16, జూన్ 2018, శనివారం

ఆహ్వానం!


3 వ్యాఖ్యలు:

  1. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ గారికి వారి రచనల యావిష్కరణ సందర్భమున శుభాభినందనలు!

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. కృతికర్త శ్రీ పిట్టా సత్యనారాయణ గారికి , కృతిభర్తలకు , అందరికీ అభినందన మందారములు

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు