రీ అనే అమ్మాయిని హంస అనటం సహజమే కదా!)

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఉ:కొన్ని ప్రయోగముల్ జరిపి కుక్కను,పిల్లిని గల్పి క్రొత్తగా
  నున్న మరొక్క జీవమునె యుర్వికి జూపిరి శాస్త్రవేత్తలే
  కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకు బెండ్లి యయ్యెనే!
  యెన్నగ నెట్లు సాధ్య మగు నీ గతి రెంటిని గల్ప సాధ్యమే ?
  (కుక్కని,పిల్లిని కలిపి శాస్త్రవేత్తలు మరొక జాతిని తయారు చేశారు.అది నిజమే.కానీ కాకిని,హంసని అసలు కలపటం సాధ్యమా?అని సందేహం.)

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వెన్నుడు నల్లనయ్యఁజనెవేగముగైకొనఁ గన్యకామణిన్
  చెన్నుగ గౌరినిన్గొలిచిఁజేఱగవచ్చెను రాజహంసయై
  నన్నయు నడ్డుగానిలచినారడివెట్టుచు వెంబడించగన్
  కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. చీకటిని బోలు కుసుమను
  రాకా చంద్రుండు వంటి రాహులు తోడన్
  నేకము చేయగ పెద్దలు
  కాకికి హంసకును బెండ్లికను విందయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వీఁక విహగ రాజములకుఁ
  గాకముతో హంస తోడ ఘనముగ ధర నా
  హా కుజ కాసారమ్ములఁ
  గాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిం దయ్యెన్


  సన్నుత పండితుం డని విశారదుఁ డంచు సమస్త విద్యలం
  బన్నుగ రాజనందనకు వంచనఁ జేసిరి పెండ్లి యన్నులన్
  మిన్నకుఁ గాళిదాసునకు మేదిని మించిన వెఱ్ఱి వానికిం
  గన్నుల పండువై వెడఁగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అన్నుల మిన్న రుక్మిణి ననంతుడు కృష్ణుడు రాక్షసంబునన్
  బన్నుగ దెచ్చి ద్వారకను బందుగులందరు మెచ్చ గైకొనన్
  కన్నుల పండువై, వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే
  చిన్నతనంబయో యనుచు జింతిలె రుక్మి వివేకహీనుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అన్నుల మిన్నయౌ రమను యామిని బోలిన గృష్ణమూర్తికిన్
  జెన్నగు రీతినిన్మను వుజేసిరి పెద్దలు వింతరీతులన్
  కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకు పెండ్లియయ్యెనే
  నన్నరొ వారిపెండ్లికిమఱి యయ్యలు దమ్ములు హాజరైరిసూ

  రిప్లయితొలగించండి
 30. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  లోకము లేలెడి విష్ణువు
  వీకగ లక్ష్మిని వరించి పెండిలి యాడన్
  నాకసదులు మది దల్చిరి
  కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  వెన్నుడు శ్వేత వర్ణమున వెల్గెడి లక్ష్మిని తా వరించియున్
  చెన్నుగ ప్రేమ తోడుతను చేకొని నుల్లసమొందు చుండగా
  కన్నులగాంచి దేవతలు కౌతుకమొప్పగ దల్చె నీవిధిన్
  కన్నుల పండువై వెడగు కాకికి హంసకుఁ బెండ్లి యయ్యెనే!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. చీకటిలో‌ కనిపించని
  మాకృష్ణని మెరుపుహంస మనువాడిందే !
  లోకులు‌ నవ్వుచు‌ పలికిరి
  కాకికి హంసకును బెండ్లి కనువిందయ్యెన్”

  రిప్లయితొలగించండి