12, అక్టోబర్ 2019, శనివారం

సమస్య - 3160 (దుర్గా నీవలనన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దుర్గా నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్"
(లేదా...)
"దుర్గా నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖమందెన్ గదా"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

81 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  దర్గామిట్టను జేరి గడ్డపులహో తర్జించి భర్జించుచున్
  ముర్గా గోవుల హత్య నొల్లుచును భల్ పుణ్యంబుగా నెంచుచున్
  బర్గర్ తో బిరియాని కుమ్ముచును నిన్ ప్రార్థించిరే భక్తితో
  దుర్గా! నీవలనన్ జగద్వలయమెంతో దుఃఖమందెన్ గదా!

  దర్గామిట్ట= నెల్లూరులో ప్రాంతము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   బాగుంది మీ సరదా పూరణ.
   (మహ్మద్ ఖదీర్ బాబు వ్రాసిన 'దర్గామిట్ట కథలు, పోలేరమ్మబండ కథలు' నెల్లూరు యాసలో అద్భుతంగా ఉంటాయి. నాకెంతగానో నచ్చిన పుస్తకాలు. ఎప్పుడో పదిహేనేళ్ళ క్రితం చదివిన పుస్తకాలను గుర్తుకు తెచ్చారు. ధన్యవాదాలు).

   తొలగించండి

  2. 🙏

   నేను పూర్తిగా చదివిన ఒకే ఒక తెలుగు వచన పుస్తకం:

   "మిట్టూరోడి కథలు"

   ...నెల్లూరోడు

   తొలగించండి
 2. విరించి.


  ఈ ర్గా ప్రాసము తోడ పద్యమని నేనిచ్చోట చింతింపగా

  మార్గంబొక్కటి దోచె నీ కృపను నిర్మాణమ్ము నే చేయగా

  దుర్గా! నీ వలనన్, జగద్వలయ మెంతో దుఃఖించెన్ గదా

  ఈ ర్గా ప్రాసము చూచి, మానుకునిరే యీ పద్యమున్ వ్రాయగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. స్వర్గప్రాంతము, భూరసాతలములున్ బాపాత్ముడౌ వాని దు
  ర్మార్గున్ దైత్యుని జంపుటన్ దలచుచున్ మాతా! ముదంబందె నో
  దుర్గా! నీవలనన్, జగద్వలయ మెంతో దుఃఖమందెన్ గదా
  సర్గవ్యాపిని! వాని దౌష్ట్యములకున్ సంతోషముల్ గూలుటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. దుర్గమమగు ముక్తి దొరుకు
  దుర్గా నీ వలన, జగము దుఃఖమ్మందెన్
  మార్గమ్మే దొరకక దు
  ర్మార్గుడగు మహిషుని చేత మము బ్రోవుగదే.

  రిప్లయితొలగించండి


 5. భర్గో దేవీ! ధీమతి
  దుర్గా! నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్
  స్వర్గంబందెను కారణ
  మార్గంబాయెను సకలము మాతా నీవే


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 6. అమ్మలగన్న అమ్మయే అన్నిటికి మూలము !

  దుర్గా నీవలెనన్ జగద్వలయమెంతో వ్యాప్తి గాంచెన్ సదా!
  దుర్గా నీవలెనన్ జగద్వలయమెంతో నిట్ట నొందెన్ సదా
  దుర్గా నీవలెనన్ జగద్వలయమెంతో సౌఖ్యమందెన్ గదా!
  దుర్గా! నీ వలెనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖ మందెన్ గదా!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. Thou art the cause and effect expansion and stability, happiness and sorrow.

   Amen
   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. "నీ వలనన్" టైపాటు.

   తొలగించండి
 7. శార్దూలవిక్రీడితము

  నిర్గమ్మందున పాపభీతి కరువై నేరమ్ములన్ జేయు దు
  ర్మార్గుల్ బెక్కురు రెచ్చి పోయెదరుగా, మాకందు సేమమ్ములున్
  దుర్గా! నీ వలనన్, జగద్వలయమెంతో దుఃఖమందెన్ గదా
  మార్గాంతర్మథనమ్ముతో! కరుణతో మమ్మేలు, దిక్కీవెగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. దుర్గంధంబులు స్వీయకార్యములచే దుష్టాత్ముడై యెల్లెడన్
  మార్గంబందున జిమ్ముచుండు సఖునిన్ మాతంగి గూల్చంగ నా
  భర్గార్ధాంగికి నొక్కదైత్యు డెదురై పల్కెన్ విచారంబునన్
  దుర్గా! నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖమందెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మైలవరపు వారి పూరణ

  మార్గంబిద్ది జనాళికంతటికి దుర్మార్గమ్ముగా దోచి., యీ
  దుర్గమ్మున్ రచియించి నీవిచటనే ద్యూతమ్మునాడంగనా
  భర్గుండైనను మెచ్చునే.? ఖలుడ ! పాపాచారభూయిష్ఠదు....
  ర్దుర్గా! నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖమందెన్ గదా"

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. స్వర్గంబుకు నిచ్చెనలరి
  వర్గంబులఁబడుచువేయు వారలకిక స
  న్మార్గము జూపవె ముక్తికి?
  దుర్గా నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్..🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాగుంది.
   స్వర్గంబునకు అనడం సాధువు. అక్కడ 'స్వర్గమునకు...' అనవచ్చు.

   తొలగించండి

 11. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  కలకత్తా దుఃఖాలు:

  మార్గమ్మందున నీదు మూర్తినిడుచున్ మర్యాద పాటింపకే
  భార్గవ్ రీతిని దండయాత్ర కెగుచున్ పండాల యద్యక్షుడే...
  స్వర్గమ్మా! యను వంగదేశమున వే చందాకు విచ్చేయునే
  దుర్గా! నీవలనన్ జగద్వలయమెంతో దుఃఖమందెన్ గదా!

  పండాలు = (puja) pandal

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వర్గంబున్ జతజేసితాము పరులన్ బాధించి రాణించగా
  మార్గాన్వేషణ సల్పిబాగు పడగా మౌనంబు బాటించుచున్
  స్వర్గారో హణమార్గమని పూజలు సల్పుట చేతనే నో
  దుర్గా నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖ మందెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. బాగుంది. కాని మూడవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. క్షంతవ్యుణ్ణి. గణ సవరణానంతరం

   వర్గంబున్ జతజేసితాము పరులన్ బాధించి రాణించగా
   మార్గాన్వేషణ సల్పిబాగు పడగా మౌనంబు బాటించుచున్
   స్వర్గారో హణమార్గమంచు సతమున్ సల్పంగ బూజాదు లో
   దుర్గా నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖ మందెన్ గదా

   తొలగించండి
 13. దుర్గమమైన యడవులన్
  బర్గుని గుడి యంచునుండి పారుచు సతమున్
  నిర్గమ మలినమ్ములతో
  దుర్గా! నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. స్వర్గం బాయెను లోకము
  దుర్గా నీ వలన; జగము దుఃఖమ్మందెన్
  దుర్గమమై మహిషుని దు
  ర్మార్గమ్ముల జీవితమ్ము; రక్షించితివే

  రిప్లయితొలగించండి
 15. స్వర్గమ్మాయెను భూమి రాక్షసుల సంహారమ్ము గావింపగా
  దుర్గా! నీ వలనన్; జగద్వలయ మెంతో దుఃఖ మందెన్ గదా
  మార్గమ్మేమియు లేక నా మహిషు దుర్మార్గమ్ములన్ వేగుచున్;
  దుర్గా! నీ కరుణా కటాక్ష బలమందుద్విగ్నతల్ మాయునే!
  (ఆకాశవాణికి పంపినది)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. స్వర్గమ్మాయెను భూమి రాక్షస వినాశమ్మీవు గావింపగా
   దుర్గా! నీ వలనన్; జగద్వలయ మెంతో దుఃఖ మందెన్ గదా
   మార్గమ్మేమియు లేక నా మహిషు దుర్మార్గమ్ములన్ వేగుచున్;
   దుర్గా! నీ కరుణా కటాక్ష బలమందుద్విగ్నతల్ మాయునే!
   (మొదటి పాదములో యతి సరి చేశాను)

   తొలగించండి
 16. ఆకాశవాణిలో ప్రసారమైన నాపూరణ:
  దుర్గాంబా నినునమ్ము భక్తులకుఁ నే దుఃఖంబువాటిల్లినన్
  దుర్గంబై పరిరక్షజేసెదవు, సంతోషంబు సంప్రాప్తియౌ
  దుర్గా నీవలనన్, జగద్వలయమెంతో దుఃఖమందెన్ గదా
  దుర్గా చెచ్చెరఁ నేగుదెంచి ఖలులన్ త్రుంచంగ నే మ్రొక్కెదన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వచ్చే వారవు ఆకాశవాణి వారి సమస్య

  అల్లుడు రాకయున్న ముదమందిరి పండుగ నత్త మామలున్

  Padyamairhyd@gmail.com

  కు గురువారం సాయంత్రం లోగా పంప వచ్చును

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మార్గము సుగమం బాయెను
  దుర్గా; నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్
  దుర్గతి; ఇక మిగిలెను సన్
  మార్గంబొక్కటె జగమున మాతా చూడన్

  రాం కిడాంబి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నిర్గమ మయ్యె నసుర తతి
  దుర్గా నీ వలన : జగము దుఃఖ మ్మ o దె న్
  దుర్గుణ మహిషు ని దుష్టపు
  మార్గం బది బాధ పెట్ట మహి లో జనుల న్ u

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ముర్గి పొలసు మా వర్గా
  వర్గిగద, జనని! తుఫాను వచ్చిగతించెన్
  ముర్గి విజములన్నియు, నో
  దుర్గా నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్"


  (పొలసు = మాంసము , వర్గా వర్గి = రాబడి
  విజములు = పక్షులు కోడి పక్షి జాతికి చెందినది )

  దుర్గాష్టమి అయిన తర్వాత వచ్చు దసరాకు కోడి మాంసము అమ్ముకుని బాగా లభ్ది పొందుదాము అనుకున్న సమయములో వచ్చిన భీకర తుఫానుకు పేర్లు రాష్ట్రములలో కోళ్ల సంతతి నాశనము అవ్వగా ఆ వ్యాపారులు పడు బాధ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గురువు గారికి నమస్సులు
  మార్గము దోచెను కవులకు
  దుర్గ నీవలన, జగము దుఃఖమ్మందెన్
  వర్గవిభేదము వలెనన్
  దర్గయు ,దుర్గయు రక్షించు దర్మపరులకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. (శ్రీనాథకవిసార్వభౌముని కాశీఖండకావ్యంలో
  దుర్గాసురసంహారఘట్టం-దుర్గాదేవి పలుకులు )
  స్వర్గంబున్ వణకించి దేవతలనే
  స్వాధీనమం దుంచితే !
  దుర్గా ! నీ వలనన్ జగద్వలయ మెం
  తో దుఃఖమందెన్ గదా !
  మార్గం బేమియు లేదురా ఖలుడ ! కొ
  మ్మా శక్తులన్నింటినిన్ ;
  భర్గార్ధాంగిని వచ్చియుంటి నిక నీ
  ప్రాణంబులన్ జేకొనన్ .
  (భర్గార్ధాంగిని - పరమేశ్వరుని పత్నిని )

  రిప్లయితొలగించండి


 23. దుర్మార్గమ్ముననెందరొ
  మర్మము దెలియక దుడుకుగ మారుచునుండన్
  మార్గము లేదామాకిక
  దుర్గా నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్

  --------యెనిశెట్టి గంగా ప్రసాద్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. దర్గా దరి నువు జేసెడి
  బర్గర్లను తిన్నవారు బ్రదుకుట యరుదౌ!
  మార్గమ్మవి నరకమునకు
  దుర్గా! నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్!
  {Just for fun }

  రిప్లయితొలగించండి
 25. దుర్గానీవలనన్జగద్వలయమెంతోదుఃఖమందెన్గదా
  దుర్గాదేవినిబూజజేసినగడున్దోషంబుతోడన్నికన్
  దుర్గంబైననునిచ్చుమోక్షముసుమాదుఃఖంబులేకుండగా
  దుర్గాదేవిల గ్రామదేవతగదాదోర్దండమున్ గల్గెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. బ్లాగు మిత్రులందరికీ శుభోదయం!నా లలితాష్టోత్తరశతక గ్రంథావిష్కరణ సభకు మీ అందరికీ యిదే నా హృదయపూర్వక ఆహ్వానము!మీ ఆశీస్సులను యెల్లవేళలా ఆశిస్తూ సీతాదేవి!నమస్సులు!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చాలా సంతోషమండి. శతకావిష్కరణము కనువిందుగఁ బూర్తి కావలెనని నా యాకాంక్ష మఱియు నభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములార్యా!మీ శుభాకాంక్షలకు మహదానందము!మీవంటి పెద్దల ఆశీస్సులే మావంటి ఔత్సాహికులకు ప్రోత్సాహము!నమస్సులు!

   తొలగించండి
 27. స్వర్గపు సుఖములనుంటిమి
  దుర్గా!నీవలన,జగముదుఃఖమ్మందెన్
  భర్గుని వరమునుబొందిన
  దుర్గుణుడారాక్షసుండుతొగలేయిడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కం.
  వర్గము పోరును వదలగ
  దిర్గుడు రోగమునుమాని ద్రిపురను గొల్వన్
  దుర్గుణుడే యింకన యో
  దుర్గా నీవలన జగము దుఃఖమ్మయ్యెన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. భర్గానురాగమయ సం
  సర్గా! మాతృత్రయాభిసంజ్ఞా! యకటా
  దుర్గమ రూపం బూనఁగ
  దుర్గా నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్


  దోర్గర్వమ్మునఁ బ్రజ్వలించ వసుధన్ దుష్టా! మురక్రూర సం
  సర్గా! పాలిత దుర్గపంచమ! సదా సంపీడ్య మానార్య స
  ద్వర్గా! క్ష్మా తనయాధమా! నరక దైత్యా! నిర్జరాభేద్య దు
  ర్దుర్గా! నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖమందెన్ గదా

  [దుర్గము = కోట]

  రిప్లయితొలగించండి
 30. మార్గమ్మేదియు లేదటంచు మహిషున్ మర్దించగా నంతటన్

  స్వర్గమ్మే దిగి వచ్చినట్టుల ప్రజల్ సమ్మోదమున్ బొందిరే

  దుర్గా నీ వలెనన్! జగద్వలయమెంతో దుఃఖమందెన్ గదా

  వర్గమ్మెంచుచు నేడు భాష, మతమున్, వర్ణాల ద్వేషింపగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. స్వర్గాద్యాఖిలలోకవైరి! వనితావ్వ్యామోహివౌ రావణా!
  భర్గున్ భీతిలఁ జేసి తన్నివసతిన్ పాణిస్థలిన్ నిల్పు ని
  స్సర్గక్రూరదురంతపాలనకళాసందీప్తలంకాపురీ
  దుర్గా! నీ వలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖమందెన్ గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఈరోజు సమస్యాపూరణము

  దుర్గా నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్

  దుర్గావతారమున మా
  వర్గమున రణమును జేసి వధజేయఁసురున్
  స్వర్గము నీయనిచో నిల
  దుర్గా, నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్

  నువ్వు నరకాసురుని వధించకున్న, మా ఈ లోకము దుక్కమందును అనే భావముతో
  🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దుర్గతిగ నింపితివిగద
  మార్గము నంతను కృతకపు మల్లెల తెరలన్
  సర్గమొనరించ కష్టము
  దుర్గా ! నీవలన జగము దుఃఖమ్మందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. గురువు గారికి నమస్సులు
  నా పూరణ దయచేసి పరిశీలించండి.నా పూరణ తరువాత పూరణలు పరిశీలించ బడినాయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. నా శ్రీమదాంధ్ర శ్రీమన్నారాయణీయములో నేటి పద్యములలో నొకటి:

  మురళీ నాదము గాన రాగములకుం బూర్ణానుకూలమ్ము గాన్
  దరుణీ పాద సుతాడ నారవము గీతధ్వాన మిశ్రమ్ము గాన్
  గర తాళధ్వని కంకణోత్కర కృతక్వాణమ్ము నేకమ్ము గాన్
  గరముల్ నీ విడ మూపు లందుఁ దఱచుం గట్యంబరమ్ముల్ చలిం
  ప రమాకాంతుని రాసలీల లలరన్ భక్తిన్ సమీక్షించిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 36. శా. భర్గున్డానతి,మీరియాహుతయెనే,బాధింపదాక్షాయణిన్
  ఒర్గెన్దక్షుడువీరభద్రునికి,ఠావుల్దప్పెదేవాదులే,
  మార్గంబేమియుతోయలేక,శివభామాదేహమేముక్కలై
  విర్గన్గూలెనుశక్తిపీఠముగ,కంపించంగభూభారమై
  స్వర్గంబాయెను,నేటికాస్థలములే,సాంబయ్యకావంగ,నో
  దుర్గానీవలనన్ జగత్వలయమెంతో దుఃఖమందెన్గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  దుర్గా నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో
  దుఃఖమందెన్ గదా

  సందర్భము:
  పాతాళలంకలో మైరావణుడు ప్రభువు. అక్కడ 81 అడుగుల విగ్రహం వున్న కాళికాలయం వుంది. పురుషులకు వేరే చెరసాల లున్నవి. అందు కిన్నర కింపురుషాదు లున్నారు. స్త్రీలకు వేరే చెరసాల లున్నవి. అం దొకదాంట్లో అతడు చెల్లెలు దుర్దండిని చేతులు కాళ్ళకు తగుమాత్రం కదల్చడానికి నడువడానికి మాత్రం వీలుండేలా గట్టి సంకెళ్ళు వేసి బంధించాడు. ఆమె కొడుకు మరో చెరసాలలో వున్నాడు.
  మైరావణుడు రామ లక్ష్మణులను విభీషణుని రూపంలో వెళ్లి తెచ్చి కాళి గుడిలో బంధించినాడు. బలి ఈయా లనుకున్నాడు. ఆచారం ప్రకారం ఇంటి ఆడపడుచుచేత పసుపు నీళ్ళతో మంగళ స్నానం చేయించాక గన్నేరు పూదండలు మెడలో వేస్తారు. అప్పు డవి బలి ఈయదగిన నరపశువులు.
  మైరావణుడు చెల్లెలుకు పురమా యించాడు రామ లక్ష్మణులకు స్నానాలు చేయించ మని. అట్లైతే శాశ్వతంగా బంధ విముక్తురాలిని చేస్తా నన్నాడు.
  ఆమె పొలిమేరలోని అమృతసరస్సులో 12 బిందెల నీళ్ళు తేవాలని బయలు దేరుతుంది. ఆమె ఏడుస్తుంటే ఆంజనేయుడు ఓదార్చి ఆమె సంకెళ్ళు ఒక్క దెబ్బతో విరగ్గొడుతాడు. అవి మైరావణుడు తప్ప మరెవరూ తొలగించలేనివి. "నా కొడుకు బాల్యంలో వుండగా నారదుడు 'వీడు పాతాళ లంకకు రాజౌతా' డని చెప్పగా మా యన్న మమ్మ ల్నిద్దరినీ చెరలో బంధించా" డని ఆమె చెబుతుంది.
  ఆంజనేయు డెంతో కష్టపడి అక్కడికి చేరుకొని ఆవేదనతో దుర్గాదేవి నీ విధంగా ప్రార్థించినాడు.
  ఇలా ఎంతో కథ జరిగాక మైరావణుణ్ణి మారుతి సంహరిస్తాడు..
  (వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి ప్రవచనంలోని కొన్ని మాటల చిన్న ఆడియో అనుసంధించబడింది.)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  స్వర్గంబందలి వారికిన్ నరులకున్
  సౌఖ్యంబు సాధింప దు
  ర్మార్గ శ్రేణి వధింప భూమిపయికిన్
  రాముండు సౌమిత్రియున్
  భర్గ ప్రేయసి! వచ్చిరే! బలిగొనన్
  వారిన్ భవత్కృత్యమే!
  దుర్గా! నీవలనన్ జగద్వలయ మెం
  తో దుఃఖ మందెన్ గదా!

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  12.10.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 38. శార్దూలము:
  భర్గున్ రాణివి మాకు దల్లివిగ యంబానిన్ గనంగా సదా
  మార్గంబే సుగమంబుగా జనగనే మాకీయ విన్నాణమున్
  దుర్గంబే గనుసన్న గావక దయా దుర్గాంబ మమ్మేలకన్
  దుర్గా నీవలనన్ జగద్వలయ మెంతో దుఃఖ మందెన్ గదా!

  (నీవలనన్ = నీ దయలేక/కృపలేక.. జగద్వలయ = జగమంతా)

  రిప్లయితొలగించండి