26, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2884 (వనమునన్ లభించు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు"
(లేదా...)
"వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్"

108 కామెంట్‌లు:

 1. విరుల గాంచి నంత వేవేల భావముల్
  మదిని జేరి మిగుల మాయ జేయు
  ధరణి బిక్ష యనుచు వరముపొం దినరీతి
  వనమునన్ లబించు ఘన సుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. యుధిష్ఠిరుడు:

  "మనము దొల్చునట్టి మాటలు చేతల
  మరుపు జేయ గలుగు తరుల నీడ
  గనుచు మునుల ఋషుల కన్నుల పండుగౌ
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు"

  రిప్లయితొలగించండి
 3. దైవ భక్తి గలిగి ధర్మ చింతన తోడ
  పుణ్య కార్య ములకు పూను కొని యు
  నంద రొక్కటిగ స మాదరించు తరి జీ
  వన మున్ లభించు ఘన సుఖం బు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సిద్ధి పొంద గోరి బుద్ధిగా శివునికై
  తపము జేయ నెంచె తాప సొకడు
  దేవ రాజు గాంచి దివ్యనారి నిపంపె
  వనమునన్ లభించు ఘన సుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తాపసి + ఒకడు' అన్నపుడు సంధి లేదు. "తాపసి, యది। దేవరాజు గాంచి..." అనండి.

   తొలగించండి
 5. రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ

   మన మునులెల్ల సూతముని మాటలరూపమునన్ పురాణముల్
   వినిరట , యాత్మవిద్య ప్రభవించినదచ్చట , ధర్మమార్గమున్
   మనకు లభించెనచ్చటనె , నైమిశమండ్రొకమారు చూడ జీ
   వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
  2. మైలవరపు వారి పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. 😀🙏
   భార్య బాధలేదు , బట్టల పనిలేదు
   పర్ణముల ధరించి బ్రతుకవచ్చు !
   చేతికందుచుండు చెట్లనాహారమ్ము !
   వనమునన్ లభించుఘనసుఖంబు !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
 6. ఎరుకనెరుగువారినెరుగుచు నవవిధ
  భక్తిభావఝరిని యుక్తితోడ
  నీదువాడుగుణుడునిహపరంబుల బుధ
  *వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు*

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అనువగుభారతీయచతురాశ్రమజీవనమద్భుతంబురా
  వినయముగాగ్రహించవలెవిద్యనుఛాత్రులుబ్రహ్మచర్యమం
  దున గృహమేధియందరకుతోడ గుబుణ్యముబెంచుకొంచు జీ
  *వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్*

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మనసు పరిఢ విల్లు మంచిరచనచేత
  వ్రాయునపుడె మెదడు పదును వచ్చు
  మనసు హాయి యౌను మంచి పద్యమున క
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కళ కళకొరకునొకొ కళబాహ్యమందలి
  సోయగమును లోనిసొంపుపెంపు
  దర్పణంబుబోలి ధగధగల్ జూపు గ
  "వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు"

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఆటవెలది
  నీది నాదటంచు వాదులాడఁగ నేల?
  లేని వాని కింత ప్రేమ నొసఁగి
  లోకమెల్ల సుఖము చేకురఁ గోరు భా
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి


 11. నుడువు మిగుల సౌఖ్య మిడు దశ యేదని

  నరుల వివిధ దశలు పరిగణించి?

  యుక్త వయసు గాదె! రక్తి నొసంగు య

  వ్వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు


  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి 🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఆ: పద్మనాభుని కడు భక్తి పూజించుచు
  సత్య మార్గమందు చనుచు సతము
  బడుగు వారలకిలఁ గడఁగి సలిపెడి సే
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అనాయాస మరణం ....

  దైన్యమెరుగ నట్టి ధనముతో జీవించి
  శ్రమములేని మృతిని సహజరీతి
  చచ్చినట్టి పిదప జనెడు కైలాస జీ
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పూరిపాక లోన భూరిగా కష్టము
  లనుభ వింప నేల రన్న మీరు
  చక్కనైన సకల సౌకర్యాలున్న భ
  వనము నన్ లభించు ఘన సుఖంబు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదం చివర గణదోషం. "సౌకర్య యుక్తభ।వనమున..." అనండి.

   తొలగించండి
 15. 26, డిసెంబర్ 2018,బుధవారం
  సమస్య:
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  నా పూరణ : ఆ.వె.
  *** *** *** ***
  గోరు సమమనుచును కోరిక లన్నియు

  పరమపదము కొరకు వనము కేగి

  ధన్యులైరి ఋషులు తపమున;మునులకు

  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు


  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి 🌷

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శాంతి భూషణ్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'గోటి సమ మనుచును... వనమున జని...' అనండి.

   తొలగించండి
 16. ప్రాణిలోనియాత్మ పరమాత్మయంశమే
  ఒడలువేరు ఆత్మయొకటెగాన
  అందరమొకటనెడి యాత్మతత్వంపు భా
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చంపకమాల

  మనమునఁ జింతలన్ వదలి మౌనమె శ్వాసగ నాసికాగ్రమున్
  ఘనమగు దృష్టికేంద్రముగ గాఢ సుషుప్తిని విశ్వశక్తినిన్
  దనరఁగ బ్రహ్మరంధ్రమున ధన్యతఁ బొందెడు మేటి ధ్యాన జీ
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
   ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,


   ఆ హా ! ! చ క్క ని ప ద్య ము

   తొలగించండి
  2. సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. గురుదేవులకు మరియు గురుమూర్తి ఆచారి గారలకు ధన్యవాదములు

   తొలగించండి


 18. ( దశరథునితో శ్రీరాముడు )

  జనక ! చింత నందు మనము జెదరనీకు ;
  లక్ష్మణుండును గృహలక్ష్మి గలరు ;
  అడవి నాకు నెపుడు నరయంగ రాజ్యమే ;
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు .

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అనయము స్వార్థ చిత్తమున నార్జన గూర్చితలంచ కుండ స
  ద్వినయముతోడ నిత్యమును విష్ణుపదమ్ములఁ గొల్చుచున్ భువిన్
  ఘనమగు ముక్తి పొందఁ దగు కాంక్ష జనించిన, పేద వారి సే
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,


  వనమున వీచు - చల్లనగు వాయువుచే > జలదంబు వర్షిలున్ |

  వనమును గావుమా , నరకవద్దుర నీచనికృష్టమానవా !

  వన మిక లేక యెండు గద పంటలు ; ప్రాణులు నీల్గు | గావునన్

  వనమున లభ్యమౌ నిఖిల భాగ్యసుఖంబులు మానవాళికిన్


  { వన మిక లేక = నీరు ఇక లేనిచో }


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 21. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  సందర్భము: సులభం. సంతృప్తి జీవనము= సంతృప్తితోడి జీవనము
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  కనగ నొకటి కావలె ననుటే ఘన దుఃఖ,
  "మేది యవసరంబు లేదు నాకు"
  ననుచు మదిని దలచు నట్టి సంతృప్తి జీ
  వనమునన్ లభించు ఘన సుఖంబు

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  26.12.18
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఎండ మాడ్చు వేళ యీసురో మనియుండ
  సేద దీర్చు నట్లు చెలియ వోలె
  విరివి గాను వేగ వీచెడు శీత ప
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జనార్దన రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వేళ నీసురోమని..' అనండి.

   తొలగించండి
 23. మనమున సత్త్వ భావన, క్షమా గుణ దక్షత, పూజ్య లోక సే
  వనమున పాత్ర నమ్రత, ప్రవర్తన మందున ధర్మ దీక్ష,, శో
  ధనమున సత్య తత్పరత తక్కక యుండగ దివ్య భవ్య జీ
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్

  చిటితోటి విజయకుమార్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఊపిరాడనట్టి ఊడిగపు కొలువు
  నలసి సొలసి యుండు నతివ యుల్ల
  సిల్లి సేదదీర చల్లని మలయ ప
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు ౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ప్రక్కవానిజూచి వెక్కుచునేడ్వక
  కలిగినంతలోన గలిగి తృప్తి
  సాయమొరులకింత సరిజేయు నరుని జీ
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. లలన! సతము నీకు లంకలోని యశోక
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు.
  నీకు చేయు సేవ నెలతులనుచు సీత
  కు దశ గళుడు తెలిపె ముదము తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సాగరమ్ముబోలు సంసారమున మున్గి
  యుదయసంధ్యనుండి యుస్సురనక
  విడిచి యిల్లు బ్రతుక వృద్ధాశ్రమమున జీ
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  నిన్నటి న్యస్తాక్షరికి నా పూరణ

  ఏ సుదినమటంచు యేసుని దలచుచు
  శుభమనంగ దాని శోభ నెరిగి
  క్రీడ లట్టు లిడుచు కేలను నుదిటిపై
  స్తుతిని జేతు రదియె శుభముగాగ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణారావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'వృద్ధాశ్రమంపు జీవనమునన్..' అంటే బాగుంటుందేమో?
   న్యస్తాక్షరిలో కృష్ణస్తుతి ఏది?

   తొలగించండి
 28. శంకరాభరణము సంగమమాయెను
  తెలుగు పద్యమచట తేజరిల్లె
  గొప్ప పండితులకు, కొత్త కవులకు నా
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  వినుము ... సమూహము

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వనముజీవముగదబ్రదుకుదెరువునిచ్చు
  రోగమడచుమందులుండునునట
  సకలసంపదలకుసాకేతమదియౌట
  వనమునన్ లభించుఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   పద్యాల మధ్య వ్యవధానం ఉంచండి.

   తొలగించండి
 30. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  *విజయ సోపానాలు*

  సందర్భము: ఈ విధంగా మననం చేస్తూపోతే ఏ సమస్యా రాదు. వచ్చినా పరిష్కారమైపోతుంది. ఇలాంటివి "ఆటో సజెషన్స్" అంటారు. ఇలాంటివి మరిన్ని రూపొందించుకోవచ్చు.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  "నే ననంత శక్తి నూనిన వాడను..
  ఏ సమస్య గాని యిలను లేదు..
  ప్రకృతి నాకు తోడుపడు నెప్పు" డనెడు భా
  వనమునన్ లభించు ఘన సుఖంబు

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  26.12.18
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 31. సమస్య :-
  "వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు"

  *ఆ.వె**

  చిన్న విషయమైన చింతలుజేయుచున్
  నండ దండ తోడ హ్లాద పరచి
  ఆటు పోట్ల మధ్య సాటిలేని కుటుంబ
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు
  ..................✍చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 32. వనమును బాడుజేసిరిక వానరులైతిరి మానవాధముల్
  గనగను లేదికన్ యటవి గావుముమమ్మని జంతు సంతతిన్
  చనె నగరమ్ములన్ ఋతువుజాడయు లేదయమీరు తెల్వుడో
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాలకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'లేదికన్ + అటవి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'లేదులే యటవి/ లేదు పో యటవి' అందామా?

   తొలగించండి
 33. ఆపి మేఘ రాశి నలరి వానల నిచ్చు
  సమ్మతపు ఫలౌషధమ్ము లొసఁగు
  మూల సంహితమ్ముఁ గాలోచితమ్ముగ
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు


  వన గజ రక్షణోద్యమ కృపా రస సిక్త ఘనాంతరంగు పా
  వన ముని సంచయ వ్యసన వారణ సక్త మనోవిరాజి యా
  కనకమ యోజ్వ లాంగద వికాస రమా పతి విష్ణు పాద సే
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   బాలకృష్ణ గారు ధన్యవాదములు, నమస్సులు.

   తొలగించండి
 34. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  కనుచును వీధి కోనలను కన్నెల ముచ్చటి యోరచూపులున్
  కొనుచును బీడి ముక్కలను కోరిక తీరగ పీల్చి యూదుచున్
  తనువున మానసమ్మునహ తన్నుకు వచ్చిన సంకటంపు యౌ
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్

  * నాబోటి దుష్టులకు దుష్ట సమాసములే నచ్చుతవ్వి సార్!

  రిప్లయితొలగించండి
 35. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  వనజదళేక్షణాంచితకృపారసపూరితవీక్షణాఢ్యకృ
  త్తనుతరసూక్ష్మదర్శిహరిదానవవైరిగదాధరున్ సదా
  మనమున నిల్పి, సల్పు శుభమంత్రయుతార్పిత దివ్య భవ్య సే
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 36. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అచ్చమైన భక్తి నచ్యుతు నర్చించు
  నభ్యసన మొనర్చి యా హరివగు
  నన్ని లీలలు మదిని నరయెడి గొప్ప భా
  వనమునన్ లభించు ఘన సుఖంబు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మది నరసెడి..' అనండి.

   తొలగించండి
 37. జననియె పంచు ప్రేమ నిడు సామము బుద్ధియు జ్ఞానసంపదల్
  జనకుని వత్సలమ్ము తగు జాగ్రత బాధ్యత సూక్తి నేర్పునే
  వినయము విద్య నిచ్చు గురువే జగమందున వీరి యొక్క సే
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్ ౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 38. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2884
  సమస్య :: వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్.
  *వనములో అంటే అడవిలో ఉన్నట్లయితే మానవులకు సమస్త భాగ్యములు సుఖములు సిద్ధిస్తాయి* అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విరుద్ధమైన అర్థం.
  సందర్భం :: ప్రతియొక్కరు *మాతృదేవో భవ* అంటూ మాతృభక్తిని కలిగియుండాలి. *పితృదేవో భవ* అంటూ పితృభక్తిని కలిగియుండాలి. *ఆచార్యదేవో భవ* అంటూ గురుభక్తిని కలిగియుండాలి. కోరికలను క్రమంగా తగ్గించుకోవాలి. దేశభక్తితో మెలగాలి. మునులవలె త్యాగబుద్ధితో వ్యవహరించాలి. నిత్యమూ సంతోషంగా ఉండాలి. ఇలా అందఱూ ధర్మబద్ధంగా జీవనమును గడిపినట్లయితే మానవజాతికి సమస్త భాగ్యములు సుఖములు సిద్ధిస్తాయి అని విశదీకరించే సందర్భం.

  జను లిల మాతృభక్తి గుణ సంయుతులై, పితృభక్తియుక్తులై,
  ఘన గురుభక్తియుక్తులయి, కామవియుక్తులు, దేశభక్తులై,
  మునులయి, త్యాగశీలురయి మోదముతో జరియింప ధర్మజీ
  వనమున; లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్.
  కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (26-12-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజశేఖర్ గారూ,
   మీ పూరణ మనోహరంగా, ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 39. చిత్తమునకు శాంతి చిక్కవలయునన్న
  వేరు పూజలేల విశ్వమందు
  విడక నహరహమ్ము వేంకటేశ్వరుని సే
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు...


  ధనము లేదటంచు తపన పడగ బోకు
  తోడు లేరటంచు దుఃఖపడకు
  సతము హరిని మానసమ్మున నుంచ భా
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు…

  వనము లున్న యెడల వర్షముల్ కురియును
  పంట లెల్ల పండు వాన వలన
  జీవు లెల్ల రపుడు జీవింతురు సుఖాన
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు…

  రిప్లయితొలగించండి
 40. మనసు తృప్తియందె మహిమాన్వితంబైన
  శక్తిగలిగియుండు సర్వులకును!
  ఆశ దోషమన్న నాశనకారి!భా
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 41. వనమునలభ్యమౌనఖిలభాగ్యసుఖంబులుమానవాళికిన్
  ననునదియక్షరాలనిజమార్య!సుఖంబులభించునేగదా
  వనముననుండుసంపదయపారమునైదగుబ్రాణవాయువు
  న్మనగనుజీవులిధ్ధరనుమానితరీతినినెల్లకాలమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 42. 4వపాదముచివర
  మానితరీతినినుండునేసుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 43. ఎల్లవేళ నిన్ను ఏమరుపాటునన్
  మరువలేక నిన్ను మరులు గొనుచు
  ప్రేమతోడ కవుల ప్రియమైన కవితల
  *"వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు"*

  రిప్లయితొలగించండి
 44. నిను నను నెల్ల జీవులను నేలను నీటిని గాలి నగ్గులన్
  మిను నొనరించి లోకముల మేలుగ గూరిచి కాచి నెట్టు దే
  వుని శుభ నామముం దలుప వోవును క్లేశము లెల్ల రాధికా
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 45. తనపెయిగృష్ణునిల్పుశుభతన్వునెతన్వగు తోలుబొమ్మొకో
  యనఘునిపూజపూజహరినాత్మధరించుటెభక్తిభక్తియే
  కనుగవకృష్ణుగాంచునవికన్నులుగన్నులుజిష్ణువిష్ణుసే
  *వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్*

  రిప్లయితొలగించండి
 46. వాహనాలనుండి వచ్చెడి పొగవల్ల
  ధరణియందు శ్వాస దూరమయ్యె
  మూలికలను యిచ్చు మొక్కల వీచు ప
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు"

  రిప్లయితొలగించండి
 47. వనమున లభ్యమౌ జననివాసపుదారువు, దానధర్మజీ

  వనమున లభ్యమౌ పరమపావనమోక్షము, లార్తసంగతా

  వనమున లభ్యమౌ నిల నవార్యసుతృప్తియు, నోషధీయసే

  వనమున లభ్యమౌ
  నిఖిలభాగ్యసుఖమ్ములు మానవాళికిన్.

  కంజర్ల రామాచార్య
  కోరుట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 48. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారి పూరణ ....

  మనమున చిత్త శుద్ధిగల మానవులెల్లరు కర్మ బద్దులై
  ధనమును ప్రోగు జేయుదురు దక్షతతో పనులన్నిజేయుచున్
  అనయము ముందు చూపుగల యర్థజు లెల్లరకేను భావి జీ
  వనమున లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 49. ఆటవెలది
  బోనమైన పిదప శ్రీనాథ కవివర్యు
  నూయలందు నూపు నువిద యొకతె
  విడియమందఁ జేసి వింజామరముల వీ
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 50. మనమున నిశ్చలత్వమును మంచితలంపులు కల్గియుండి జీ
  వనమున వక్రమార్గములు పట్టక చక్కగ శక్తియుక్తులన్
  తనపని తానుచేయుచును దక్షతతో మెలగంగ యౌ
  *"వనమున, లభ్యమౌ నఖిల భాగ్య సుఖంబులు మానవాళికిన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 51. ఆకలి మరిపించు అమ్మ, ఆశలు తీర్చు
  తండ్రి చేతి నిండ ధనము మరియు
  ప్రియముగా పలికెడి ప్రేయసి యున్న యౌ
  వనమునన్ లభించు ఘనసుఖంబు

  రిప్లయితొలగించండి