24, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3171 (జనహననాసక్తుఁడే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్"
(లేదా...)
"జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్"

66 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  చనుచును హైద్రబాదునకు చల్లని బీరును గ్రోలుచున్ భళా
  తినుచును కోడి బిర్యనిని తియ్యని లడ్డులు పాలకోవనున్
  కనగను నిడ్లి దోసెలను కమ్మని చట్నిని నేతితోడ భో
  జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. వావ్! రెండు నిమిషాలలో వృత్తము! జీపీయెస్ వారికి జయ హో వేగానికి !   జిలేబి

   తొలగించండి

  2. అంతేమీ లేదండీ...వ్హాట్సప్ సమూహములో ఇంత క్రితమే సమస్య ప్రచురించబడినది. పది నిమిషాలు పట్టినది పూరణకు. అది ఇచ్చట కాపీ పేస్టు...

   తొలగించండి

  3. కొచ్చెను పేపరు లీకు :)

   ఎక్కడ కంది వారెక్కడ ? వెంఠనే విచారణ జరపవలె :)

   ఎవరక్కడ?
   సీబియై ని పిలవండి వెంఠనే


   జిలేబి

   తొలగించండి


  4. కంది వారు ఉవాచ:

   "కాకినాడ ప్రయాణంలో ఇప్పుడే గుడివాడ దాటాను...నావెంట విట్టుబాబు ఉన్నారు"

   04.27 AM

   తొలగించండి
  5. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ సరదా పూరణ బాగున్నది అభినందనలు

   తొలగించండి
  6. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   మీ సరదా పూరణ బాగున్నది అభినందనలు

   తొలగించండి
 2. మైలవరపు వారి పూరణ

  మునులను సత్యనిష్ఠులను భూసురకోటిని ధర్మబద్ధులౌ
  ఘనులను వారిజాక్షులను గర్వమదాంధత దుఃఖవార్ధిలో
  మునుగగ జేయు ధూర్తగణమున్ దితిపుత్రులటందురట్టి దు...
  ర్జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి


 3. తన యునికిని కోల్పోవును
  జనహననాసక్తుడే, యశంబు గను ధరన్,
  జనులకు మేలును చేయగ
  మనుజుడ నవరతము సూవె మహిమాన్వితుడై!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 4. తన దెస కోలుపోవునిక ధాత్రిని తప్పగ దారి, దుష్టుడా
  జనహననైకతత్పరుఁడె, సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్
  వినయము తోడు సేవల వివేకము చూపుచు చేయు మానవుం
  డనవర తమ్ము నెమ్మియె దృఢమ్ముగ కావలె జీవదానికిన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ( ఆంగ్లేయుల వంటి దురహంకారులకు సింహస్వప్నమైన
  అల్లూరి సీతారామరాజు భారతీయుల యశశ్శరీరుడు )
  వినయము జూపుచున్ ప్రభుల
  వేడుచు " వర్తక మేము మీకడన్
  ఘనముగ జేసికొందుమిక
  గారుణికత్వము జూపుడయ్య ! " యం
  చనయము దేశ మాక్రమణ
  సల్పిన ; నల్లురి వంటి శ్వేతదు
  ర్జనహననైక తత్పరుడె
  సజ్జనుడై యశమందు నిద్ధరన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వనముల తిరగుచు రాముడు

  ఘనముగ జంపెనసురులను, కాంతారమునా

  మునులకు రక్షణ నిడె,దు

  ర్జనహన. నాసక్తుడే యశంబు గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఘనతరమైనసభ్యత సుఖప్రదభావము సాధుశీలముల్
  మనుజుని చిత్తమున్ వదలె మానుషధర్మము లంతరించుచున్
  ధనమె ప్రధానమైన దిది తప్పని దీగతి సాగుచుండినన్
  జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్"  మునువచియించె నిందు మునిముఖ్యుడు బ్రహ్మము భావికాలమం
  దనయము సాగుచుండ గల వాసురకృత్యము లంతరించు నా
  ఘనతరధర్మవర్తన మఘంబు బలంబును జూపుచుండగా
  జనహనైకతత్పరుడె
  సజ్జనుడై వెలుగొందు నిద్ధరన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 8. నా పూరణ. చం.మా.
  ***** **
  అనయము నీతి దప్పకను న్యాయము వీడక ధర్మ మెంచుచున్

  జనుహిత కార్యముల్ సలుపు సద్గుణశీలుడె ఖ్యాతి గాంచడే?

  వినుమయ!వింతయౌ మిగుల వెఱ్ఱిగ బల్కటదేల నివ్విధిన్

  "జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్"

  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి 🌷

  రిప్లయితొలగించండి

 9. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  చనుచును గోకులమ్మునకు చల్లగ మెల్లగ నర్ధరాత్రినిన్
  తినుచును వెన్న మన్నులను త్రిప్పట బెట్టి యశోద దేవినిన్
  వినగనె వేణు గానమును వీడుచు నిండ్లను వచ్చి చేరు స్త్రీ
  జన"హన"నైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి


 10. వినుమా జిలేబి వివరణ!
  పనంటి యై నిల్చు యాంధ్ర భారతి గానన్
  హనమన చంపుటయట దు
  ర్జన హననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్!


  జిలేబి


  రిప్లయితొలగించండి
 11. జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  కనికరము లేక మన జను
  లను క్రూరముగ వధియించు లష్కర మూకల్
  పనిజూడఁ గలుగు, నట్టి దు
  ర్జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అనయము పర హింసా త్ము ల
  చెన టు ల దుష్టు ల దనుజుల చెడు వర్తను ల న్
  కనికర ము మాని నా దు
  ర్జన హ న నా స క్తు డే య శంబు గ ను ధర న్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రెండవ పూరణ

  జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  ఘనముగ మోసము జేయుచు
  మన యతివల మానములను మలినము గొననా
  కనికరము లేని కీచక
  జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మనమునఁ దోచక తోచిన
  వెనువెంటనె చింతలేక వెఱ్ఱితనముతో
  గునగున కవితలు వ్రాసెడి
  "జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది అభినందనలు
   కత్తులతో కాదు... కవితలతో చంపుతా....

   తొలగించండి
 15. అనయము రాత్రి చరించుచు
  మనుజుల మాంసమునుదిను యమానుషుల విజృం
  భణములను కని తఱుము దు
  ర్జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. *విశ్వామిత్రుడు శ్రీరాముని తో పలికిన మాటలుగా*

  మునిగణముల వనితల స
  జ్జనలను రక్షింపవలయు నద్గుణ సాంద్రా!
  జననాశము గోరెడు దు
  ర్జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మునిజన శ్రేయమున్ దలచు పూరుష పుంగవు డైన రాముడా!
  జనగణ రక్షచేసెడు విచారము గల్గిన వాడవై సదా
  ధనువును చేత బట్టు, ఖలు దానవ మూకల ద్రుంచుమోయి, దు
  ర్జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. రిప్లయిలు
  1. అనయము ధర్మము దప్పక
   జనులను సరి దారి నడుపు జన నాయకుడై
   చెనటుల పరిమార్చెడి దు
   ర్జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

   తొలగించండి
 19. కనగన్ నేతల బ్రతుకులు
  వినగన్ కడుహీ నమాయె వికృత చేష్టల్!
  ధనమే సర్వము నవ్వగ
  జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అనయము ప్రజలను వ్యాధుల
  ఘనముగ పీడించు మశక గణముల విడకన్ |
  ఖననము చేసెడి, కీటక
  జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చంపకమాల
  దనుజ ప్రవృత్తి వీడరన దైత్యులఁ ద్రుంచుచు శిష్టరక్షణన్
  దనరెడు విష్ణుమూర్తి యవతారపు పంక్తిని దాల్చె దైవమై
  ప్రణతులఁ బ్రస్తుతించ జనబాంధవుడంచును దీనులెల్ల దు
  ర్జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. హిరణయకశిపు మనోగతం.

  కన చోద్యంబయ్యెనుగద
  ఘనదానవ కులమునందు కంటక మోలెన్
  జనియించె,హరియు మునిస
  జ్జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కనికరములేకజనులను
  ననయముహింసించునతడు నాత్ముడెయైనన్
  మనుగడనీయకయాదు
  ర్జనహననాసక్తుడేయశంబుగనుధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కనులను గప్పుచు పశ్చిమ
  దెసనందున్న మన శత్రు దేశము వంవన్
  మన నాడుపైకి యెగబడు
  జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  సందర్భము: నింగినే నిలిచి వెలిగే రథం దిగి నేల తాకకనే దేవేంద్రుడు శరభంగమహర్షి కడకేగి ముచ్చటించగా రాముడు చూశాడు. గమనించిన ఇంద్రుడు ఇది వేళ కా దని వెంటనే వెళ్లిపోయాడు.
  రాముడు నివాసస్థలానికై శరభంగ మహర్షిని అడుగగా "నిన్ను చూత మనే ఆగాను. సుతీక్ష్ణ మహర్షి నీకు స్థలం చూపిస్తా" డని చెప్పి అగ్ని జొచ్చి ముప్పదేండ్ల అగ్ని తేజునిగా మారి బ్రహ్మ లోకం చేరాడు.
  గొప్ప గొప్ప తపస్సులు చేసే మును లంతా రామునితో తమ దురవస్థలు చెప్పుకున్నారు. రాముడు వారి కభయ మిచ్చి, పితృవాక్యంకోసం వచ్చినా నా వన వాసం మహా ఫలాన్నే యిచ్చుగాక.. అన్నాడు.
  రామాయణం.. అరణ్య కాండ.. 6 వ సర్గం 25, 26 శ్లో.
  పాలకుడైనవాడు సదాచారదూరులైన దుర్జనులనుండి ఉగ్రవాదులనుండి జనులను ప్రధానంగా మునులను రక్షించాలి.
  జన జీవితాలకు భంగం కాకుండా జనావాసాలకు దూరంగా వనాల్లో తపస్సులు చేసుకునేవారు మునులు.
  మును లంటే మౌనంగా వుండేవాళ్ళు. అనుభవించటంవల్లనే కర్మ క్షయమై ముక్తి ప్రాప్తిస్తుం దని, కోరికలు తీర్చుకోవటంవల్ల కామక్రోధాదుల వల్ల జన్మపరంపరలే సంభవిస్తా యని నమ్మి ఎవరినీ ఏమీ యాచించకుండానే గడిపేవారు. మీ కేం కావాలి.. అని అడిగితే చెబితే చెబుతారు. లేకపోతే లేదు. రాజులు అలాంటి మునుల రక్షణ బాధ్యత విధిగా తీసుకోవాలి.
  ధర్మే ధృతాత్మా.. ధర్మమందు స్థిర చిత్తుడు (6-26) రాము డని చెప్పబడింది. అలా రామునిలా ధర్మాత్ముడైన పాలకుడే యశము పొందుతాడు.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  మునిగణ రక్షణమునకై

  తన బ్రదుకును ధారవోయు ధర్మాత్ముడె.. రా

  ముని బోలు పాలకుడె.. దు

  ర్జన హన నాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  24.10.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అనయముబొందుదుర్గతులనంతముగానిహలోకమందునన్
  జనహననైకతత్పరుడె,సజ్జనుడైయశమందునిధ్ధరన్
  వినయముతోడబెద్దలకువేయివిధంబులసేవజేయుచో
  వినుమురమానవాళికిలబేర్మినిజేసిన బుణ్యమబ్బుసూ

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కందం
  అన, విన, కన గూడదు చెడు
  ననుచున్ సత్యము నహింస నాయుధములనన్
  జనిరే తెల్లలు! నతిస
  ర్జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మనమునగల చింతల దా
  చి నగవులను పంచి జనుల చిత్తములను దో
  చిన చాప్లిన్ వంటినటుడు
  జనహననా సక్తుడే యశంబుగను ధరన్
  హననము = హాస్యము (ఆంధ్రభారతి)

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అనవరత వినమ్రుండే
  ఘనుఁడే శాంతాంతరంగ కరుణా మయుఁడే
  కనుమా యీతం డారయ
  జనహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్


  విను నర పాండవప్రవర భీతుఁడ వైతి వదేమి చిత్రమో
  యనిఁ గన సింహ విక్రముఁడ వగ్ర ధనుర్ధర రాజ వంశ వీ
  రున కిల ధర్మ సంయుతము లోక వినాశక కార్య యుక్త దు
  ర్జనహన నైక తత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశ మందు నిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి

 30. ... శంకరాభరణం... . 24/10/2019 ...గురువారం

  సమస్య
  *** *** **

  "జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్"

  నా పూరణ. చం.మా.
  *****

  వినయము తోడ వచ్చుచును పేరిమి జూపగ బొంగిపోయి యో

  ట్లను మరి వేయ గెల్చి కడు లక్షల కోట్లను గూడబెట్టి యి

  చ్చిన తన మాటలన్ మరిచి సేవలు జేయన చేటు గూర్చె డా

  జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్

  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి 🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కందం
  హననపు కళింగ యుద్ధము
  మనజునిగ నశోకు మార్చ మహి బుద్ధుని బో
  ధన లెంచి యేలె రాజ్య ప్ర
  జ, నహననాసక్తుఁడే యశంబుఁ గను ధరన్

  (ప్రజన్ +అహననాసక్తుడు) సంధి ఆమోదయోగ్యమో కాదో గురుదేవులు మరియు అవధాన. పండిత శ్రేష్టులు పరిశీలించ ప్రార్థన.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంధి సాధువేనండి. ప్రజను + అ హననాసక్తుఁడు.
   హననీయుఁడు x అహననీయుఁడు వలె
   హననాసక్తుఁడు x అహననాసక్తుఁడు కూడా సాధువనియే నా యభిప్రాయము.

   తొలగించండి
  2. ఆర్యా! ధన్యవాదములు. పద్యములో భావాన్వయము సరిపోయిందంటారా? పరిశీలించ ప్రార్థన.

   తొలగించండి
  3. చక్కగా సరిపోయిందండి. సందేహమెందులకు!
   హననపుఁ గళింగ
   బాల. వ్యా. సంధి. 25.
   సమాసంబుల నుదంతంబులగు స్త్రీసమంబులకుం, బుంపులకుం బరుష సరళంబులు పరంబులగునపుడు నుగాగమంబగు.
   ఇచటం బరుషంబులు పరంబులగునపుడు ద్రుతంబునకు బిందు సంశ్లేషంబులచే మూఁడురూపంబులు. సరళంబులు పరంబులగునపుడు లోప సంశ్లేష పూర్ణబిందువులచేత మూఁడు రూపములు. విధాన సామర్థ్యము వలన దీనికి లోపము లేదు. వక్ష్యమాణవిధిచే స్వత్వములేదు.
   చిగురు+కయిదువు=చిగురుంగయిదువు, చిగురుఁగయిదువు, చిగురున్గయిదువు
   తళుకు+గజ్జెలు=తళుకుంగజ్జెలు, తళుకుగజ్జెలు, తళుకున్గజ్జెలు
   సింగపు+కొదమ=సింగపుంగొదమ, సింగపుఁగొదమ, సింగపున్గొదమ
   ఉన్నతంపు+గొడుగు=ఉన్నతంపుంగొడుగు, ఉన్నతంపుగొడుగు, ఉన్నతంపున్గొడుగు
   నలుఁగడాదులు నీ యాగమంబు లేదండ్రు. ఈ యాగమంబొకా నొకచోట స్థిరంబు పరంబగుచోఁ గానంబడియెడి. గఱు(న)వ పున్మురువు.

   తొలగించండి
  4. ధన్యోస్మి. ఆర్యా! సవరించుకుంటాను. సవివరంబుగా అభిమానంగా తెలియఁజేసినందులకు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 32. కనవలె నేటి భారతము, కార్మిక నాయకుడే జనాధినే
  త, నటులలోన దేవుడు కృతాంతుడు పేదల పాలి, శూన్యుడే
  వినయము జ్ఞానమున్ నడుపు విద్య నొసంగెడి పాఠశాలలన్,
  జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఘనమౌ పనులను చేయుచు
  మునిజన గణముల కొలుచుచు మోదము తోడన్
  జనులను పీడించెడి దు
  ర్జనహననా సక్తుడే యశంబు గను ధరన్


  వనముల యందును తిరుగుచు
  మునులట చేసెడి క్రతువుకు ముప్పును గూర్చన్
  కనికరమెరుంగనట్టికు
  జనహననాసక్తుడేయశంబు గను ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కం.

  వినయము ప్రకటిత మగునటు
  గనబడ నేర్చిన నిజాము కడపటి రాజే
  వినదగు నెల్లర నోటన
  జనహన నాసక్తుడే యశంబు గను ధరన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. అనయము రాత్రి వర్తిలుచు నర్భక మౌనుల బాధపెట్టుచున్
  మనుజులఁ బట్టి వేగ నరమాంసము నిత్యము నారగించ నా
  దనుజుల నుండి కావగను ధాత్రిని పుట్టిన చక్రపాణి దు
  ర్జనహననైకతత్పరుఁడె సజ్జనుఁడై యశమందు నిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి