15, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3163 (శ్రీరాముని పెద్దభార్య...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్"
(లేదా...)
"శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్"
(ఆముదాల మురళి గారి శ్రీకాకుళం శతావధాన సమస్య)

70 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  ప్రొద్దున రాతిరిన్ మిగుల పోరును బెట్టుచు వీధివీధినిన్
  గుద్దుల నిచ్చి మోడికట క్రూరపు రీతిని చోరుడంచు తా
  కొద్దిగ మందునున్ గొనుచు గొప్పగ చేరుచు పార్లమెంటునన్
  నిద్దురపోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి వహించి మించెడున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సమూహములో సమస్య:

   "నిద్దురపోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి వహించి మించెడున్"

   తొలగించండి
  2. దీనిని రేపటికి రిజర్వ్ చేసుకోండి.

   తొలగించండి
 2. పేరిమి తోడ పూరణను పెక్కులు రీతుల చేయబూనుచున్
  కూరిమి మీరగా గనుచు క్రూరపు నిట్టిది కైపదమ్మునున్
  వేరొక దారిలేక యిక వేడెద మిమ్ముల నెక్కడయ్యరో:
  శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మైలవరపు వారి పూరణ

  ప్రాతర్ద్యూతప్రసంగేన
  మధ్యాహ్నే స్త్రీప్రసంగతః
  రాత్రౌ చోరప్రసంగేన
  కాలోగచ్ఛతి ధీమతామ్!!


  ప్రొద్దున లేచి భారతపు పొత్తముబట్టి పఠించువాడునై ,
  యొద్దిక రామగాధ కడునోరిమితో నపరాహ్ణవేళలో .,
  ముద్దుగ దివ్యభాగవతమున్ బఠియించుచు రేయి., హాయిగా
  నిద్దురపోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి వహించి మించెడున్.!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చారుగుణుండు దాశరథి శైవశరాసనమెత్తి త్రుంచగా
   పౌరులు మేల్ భళీ యనుచు పల్కుచునుండినయంత., వారిలో
   సారసనేత్ర యొక్కతె ప్రశంసల ముంచుచు., చేయనెంచుచున్
   శ్రీరఘురాము పెద్ద ., సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
  2. క్రూరుల మౌనియాగమును గూల్చగనెంచిన తాటకాదులన్
   ధీరత బాలరాముడు వధింప , వరించిన కీర్తికాంతనై
   కోరుచునుంటినమ్మ! అనుకూలముగా చరియించుమంచదే
   శ్రీరఘురాము పెద్దసతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్.!!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
 4. సారాగొని ప్రేలితివో
  నా రాముని గూర్చి యిట్లు నాస్తిక భడవా!
  చీరెద నాలుక నెవరా
  శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అధిక్షేపాత్మకమైన మీ పూరణ బాగున్నది.
   "చీరెద నాలుక నిట్లన" అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి

 5. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వద్దిక చావు పుట్టుకల బాధలు రోతలు నాకటంచు భల్
  ముద్దుగ నాత్మనున్ గనుచు పుణ్యము పాపము నెంచకుండనే
  కొద్దిగ నైన తానిచట కుందక నెప్పుడు హాయిహాయిగా
  నిద్దురపోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి వహించి మించెడున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. రేపటికి వేరొక పూరణ నివ్వగోరెదను..."నిద్దుర" కిప్పటికే రెండు సరదా పూరణలను ప్రచురించితిని...నా "కోటా" పూర్తైనది

   😊🙏😓

   తొలగించండి
 6. సమస్య :-
  శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  *కందం**

  కారాగార గృహంబున
  శ్రీరాముని నింద జేసి సీత వయసునన్
  మీరెనని రామదాసుడు
  శ్రీరాముని పెద్ద భార్య సీతకు మ్రొక్కెన్
  ......................✍చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భీరుని చినభార్య కొలిచె
   శ్రీరాముని ; పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్
   ఈ రీతి నిద్దరు సతుల
   కోరిక తీరగ మురియుచు కోవెల వీడెన్

   భీరు = పిరికివాడు ( ఆం.భా)

   తొలగించండి
  2. చక్రపాణి గారూ, పద్యం బాగున్నది. కాని పూరణ భావం అర్థం కాలేదు.
   ***
   సీతారామయ్య గారూ, బాగుంది మీ పూరణ.

   తొలగించండి
  3. పెద్ద భార్య : పెద్ద వయసు కలిగిన భార్యగా వాడుకున్నాను సర్

   తొలగించండి
 7. మారీచు డెవని మెచ్చెను?
  నారీమణి,దశరథేశు నగుసతి యెవరో?
  ధీరుండు హనుమ యెట్లయె?
  శ్రీరాముని, పెద్ద భార్య, సీతకు మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రమాలంకారంలో పూరించాలన్న మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. కాని రెండవ మూడవ ప్రశ్నలు స్పష్టంగా లేవు.

   తొలగించండి
 8. ( శ్రీరాముడు సీతాసమేతుడై అయోధ్యకు తిరిగి రాగానే
  అతని పెద్దభార్య రాజ్యలక్ష్మి సీతకు నమస్కరించింది .)
  మీరని రాజధర్మమున
  మేలుగ మైథిలి వెంటనంటగా
  క్రూరుడు రావణాసురుని.
  గూల్చిన పిమ్మట పుష్పకమ్ముపై
  చేర నయోధ్యకున్ ; మురిసి
  చేరెడు కన్నుల "రాజ్యలక్ష్మి" యన్
  శ్రీరఘురాము పెద్దసతి
  సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీరగన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆరావణుడే గూలగ
  చేరిన మండోదఁరంత చెదిరిన మదితో
  నారుచు భర్తను, బొగడెను
  శ్రీరాముని పెద్ద; భార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  ఆరు-తిట్టు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాగుంది. 'పొగడెను శ్రీరాముని పెద్ద' అన్నపుడు అన్వయం సరిగా లేదు.

   తొలగించండి
 10. కోరికదీర బుత్రునకు గొప్పగ విద్య విదేశమందునన్
  నేరిపినారు వార లిది నిక్కము వాడు స్వదేశసంస్కృతీ
  దూరుడు భక్తురాలి నొకతొయ్యలి నింగని పల్కె యీమె యా
  శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శ్రీరామభక్తవర్యుఁడు
  నారూఢిగకీర్తికాంతపతియగు ఘనుడౌ
  నారాము మ్రొక్కి భక్తిన్
  శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూరణ సమర్థంగా లేనట్టున్నది. రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది.

   తొలగించండి
  2. శ్రీరామచంద్రమూర్తికి
   కారా మరి సీత కీర్తికాంతలు పత్నుల్
   శ్రీరామభక్తు డట్టుల
   శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

   తొలగించండి
 12. చేరియు సినిమా యందున
  తారలు గా స తు లిరు వురు తమ తమ నటన న్
  మేరకు త్రిజట గ సవతి కి
  శ్రీ రాముని పెద్ద భార్య సీ త కు మ్రొక్కె న్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. నా పూరణ.
  ***** ***

  వారిజ నేత్రి నాథు దయ వర్షము గుర్వగ, నామధేయమున్

  శ్రీరఘురాముడయ్యె డొక సేద్యమొ నర్చెడు రైతు మోదమున్

  దారల గూడి క్షేత్రమును దా వడి దున్నగ నేగి నంతటన్

  శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱగన్

  ( సీత అనగా నాగలి )


  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి 🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 14. చేరి రయోధ్య నందరును చెండిన పిమ్మట రాక్షసేశ్వరున్
  పోరున రాము, డత్తరిని ముందుగ వానర రాజు భార్యలం
  జీరి యిదే కనుండు మన శ్రీలని జూపగ జానకీసతిన్,
  శ్రీరఘురాము, పెద్దసతి, సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పోరిడు సవతులిరువురున్
  చేరగ దేవుని, నవమిన జేసెను పూజల్
  వారల చిన్నది మ్రొక్క
  శ్రీరాముని, పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  కళ్యాణ్ చక్రవర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నేరములెంచక నిహ సం
  సారపు బంధముల ద్రెంవి సద్గతి నొసగన్
  గోరుచు మహరాజు గొలిచె
  శ్రీరాముని, పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఉ:

  చేరగ నాటకాన నిరు చెంతగు భామల గూడి రాముడున్
  కోరగ పాత్రకై తగుగ గుర్తిడు సీతగ చిన్నదానినిన్
  మారము జేయనెంచి ముఖమంతయు ద్రిప్పుచు వాదులాడుచున్
  శ్రీ రఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీరగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  ఇద్దరు భార్యల శ్రీరఘురాముడు ,ఒకానొక వ్యక్తి మాత్రమే.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఘోర రణాంతరమ్మున రఘోత్తము బాణపు వేటుగూల్చె హిం
  సీరుని, రావణున్వెదకి చేరె నటేడ్చుచు వేదనమ్ముతో
  దారుణ మింతకున్ ఋజువు తానని దార నుతించి వేడె తా
  శ్రీరఘురాము పెద్ద; సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఆరావణుడే గూలగ
  చేరిన మండోదఁరంత చెదిరిన మదితో
  నారుచు భర్తను, గొల్చెన్
  శ్రీరాముని పెద్ద; భార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  ఆరు-తిట్టు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శ్రీరాముడనెడునతనికి
  దారలలేగలరుమువురుతాయారాదుల్
  వారలలో దాయారే
  శ్రీరామునిపెద్దభార్య,సీతకుమ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సారా గ్రోలిన మత్తు న
  వే రీతిగ పల్కు చొ కడు వెక్కసఫణ తి న్
  ధీర ము గా నిట్టు లనియె
  శ్రీరాముని పెద్ద భార్య సీత కు మ్రొక్కె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కందము:
  ఆ రాముకు సీతయొకతె
  కారా రాములు నిపుడును కాంతల దాసుల్ !
  పేరును జూడకుమ, మరో
  శ్రీరాముని పెద్దభార్య, సీతకు మ్రొక్కెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శ్రీరఘురాముపెద్దసతిసీతకుమ్రొక్కెను భక్తిమీఱగన్
  శ్రీరఘురాముడెన్నగనుసీతనుమాత్రమునాలిగాగొనెన్
  మీరుచుహద్దులన్దమినిబెద్దయుభార్యయమ్రొక్కెనేయటన్
  నేరముగాదలంచుచునునెమ్మదిరామునివేడుకొందుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఆరామమందు గనుగొని
  క్రూరాత్ముని పాలబడిన కోమలిజాడన్
  వీరాధివీరుడు హనుమ
  శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  పెద్ద = ఘనమైన

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గారవ మొప్పఁగ నా ము
  న్యారా మావాస ప్రవిమ లాంతఃకరణం
  గూరిమి మదిఁ పుణ్య తప
  శ్శ్రీ రా ముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  [ తపశ్శ్రీ – తత్సమాంతము చేయఁ బడినది]


  వారని శ్రద్ధతో వెతకి పాదప మూలము నందు నుండగాఁ
  దారల నంటు హర్షమునఁ దన్వి నెఱింగి ధరా తనూజగా
  మారుతి పెద్దకోతి యనుమానము తీరఁగఁ గాంచి దీవిలో
  శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్

  [పెద్ద సతి = గొప్ప సతి]

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సారను గ్రోలి దుష్టజన సంగతమందు చరించుచుంటివో
  మీరితి వీవు హద్దులను మేలును గూర్చదు దైవదూషణ
  మ్మో రవి! వాగుడేల కడు మూర్ఖుని రీతిని, చెప్పు మెవ్వరో
  శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వీరుడు మారుతాత్మజుడు వీథులవెంటను జ్వాలవాలమున్
  దీరుగ ద్రిప్పుచుండగ దితీయులు లంకను గేలిసేయుచున్
  ఆరసి జాతవేదసుడు హాయినిగూర్చగ దల్లిదీవెనల్
  శ్రీరఘురాము పెద్దసతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తిమీరగన్
  పెద్దసతి = గొప్పసతి

  రిప్లయితొలగించండి
 28. వారిధి దాటి శీఘ్రగతిఁ వాయుసుతుండట రమ్యలంకకున్
  జేరి పురమ్మునన్ దిరిగె చింతిత కార్యము మానసమ్మునే
  యారటి పెట్టుచుండ హరి యంగన గాంచి ముదమ్ముతోడ నా
  శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్

  పెద్ద సతి= శ్రేష్ఠురాలైన భార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఔరాపట్టముగట్టగ
  శ్రీరాజ్యంబుగనయోధ్యశ్రీసతియయ్యెన్,
  శ్రీరంజిల్లగనాడటు
  శ్రీరామునిపెద్దభార్యసీతకుమ్రొక్కెన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఆ రావణుడేరి నెదరె?;
  దారిద్ర్యమునకు ప్రతీక తార్క్ష్యుని కేమౌ?;
  గారాల కుశ కుమారుడు;
  శ్రీరాముని ; పెద్దభార్య ; సీతకు మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కందం
  మీరానతి నిడ గుహుఁడున్
  గూరిమి పాదంపు సేవఁ గూర్చునటంచున్
  బేరిమిఁ జేయుచు నప్పతి
  శ్రీరాముని పెద్ద, భార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  ఉత్పలమాల
  కోరిన వారు వచ్చి సమకూర్చుము నా దరిఁ నావలోననన్
  మీరలు నానతీయవలె మీ గుహు నంచును కీర్తనమ్ములన్
  హారతులిచ్చి తాఁ గడిగి నంబుజ పాదములంది చేయుచున్
  శ్రీరఘురాము పెద్ద, సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. యేరా సారా పొట్టన

  చేరగ పలుకు పలుకులివి,ఛీ ఛీ నోటన్

  కూరెద సీసము, నెచ్చట

  శ్రీ రాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. నిన్నటి సమస్య
  (తనయుని తలనరికినట్టి తల్లికి జేజే)

  ఇచ్చిన సమస్య కంద పద్య పాదము నా పూరణము సీసములో

  సత్యభామ నరకాసురుని జంపిన తరవాత ప్రజలను ఉద్దేశించి గ్రామములో ముఖ్యులు పలుకు మాటలు


  దండయాత్రల్జేసి దాక్షిణ్య మేలేక పదునారు వేలశు భాంగనలను
  పట్టి బంధించిన ప్రామిడీ నరకాసురుండుగా, జచ్చెను భండనమున
  యదువంశ తిలకు ప్రోయాలు సాత్రాజితి చేతిలో,యాదవ జాతి పలుక
  రే తనయుని తల నరికినట్టి తల్లికి జేజే లు జనులార ,చేటు తొలగె  యెల్లలోకమునకు నేడు, పల్లెలెల్ల
  జరుపు కొనగవలయురేపు సవురు నిచ్చు
  పండు గైన దీపావళి భక్తి తోడ
  ననుచు బలికె ప్రముఖులెల్ల జనత గాంచి

  ప్రామిడి =క్రూరుడు ప్రోయాలు = భార్య సవురు = కాంతి

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  పంచపాది:
  మేరను మీఱకుండ, జనమే తన వెన్కను రాఁగఁ, బంపియున్,
  ఘోరతరాటవిన్ విడిసి, కూల్చియు రక్కసి మూఁక, రావణున్
  జేరి, బిరానఁ జంపి, సతి సీత గ్రహించి, యయోధ్య కేఁగఁ, ద
  త్పౌరుని చిన్నభార్యయె ముదమ్మునఁ గాంచుచు స్వాగతించ నా
  శ్రీరఘురాము, పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కవిపుంగవులు మధుసూదన్ గారు నమస్సులు. మనోహరమైన పూరణము.
   చంద్రునిలో మచ్చ వలె చిన్న పదవిభజనాంతస్స్థిత క్లిష్టత:
   మీ పూరణ భావములో
   “స్వాగతించ నా శ్రీ రఘురాముఁ బెద్ద సతి”
   కాని సమస్యాపాదములో నరసున్న లేదు కదా.

   తొలగించండి
 35. చేరిరి కిష్కింధకు సతి

  తో రాముడు లంకనుంచి,దురముగ రుమతో

  తారా మణులత్తరి కనె

  శ్రీ రాముని ,పెద్ద భార్య సీతకు మ్రొక్కెన్


  రావణాసురుని చంపిన తర్వాత అయోధ్య కు వెళుతూ సుగ్రీవుని భార్యలను కూడ తీసుకొని వెళ్ళదలచి కిష్కింధకు వస్తారు పుష్పకములో అప్పుడు సుగ్రీవుని పెద్ద భార్య రుమ. రెండవ భార్య తార. (వాలి మరణానంతరం తారను వివాహ మాడతాడు) వచ్చి ముందుగా రాముని చూస్తారు రుమ. సీతకు మొక్కుతుంది అను భావన

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ఏరా త్రాగేవటరా
  సారా? నీ కడుపు మాడ చావ వదేరా!
  నోరా ? డబ్బానా? యే
  శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 37. వీరుని దానవేశ్వరుని పీచమడంచియు పుష్పకంబున
  న్నేరుగ భార్య తమ్ముడును స్నేహితులందరయోధ్యజేర కో
  టీరము దాల్చి భూమికిని ఠీవిగ భూపతి కాగ హన్మయే
  శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వీరుని దానవేశ్వరుని పీచమడంచియు రామచంద్రుడే
   న్నేరుగ భార్య తమ్ముడును స్నేహితులందరయోధ్యజేర కో
   టీరము దాల్చి భూమికిని ఠీవిగ భూపతి కాగ హన్మయే
   శ్రీరఘురాము పెద్ద సతి సీతకు మ్రొక్కెను భక్తి మీఱఁగన్

   తొలగించండి


 38. తీరుగ తాళిని, తనయుడు
  మా రాముడు కట్టి సతుల మర్యాదగనెన్
  పోరామి వలదనుచు మా
  శ్రీరాముని పెద్ద భార్య, సీతకు మ్రొక్కెన్!


  ***


  ఓరోరీ చిచ్చరపిడు
  గా రారా తాటనొలిచి కారము వేతున్!
  యేరా! యేమికథా ? యే
  శ్రీ రాముని పెద్ద భార్య సీతకు మ్రొక్కెన్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 39. నేటి నా శ్రీమదాంధ్ర శ్రీమన్నారాయణీయములో నొక పద్యము:


  దూరము నందు గాంచెను యదుప్రవరుం డమలాంతరంగు డ
  క్రూరుఁడు నీర దాభ వర కుంతల లోచన రమ్య భాగ్వపు
  స్సారస సన్ని భాక్షి యుగ సార భుజద్వయ పింఛశీర్ష సో
  దార రసస్వ నాకలిత తన్మురళీధర జిష్ణుఁ గృష్ణునిన్ 72.8.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. శ్రీరాముడు వరియించెను
  దారగనా ధర్మమున్ను తలపగ తొలిగా
  ఘోరాగ్నిన నిలిచినపుడు
  శ్రీరాముని పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  భావం: శ్రీరాముడు ముందుగా వరించింది ధర్మాన్ని. ఆ రకంగా ధర్మం ఆయనకి పెద్దభార్య. సీతాదేవి అగ్నిప్రవేశం చేసినప్పుడు ఆ ధర్మమే ఆమెకు దండం పెట్టింది.

  -సిరాశ్రీ

  రిప్లయితొలగించండి
 41. శ్రీ రాధాసఖు పాలన
  నా రామనవమి దినమున అష్టసతులలో
  ఆరున్నొక్కరు కొలిచిరి
  శ్రీరాముని, పెద్దభార్య సీతకు మ్రొక్కెన్

  (రాధాసఖుడైన కృష్ణుని పాలనలో రామనవమి జరిగింది. ఆ వేడుకలో కృష్ణుని ఎనిమిదిమంది భార్యల్లో ఏడుగురు రాముడిని భక్తిగా కొలిస్తే, పెద్దభార్య రుక్మిణి సీతకు మ్రొక్కింది)

  పద్యంలో అక్షరాల్లో కనిపించని భావం మరొకటి ఉంది. శ్రీరాముడిని కొలిచే భార్యలు తమ భర్త తమతోనే గడిపేలా చేయమని కోరితే, క్షమాగుణానికి ప్రతీక అయిన పెద్దభార్య రుక్మిణి మరింత క్షమాగుణాన్ని ఇవ్వమని సీతకి మ్రొక్కింది.

  - సిరాశ్రీ

  రిప్లయితొలగించండి
 42. నారీమణియౌ జనకుజ
  ధారుణి యనుభార్యలుండ దశరథ సుతుకున్
  కూరిమి తో సౌమిత్రి యు
  శ్రీరాముని పెద్ద భార్య సీతకు మ్రొక్కెన్.

  రిప్లయితొలగించండి