27, డిసెంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1276 (రాముఁడు విన నియ్యకొనఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
రాముఁడు విన నియ్యకొనఁడు రామాయణమున్.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

46 కామెంట్‌లు:

 1. కామితవరదుడు దశరథ
  రాముడు, విననియ్యకొనడు రామాయణమున్
  భూమిన్ నాస్తికు డేలనొ
  నామార్చన చేయబోడు, నమ్మడు స్వామిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాముడనే వ్యక్తి మతమార్పిడి మౌఢ్యమితో...
  ఏమార్చగ మతమార్పిడి
  తామారెను హిందువయ్యు(వైన) తమసము తోడన్
  నీమమని నింట నెవరిన్
  రాముడు వినఁనియ్యకొనఁడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పామరులగు గోపాలుర
  క్షేమములను గోరి నిలుచు క్లేదుడు మనమం
  దామిక గొనుచును యా బల
  రాముడు విననియ్యకొనడు రామాయణమున్.

  క్లేదుడు = రాజు
  ఆమిక = అభిమానము, గర్వము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గురువు గారికి నమస్సులు. మిత్రుల పూరణ లద్భుతము !

  రామాయణ విషవృక్షము
  పామరులే మెచ్చరెచట,పాతకి వ్రాయన్
  గోమలుడౌ మా బావయు
  రాముడు, విననియ్యకొనడు రామాయణమున్ !

  మా బావగారు శ్రీ అభిరాముడికి అలాంటి పుస్తకా లిష్ట ముండవు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు,శ్రీ నేమాని గురుదేవులకు వినమ్రవందనములతో.....
  శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు ధన్యవాదములతో...
  ==========&============
  రామాయణమును రంకను
  కాముక,భూమీశులెల్ల కలియుగ మందున్
  రామా యని బిలచిన శ్రీ
  రాముడు,విననియ్యకొనడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కాముకులు రామ కోటి వ్రాసి జదువిన రామాయణమును వినలేరు
  ==========*============
  కాముకులు జేరి జై శ్రీ
  రామ యనుచు రామ కోటి వ్రాసి జదువన్
  సామజ వరదుం డగు శ్రీ
  రాముడు విననియ్యకొనడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ప।।గో॥జిల్లా భీమవరంలో మత మార్పిడి జేయుటకై నా గురుదేవుల పుత్రునికి(శ్రీ రామరాజు గారు) ఏసు క్రీస్తు విగ్రహము లొహపుది,రాముని విగ్రహము మట్టిది తీసుకోని క్రిందికి పడవేసి, రాముని విగ్రహము పగిలినది కావున రాముడు దేవుడు కాడు అని జెప్పినారు. వెంటనే పుత్రుడను స్కూలు మాన్పించి వేరే స్కూలులో జేర్పించి నారు.మా జిల్లాలో అత్యధికులు మతము మారిన వారే. అది
  ============*==============
  పామరులను బిల్చి నేడు బహు విధములగ బాదించి,
  కోమల హృదయము నందు కోరికలన్ను బుట్టించు
  గోముఖ వ్యాఘ్రము లైన గొప్ప వారల నెల్ల భువిని
  రాముడు విననియ్యకొనడు రామాయణమును సుంతైన!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
  నాస్తికుడు రామాయణాన్ని వినడన్న మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  మతం మార్చుకున్నవాడిని గురించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘తమసముతోడన్’ అన్నదానిని ‘తామసు డగుచున్’ అనండి. ‘తమస్సు’ ఉంది కాని ‘తమసము’ లేదు.
  *
  మారెళ్ళ వామన్ కుమార్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  మీ బావగారు అభిరాముడు గారి ప్రస్తావనతో మంచి పూరణ చెప్పారు. బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  వరప్రసాద్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  రెండవ పూరణ రెండవ పాదంలో గణదోషం. ‘వ్రాసియు’ లో ‘యు’ టైప్ చేయడం మరిచినట్టున్నారు.
  సహదేవుడు గారి పద్యం నాలుగు పాదాలతో సలక్షణంగానె ఉంది కదా! మొదటివాక్యాన్ని పద్యంలో భాగంగా పొరబడ్డట్టున్నారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వరప్రసాద్ గారూ,
  మతప్రచారకుల విషయమైన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ప్రేమాయణమును జదువుచు
  రామా! నీరామకోటి వ్రాయునె జనులున్
  తామస హరణా! అభినవ
  రాముడు విననియ్యకొనడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఈ మానవ దేహంబిక
  నే మాత్రము తాళగలదు యెంతని యోర్చున్
  భామా? ఆకలి ! ఆత్మా
  రాముఁడు విన నియ్యకొనఁడు రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘వ్రాయునె జనులున్’ అన్నదాన్ని ‘వ్రాతురె జనులున్’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  ఆత్మారాముడిపై మీ పూరణ చమత్కార జనకమై అలరించింది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శైలజ గారి పూరణ, లక్ష్మీదేవి గారి పూరణ చాలా బాగున్నాయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రాముఁడు విన నియ్యకొనఁడు
  రామాయణమున్ పఠింప, రాముడు నతుడై
  యేమిది చోద్యమె నడచుట
  భూమీశుడు సత్పథాన పొండను వినినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిస్సన్న గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 17. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు

  నేమము లన్యాయమ్ముల
  రాముడు విన నియ్య కొనడు .రామాయణమున్
  భూమినిజీవుల ముక్తి కి
  నా ముని వాల్మీకి వ్రాసె నారదు నానన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు ధన్యవాదములతో...

  అవునండి టైపు జేయుటలో తప్పు దొర్లినది.
  శ్రీ సహదేవుడు గారి మొదటివాక్యాన్ని పద్యంలో భాగంగా పొరబడ్డనండి.సహదేవుడు గారు క్షమించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కోమలి వలదని చెప్పిన
  పామరుడై మతము మారె బైడిని గొని తా
  నామత ప్రియుడై గడుసరి
  రాముడు వినఁనియ్యకొనఁడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  చక్కని విరుపుతో మంచి పూరణ వ్రాసారు. అభినందనలు.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. జామున్నర ప్రొద్దెక్కెను
  భామా యని యెంత బిలువ ,బల్కక పూజన్
  దా మైమరచిన,నాత్మా
  రాముడు విననియ్యకొనడు రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు

  మరియొక పూరణ
  ‘రామా రామా యిటురా’[రా,మారామా,యిటురా]
  కోమలి కౌసల్య పిలిచె గుడుపగ సుతునిన్
  ప్రేమగ నాటల మునిగిన
  రాముడు విన నియ్య కొనడు రామా య[న]ణ మున్
  రిప్లయితొలగించండి
 23. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. తమరి సవరణతో పద్యం:

  ఏమార్చగ మతమార్పిడి
  తామారెను హిందువయ్యు(వైన) తామసుడగుచున్
  నీమమని నింట నెవరిన్
  రాముడు వినఁనియ్యకొనఁడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పామరుని చెడ్డ మాటలు
  రాముడు విన నియ్య కొనడు, రామాయణ మున్
  నేమము దప్పక చదివిన
  రాముడె మఱి మనకు నిచ్చు రత్నపు సిరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. శ్రీ శంకరయ్య గారికి నమస్సులు

  రాముడె యాతని నామము
  రామునిగా పేరుగాంచె డ్రామాలందున్
  దేముడు లేడను నాస్తిక
  రాముడు విన నియ్యకొనడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  బాగుంది మీ రెండవ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  విరుపుతో మీ రెండవ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఏమని జెప్పుదు కొందరు
  సామాన్యులు గోరి చదువ చాలని బ్రతుకున్
  ఏమాత్రము సాధ్య పడని
  రాముడు విన నియ్య కొనడు రామాయణ మున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ప ।। గో ॥జిల్లా సీతా రామ పురం మావూరు, గత 45 సంవత్సరములు గా శ్రీ రామ సప్తాహ మహోత్సవములు జరుగుచు న్నవి. కానీ నేడు మత మార్పిడి వల్ల భక్తులు కరవై వెలవెల బోచున్నది. 25 సంవత్సరముల క్రిందుట ఇసుక వేసినా రాలని జనుల తో జారుగు చుండె డిది. శ్రీ ఉష శ్రీ , శ్రీ కరిమేళ్ళ వర ప్రసాదు మొ . వారు వచ్చెడి వారు ,

  మరియొక పురాణ
  ===========*===============
  రాముని భజనలు జేసిన
  గ్రామము నందనిశము యమ ఘంటికలను శ్రీ
  రాముడు విననియ్యకొనడు
  రామాయణమును జదువుచు రామాలయమున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 29. రామ భక్త వరులున్నగ్రామము నందనిశమ్ము
  కాముని నాట్యమ్ము, యముని ఘంటికలను,మృత్యు కేళి
  రాముడు విననియ్యకొనడు,రామాయణమును జదువ ,
  తామముల్ నశియించు గాద ధరనిజులకు రమ్యము గను
  (తామములు=భయములు )

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కవిమిత్రులు వరప్రసాద్ గారు బ్లాగులో నా పద్యం గురించిన వ్యాఖ్యలు మీరు చేసినట్లు కనబడలేదు.(గురువుగారి వ్యాఖ్యల్లో తప్ప) క్షమాపణ లెందు కండి. పరస్పర దోష చర్చలే కదా మన నైపుణ్యతను పెంచేది. స్వస్తి .

  రిప్లయితొలగించండి
 31. క్షమించండి,
  శ్రీ ఉష శ్రీ గారు ,శ్రీ కరిమేళ్ళ వర ప్రసాదు గారు మొ .వారు వచ్చెడి వారు .

  రిప్లయితొలగించండి
 32. శ్రీ సహదేవుడు గారు మీ మంచి వాక్యములకు ధన్యవాదములు,ఆ వాఖ్యాలను తొలగించి తిని

  రిప్లయితొలగించండి
 33. రామకథ చెవిన పడగనె
  మోమున చిరునగవు చిందు మూర్తి కనుల విం
  దై మదినంతయునిండెడు
  రాముడు విననియ్యకదడు రామాయణమున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 34. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  *
  వరప్రసాద్ గారూ,
  మీ తాజా రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  గూడ రఘురాం గారూ,
  బహుకాల దర్శనం! బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. కోమలి ప్రేమను గొనుచు వి
  రామము లేకుండ నామె ప్రణయములోనన్
  మైమరచిన వలపుల యభి
  రాముడు విననియ్యకొనడు రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి

 36. ఒక మనవడిని రామాయణము సీడీని కొనితెచ్చి ఇమ్మంటే ఇవ్వలేదని ఒక తాత ఆరోపణ..

  నేముదుసలి వాడనురా
  నామనుమడ తెమ్మునాకు నచ్చిన " సీడీ "
  ప్రేమగ వినెదననిన మా
  రాముడు విననియ్య, కొనడు రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 37. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  సిడి కొనని మనుమని గురించిన మీ పూరణ మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  అభిరాముని ఉద్దేశించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 39. రామాయణ నాటకమున
  రామునిగా రసికునొకని రప్పించంగన్
  భామనుతా వీడుననగ
  రాముఁడు విన నియ్యకొనఁడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి

 40. విననియ్య కొనడు అంటే అర్థం ఏమిటండి ?

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 41. నోములు నోచుచు కంటిని
  నా మణి హారమని మురిసి నాను హతవిధీ ,
  సోమరి పోతు జిలేబీ,
  రాముఁడు, విన నియ్యకొనఁడు రామాయణమున్

  జోలాలి :)
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 42. కోతులు సేతువు కట్టుట
  కోతలె! నే నమ్మననుచు గొడవలు పడుచున్
  ఘాతుక యేచురి సీతా
  రాముఁడు విన నియ్యకొనఁడు రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి