30, జూన్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2721 (అడ్డం బయ్యెను ధర్మ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు"
(లేదా...)
"అడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

107 కామెంట్‌లు: 1. చేతి చిల్లిగవ్వయు లేదు చెంగటన్ జి
  లేబు లై‌ తలకాచగ లేరు పెద్ద
  వాళ్లు వీధిన పడినాను వారకాంత
  బతుకు తలిదండ్రులనుగావ పరిధి దాట
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కర్మ కాండలు జేయుట కష్టమవదు
  ధర్మ మెట్టిదో తెలియదు దాడులందు
  మర్మ మిచటనే తెలుసును ధర్మజునకు:
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ

   సుయోధనుని మనోవేదన...

   "అడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్"

   వడ్డింపన్ విసమున్ భుజించియును చావండేమి భీముండు ?., వీ
   రడ్డంబంచునునింటఁ గాల్చిననపాయమ్మేమి లేకుండెడిన్ !
   దొడ్డిన్ దారిని వీరిఁ గాచుటకు దా తోడుండె గోపాలకుం..
   డడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా ! కార్యసంసిద్ధికిన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
  2. దుర్యోధనుని మనోగతంగా మైలవరపు వారి పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. దొడ్డిన్ దారిని... ప్రయోగమసాధువని అవధాని వరేణ్యులు శ్రీ నరాల రామారెడ్డి గారు సూచించినారు... అందుచే చిరుమార్పు చేసితిని.... మన్నించండి... శ్రీ రామారెడ్డి గారికి నమస్సులు 🙏

   సుయోధనుని మనోవేదన...

   "అడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్"

   వడ్డింపన్ విసమున్ భుజించియును చావండేమి భీముండు ?., వీ
   రడ్డంబంచునునింటఁ గాల్చిననపాయమ్మేమి లేకుండె ! వా..
   రొడ్డన్ సర్వము దాసులైరనగ రక్షోపాయమా చక్రి , మా
   కడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా ! కార్యసంసిద్ధికిన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
 4. హరిశ్చంద్రుని ఆవేదన....

  ఎదుట మృతజీవుఁడై యుండెనే తన సుతుఁ
  డతని యంత్యేష్టి జరుపుట కవసరమగు
  కాటి సుంకము లేదనె కద సతియును
  తండ్రిగా తన విధి నిప్డు తప్పు టెట్లు?
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు

  రిప్లయితొలగించండి


 5. బిడ్డల్నిచ్చెనునాకొకండు విడిచెన్ పీడించి పీడించుచున్
  దుడ్డుల్లేవయ చేతిలో, తడవుగా దూకంగ నేస్తమ్ములు
  న్నడ్డంబుల్తొలగింప లేరు, ధరణిన్ నాయన్నవారేరయా
  వడ్డీలెక్కలజీవనమ్ము చిదిమెన్ వాణిజ్యమైనాను! నా
  కడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ప్రజల సేవ యె పరమార్థ భాగ్య మను చు
  పెక్కు సంక్షేమ పథకాలు ప్రీతి తోడ
  నమ లు పరచoగ పూ న గా నక్క సు గ న
  ధర్మ వర్తన మ డ్ డు కర్తవ్య మునకు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నారి వినుమంటి సత్యమే నాదు మాట
  ధనము నార్జించు టొక్కటే ఘనమనంచు
  తలచు మానవ కోటికీ ధరణి యందు
  ధర్మ వర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఘనమటంచు' అనండి.

   తొలగించండి
 8. వర్తకమ్మునకంచును పలికినారు ;
  కోట్లసంపదలను కొల్లగొట్టినారు ;
  భరతభూమికి ప్రభువులై వరలినారు ;
  తెల్లవారలు మత్తును చల్లినారు ;
  మాయకులు వారలు ; మన మమాయకులము ;
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు .

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మద్యమున నాని మూల్గిన ఓటు నోట్లలో
  ఎండిన ఘాటు
  ప్రజాస్వామ్యమునకిది చేటు విలువలకు పడెను
  పెద్ద తూటు
  బలమునకు సభ్యులేటికిన్ హార్సు ట్రేడింగ్
  మనకుండగన్
  అడ్డంబయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్య
  సంసిద్దికిన్

  (ఇటీవలి కాలపు రాజకీయ పర విశేష ప్రాచుర్య
  పదము "హార్సు ట్రేడింగ్""Horse Trading"
  "గుర్రపు వర్తకం")

  రిప్లయితొలగించండి

 10. మా నారా వారి పల్కు :)


  విడ్డూరంబిది! స్టేటసిత్తుమని నీవే సోదరా చంద్ర మా
  చడ్డీల్గాచితి వంచు బల్కిరి గదా! సాధ్యంబు కాదిప్పుడం
  చడ్డాల్పల్కుచు కేంద్రమేల గునిసెన్ ? సాగింపనీ పొత్తులన్
  నడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉదర మందు శరము నిడ నోడి గాలి
  పోవు సోదరునకు ,కాని పూజ్య రాఘ
  వుండు వలదనె,ఏరీతి గండము తొల
  గుననుచు విభీషనుడుమనమునతలచెను
  ధర్మవర్తనమడ్డుకర్తవ్యమునకు
  తెలుపుము హనుమంత యనుచు పలికె నపుడు

  రావణాసురుని పొట్టలో అమ్రుత కలశము ను పగుల గొట్టమని విభీషణుడు తెల్ప రాముడు వారించగ హానుమంతునితో మనసు లోని బాద తెలుపు సందర్భం

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నిండు చూలాలు సీతమ్మ బొండు మల్లె
  వ్యర్థు నిందను మోయుచు వనముకంపె
  తండ్రి రామయ్య ఖేదము దలప తరమె?
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కల్లలాడుటె తెలియును కాసు కొఱకు
   చేయిదడుపక నేపని చేయబడదు
   రాజకీయము నేడిది వ్రాసుకొను మ
   ధర్మ వర్తనమడ్డు కర్తవ్యమునకు!

   తొలగించండి
  2. సీతాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు గురుదేవా! నమస్సులు!🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  4. మొదటి పద్యము మొదటి పాదమున చిరు సవరణ:

   నిండు చూలాలు సీతమ్మ కండగాక
   యని చదువ ప్రార్థన!!

   తొలగించండి
 13. తే: ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు
  నంచు నెరిగించ కృష్ణుడె, యనృతమాడి
  ద్రోణుని నిహతి కాంచిరి దురమునందు
  పాండవులు, తెగడ రిపులు పందలనుచు

  రిప్లయితొలగించండి

 14. ప్రధాని ఆలోచన - కాశ్మీరు

  అడ్డాల్నాడు జిలేబులౌత!రిపులై యడ్డంబడన్పౌరులున్
  గడ్డాల్బట్టుచు వేడనేల నికనో? కాశ్మీర రాష్ట్రంబు లో
  నడ్డంబై నిలువన్ సమున్నతికి నానారీతి నేనొప్ప! నా
  కడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. డా.పిట్టాసత్యనారాయణ
  ధర్మమును నిర్వచించగా తరముగాక
  అర్జున విషాద యోగమే యవతరించె
  మంచి బెంచుచు గర్మల మలచ వలయు
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు.
  (Do good and be good.)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. డా.పిట్టాసత్యనారాయణ
  "బిడ్డా!గాంచుము సూర్య, చంద్ర గతులన్ బేర్కొమ్ము నీ శ్వాస"నం
  చడ్డాలప్పుడె ధర్మ సూక్ష్మములకున్ శాస్త్రంబునే జూపగన్
  బిడ్డండడ్గిడి గడ్ప దాట గనకే భీరుండు; బోర్లంబడె
  న్నడ్డం బయ్యెను ధర్మ వర్తనము కట్టా, కార్యసంసిద్ధికిన్!
  (సూర్యనాడిలో కుడి కాలు ముందు,చంద్రనాడిలో నెడమ కాలు ముందువేసి గడప దాటిన కార్యసిద్ధి కలుగునని, తండ్రి తనయునకు శాస్త్ర ధర్మాలు జెప్పగా జరిగిన సందర్భము. ఒక్కొక్కసారి ఏ నాడి నడుస్తుందో నిర్ణయించలేము తొందరలో.)

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2721
  సమస్య :: *అడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్య సంసిద్ధికిన్.*
  నా కర్తవ్యాన్ని నెఱవేర్చేందుకు నా ధర్మ ప్రవర్తనయే నాకు అడ్డమయ్యింది అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన అర్థం.
  సందర్భం :: ధర్మరాజు మాయజూదంలో సోదరులను ధర్మపత్ని యైన ద్రౌపదిని తనను కూడా ఓడిపోయాడు. నాకు అడ్డే లేదు అని అహంకరించిన దుర్యోధనుడు పతివ్రత యైన ద్రౌపదిని కోరి తన తొడపై కూర్చుండ రమ్మని పిలిచినాడు. ఆ సమయంలో ఉగ్రుడైన భీమసేనుడు దుర్యోధనుని అక్కడికక్కడే చంపివేయాలని అనుకొన్నాడు. ఐతే అన్న అనుమతి లేదు కదా అని ఊఱకున్నాడు. భార్యను దారుణంగా అవమానించిన వాడిని శిక్షించడం భర్త యొక్క కర్తవ్యం. ఆ కర్తవ్య నిర్వహణకు అన్న యైన ధర్మరాజు మాటను పాటించడమనే ధర్మ ప్రవర్తనము అడ్డము అయ్యింది అని కురు సభలో ఉండిన భీముడు భావించే సందర్భం.

  ఒడ్డెన్ ధర్మజు డగ్రజుండు మముఁ దా నోడెన్ సతిన్ గూడ, నా
  కడ్డే లేదని యీ సుయోధనుడు నే డాశించె నీ ద్రౌపదిన్
  విడ్డూరమ్ముగ, వాని జంప దలతున్ భీముండ, యోచింప నా
  *కడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్య సంసిద్ధికిన్.*
  *కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు.* (30-6-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అగ్భుతమైన పూరణ అవధానిగారూ! అభినందనలు! 🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  2. శ్రీమతి సీతాదేవి గారికి ప్రణామాలు.

   తొలగించండి


  3. సలాంకొట్టేమయ్యా కవివరుడ! మీ సాటిగా వేసిరయ్యా
   కళావంతంబై వెల్గెనయ పదముల్ క్రాంతితో భీముడిన్ ని
   ల్పె లావణ్యంబొప్పంగ కనులెదుటన్! లెస్స శార్దూలమయ్యా!
   భళా! శ్రీరాజా! పాదపు వరుసలన్ బాగుగా గట్టిరయ్యా!

   జిలేబి

   తొలగించండి
  4. సహృదయులు శ్రీ జిలేబి గారూ! ప్రణామాలండీ.
   మీ విశ్లేషణకు మీ ప్రశంసలకు
   హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండీ.

   తొలగించండి
  5. రాజశేఖర్ గారూ,
   మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 18. రమేశు గారి భావనకు


  బుడ్డీలన్, సయి వోటు నోట్ల భళిరా పోయించి పారించుచున్
  చడ్డీల్దాల్చి రిసార్టులందు భళి వేశ్యారూపులై యాడుచున్
  రడ్డుల్నేలగ హార్సు ట్రేడు గలదర్రా కోపుగా, యేల, మా
  కడ్డం బయ్యెను, ధర్మవర్తనము, కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   రమేశ్ గారి భావానికి మీ పద్యరూపం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 19. ధర్మ వర్త‌నమడ్డు కర్తవ్యమునకు
  స్వార్థపరతత్వ మందునసాగుచుండ
  మానవత్వములేనట్టిదానవులకు
  సహన సంస్కారమన్నదిసాగుటగున?

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,


  బకాసురుని జంపబోవు బీముని మనోగతము
  ................ ............... ........... .................  మెసగితిని మధు రాన్న పాయసము లేను |

  కుడిచితిని లడ్డు గారెలు గడుపు నిండ |

  కాని , క్షుద్బాధఁ గుములు బకాసురు నెటు

  జంపవలె నన్న చిన్న సంశయము గలిగె |

  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు |

  నయిన శ్రీకృష్ణపరమాత్ము డాఙ్ఞ నొసగె |

  వాని వధియించి పురముఁ గాపాడ వలయు |

  ------------------------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 21. (దుష్ట పాలకునకు సద్బుద్ధి గల మంత్రి చేయు సద్బోధ!)
  ****}{}{****
  ఒడ్డారించెడి వారలెవ్వరిలలో నూహింప నిక్కాలమున్?
  వడ్డీకాసుల వాడె యండ నిలువన్ వారించు వారెవ్వరో?
  గడ్డీగాదము పైన నాశ విడుచున్ గష్టింప నేరీతిగా
  నడ్డం బయ్యెను, ధర్మవర్తనము, కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్?!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కురుక్షేత్రయుద్ధమున శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ...

  తేటగీతి
  విజయమో వీరమరణమో వీరులెంచఁ
  దగును పార్థా! రణమ్మున దారి తప్పి
  వెదకి బాంధవ్యముల నిట్లు వెన్నిడెడు న
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. చిత్త శుద్ధియె కల్గియు చేసినంత
  కలుగు తథ్యమ్ము భువిలోన కార్యసిద్ధి!
  రాదు,రాదెన్న డైనను రాదు రాదు
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పాలకులధర్మయుతులయివర్తిలయెడ
  ధర్మవర్తనమడ్డుకర్తవ్యమునకు
  పట్టుమాగొడుగునునెండవాలుబట్టి
  రక్షణొనగూర్చునయ్యదినిశ్చయముగ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   చివరి పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
 25. సరదాగా...

  చెడ్డీ వేసితి జీన్స్ కట్టితి గదా చీరేలనో యింక నా
  కడ్డంబౌ నని దువ్వలేక కురులన్ కాస్తంత కట్ చేసితిన్
  గడ్డే కూర్చొన జాబుకై వ్రతములో కాదన్న నా వేషమం
  దడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. ఇట్లాంటిదేదో జీపీయెస్ వారు ఆటవిడుపు‌కింద వేస్తారనుకున్నా :) మిస్సన్న వారు ముందుపడేరు !

   అదురహో ! ఇంక ఆటవిడుపు యేమొస్తుందో చూడాలి :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. మిస్సన్న గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 26. ఆకాశవాణి లో...

  (30/06/2018 ) ఈ రోజు ప్రసారమైన సమస్యాపూరణంలో..నా పూరణ చదివినారు..

  సమస్య.. ధనమే చిత్త వికాస సంపదకు ప్రాధాన్యంబునై నిల్వగన్


  నా పూరణ :

  ---------------


  ధనమే చిత్త వినాశ కారకమగున్ తథ్యంబు ముమ్మాటికిన్!


  తనువే తుచ్ఛ సుఖంబు గోర మరి యంతర్యామి బోధిల్లునే!


  మునులే మోక్ష పథంబు దెల్పెదరు పెంపున్ గావునన్ వారి భో


  ధనమే చిత్త వికాస సంపదకు ప్రాధాన్యంబునై నిల్వగన్!                           ~ ఆకుల శాంతి భూషణ్


                             వనపర్తి


                          వనపర్తి జిల్లా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు  1. పైవారం సమస్య యేమిటండి ?


   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. వచ్చే వారానికి సమస్య :

   కరి కాపాడుచు నుండు ముజ్జగములన్ గారుణ్య వారాశియై

   తొలగించండి


  3. జీవీయెస్ వారికి నెనరులు


   పరివారమ్మన లేదు సొంతముగ సంబంధంబు లేదాయె నె
   వ్వరితో ధ్యానము చేయుచుండునెపుడున్ ప్రార్థించుచున్నీశుడిన్
   కెరటంబై కృప నెల్ల వేళలను తాక్రేగంటలొల్కంగ మ
   స్కరి కాపాడుచు నుండు ముజ్జగములన్ గారుణ్య వారాశియై!

   జిలేబి

   తొలగించండి
  4. తర ళోద్యత్శిత ఘోర శూల కరి దైత్యశ్రేణికిన్ దుర్భయం
   కరి మౌనీంద్ర నికాయ మోక్ష కరి దుష్కార్యాత్మ విధ్వంస క
   ర్యురు గౌరీ పతి చిత్త తోష కరి తా యోగీశ్వరీ గౌరి శాం
   కరి కాపాడుచు నుండు ముజ్జగములన్ గారుణ్య వారాశియై

   తొలగించండి
 27. ఒడ్డున్ మానవ జీవితంపు పడవన్ యుక్తిన్ సదాఁ జేర్చగా
  తెడ్డే ధర్మము దీని యాచరణమే దిక్కౌను, మోక్షమ్మిడున్
  విడ్డూరంబుగ మూర్ఖులౌ జనులు భావించున్ గదా యేలనో
  *"యడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సీతను ద్యజించె ఘన రాజ నీతి నెంచి
  ప్రాణ సమ సతిని ధృతిని రామ భద్రుఁ
  డెద వగపు నింపి కానేర దెన్నఁ డైన
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు


  దొడ్డాలిన్ సుతు భూమి సూర్యకుల జాతుండెల్లఁ గోల్పోయెనే
  చెడ్డం జేయఁగఁ గైక రాముఁ డకటా సీతాసతిం గోల్పడెన్
  విడ్డూరంబుగ ధర్మనందనుఁడు దా వీక్షించెఁ గాంతారమే
  యడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్య సంసిద్ధికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 29. ఒడ్డారమ్మును వీడు వేడెదను నీకో దండ మో కైక నే
  నొడ్డుం జేరెద నిచ్చి రామునకు రాజోద్యోగమున్ హాయిగా
  నడ్డే లేదని విఱ్ఱవీగితిని మాయల్ క్రమ్మె నా కింతలో
  నడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మిస్సన్న గారూ,
   మీ తాజా పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   'నీకో'... 'ఒక'ను 'ఓ' అనరాదు కదా!

   తొలగించండి
  2. అవును గురువు గారూ. నీకున్ దండమో...

   తొలగించండి
 30. సన్నుతాచారు డొకరుడు మున్ను తనకు
  వలయు కార్యంబు జరుగుట కిలను లంచ
  మీయ వలయుట స్మరియించి యిట్లు తలచె
  ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. అడ్డేమున్నది పెండ్లియాడ సుతుడా యానాటి నీ బాసనే
  యడ్డంచున్ దలపోయనేల మన వంశాభ్యున్నతిన్ గోరుమో
  బిడ్డా! యంచును బల్కసత్యవతితో భీష్ముండు తా జెప్పెనే
  యడ్డంబయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్య సంసిద్ధికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. గడ్డాల్ బట్టుచు పాకు బిడ్డలను హా! కయ్యంబులే వద్దనన్
  తెడ్డుంజూపుచు తీవ్రవాదమును విద్వేషమ్ములన్ పెంచెడిన్
  విడ్డూరమ్మును గాంచరే హతవిధీ వీక్షించ చిత్రమ్మునౌ
  అడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సడ్డం జూపుచు వాడు కార్యములలో సన్మానముం గాంచుచున్
  దుడ్డున్ లంచముగా నొసంగు ఫణితిన్ దుర్మార్గమౌనంచు తా
  నొడ్డం జాలక మానమున్ కుకృతికై యోదేవ యంచాడె నా
  కడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (సిద్ధరామయ్య ఆవేదన)

  నడ్డిన్ నొప్పని నాకిటంచు జననే నానాడు ధర్మస్థలిన్
  యెడ్డీయూరపు డీవురమ్ము సరినీ యిష్టంబు గైకొన్మనన్
  బిడ్డండాతడు రాహులుండు వడిగా బిల్వంగ డిల్లీకి...నా
  కడ్డంబయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్


  గమనిక: నడ్డినొప్పికి తంత్రం అఖండ యతి :)

  రిప్లయితొలగించండి
 35. సనకసనందుల శాపం వల్ల జయవిజయుల ఆవేదన:

  శార్దూలవిక్రీడితము
  గడ్డౌ కాలము వీడ లేము హరి! వేగంబే మిమున్ జేరెడున్
  దొడ్డౌ దారిని జూపు మన్న పరులౌదుర్మార్గమున్ జూపితే
  నడ్డాదిడ్డపు రాక్షసాధములుగానయ్యయ్యొ వైరమ్ములే
  నడ్డంబయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టాకార్యసంసిద్ధికిన్

  (ప్రయత్నం పరిశీలించ మనవి)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు కవిపండితులు శ్రీ సూరారం శ్రీనివాసులు గాగా సూచిత సవరణలతో :

   శార్దూలవిక్రీడితము
   గడ్డౌ కాలము వీడ లేము హరి! వేగంబే మిమున్ జేరగా
   దొడ్డౌ దారిని జూపు మన్న పరులై దుర్మార్గమున్ జూప మీ
   రడ్డాదిడ్డపు రాక్షసాధమత సాధ్యంబద్ది యంచాడఁగా
   నడ్డంబయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్

   తొలగించండి
 36. (ఆవు-పులి కథ)
  ————————————
  ధర్మ వర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు
  సుతుని యెడల వాత్సల్యమ్ము ; సూనృత మను
  నియతి గల నమ్మొదవు సత్య నిరతి తోడ
  కడగి సాగగ పుండరీకము కడకును.

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ధన్యవాదాలు గురువర్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 38. నిన్నటి సమస్య
  -----------
  అరయ నరోత్తముండు రఘురాముడు సంచిత సద్గుణంబులన్
  నిరతము పెంపొనర్పగ వినిర్మల సత్య మనోఙ్ఞ వీక లా
  భ రతుడు పెండ్లియాడె గద భామిని సీతను ప్రేమ మీరగన్
  తరళిత భవ్యమౌ నటుల తా పతియై తరితీపు పండగన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ఇడ్డెన్లమ్మెడి యవ్వ కన్గొనగనా యింపైన సాంబారునన్
  లడ్డున్వోలెడి బల్లి నొక్కటిని నాలస్యమ్ముగన్ వీధినిన్
  తెడ్డున్తోడుత తీసి వైచుచునుతా తియ్యన్గ నమ్మున్గదా!👇
  "అడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్"

  రిప్లయితొలగించండి