8, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1257 (రామునిం జంపె రణమున రావణుండు.

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
రామునిం జంపె రణమున రావణుండు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

22 కామెంట్‌లు:

 1. మోసమున బొందగా నెంచి భూమిసుతను
  మాయతో రామవిభు ప్రతిమను సృజించి
  తలను నరకగా రాక్షసుల్ పలికి రిట్లు
  రామునిన్ జంపె రణమున రావణుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రామునిం జంపె రణమున రావ ణుండు
  యనుచు ముదమొందె లంకను దనుజు లంత
  రాము జంపగ తరమేని సోము కైన
  యవత రించిన దివినుండి హరిని గనక

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రామ రావణ యుద్ధములో రావణుని చేతిలో చనిపోయిన ఒక కపి వీరుని భార్య పలికిన పలుకులు.

  రామదండున జేరుచు రాజసమున
  పోరుసల్పగ వీరుడా పోయినావు
  మనసు గెలిచిన పతి నిన్ను మతి మరువగ
  రాము, నిన్ జంపె రణమున రావణుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అద్భుతం హనుమచ్చాస్త్రి గారు ! విరుపు బావుంది

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కలను గంటిని రాతిరి కలత జెంది
  రాము నిం జంపె రణమున రావ ణుండు
  భయము తోడన లేవగ , భ్రమగ నెఱి గి
  సంత సించితి మదిలోన వంత లుడగ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పండిత నేమాని వారూ,
  చక్కని పూరణతో శుభారంభం చేశారు. అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  ‘రావణుండు + అనుచు’, ‘ఐనన్ + అవతరించిన’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. మీ పద్యానికి నా సవరణ....
  రామునిం జంపె రణమున రావణుండ
  టంచు మురిసిరి లంకలో నసురు లంత
  రాము జంపగ తరమౌనె సోము కైన
  నవతరించెను దివినుండి హరి యతండు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  వంశీకృష్ణ గారన్నట్టు మంచి విరుపు. చక్కని పూరణ. అభినందనలు.
  *
  పరుచూరి వంశీకృష్ణ గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ స్వప్నవృత్తాంతపు పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి


 7. రాము నింజంపె రణమున రావణుండ
  టంచు భయపెట్టె రక్కసి నతివలంత
  కనుల నీరిడి జానకి కలత పడగ
  ఊర డించెను త్రిజట ఉత్త దనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శైలజ గారూ,
  మంచి పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  అతివలు అన్నారు కనుక భయపెట్టిరి అనవలసింది. రక్కసి నతివలు అన్నది అన్వయం కుదరడం లేదు. నాల్గవ పాదంలో గణదోషం. మీ పద్యానికి నా సవరణ......

  రాము నింజంపె రణమున రావణుండ
  టంచు దనుజకాంతలు భయమ్ముఁగూర్చ
  కనుల నీరిడి జానకి కలత పడగ
  నూరడించెను త్రిజట మృషోక్తి యనుచు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మౌని వేసము గట్టిన మాయగాని
  నమ్మి భిక్షనిడుటకయి నారి వచ్చె
  నాటకమ్ము ఫలించగ నలువ కదలి రా; మునిం జంపె రణమున రావణుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యగురుదేవులు
  శ౦కరయ్యగారికి వందనములు


  సీత యెవ్వని పెండ్లాడె?వాతసుతుడు
  దనుజులెదిరించ నేమి చేసెను? హతు౦ డె
  వరు రఘువరు శరము చేత?నరసి చెపుమ
  రామునిన్ జంపె రణమందు రావణుండు
  రిప్లయితొలగించండి
 11. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ విరుపు ప్రశంసనీయంగా ఉంది. అభినందనలు.
  కాని నలువ రాక, రావణుడు మునిని చంపడం అర్థం కాలేదు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  క్రమాలంకార పద్ధతిలో మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గురువు గారూ,
  నవల (స్త్రీ) అని వ్రాద్దామనుకున్నాను. చూసుకోలేదు .మన్నించండి. నవల కదలి రా(గ)ముని వేషాన్ని చంపి (తీసివేసి) నిజస్వ(రూప)భావము ప్రదర్శించినాడని నా ఊహ. నేను తొందరలో రణమున అనే సందర్భమును నా పూరణలో జొ్ప్పించనే లెదని ఇప్పుడే గమనించినాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రామునిం జంపె రణమున రావణుండు
  నమ్ము మని రక్కసులు దెల్ప నవ్వి సీత
  రాము నెదిరించ నెవరి తరమ్ము గాదు
  మరలి పొండనె చాలించి మాయ బోధ.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  ‘ప్రమాదో ధీమతామపి!’ అని ఊరకే అన్నారా?
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  కాని ‘విభక్తి ప్రత్యయం’ లేకుండా రాము అన్నారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. విష్ణుమూర్తిని బూజించు విమల మతుఁడు
  రావణాసుర దౌష్ట్యంబు రగులకొనగ
  పోరుసల్పంగ తలచెను ధీరతనవు
  రా! మునిం జంపె రణమున రావణుండు

  "ఔరా" కు వ్యావహారిక రూపముగా "అవురా" అని వాడినాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  వ్యావహారిక పదాన్ని వాడినా మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీరు వాడిన ‘సుతరాము’ నిఘంటువులో ఉన్నదే. కాకుంటే గ్రామ్యమైన అవ్యయమని పేర్కొన్నారు.
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యగురుదేవులు
  శ౦కరయ్యగారికి వందనములు
  అసురవిభు రావణుని జంపె నవతరించి
  త్రేతయుగమున రాముడు ఖ్యాతుడాయె
  కలియుగమ్మున దానవ బలము పెరిగి
  రామునిన్ జంపె రణమందు రావణుండు


  రిప్లయితొలగించండి
 19. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యగురుదేవులు
  శ౦కరయ్యగారికి వందనములు
  భాగవతుల కృష్ణా రావు గారి పూరణ:
  సీత నపహరించగ వచ్చు పాతకుండు
  రావణాసురు గాంచి యరణ్య మందు
  వలదు వలదని మౌని రావణుని వెంట
  రా మునిన్ జంపె రణమందు రావణుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  బాగున్నది మీ విరుపు, చక్కని పూరణ. అభినందనలు.
  కాని సీతాపహరణ ఘట్టంలో అడ్డుపడి, అందులోను రణమందు... హతమైన మౌని ఎవరండీ?

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వంశీ కృష్ణ గారూ ! ధన్యవాదములు.
  మాస్టరుగారూ ! ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి